Brunel University
Nursing (Child Health) BSc (Hons)
Brunel University

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Hoe zijn de specifieke gezondheidsbehoeften van een kind anders dan die van een volwassene? Hoe kunnen de symptomen van een kind begrepen worden door hun gedrag en reacties? Hoe kan het hele gezin ondersteund worden in tijden van grote verandering en stress? Dit zijn de vragen waarop je als kinderverpleegkundige de antwoorden zult vinden. Het verplegen van zuigelingen, kinderen en jongeren is uitdagend en lonend. Als je meelevend bent, gevoelig en een snel, gezond beoordelingsvermogen hebt, zul je gedijen in een loopbaan waarin je echt een verschil kunt maken in het leven van kinderen.

Verpleegkunde is het grootste beroep in de gezondheidszorg in het land. Als gediplomeerd verpleegkundige kom je terecht in een zeer gerespecteerd beroep met uitstekende arbeidsvooruitzichten.

Op Brunel leer je door een evenwichtige verhouding tussen theorie en praktijk, waarbij je je beroepservaring opdoet in een verscheidenheid aan zorgomgevingen waar je nauw samenwerkt met andere zorgverleners, zorgvragers en hun families.

Tijdens deze opleiding leer je klinische en communicatieve vaardigheden die gericht zijn op pediatrische verpleegkunde. Je stagemogelijkheden zullen deze vaardigheden en je inzicht in de zorg in ziekenhuis- en gemeenschapsomgevingen verder ontwikkelen. Brunel is een gerenommeerde onderzoeksintensieve universiteit met een gevestigde en uitstekende reputatie op het gebied van gezondheidswetenschappen, dus je leert van de besten op dit gebied. Je studeert af, klaar om de toekomst van de kinderverpleegkunde vorm te geven.

Na je afstuderen kom je in aanmerking voor registratie bij de Nursing and Midwifery Council (NMC).

Als student verpleegkunde krijg je minstens £5,000 per jaar, die je niet hoeft terug te betalen. Zie de website van de Britse overheid voor meer informatie. Meer informatie: https://www.nhsbsa.nhs.uk/nhs-learning-support-fund

De NHS Waarden worden gevormd door patiënten, publiek en personeel hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van deze uitdrukking van waarden die de NHS bezielt en die ten grondslag moet liggen aan alles wat ze doet. Individuele organisaties zullen deze waarden ontwikkelen en erop voortbouwen, door ze aan hun plaatselijke behoeften aan te passen. De NHS waarden bieden een gemeenschappelijke basis voor samenwerking om gedeelde aspiraties te bereiken, op alle niveaus van de NHS. Meer informatie: https://www.healthcareers.nhs.uk/working-health/working-nhs/nhs-constitution

Dit programma begint in september 2021. Voor meer informatie klik je op de 'Vraag nu informatie' knop. We houden je dan op de hoogte en laten je weten wanneer je je kunt aanmelden. Het programma staat alleen open voor binnenlandse aanvragers voor de start in 2021.

Recognised by the Nursing and Midwifery Council (NMC) for the purpose of registration as a qualified nurse (child).

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 85 afgestudeerden van Nursing (Child Health) BSc (Hons) en andere cursussen in bij de Brunel University voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
66 /100
85 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Kinderverpleging

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £29000 £26500 £29500
25-75 percentiel bereik £25000 - £32000 £21000 - £30000 £21500 - £34500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Kinderverpleging opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25030 £25740 £27715
25-75 percentiel bereik £24000 - £25148 £19213 - £29469 £20717 - £32585

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Nursing (Child Health), BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module biedt de studenten de gelegenheid kennis en inzicht te verwerven in de rol van de RN in relatie tot de doelen en principes van gezondheidsbevordering, -bescherming, -verbetering en het voorkomen van een slechte gezondheid bij de omgang met mensen.

Deze interprofessionele module verschaft studenten kennis van de biowetenschappen die verband houden met de verpleegkundige praktijk. Studenten leren over anatomie en fysiologie, en hoe die geïntegreerd zijn van het cellulaire niveau tot het niveau van de orgaansystemen. Dit omvat de verkenning van het menselijk lichaam over het hele levenscontinuüm in zowel gezondheid als ziekte.

Deze module wordt ondersteund door het Pan London Practice Assessment Document (PLPAD) dat ontworpen is om de studenten te ondersteunen en te begeleiden bij het succesvol behalen van de criteria die in de Future nurse: Bekwaamheidsnormen voor geregistreerde verpleegkundigen en Normen voor onderwijs en opleiding (NMC 2018). Voortdurende beoordeling is een integraal aspect van beoordeling in de praktijk en van de studenten wordt verwacht dat ze bewijs laten zien van consequente prestaties. De module zal de studenten uitrusten met de juiste kennisbasis die nodig is om veilige, persoonsgerichte zorg te verlenen onder begeleiding.

