Brunel University
Law with International Arbitration & Commercial Law LLB (Hons)
Brunel University

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

De Brunel LLB Law with International Arbitration and Commercial Law geeft studenten de kans een kwalificerende graad in de rechten te behalen met gespecialiseerde kennis van internationale arbitrage en handelsrecht.

Naast de eisen van de traditionele LLB graad leer je ook handelsrecht, internationaal en vergelijkend recht en over grensoverschrijdende transacties en interculturele geschillenbeslechting.

We bieden twee studiemogelijkheden. Je kunt kiezen uit drie jaar voltijd, of vier jaar voltijd met een eenjarige beroepsstage tussen het tweede en derde jaar, die je praktijkervaring in een advocatenpraktijk oplevert.

Al onze studenten hebben loopbaanadviseurs met wie je ideeën voor een loopbaan kunt bespreken en die je tijdens je verblijf bij ons kunnen adviseren over stages en verdere studiemogelijkheden.

Onze undergraduate graad Rechten met Internationale Arbitrage en Handelsrecht LLB wordt geaccrediteerd door de Solicitors Regulatory Authority (SRA), wat betekent dat je de nodige kennis en vaardigheden verwerft die nodig zijn om als praktiserend advocaat aan de slag te kunnen.

De kwalificatieroute voor solicitors verandert met ingang van 1 september 2021. Om je als solicitor te kwalificeren heb je een graad nodig en moet je slagen voor het Solicitors Qualifying Examination (SQE), deel 1 en 2. Alle Brunel LLB's bieden een stevige basis in de juridische kernvakken die aspirant-advocaten moeten kennen. Er zal een overgangsperiode gelden voor studenten die voor 21 september 2021 (inclusief) een kwalificerende graad in de rechten (QLD) voltooid hebben, begonnen zijn, een plaatsaanbod aanvaard hebben of een niet-terugbetaalbaar voorschot betaald hebben. Deze studenten zullen de keuze hebben om ofwel de 'QLD route' ofwel de 'SQE route' te volgen. De Brunel LLB Law met International Arbitration and Commercial Law opleiding is voor deze doeleinden een QLD. Om je als barrister te kwalificeren heb je een graad in de rechten nodig die de grondslagen van de juridische kennisvakken bestrijkt, wat deze Brunel LLB doet.

Met zijn basis in Engels recht en praktijk en zijn aandacht voor arbitrage en handelsrecht zal je graad je goed van pas komen voor lucratieve grensoverschrijdende juridische praktijkgebieden.

Recognised by the Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) for the purpose of exemption from some professional exams.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 91 afgestudeerden van Law with International Arbitration & Commercial Law LLB (Hons) op Brunel University voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Ondernemingsrecht.

Algemene tevredenheid studenten
56 /100
91 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding Law with International Arbitration & Commercial Law LLB (Hons) van de Brunel University

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Law with International Arbitration & Commercial Law LLB (Hons) aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23000 £26000 £33000
25-75 percentiel bereik £20000 - £28500 £20000 - £30500 £25000 - £44500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Ondernemingsrecht opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22120 £22711 £27834
25-75 percentiel bereik £18996 - £28084 £17746 - £29609 £20717 - £38496

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Law with International Arbitration & Commercial Law, LLB (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Inleiding tot de theoretische en praktische grondslagen van het Publiekrecht, waarbij de studenten vertrouwd gemaakt worden met de historische en politieke bronnen van het constitutionele en administratieve recht en van de burgerlijke vrijheden. Deze module beoogt het vermogen te ontwikkelen om complexe en diverse academische bronnen te doorgronden, en onderzoeks- en juridische schrijfvaardigheden te introduceren.

Studenten kennis laten maken met het Engelse strafrecht. De studenten betrekken bij een kritische evaluatie van de definitie en de reikwijdte van ernstige strafbare feiten en bij een kritische bespreking van de onderliggende filosofieën.

Het geven van uitleg over de rechtsbeginselen die van toepassing zijn op wettelijk bindende overeenkomsten tussen partijen en over de gevolgen van eventuele gebreken in de totstandkoming of uitvoering ervan.

Leerlingen kennis laten maken met de instellingen van het strafrecht. Het studieblok omvat een overzicht van de verschillende stadia van het strafproces. Het omvat ook enkele theoretische benaderingen van het ontwerp van systemen en de toepassing van het strafrecht.

Inleiding tot de theoretische en praktische grondslagen van het Engelse rechtssysteem en de juridische besluitvorming. Dit studieblok verkent de institutionele en procedurele context waarin privaatrechtelijke regels worden ontwikkeld en toegepast.

