Birkbeck, University of London
Language and/with History of Art BA (Hons)
Birkbeck, University of London

Aangeboden cursusmodaliteiten

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Onze BA Taal en/met Kunstgeschiedenis geeft je de kans een moderne taal - Frans, Duits, Italiaans, Japans of Spaans - tot op een hoog niveau te bestuderen en ook meer te leren over de geschiedenis en cultuur van het door jou gekozen taalgebied. Je kunt allerlei soorten kunstwerken bestuderen, van schilder- en beeldhouwkunst tot digitale kunst en installaties, en kiezen uit een reeks modules kunstgeschiedenis, die kunstenaars en kunststromingen van de middeleeuwen tot en met de hedendaagse kunst behandelen. Je leert hoe je kunstwerken in hun historische en culturele context kunt plaatsen en hoe je ruimer kunt denken over de rol van beelden in de samenleving. Je bestudeert ook een aantal interculturele modules, waarin je specifieke thema's uit verschillende culturen onderzoekt.

Als je een loopbaan in de kunsten overweegt, geeft deze graad je de kans om een reeks belangrijke vaardigheden te ontwikkelen, van kritisch denken en schrijven tot effectieve visuele analyse.

De graad is ook beschikbaar voor voltijd avondstudie over vier jaar, inclusief een jaar studie in het buitenland.

Hoogtepunten

 • Je studeert in de buurt van enkele van 's werelds meest gerenommeerde musea en galeries, waaronder het British Museum en de National Gallery. We hebben ook onze eigen ultramoderne bioscoop en tentoonstellingsruimte, allemaal ondergebracht in een historisch gebouw dat vroeger een thuis was voor belangrijke leden van de Bloomsbury Group, waaronder de schrijfster Virginia Woolf en de kunstenares Vanessa Bell.

 • Ons Departement Culturen en Talen brengt onderzoek en onderwijs in Frans, Duits, Italiaans, Japans en Spaans samen, en institutionaliseert de al lang bestaande banden tussen deze disciplines. In het meest recente Research Excellence Framework (REF) behaalde Moderne Talen en Linguïstiek 100% voor een onderzoeksomgeving die bevorderlijk is voor het produceren van onderzoek van de hoogste kwaliteit.

 • Ons Departement Kunstgeschiedenis werd bijna een halve eeuw geleden opgericht en is een internationaal gerespecteerd centrum voor onderzoek en onderwijs. In het meest recente Research Excellence Framework (REF) behaalde Kunst en Design aan Birkbeck 100% voor een onderzoeksomgeving die wereldwijd toonaangevend of internationaal excellent onderzoek ondersteunt.

 • Je kunt deelnemen aan evenementen die georganiseerd worden door onze levendige onderzoekscentra: Birkbeck Research in the Aesthetics of Kinship and Community, het Centre for Iberian and Latin American Visual Cultures, het Centre for Comparative Research in European Cultures and Identities, het History and Theory of Photography Research Centre; het Architecture Space and Society Centre en het Vasari Research Centre, dat baanbrekend werk heeft verricht op het gebied van de digitale kunstgeschiedenis.

 • De Kunstacademie is een officiële partner van het Institute of Contemporary Arts (ICA) in Londen. Kansen voor studenten zijn onder meer een jaar gratis lidmaatschap van de ICA, privé bezichtigingen, kortingen op alle lezingen en evenementen, gratis voorstellingen voor leden en bioscoopkaartjes voor £3 op dinsdagen, tot 25% korting op ICA Artists' Editions en een maandelijkse e-nieuwsbrief.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Language and/with History of Art, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module introduceert de manieren waarop verschillende culturele media hebben gereageerd op enkele van de belangrijkste gebeurtenissen in de Duitse geschiedenis sinds de achttiende eeuw. Je maakt kennis met aspecten van de Duitse geschiedenis terwijl je een verscheidenheid aan interpretatieve vaardigheden leert die geschikt zijn voor de analyse van verschillende culturele artefacten.

Deze module ontwikkelt je inzicht in een scala van kunsthistorische benaderingen en methoden, en hoe die zich verhouden tot hun historische context. Je leert over het schrijven van kunstgeschiedenis en doet aan close reading van teksten. Sommige van de betrokken ideeën zijn uitdagend, dus tijd voor zelfstandig denken en kritische reflectie is in de cursusstructuur ingebouwd. We raden je ook aan deel te nemen aan informele groepsbijeenkomsten en/of gebruik te maken van de Discussion Area op Moodle.

