Canterbury Christ Church University
Business Management/Religion, Philosophy and Ethics (with Professional Placement) BA/BSc (Hons)
Canterbury Christ Church University

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Als je het moeilijk vindt te kiezen tussen twee vakken die je leuk vindt, kun je je graad op maat maken met een gecombineerde honours cursus. Afwisseling, flexibiliteit en een kans om je inzetbaarheid te maximaliseren zijn maar enkele van de voordelen die je krijgt als je kiest voor een combined honours graad. En Canterbury Christ Church University biedt een van de ruimste keuze aan gecombineerde honours graden in het VK.

Business Management

Krijg de vaardigheden die je nodig hebt om een zelfverzekerde bedrijfsleider te worden.

Goed bedrijfsmanagement staat centraal in elke succesvolle organisatie. Onze graad stelt je in staat je kennis van en inzicht in organisaties en hoe ze geleid worden uit te bouwen.

Je bestudeert de fundamentele gebieden van het bedrijfsleven, financiën, HR, marketing en bedrijfsvoering, en de macro- en micro-omgeving waarin ze werken, inclusief culturele, sociale en ethische kwesties.

Je krijgt de kans om echte organisatieproblemen te onderzoeken door optimaal gebruik te maken van de sterke banden tussen de Christ Church Business School en een groot aantal plaatselijke, regionale en nationale organisaties.

Religie, Filosofie en Ethiek

Religieuze, filosofische en ethische onderwerpen komen vaak aan bod in de media en liggen ten grondslag aan een hele reeks controversiële kwesties in de wereld die we delen. Als je graag over deze onderwerpen nadenkt en debatteert, dan zul je veel plezier beleven aan deze cursus. Je krijgt les van een ervaren team van academici die veel gepubliceerd hebben over onderwerpen als boeddhistische filosofie, conflicten over joodse identiteit en interreligieuze dialoog.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 10 afgestudeerden van Business Management/Religion, Philosophy and Ethics (with Professional Placement) BA/BSc (Hons) en andere cursussen in bij de Canterbury Christ Church University voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
91 /100
10 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in psychologie (niet-specifiek)

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23000 £22500 £28000
25-75 percentiel bereik £20000 - £25000 £18500 - £27500 £21000 - £36000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van psychologie (niet-specifiek) opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22039 £21147 £24789
25-75 percentiel bereik £18646 - £25526 £15594 - £25763 £18310 - £30963

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Business Management/Religion, Philosophy and Ethics (with Professional Placement), BA/BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module bereidt je voor op de academische studie van het bedrijfsleven door je kennis van hedendaagse en opkomende bedrijfskwesties te ontwikkelen. De module is bedoeld om je persoonlijke, academische en professionele ontwikkeling te ondersteunen en je voor te bereiden op werk in de moderne bedrijfsomgeving.

Het doel van deze module is je vertrouwd te maken met de fundamentele economische problemen die het gevolg zijn van de schaarste van middelen. De relatie tussen het bedrijfsleven en het economische probleem wordt geanalyseerd met behulp van micro- en macro-economische modellen om je inzicht te verschaffen in besluitvorming op het niveau van de markt, de onderneming en de natie.

Je maakt kennis met academische culturen, om het verwerven en oefenen van belangrijke academische vaardigheden te bevorderen, om na te denken over de waarde van je studie en de relevantie ervan voor je persoonlijke ontwikkeling, en om de doelen van theologische, religieuze en filosofische studies in een universitaire context te verwoorden. Je denkt ook na over kwesties van duurzaam onderwijs, je lidmaatschap van een academische gemeenschap, en de ethiek van welbevinden.

In deze module bestudeer je belangrijke onderwerpen op het gebied van boekhouding en financiën. Je maakt kennis met jaarrekeningen en gebruikt verschillende case studies om de rol van financiën in de bedrijfsomgeving te begrijpen.

Je krijgt een overzicht van de historische achtergrond en inhoud van het Oude en Nieuwe Testament, bestudeert in detail enkele representatieve teksten daarbinnen, en raakt vertrouwd met de concepten, principes, methoden en hulpmiddelen van moderne wetenschappelijke bijbelinterpretatie.

Je gaat kritisch om met belangrijke ethische theorieën en past deze theorieën toe op hedendaagse morele kwesties met verwijzing naar religie. Je bestudeert een scala van opvattingen over de relatie tussen moraal en religie en hoe die van toepassing zijn op hedendaagse ethische debatten.

Je maakt kennis met de geschiedenis van de filosofie in de westerse traditie, en bestudeert belangrijke filosofische vraagstukken. Je gaat kritisch om met filosofen van de Oudheid tot de hedendaagse tijd en verkent verschillende perspectieven op omstreden filosofische kwesties en ideeën.

Het doel van de module is je een inleiding te geven in marketing, de fundamentele begrippen ervan en een overzicht van de marketingpraktijk. Je behandelt de ontwikkeling van het marketingconcept en onderzoekt de manieren waarop het verschilt van de productie-, product-, en verkoopbenaderingen van het bedrijfsleven. Dit zal zich ontwikkelen tot een ruimer begrip van de verschillen tussen de operationele rol van marketing en hoe het als organisatorische gerichtheid wordt toegepast.