Deze module is bedoeld om studenten in staat te stellen een vermogen tot reflectie op hun praktijk te ontwikkelen en op de hoogte te blijven van nieuwe en opkomende ontwikkelingen in verpleging, gezondheid en verzorging. De module-thema's verschaffen vaardigheden die de academische ontwikkeling van de student ondersteunen.

Deze module legt de basis voor studenten om verpleegkundige interventie en ondersteuning te bieden aan mensen van alle leeftijden die verpleegkundige procedures nodig hebben tijdens de processen van beoordeling, diagnose, verzorging en behandeling van geestelijke, lichamelijke, cognitieve en gedragsmatige gezondheidsuitdagingen.

Jaar 2

In deze module verwerven de studenten kritische kennis en vaardigheden die afgestemd zijn op de principes van farmacologie en geneesmiddelenbeheer, die het verlenen van op bewijs gebaseerde persoonsgerichte zorg van hoge kwaliteit mogelijk maken. De module stelt de studenten in staat hun kennis van lichaamssystemen en fysiologie verder te ontwikkelen en toe te passen. De onderbouwing van farmacotherapeutische kennis en vaardigheden zal de studenten in staat stellen competentie te verwerven in de ondersteuning van mensen met veel voorkomende lichamelijke en geestelijke gezondheidsaandoeningen; een basis bieden om door te stromen naar het behalen van een voorschrijfkwalificatie na registratie.

Deze module bouwt voort op en stelt de student kinderverpleegkunde in staat zijn onderbouwende kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen die nodig zijn voor zijn rol in het beoordelen en initiëren van persoonsgerichte zorg. Binnen het door de student gekozen werkveld zullen de praktijkervaringen de studenten een verscheidenheid aan zorgsettings bieden om de klinische vaardigheden en de onderbouwende kennis die ze in Gesimuleerde Praktijk en binnen hun eerdere modules.... ontwikkeld hebben, toe te passen.

Deze module zal studenten in staat stellen te begrijpen hoe bewijsmateriaal tot stand komt, waarom het tot stand komt en hoe het de verpleegkundige praktijk beïnvloedt. Het zal inzicht ontwikkelen in onderzoeksmethodologieën en vaardigheden versterken zoals het vinden en kritiseren van de literatuur, waardoor studenten de huidige verpleegkundige praktijk kunnen herzien. Het zal helpen bij de voorbereiding op het eindwerkstuk.

Deze module bouwt voort op en stelt de student kinderverpleegkunde in staat zijn kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen die nodig zijn voor zijn rol in het beoordelen en initiëren van persoonsgerichte zorg. Daarbij wordt voortgebouwd op de kennis en vaardigheden die in het eerste jaar klinisch en theoretisch zijn verworven om een persoonsgerichte benadering van verpleegkundige zorg te begrijpen en toe te passen, waarbij gedeelde beoordeling, planning, besluitvorming en doelbepaling wordt gedemonstreerd bij het werken met zuigelingen, kinderen, jongeren, hun gezinnen en gemeenschappen.

Deze module biedt mogelijkheden voor studenten kinderveld om kennis en inzicht te verwerven in de rol van de RN met betrekking tot het verplegen van zuigelingen, kinderen en jongeren in gemeenschapsomgevingen. De module geeft aan hoe Community Children's Nurses bijdragen aan de preventie van en bescherming tegen ziekte en slechte gezondheid. Het biedt mogelijkheden voor betrokkenheid bij volksgezondheid, gemeenschapsontwikkeling en mondiale gezondheidsagenda's, en bij de vermindering van ongelijkheid op gezondheidsgebied.

Jaar 3

Deze module zal de studenten in staat stellen verschillende soorten bewijsmateriaal kritisch te beoordelen op vakspecifieke gebieden van gezondheidszorg en sociale zorg. Het is de bedoeling de kennis en vaardigheden van de studenten te ontwikkelen met betrekking tot de systematische stadia van een geïntegreerd literatuuronderzoek dat relevant is voor een vakgebied-specifieke verpleegkunde. De module zal de studenten ook in staat stellen het onderzochte bewijsmateriaal systematisch te ordenen en er analytische en objectieve oordelen over te vellen op hun vakgebied-specifieke praktijkgebieden.

De student zal binnen zijn rol als teamlid werken, en kennis en vaardigheden ontwikkelen die hem in staat stellen aan de NMC leerresultaten te voldoen. De praktijkstages zullen de student uitrusten om kennis en inzicht te ontwikkelen door toenemende zelfstandigheid in de praktijk, waar ze ondersteund zullen worden bij het ondernemen van geplande, legitieme, educatieve activiteiten naast een geregistreerde beroepsbeoefenaar of coaching zullen krijgen bij zorgverlenende activiteiten. Tijdens deze module zal de student aangemoedigd worden de vaardigheden te ontwikkelen die de basis vormen van de kinderverpleegkundige praktijk bij het beheren van de zorg voor zuigelingen, kinderen en jongeren met complexe behoeften in uiteenlopende omgevingen van gezondheidszorg en sociale zorg. De student zal zijn leerervaringen plannen door middel van een Leercontract en ze vastleggen in het PLPAD.

