Brunel University
Aerospace Engineering MEng (Hons)
Brunel University

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Onze opleiding Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek MEng is een opwindende, praktijkgerichte specialisatieopleiding die ontwikkeld is om je uit te rusten met geavanceerde kennis en managementvaardigheden om aan de reële behoeften van de mondiale lucht- en ruimtevaartindustrie te voldoen.

Je maakt kennis met fundamentele ingenieursvakken zoals structuren, materialen, vloeistoffen, en wiskunde, en verwerft vaardigheden in technisch tekenen. Dan leer je de principes van het ontwerpen van vliegtuigen kennen en ga je verder met specialistische onderwerpen zoals voortstuwingssystemen, en ruimtevaartstructuren. Dan ga je over op onderwerpen van een hoger niveau, zoals geavanceerde aërodynamica, ruimtemechanica, en het ontwerp en de analyse van vliegtuig- en ruimtevaartsystemen. Je verwerft ook specialistische kennis over actuele onderwerpen in de lucht- en ruimtevaarttechniek betreffende vliegveiligheid, milieu-effecten, en brandstofefficiëntie.

Je hebt toegang tot een reeks technische voorzieningen, waaronder ons lucht- en ruimtevaartlaboratorium, een full-motion engineering vluchtsimulator, supersonische en subsonische windtunnels, een laboratorium voor het testen van materialen en structuren, een echovrije kamer voor aëro-akoestische experimenten, en 3D-printen in de digitale fabricage werkplaats. Specialistische industriële software voor het ontwerpen van vliegtuigen staat 24 uur per dag tot je beschikking in krachtige rekenclusters.

Tijdens je verblijf aan Brunel profiteer je van gastcolleges door professionals uit de industrie die een waardevol inzicht geven in actuele, uitdagende onderwerpen op het gebied van lucht- en ruimtevaart. Er zijn ook geplande bezoeken aan ingenieurs- en productiebedrijven waar je uit de eerste hand de nieuwste doorbraken in ontwikkeling en technologie voor toekomstige lucht- en ruimtevaartsystemen ziet. Bovendien heb je het voordeel dat Brunel dicht bij de Londense luchthaven Heathrow ligt voor bezoeken ter plaatse, projectmogelijkheden, en stage- en tewerkstellingsmogelijkheden.

Onze opleiding MEng lucht- en ruimtevaarttechniek wordt geaccrediteerd door zowel de Royal Aeronautical Society (RAeS) als de Institution of Mechanical Engineers (IMechE). Deze beroepsorganisaties garanderen dat je ingenieursdiploma voldoet aan de academische eisen om je te kwalificeren als professioneel ingenieur. Deze geaccrediteerde MEng graad in lucht- en ruimtevaarttechniek kun je voltijds studeren in vier jaar, of vijf jaar met een stagejaar. De MEng graad voldoet volledig aan de onderwijsvereisten om je snel te laten doorstromen naar de status van Chartered Engineer (CEng).

We moedigen de optie van het stagejaar aan. Deze tijd in het bedrijfsleven helpt je om je verder voor te bereiden op de wereld van het werk en je hebt een jaar lang onschatbare beroepservaring opgedaan als je afstudeert. Als je besluit een ingenieursstagejaar te volgen, krijg je de kans om in de sector van de lucht- en ruimtevaarttechniek te werken.

Brunel Engineers is een jaarlijkse tentoonstelling die ons ingenieurstalent op zijn best laat zien. Het is voor jou een geweldige manier om te netwerken met vooraanstaande deskundigen op het gebied van lucht- en ruimtevaarttechniek en hen het innovatieve, creatieve en ondernemende werk te laten zien dat je tijdens je tijd aan Brunel geproduceerd hebt.

Als buitenschoolse activiteit is er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een door studenten geleid initiatief waarbij een onbemand luchtvaartuig ontworpen en gebouwd wordt en deelgenomen wordt aan de door de industrie gesponsorde IMechE UAS Challenge (Unmanned Aircraft Systems Challenge).

The accredited MEng fully meets the exemplifying academic benchmark requirements, for registration as a Chartered Engineer (CEng).

Accredited by the Royal Aeronautical Society (RAeS) on behalf of the Engineering Council for the purposes of fully meeting the academic requirement for registration as a Chartered Engineer.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 41 afgestudeerden van Aerospace Engineering MEng (Hons) op Brunel University voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Luchtvaarttechniek.

