Bromley College of Further and Higher Education
Bouwkundig onderzoek HND
Bromley College of Further and Higher Education

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 20 afgestudeerden van Building Surveying HND en andere cursussen in bij de Bromley College of Further and Higher Education voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
95 /100
20 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van alle Britse afgestudeerden van bouw & constructie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £31497 £33392 £39689
25-75 percentiel bereik £26823 - £36395 £26505 - £41913 £30106 - £50841

Cursusbeschrijving

Deze programma's zijn bedoeld om de studenten een hoog niveau van inzicht te verschaffen in het ontwerp, de functie, de constructie en de wettelijke voorschriften voor gebouwen van alle klassen en hen voor te bereiden op een meer gevorderde baan in de bouwnijverheid. Het programma bestaat uit een combinatie van kern- en keuzecursussen die telkens een passende opleiding bieden voor leerlingen met een technische baan.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Building Surveying, HND volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze cursus geeft onderwijs in de toepassing van managementprincipes en -technieken op locatieniveau. De cursus zal de studenten een grondige basis geven in de managementvereisten op bouwplaatsen en zal een appreciatie mogelijk maken van het raakvlak management/technologie/productiviteit.

Deze cursus is bedoeld om de studenten een inleiding te geven in het Engelse recht zoals dat op de bouwnijverheid van toepassing is. Verder is het de bedoeling dat de studenten competenties ontwikkelen in aspecten van contractuele administratie met betrekking tot de meest voorkomende contractvormen die in de industrie gebruikt worden voor bouwwerken van verschillende omvang.

Deze cursus onderzoekt de principes en praktijken in verband met bouwplaatsonderzoek, onderbouw en bovenbouw voor laagbouw van industriële/commerciële gebouwen (met lange en korte overspanning) en woon/commerciële gebouwen met meerdere verdiepingen (tot tien verdiepingen).

Terwijl de nadruk ligt op duurzaam, milieuvriendelijk en energiezuinig ontwerpen, onderzoekt deze cursus de binnenomgeving, onderdelen en afwerkingen, samen met de voorzieningen die nodig zijn voor laagbouw van industriële/commerciële gebouwen (met lange en korte overspanning) en woon/commerciële/institutionele gebouwen met meerdere verdiepingen (tot tien verdiepingen).

Deze cursus verschaft de student inzicht in het effect van economische factoren op zakelijke beslissingen op het gebied van de bouw. Er worden een aantal onderling samenhangende onderwerpen geanalyseerd, zoals de invloed van macro-economisch management op de bouwsector.

Deze cursus biedt de studenten de gelegenheid de economische, wettelijke, sociale, architectonische en technische factoren te onderzoeken die van invloed zijn op het bedenken, ontwerpen, bouwen en gebruiken van gebouwen. De cursus onderzoekt ook de mogelijkheden die opdrachtgevers hebben voor de organisatie en het beheer van het ontwerp- en bouwproces. Het gebruik van groepswerk in deze cursus weerspiegelt de nadruk die de industrie legt op het werken in teamverband tussen professionele disciplines.

De cursus geeft de student een brede inleiding in het conditioneren en analyseren van defecten en legt een verband tussen ontwerp en onderhoud. Specifieke defecten zullen worden opgespoord, hun oorzaak geanalyseerd en remedies besproken. Bij de uitvoering hiervan wordt de nadruk gelegd op de eigenlijke analysemethode.

Deze cursus legt een basis voor de studie van management. Hij geeft een inleiding tot het doel en de functies die management en managers in organisaties vervullen. Het biedt ook de context waarin de inspanningen van elk individu geïntegreerd en geleid worden door de organisaties waarin ze bestaan en werken.

Jaar 2

Deze cursus is bedoeld om studenten inzicht te geven in de beginselen van aanbesteden en ramen en competenties te ontwikkelen in aspecten van die procedures en processen die in de bouwnijverheid gebruikt worden.

Deze cursus is bedoeld om de studenten een inleiding te geven in de identificatie van de risico's die inherent zijn aan het ontwerp, de bouw en het gebruik van gebouwen vanaf de eerste projectstadia tot en met de oplevering en ingebruikneming. De cursus onderzoekt ook strategieën om deze risico's te beoordelen en te beheren.