Dit studieblok heeft tot doel de studenten vertrouwd te maken met fundamentele juridische kennis, vaardigheden en methoden die onontbeerlijk zijn om de opleiding met succes te doorlopen (bv. de belangrijkste bouwstenen van het Engelse rechtssysteem, juridisch redeneren en juridische argumentatie, juridisch schrijven en onderzoek, analyse en interpretatie van rechtsbronnen). De juridische vaardigheden die in dit studieblok worden verworven, zullen ook voortdurend door de studenten in de andere studieblokken en alle andere modulaire blokken van het programma worden toegepast wanneer ze juridisch onderzoek doen, schriftelijke en mondelinge bijdragen leveren in seminars, en schriftelijke examens afleggen.

Jaar 2

Leerlingen vertrouwd maken met de belangrijkste beginselen die aan deze tak van het gewoonterecht ten grondslag liggen en hen vertrouwd maken met de belangrijkste doelen van de functies van de onrechtmatige daad en de rol ervan bij de verdeling van verliezen in de moderne samenleving.

De studenten toerusten met kennis van de juridische kernbeginselen die de EU als afzonderlijk rechtsstelsel definiëren. Methoden en middelen aanreiken om het recht van de EU te bestuderen, de werking en het functioneren van de EU en haar instellingen te onderzoeken met als doel de invloed van de EU en haar beleid op de nationale rechtsorde te begrijpen.

De middelen en gelegenheid bieden om een kritisch inzicht te verwerven in de conceptuele structuren die aan het eigendomsrecht ten grondslag liggen, in hun historische, economische en sociale context.

Ontwikkeling van kennis van en inzicht in de regels, beginselen en begrippen van het trustrecht, en de toepassing en betekenis van het recht in verschillende contexten.

Jaar 3

Een opdracht van 10.000 woorden die de leerlingen een forum biedt voor de verdere ontwikkeling van hun vaardigheden in juridisch onderzoek en schrijven, met inbegrip van het gebruik en de ontwikkeling van tekstverwerkingsvaardigheden, en in het houden van mondelinge presentaties.

Internationale handelsarbitrage is de voornaamste vorm van geschillenbeslechting die bij grensoverschrijdende handelstransacties wordt gebruikt en wordt door het Chartered Institute of Arbitrators, de voornaamste beroepsorganisatie op het gebied van arbitrage, formeel erkend als gelijkwaardig aan een van zijn eigen opleidingsmodules. Als gevolg daarvan kun je accreditatie van de CIArb krijgen met vrijstelling van die module. Creative Thinking Classes (CCT classes) bieden je de gelegenheid je kennis te testen door middel van quizzen, polls, meerkeuze oefeningen enz).

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Law with International Arbitration & Commercial Law LLB (Hons) aan de Brunel University

30% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
20% Juridische beroepen
10% Beroepen in de verkoop
10% Elementaire beroepen
5% Klantenservice beroepen
5% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Administratieve beroepen
5% Kwaliteits- en regelgevingswerkers
5% Beschermende dienstverlenende beroepen

Cijfers & studietijd

Beoordelingsmethoden

Verdeling van de studietijdVerdeling van de cijfers

Studenten van de cursus kregen de volgende cijfers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Algemene Studies worden niet aanvaard.

Behaal minimaal 128 UCAS tariefpunten in een Access to HE Diploma in Law/ Business/ Business and Law/ Humanities & Social Science met 45 studiepunten op niveau 3.

Algemene Studies worden niet aanvaard.

in Toegepaste Rechtswetenschap, Bedrijfskunde of Publieke Dienstverlening met een A niveau op graad A of DD in een vak met A niveau in Boekhouden, Oude Geschiedenis, Bedrijfskunde, Biologie, Scheikunde, Burgerschapsleer, Klassieke Beschaving, Economie, Engels, Engelse Taal & Letterkunde, Aardrijkskunde, Overheid & Politiek, Geschiedenis, Huishoudkunde, Rechten, Wiskunde / Verdere Wiskunde / Statistiek, Filosofie, Natuurkunde, Politiek, Psychologie, Wetenschappen of Sociologie

in Toegepaste Rechtswetenschap, Bedrijfskunde of Publieke Dienstverlening met een A niveau op graad A of DD in een vak met A niveau in Boekhouden, Oude Geschiedenis, Bedrijfskunde, Biologie, Scheikunde, Burgerschapsleer, Klassieke Beschaving, Economie, Engels, Engelse Taal & Letterkunde, Aardrijkskunde, Overheid & Politiek, Geschiedenis, Huishoudkunde, Rechten, Wiskunde / Verdere Wiskunde / Statistiek, Filosofie, Natuurkunde, Politiek, Psychologie, Wetenschappen of Sociologie

in Bedrijfskunde, Toegepast Recht of Openbare Dienstverlening.