Deze module zal studenten uitrusten met de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor hun rol als pas geregistreerde verpleegkundige in het leiden en managen van verpleegkundige zorg en het effectief werken als deel van een interdisciplinair team. Het zal de studenten voorbereiden op het veilig en effectief leiden en beheren van de verpleegkundige zorg voor een groep mensen, waarbij ze laten zien dat ze de juiste prioriteiten stellen, zorgverantwoordelijkheden delegeren en toewijzen aan anderen die bij de zorgverlening betrokken zijn.

Deze module wil derdejaars kinderveldstudenten uitrusten met de onderbouwende kennis en vaardigheden die nodig zijn voor hun rol in het verlenen en evalueren van persoonsgerichte zorg. Deze module zal kinderveldstudenten voorbereiden op het aantonen van het vermogen om verpleegkundige interventie en ondersteuning te bieden aan zuigelingen, kinderen en jongeren die verpleegkundige procedures nodig hebben tijdens de processen van beoordeling, diagnose, verzorging en behandeling van geestelijke, lichamelijke, cognitieve en gedragsmatige gezondheidsuitdagingen. Dit zal de studenten in staat stellen zich voor te bereiden op de zorg voor zuigelingen, kinderen en jongeren met complexere zorgbehoeften in een hele reeks settings.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Nursing (Child Health) BSc (Hons) aan de Brunel University

75% Therapeuten
15% Verpleegkundigen
5% Andere gezondheidswerkers
0% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
0% Onderwijzende beroepen

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Kinderverpleging

Kwalificatie-eisen

Behaal minimaal 112 UCAS tariefpunten in het Access to HE Diploma met 45 studiepunten op niveau 3. Toegangsonderwerpen aanvaard: Gezondheidswetenschappen Beroepen in de gezondheidszorg Gezondheidszorg en sociale zorg Gezondheidsstudies Geneeskunde Medische Wetenschappen Verpleging Ergotherapie Fysiotherapie Wetenschap Wetenschappen in Gezondheidsberoepen

in Gezondheidszorg & Maatschappelijke Zorg

in Gezondheidszorg & Maatschappelijke Zorg

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 7 met niet minder dan 6,5 in Schrijven, 7,0 in Lezen, 7,0 in Spreken en 7,0 in Luisteren.
Institution's Own Test met niet minder dan 65% in elke subsectie
TOEFL (iBT) 100 met een minimum van 20 in alle subsecties
PTE Academic 64 met een minimum van 58 in alle deelscores

Als student verpleegkunde krijg je minstens £ 5.000 per jaar, die je niet hoeft terug te betalen. Zie de website van de Britse overheid voor meer informatie. Meer informatie: https://www.nhsbsa.nhs.uk/nhs-learning-support-fund
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Nursing (Child Health), BSc (Hons).

Kosten

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

  • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Brunel University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 47 rankings van Brunel University

Over Brunel University

Brunel University werd opgericht in 1957 en is gelegen in de voorstedelijke omgeving van de grote stad Uxbridge in Londen. Door de ligging van de universiteit heeft Brunel University talrijke openbaar vervoerverbindingen met Londen, waar studenten gebruik van maken om hun opties uit te breiden als het gaat om werkervaringsplaatsen. Het toelatingspercentage is lager dan bij veel universiteiten, dus sollicitanten moeten hun persoonlijke verklaringen en sollicitatiegesprekken goed voorbereiden wanneer zij zich hier willen inschrijven.

Studentensamenstelling van Brunel University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
11470
postgraduates:
3685
Totaal:
15155
  • Brunel campus life: Union of Brunel Students
  • Brunel campus life: Brunel International and London Brunel International College
  • Creative Writing BA | Brunel University London
  • Being an international student | Brunel University London
  • Education BA | Brunel University London
  • Education students discuss their careers and futures | Brunel University London

Waar wordt dit programma onderwezen

Brunel University Campus
map marker Toon op kaart
Main Site - Kingston Lane
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Cardiff University 68% 0% 3% £22950 162 Cardiff On campus Voltijd
Glasgow Caledonian University 64% 0% 15% £12250 183 Glasgow On campus Voltijd
University of Bradford 92% 2% 3% £20118 142 Bradford On campus Voltijd
Sheffield Hallam University 30% 0% 1% £16415 140 Sheffield On campus Voltijd
Glasgow Caledonian University 57% 0% 5% £12250 173 Glasgow On campus Voltijd
Middlesex University 60% 1% 0% £14000 106 London On campus Voltijd
Buckinghamshire New University 81% 1% 3% £12500 112 High Wycombe On campus Voltijd
Teesside University 81% 0% 2% £13000 £14000 135 Middlesbrough On campus Voltijd
Staffordshire University 63% 0% 8% £18000 92 Stoke-on-Trent On campus Voltijd
University of Glasgow 92% 5% 2% £95800 197 Glasgow On campus Voltijd