Algemene tevredenheid studenten
76 /100
41 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding Aerospace Engineering MEng (Hons) van de Brunel University

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Aerospace Engineering MEng (Hons) aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £28000 £28500 £36000
25-75 percentiel bereik £26500 - £30000 £24000 - £33500 £30500 - £41500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Luchtvaarttechniek opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27597 £32050 £37396
25-75 percentiel bereik £23821 - £30797 £25785 - £37213 £30105 - £44675

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Aerospace Engineering, MEng (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module beoogt het vermogen te ontwikkelen om fundamentele methoden van ingenieurswiskunde te begrijpen en toe te passen. Het introduceert het gebruik van programmeren in de techniek om de vaardigheid om problemen algoritmisch voor te stellen en op te lossen te verbeteren.

Deze module ontwikkelt de studievaardigheden die in alle ingenieursdisciplines nodig zijn om de reis door het Hoger Onderwijs en naar het beroepsleven te ondersteunen en zo de inzetbaarheid te maximaliseren.

Deze module geeft een basis in begrippen van meting en onzekerheid, en kennis over toegepaste natuurkundige relaties die ingenieurssystemen regelen, met inbegrip van kracht en energie.

Deze module geeft een basis in de fundamentele principes van de werktuigbouwkunde. De leerlingen krijgen kennis van en inzicht in de veel voorkomende en belangrijke materiaaleigenschappen voor diverse ingenieurstoepassingen.

Deze module biedt een basis in de fundamentele principes van de werktuigbouwkunde. De leerlingen krijgen kennis van en inzicht in de gangbare en belangrijke materiaaleigenschappen voor diverse ingenieurstoepassingen en het oplossen van problemen.

Deze module ontwikkelt de studievaardigheden die de mechanica van vaste lichamen onder statische omstandigheden beheersen. De studenten ontwikkelen kennis, inzicht en vaardigheden in het modelleren en analyseren van constructieproblemen.

Jaar 2

Deze module helpt de kennis te vergroten over de toepassing van Mathematische modellering op ingenieursproblemen. Studenten ontwikkelen studievaardigheden over programmeertechnieken die nuttig zijn voor het oplossen van Mathematische modellen.

Deze module introduceert relevante mechanische onderdelen, assemblages in een engineering design context en Computer Aided Design (CAD). Leerlingen leren de disciplines materiaalkunde, materiaaltechniek en moderne fabricageprocessen te consolideren.

Deze module helpt bij het ontwikkelen en aantonen van inzicht in projectmanagement door als deel van een team te werken aan het onderzoeken en plannen van een project en vergroot de voorbereiding van de student op stage en werk.

Deze module helpt een stevige basis te leggen voor de analyse van vaste stoffen en structuren op basis van de fundamentele principes van continuümmechanica. Leerlingen leren modellen en ingenieurstoepassingen met elkaar in verband te brengen met een reeks voorbeelden uit de praktijk, experimentele proeven en vergelijkende analyse van experimentele metingen en theoretische resultaten.

Deze module introduceert nieuwe fundamentele concepten van thermodynamica en past die toe op relevante thermische kracht- en verwarmings-/koelsystemen. Leerlingen leren basisbegrippen van warmteoverdracht.

Deze module helpt een basis te leggen voor trillingsanalyse en dynamica van machines. Zij introduceert analytische en grafische methoden voor mechaniekanalyse en synthese.

Deze module geeft een inleiding in de grondbeginselen van de aerodynamica en de ontwikkeling van experimentele laboratoriumprocedures voor de basis aerodynamica. De leerlingen leren basisbegrippen van Computational Fluid Dynamics (CFD) om te gebruiken bij aerodynamische problemen.

Deze module introduceert de basisprincipes van de vluchtprestaties van vliegtuigen, stabiliteit en controle, en vliegtuigontwerp.

Jaar 3

Deze module introduceert kennis en methoden voor het ontwerpen en implementeren van mechatronische systemen voor besturings- en robotsystemen. Studenten ontwikkelen inzicht in het modelleren van dynamische systemen met behulp van overdrachtsfuncties en blokdiagrammen door een wiskundige basis te leggen voor de analyse, het ontwerp en de prestatieverbetering van regelsystemen.