Deze interactieve module van 29 weken, die opleidt tot ERK-stadium B2/A-niveau+, is bedoeld om je te helpen je mondeling en schriftelijk begrip, schriftelijke compositie en conversatie te oefenen en te verbeteren. Je maakt kennis met complexere grammaticale structuren, die je helpen je Duits op een gevorderd niveau te brengen. Een verscheidenheid aan media en klasactiviteiten ontwikkelen ook je kennis van de culturen van de Duitssprekende landen.

Deze eerstejaars overzichtsmodule laat je kennismaken met belangrijke perioden, thema's en stromingen in de westerse kunst van de oudheid tot en met de late 20e eeuw. De module begint met een verkenning van de grondslagen van de Europese kunst, en gaat dan verder met de kunst en architectuur van de middeleeuwen, de renaissance en de barok. Een sessie over de 18e eeuw wordt gevolgd door een serie lessen die de Europese avant-gardes volgen via het laat-19e- en 20e-eeuwse modernisme, om te eindigen met de periode van intense artistieke activiteit van Pop Art tot Conceptualisme. Al deze perioden en bewegingen worden in hun volledige historische en theoretische context bekeken. De module is georganiseerd in zes blokken, waarbij elk blok drie lezingen en een seminar over een bepaalde periode omvat. Terwijl de lezingen je een breed overzicht geven van stilistische ontwikkelingen en kunsthistorische benaderingen, bieden de kleinere seminar groepen de gelegenheid tot gedetailleerde bespreking van afzonderlijke kunstwerken, gebouwen en teksten. Zelfgestuurde galerie- en locatiebezoeken zijn een integraal onderdeel van de module.

Jaar 2

Deze module van 29 weken, die opleidt tot ERK niveau C1/post-A niveau, helpt je je Duitse taalvaardigheid op een niveau te brengen. Je zult in staat zijn een breed scala van ideeën over complexe onderwerpen uit te drukken in zowel geschreven als gesproken Duits. De nadruk ligt op grammaticale gebieden die een genuanceerde uitdrukkingswijze mogelijk maken. Bijzondere nadruk wordt gelegd op tekstbegrip, het schrijven van essays en mondelinge vaardigheden.

Deze module is niet bedoeld als een overzicht van kunstenaars en scholen uit deze periode. Er wordt van uitgegaan dat je daarvan al een basiskennis hebt (zoals die wordt gegeven in de module Inleiding tot de moderne kunst).

De module concentreert zich op geselecteerde casestudies die het kritische engagement van kunstenaars met specifieke filosofische en politieke debatten moeten belichten, en gaat na hoe deze debatten zich in verschillende culturele contexten kruisen met esthetische overwegingen. Het is dus minder een breed overzicht van twintigste-eeuwse kunstenaars en scholen en meer een beschouwing van belangrijke esthetische, filosofische en politieke ideeën en debatten binnen de twintigste-eeuwse kunst. Het bouwt voort op de niveau 4 module Kunstgeschiedenis: A Survey, waarin een brede waaier van kunst, vormgeving en curatoriële praktijken uit zowel de negentiende als de twintigste eeuw werd geïntroduceerd.

Deze cursus geeft je een breed overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de moderne Duitse literatuur. We bestuderen de belangrijkste literaire stromingen en enkele van de belangrijkste en leukste Duitse schrijvers van Goethe tot nu. We behandelen de Verlichting, de Romantiek, het Realisme, het Naturalisme, het Expressionisme, de twintigste-eeuwse Duitse literatuur en het Post-45 Duitse schrift.

Jaar 3

Deze module, die leidt tot CEFR niveau C1 (gevorderd)/C2 (graadniveau)*, vergroot je tekstbegrip van Duitse passages, bijvoorbeeld over de actualiteit in Duitsland. Het beoogt je te helpen je woordenschat op te bouwen en een goede beheersing van syntactische structuren in het Duits te bereiken. Je krijgt ook de gelegenheid je gesproken Duits te oefenen en je begripsvermogen te vergroten.

Deze module biedt een overzicht van de Duitse cultuur van de late achttiende eeuw tot nu, vanuit verschillende interdisciplinaire perspectieven. Het thema van het gezin wordt benaderd via een verscheidenheid aan culturele en thematische benaderingen, waaronder literaire kritiek, filosofie, theologie en psychoanalyse. Deze module zal je aanspreken als je belangstelling hebt voor een breed scala van de Duitse cultuurgeschiedenis, bekeken vanuit verschillende perspectieven.