in Toegepast Recht, Bedrijfsleven of Openbare Diensten

in Toegepaste Rechten, Bedrijfskunde of Publieke Dienstverlening met A niveaus graad AB of D in een vak met A niveaus AB waaronder een voor de volgende: Boekhouden, Oude Geschiedenis, Bedrijfskunde, Biologie, Scheikunde, Burgerschapsstudies, Klassieke Beschaving, Economie, Engels, Engelse Taal & Letterkunde, Aardrijkskunde, Regering & Politiek, Geschiedenis, Huishoudkunde, Rechten, Wiskunde / Verdere Wiskunde / Statistiek, Filosofie, Natuurkunde, Politiek, Psychologie, Wetenschappen of Sociologie

in of Toegepast Recht, Bedrijfskunde of Publieke Dienstverlening met A niveaus graad AB of D in een vak met A niveaus AB waaronder een voor de volgende: Boekhouden, Oude Geschiedenis, Bedrijfskunde, Biologie, Scheikunde, Burgerschapsstudies, Klassieke Beschaving, Economie, Engels, Engelse Taal & Letterkunde, Aardrijkskunde, Regering & Politiek, Geschiedenis, Huishoudkunde, Rechten, Wiskunde / Verdere Wiskunde / Statistiek, Filosofie, Natuurkunde, Politiek, Psychologie, Wetenschappen of Sociologie

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 met niet minder dan 5,5 in elk subsectie
Institution's Own Test met niet minder dan 55% in elke subsectie
TOEFL (iBT) 92 met een minimum van: Lezen - 18 Luisteren - 17 Spreken - 20 Schrijven - 17
PTE Academic 58 met een minimum van 51 in alle subscores
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Law with International Arbitration & Commercial Law, LLB (Hons).

Kosten

Collegegeld Recht met Internationale Arbitrage & Handelsrecht LLB (Hons)

Channel Islands £9250 Jaar 1
EU £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Internationaal £15860 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Brunel University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Brunel University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Wet/ Rechten

  • #64 
  • #79 
  Rechten
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]
  • #84 
  • #101 
  Rechten
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]

Alle universitaire ranglijsten van Brunel University

Wat studenten zeggen over hun studie Ondernemingsrecht in het VK?

 • Diane May Shares Her Experience with MindTap for Business Law
 • Studying Business Law at UNSW Business School
 • My Experience - LL.M International Business Law at Osgoode
 • WHAT TO EXPECT IN YOUR FIRST YEAR AT UNI | Business Law Student | Nottingham Trent University

Over Brunel University

Brunel University werd opgericht in 1957 en is gelegen in de voorstedelijke omgeving van de grote stad Uxbridge in Londen. Door de ligging van de universiteit heeft Brunel University talrijke openbaar vervoerverbindingen met Londen, waar studenten gebruik van maken om hun opties uit te breiden als het gaat om werkervaringsplaatsen. Het toelatingspercentage is lager dan bij veel universiteiten, dus sollicitanten moeten hun persoonlijke verklaringen en sollicitatiegesprekken goed voorbereiden wanneer zij zich hier willen inschrijven.

 • Brunel campus life: Union of Brunel Students
 • Creative Writing BA | Brunel University London
 • Being an international student | Brunel University London
 • Education BA | Brunel University London
 • Education students discuss their careers and futures | Brunel University London
 • Brunel campus life: Brunel International and London Brunel International College

Waar wordt dit programma onderwezen

Brunel University Campus
map marker Toon op kaart
Main Site - Kingston Lane
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of Strathclyde 90% 0% 0% £16400 208 Glasgow On campus Voltijd
Brunel University 56% 6% 5% £15860 125 Uxbridge On campus Voltijd
Brunel University 56% 6% 15% £17875 135 Uxbridge On campus Voltijd
Birmingham City University 81% 10% 10% £13200 127 Birmingham On campus Voltijd
The University of Edinburgh 73% 0% 0% £23100 194 Edinburgh On campus Voltijd
Buckinghamshire New University 58% 5% 8% £14250 96 High Wycombe On campus Voltijd
University of Exeter 77% 1% 4% £20000 161 Exeter On campus Voltijd
Brunel University 56% 6% 15% £15860 135 Uxbridge On campus Voltijd
University of Strathclyde 92% 0% 0% £16400 221 Glasgow On campus Voltijd
Buckinghamshire New University 58% 5% 8% £14250 96 High Wycombe On campus Voltijd