Deze modules helpen bij het leren van pertinente milieu-, kwaliteits-, gezondheids- en veiligheidskwesties, en hun relevante verwante regelgeving, die het ingenieursbedrijf beïnvloeden. Studenten ontwikkelen professionele en technische vaardigheden om deze effecten te beoordelen en te beheren binnen het kader van door de industrie erkende managementsystemen.

Deze module biedt ervaring in het plannen, onderzoeken en uitvoeren van een groot ingenieursproject in de gespecialiseerde studierichting. De leerlingen zullen ingenieurstechnieken toepassen, de bevindingen kritisch beoordelen, ideeën naar voren brengen en conclusies trekken.

Deze module introduceert meer geavanceerde concepten van aerodynamica om de aerodynamica van vliegtuigvleugels en Computational Fluid Dynamics (CFD) voor de oplossing van aerodynamische problemen verder te ontwikkelen. Het biedt de leerlingen een vliegproefervaring.

Deze module introduceert geavanceerde concepten voor de analyse en het ontwerp van lichtgewicht structuren voor ruimtevaartuigen. Studenten leren basisprincipes die ten grondslag liggen aan het modelleren van composietmaterialen en basisprincipes van statische en dynamische aero-elasticiteit.

Deze module laat de studenten kennismaken met de grondbeginselen van voortstuwingssystemen voor vliegtuigen. Het verschaft inzicht in de verschillende voortstuwingssystemen voor subsonische en supersonische vlucht en begrip van prestatieparameters van luchtademingsmotoren.

Deze module laat de leerlingen kennismaken met aspecten van de mechanica van ruimte- en baanvluchten en met fundamentele concepten van atmosferische terugkeer en atmosferische verhitting. De leerlingen leren inleiding in de luchtwaardigheidseisen en -voorschriften voor vliegtuigen en leggen uit hoe bij ontwerp en fabricage van vliegtuigen aan deze eisen kan worden voldaan.

Jaar 4

Deze module helpt de leerlingen actuele onderwerpen te begrijpen die van belang zijn voor het huidige en toekomstige ontwerp of de werking van ruimtevaartuigen en stelt de leerlingen in staat met meer geavanceerde mogelijkheden van CAD.

Deze module geeft een meer gevorderd inzicht in de aerodynamica van luchtvaartuigen en introduceert geavanceerde theorieën en hulpmiddelen voor de analyse van de aerodynamica van luchtvaartuigen.

Het project beoogt ervaring op te doen met de ontwerppraktijk en het ontwerpen van technische systemen door het ondernemen van een groot multidisciplinair project. Het beoogt de nodige vaardigheden te ontwikkelen in het beheer en de planning van ontwerpprojecten, en de studenten in staat te stellen deze vaardigheden in uiteenlopende situaties toe te passen.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Aerospace Engineering MEng (Hons) aan de Brunel University

60% Ingenieurs
10% Verzorgende persoonlijke diensten
10% Vrije tijd, reizen en aanverwante beroepen in persoonlijke dienstverlening
10% Onderwijzende beroepen
10% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

inclusief A in Wiskunde en cijfer B in een van de volgende vakken: Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Geografie, Geologie, Milieukunde, Milieukunde, Informatica, Elektronica of Ontwerp en Technologie.

in Engineering, Mechanical Engineering, Manufacturing Engineering of Electrical/Electronic Engineering met Onderscheiding in Further Mechanical of Further Electrical Principles en wiskunde op A niveau met rang A.

inclusief A in Wiskunde en cijfer B in een van de volgende vakken; Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Geografie, Geologie, Milieukunde, Milieukunde, Informatica, Elektronica of Ontwerp en Technologie.

in Ingenieurswetenschappen, Werktuigbouwkunde, Maaktechniek of Elektro/Elektronische Techniek met Onderscheidingen in Verdere Wiskunde voor Technici en Verdere Mechanische of Verdere Elektronische/Elektrische Beginselen modules en wiskunde op A niveau.

in de ingenieurswetenschappen, werktuigbouwkunde, productietechniek of elektrische/elektronische techniek met A-niveaus die de graad A in wiskunde omvatten en de graad B in een van de volgende vakken: Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Geografie, Geologie, Milieukunde, Milieukunde, Informatica, Elektronica of Ontwerp en Technologie

in Engineering, Mechanical Engineering, Manufacturing Engineering of Electrical/Electronic Engineering met Onderscheiding in Engineering Principles en Calculus to Solve Engineering Problems en wiskunde op A niveau met rang A.