Gedetailleerde opmetingen van een voorgesteld terrein, zowel horizontaal als verticaal, voordat met het ontwerp van de aanleg begonnen wordt, zijn van cruciaal belang om het terrein optimaal voor zijn beoogde doel te kunnen gebruiken. Ook het vermogen om de positie van een voorgesteld gebouw of bouwwerk ten opzichte van de bestaande natuurlijke of door de mens gemaakte kenmerken van het terrein vast te stellen is van even groot belang. Deze cursus laat zien hoe terreinen worden gepeild en hoe daarna bouwwerken worden uitgezet en gecontroleerd. Ook wordt geïllustreerd hoe de uit de peilingen verkregen informatie wordt gebruikt, samen met de informatie die nodig is voor het uitzetten.

Deze cursus bekijkt hoe CAD gebruikt kan worden om constructieproblemen op te lossen in de ontwerp- en ontwerpfase, tot en met de bouw, en biedt de studenten de gelegenheid vaardigheden te ontwikkelen om 2D en 3D tekeningen te maken met behulp van in de industrie gangbare software.

Het meten van bouwverrichtingen is een belangrijke voorwaarde voor financiële controle en vormt een belangrijke vaardigheid van de quantity surveyor. Deze cursus laat de studenten kennismaken met de basisprincipes met betrekking tot het meten van bouwwerken en de ruimere toepassingen ervan.

Deze cursus biedt studenten de gelegenheid om, in overleg met hun docenten, onderzoek te doen naar een onderwerp uit de gebouwde omgeving dat voor henzelf en of hun sponsor van bijzonder belang is. Dit wordt een formeel academisch werkstuk dat de studenten in staat stelt hun onderzoeks- en presentatievaardigheden te ontwikkelen bij hun streven naar een diepgaand antwoord op een nauw omschreven vraag binnen het gekozen vakgebied. Het resulterende onderzoeksproject wordt ingediend in de vorm van een mondelinge en visuele presentatie, samen met een formeel schriftelijk portfolio.

Wat ook de economische achtergrond van de bouw/vastgoedmarkt is, er is altijd ruimte om bestaande gebouwen te verbouwen en aan te passen in plaats van nieuwe te bouwen. De processen en principes die betrokken zijn bij het succesvol verbouwen en aanpassen van gebouwen, vereisen vaardigheden uit een breed scala van vakken die van belang zijn voor de bouwkunde. Deze cursus brengt daarom deze verschillende ongelijksoortige lijnen samen en biedt de student een breed overzicht van de betrokken processen.

Cijfers & studietijd

Beoordeling gebeurt door middel van examens, opdrachten waaronder het schrijven van essays en verslagen, het opbouwen van een portfolio, projectwerk, mondelinge beoordelingen en presentaties.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

5 GCSEs - grades A*-C including English and maths Construction and the Built Environment Level 3 Extended Diploma - Merit or Distinction You will require a minimum of 48 UCAS points Selection is by interview and internal tests

Kwalificatie-eisen


Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Building Surveying, HND te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

  • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
  • Jaar 2

Over Bromley College of Further and Higher Education

Bromley College of Further and Higher Education is te vinden in het zuidoosten van Londen, Engeland. Het college is lid van London South East Colleges, en beschikt over de grootste en meest bezochte campus van de organisatie. In 2008 ontving de Bromley-campus miljoenen ponden om de gebouwen en faciliteiten te moderniseren, waar jaarlijks meer dan 10.000 studenten gebruik van maken.

Waar wordt dit programma onderwezen

London South East Colleges (Holly Hill Campus)
map marker Toon op kaart
Bromley College (Holly Hill Campus)
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Building Surveying HND Bromley College of Further and Higher Education 95% - 5% - - Bromley On campus Voltijd
Quantity Surveying HNC University of Wales - - 10% £13500 - Cardiff On campus Voltijd
Quantity Surveying HND Bromley College of Further and Higher Education 95% - 0% - - Bromley On campus Voltijd
Building Surveying HND Bromley College of Further and Higher Education 95% - 5% - - Bromley On campus Voltijd
Construction and the Built Environment (Surveying) Top-Up HND East Surrey College 95% - 5% - - Redhill On campus Voltijd
Construction in the Built Environment – Site Management & Quantity Surveying HND West Suffolk College 95% - 5% - - Bury St Edmunds On campus Deeltijd
Construction-Surveying HNC Trafford College 95% - 5% - - Altrincham On campus Voltijd
Construction and The Built Environment (Surveying) HNC Nottingham College 95% - 5% - - Nottingham On campus Voltijd
Quantity Surveying MSc University of the West of England 95% - 5% - - Bristol On campus Deeltijd
Surveying and Land/Environmental Management PgDip University of Exeter 95% - 5% - - Exeter On campus Deeltijd