Deze cursus gaat diep in op een belangrijk maar merkwaardig verwaarloosd aspect van de moderne beeldcultuur. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: de relatie tussen kunst en gruwel, en het daarmee samenhangende probleem van de esthetisering van horror; de cruciale invloed van de fotografie; de kwestie van de censuur, zowel extern als intern, en de daarmee samenhangende kwestie van de 'grenzen van de voorstelling'; het onderscheid tussen officiële en onofficiële oorlogskunst, en tussen kunst en propaganda; kwesties van gender en seksualiteit, en van cultureel geheugen.

Deze module wordt meestal in het laatste studiejaar gevolgd en bestaat uit een onafhankelijk onderzocht opstel van ongeveer 7000 woorden. Je kiest het onderwerp, dat verband moet houden met de onderwerpen die je tot nu toe bestudeerd hebt. De precieze titel wordt afgesproken met een tutor die ook toezicht houdt op dit opstel door regelmatig met je samen te komen om het project te bespreken en te adviseren.

Voor taalmodules bestaat de beoordeling gewoonlijk uit cursuswerk, een schriftelijk en een mondeling examen, en een luistervaardigheidsexamen. Andere modules worden beoordeeld aan de hand van eindopdrachten, klassikale toetsen en/of presentaties, en kritische recensies of bibliografieën.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

The UCAS tariff score is applicable to you if you have recently studied a qualification that has a UCAS tariff equivalence. UCAS provides a tariff calculator for you to work out what your qualification is worth within the UCAS tariff.

Kwalificatie-eisen

We verwelkomen aanmeldingen van leerlingen met Access to Higher Education Diploma's.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Mphil / PhD

Als Engels niet je eerste taal is of je niet eerder in het Engels gestudeerd hebt, is onze gebruikelijke eis het equivalent van een score van 6,5 in de International English Language Testing System (IELTS Academic Test), met niet minder dan 6,0 in elk van de deelgebieden
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Language and/with History of Art, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Taal en/met Geschiedenis van de Kunst BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Internationaal £14560 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Studenten betalen een collegegeld in elk jaar van hun programma. Het collegegeld voor studenten die hun programma in de volgende jaren voortzetten, kan jaarlijks aan inflatieverhogingen onderhevig zijn.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Birkbeck, University of London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Alle universitaire ranglijsten van Birkbeck, University of London

Wat studenten zeggen over hun studie Geschiedenis van de kunst in het VK?

 • UCL - History of Art - Student Perspectives
 • Write an Essay w Me!│second year art history student
 • WHAT ITS LIKE STUDYING ART HISTORY AS AN UNDERGRADUATE: What It Is, What You Study, Classes, Etc.
 • Why study History of Art?
 • 61 Questions with History of Art student Jess

Over Birkbeck, University of London

Birkbeck, University of London (BBK) is opgericht in 1823, en neemt een andere houding aan ten opzichte van toelatingen dan veel andere universiteiten. Kandidaten worden door BKK aangemoedigd om een aanvraag in te dienen, zelfs als ze niet over de traditionele kwalificaties beschikken die normaal vereist zijn, aangezien aanvragen hier ook in overweging worden genomen op basis van een beoordeling van je kennis over het onderwerp, en van eventuele werkervaring die je zou kunnen hebben. Omdat de opleiding in het centrum van Londen ligt, hebben studenten alle voordelen van de openbaar vervoerverbindingen van de stad en de kans om in zo'n diverse en levendige stad te wonen met alles wat zij te bieden heeft.

 • Stella’s Starting Study Vlog
 • Top reasons why students choose Birkbeck, University of London
 • “How has the Birkbeck experience been for you?”
 • Birkbeck's Student Experience
 • Studying for a PhD at Birkbeck - Veronika Akhmadieva

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Malet Street
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
The University of Edinburgh 71% 3% 2% £23100 173 Edinburgh On campus Voltijd
The University of Edinburgh 61% 5% 4% £23100 179 Edinburgh On campus Voltijd
University College London 88% 5% 10% £23300 180 London On campus Voltijd
The University of Edinburgh 84% 5% 5% £23100 175 Edinburgh On campus Voltijd
University of Glasgow 86% 0% 0% £70480 177 Glasgow On campus Voltijd
New College of the Humanities 93% 0% 10% £14000 123 London On campus Voltijd
The University of York 80% 0% 0% £19600 166 York On campus Voltijd
University of Essex 85% 0% 7% £16050 117 Colchester On campus Voltijd
University of Glasgow 92% 0% 0% £70480 £81600 172 Glasgow On campus Voltijd
The University of York 79% 0% 5% £19600 153 York On campus Voltijd