inclusief cijfer 6 in Wiskunde op Hoger Niveau (Analyse en Benadering) en hoger niveau 5 in een van de volgende vakken: Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Aardrijkskunde, Informatica of Ontwerp en Technologie.

in Engineering, Mechanical Engineering, Manufacturing Engineering of Electrical/Electronic Engineering met Onderscheiding in Engineering Principles en Calculus to Solve Engineering Problems en A niveau Wiskunde met een graad A.

met inbegrip van H1 in Wiskunde en H2 in een van de volgende vakken: Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Geografie, Geologie, Milieukunde, Milieukunde, Informatica, Elektronica of Ontwerp en Technologie.

in de ingenieurswetenschappen, werktuigbouwkunde, productietechniek of elektrotechniek/elektronica met A-niveaus, waaronder een cijfer A voor wiskunde en een cijfer B voor een van de volgende vakken: Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Geografie, Geologie, Milieukunde, Milieukunde, Informatica, Elektronica of Ontwerp en Technologie.

D3 in wiskunde en graad M2 in een van de volgende vakken: Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Geografie, Geologie, Milieukunde, Milieukunde, Informatica, Elektronica of Ontwerp en Technologie.

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 met niet minder dan 5,5 in elk subsectie
Institution's Own Test met niet minder dan 55% in elke subsectie
TOEFL (iBT) 79 met een minimum van: Lezen - 18 Luisteren - 17 Spreken - 20 Schrijven - 17
PTE Academic 51 met een minimum van 51 in alle subscores
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Aerospace Engineering, MEng (Hons).

Kosten

Collegegeld Ruimtevaarttechniek MEng (Hons)

EU £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £19855 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Brunel University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Brunel University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Bouwkunde

  • #19 
  • #310 
  Techniek
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]

Computertechnologie

  • #28 
  • #445 
  Technologie
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]

Alle universitaire ranglijsten van Brunel University

Wat studenten zeggen over hun studie Luchtvaarttechniek in het VK?

 • A DAY IN THE LIFE OF AN AERONAUTICAL ENGINEERING STUDENT // LINDA
 • A week in my life at University (Aeronautical Engineering, First Year, University of Brighton)
 • Aircraft Maintenance Engineers

Over Brunel University

Brunel University werd opgericht in 1957 en is gelegen in de voorstedelijke omgeving van de grote stad Uxbridge in Londen. Door de ligging van de universiteit heeft Brunel University talrijke openbaar vervoerverbindingen met Londen, waar studenten gebruik van maken om hun opties uit te breiden als het gaat om werkervaringsplaatsen. Het toelatingspercentage is lager dan bij veel universiteiten, dus sollicitanten moeten hun persoonlijke verklaringen en sollicitatiegesprekken goed voorbereiden wanneer zij zich hier willen inschrijven.

 • Brunel campus life: Union of Brunel Students
 • Creative Writing BA | Brunel University London
 • Being an international student | Brunel University London
 • Education BA | Brunel University London
 • Education students discuss their careers and futures | Brunel University London
 • Brunel campus life: Brunel International and London Brunel International College

Waar wordt dit programma onderwezen

Brunel University Campus
map marker Toon op kaart
Main Site - Kingston Lane
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Durham University 86% 4% 1% £28500 205 Durham On campus Voltijd
Swansea University 92% 0% 15% £20650 161 Swansea On campus Voltijd
Loughborough University of Technology 89% 5% 0% £25700 178 Loughborough On campus Voltijd
University of Southampton 78% 0% 4% £19500 182 Southampton On campus Voltijd
University of Southampton 83% 1% 6% £22760 167 Southampton On campus Voltijd
University of Southampton 78% 3% 5% £22760 184 Southampton On campus Voltijd
Loughborough University of Technology 77% 4% 0% £20750 165 Loughborough On campus Voltijd
University of Southampton 80% 3% 5% £22760 207 Southampton On campus Voltijd
University of Southampton 79% 0% 5% £22760 184 Southampton On campus Voltijd
University of South Wales 80% 10% 15% £12600 90 Pontypridd On campus Voltijd