Je krijgt een breed inleidend overzicht van het christendom in zijn historische en intellectuele ontwikkeling, en krijgt inzicht in het christelijk denken binnen zijn historische, sociale en culturele context.

Deze module richt zich op de gedragsmatige aspecten van people management in organisaties. Aan het eind van de module ben je in staat om organisatorische gedragssituaties objectief te evalueren en te begrijpen en vanuit een reeks perspectieven de beste handelwijze te bepalen.

Je maakt kennis met een verscheidenheid aan wereldgodsdiensten uit westerse en oosterse tradities, waaronder boeddhisme, christendom, hindoeïsme, islam, jodendom en sikhisme. Je leert ook over belangrijke concepten in de academische studie van religieuze tradities.

Deze module is bedoeld om je te helpen een reeks statistische en rekenkundige vaardigheden te ontwikkelen.

Jaar 2

Deze module geeft je een gedetailleerd en kritisch inzicht in belangrijke thema's in de godsdienstfilosofie, zoals argumenten voor het bestaan van God, het probleem van het kwaad, de aard van religieuze taal, leven na de dood, het bestaan van de ziel en de aard van persoonlijke identiteit, en de aard van religieus geloof.

Deze module ontwikkelt je vaardigheden bij het zoeken en verkrijgen van een stageplaats of bij het zoeken naar een afstudeerplaats in de toekomst. Het algemene doel is dat je vaardigheden ontwikkelt die je helpen slagen in een professionele loopbaan in een afgestudeerde rol.

Je verkent: de context waarbinnen management en leiderschap plaatsvinden; de historische context waarbinnen de grondbeginselen van management ontstaan; de context van de externe omgeving die van invloed is op de organisatiestrategie en onduidelijkheid kan veroorzaken ten aanzien van organisatiedoelstellingen, beleid, werkpraktijken, ethische overwegingen en managementbenaderingen. Je verkent ook een reeks verschillende perspectieven op management en leiderschap, met de nadruk op specifieke management/leiderschapskwesties die tot ambiguïteiten en problemen leiden.

Je onderzoekt kritisch de rol van projectmanagement in een hedendaagse bedrijfscontext. Je leert hoe specifieke projectmanagement toepassingen een belangrijke rol spelen bij het produceren van succesvolle bedrijfsresultaten en je bestudeert de filosofieën, principes, structuren en methodologieën van projectmanagement.

Jaar 3

De module bestaat uit een overzicht van financiële technieken die bij de beoordeling van bedrijfsprestaties moeten worden toegepast. Je verkent financieel risicobeheer en de verschillende instrumenten en technieken die bedrijfsleiders ter beschikking staan. Een ander belangrijk studiegebied is de werking en de implicaties van de effectenbeurs, zowel in relatie tot de aandeelhouders als tot de bedrijfsorganisaties en de financiële markten. Je gaat bronnen van geschikte fondsen identificeren en evalueren en berekent de kosten van eigen vermogen met behulp van de gewogen gemiddelde kapitaalkostenvoet (WACC) en het capital asset pricing model (CAPM).

Je ontwikkelt een hoge graad van bekwaamheid in het lezen van complexe literatuur over religie, filosofie en ethiek. Aanhoudend en gedetailleerd lezen van geselecteerde klassieken zal je in staat stellen bewustzijn en begrip te verwerven van relevante hermeneutische kwesties, en kennis en kritisch begrip te ontwikkelen van relevante religieuze, filosofische en ethische concepten.

Deze module stelt je in staat om, onder begeleiding van een tutor, een uitgebreid werkstuk te maken over religie, filosofie en ethiek, gebaseerd op je eigen onderzoek. Dit biedt je de gelegenheid om een onderwerp van je belangstelling diepgaand te onderzoeken, je vaardigheden in kritisch denken en argumenteren te ontwikkelen, en de basis te leggen voor mogelijk toekomstig werk op hoger niveau.

Deze module stelt je in staat om, onder begeleiding van een tutor, een uitgebreid werkstuk te maken over religie, filosofie en ethiek, gebaseerd op je eigen onderzoek. Dit biedt je de gelegenheid om een onderwerp van je belangstelling diepgaand te onderzoeken, je vaardigheden in kritisch denken en argumenteren te ontwikkelen, en de basis te leggen voor mogelijk toekomstig werk op hoger niveau.

Het doel van de module is je inzicht te verschaffen in de invloed van de bedrijfsomgeving en de middelen van de organisatie, zowel menselijk als materieel, op strategische planning en keuze. Dit zal je in staat stellen strategische alternatieven te overwegen, hun geschiktheid te evalueren en je bewust te worden van de complexe problemen die gepaard gaan met de uitvoering van strategie en het beheer van strategische verandering.

Modules

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Business Management/Religion, Philosophy and Ethics (with Professional Placement) BA/BSc (Hons) aan de Canterbury Christ Church University

15% Elementaire beroepen
15% Onderwijzende beroepen
15% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Administratieve beroepen
5% Professionals in welzijn
5% Mediamedewerkers
5% Medewerkers welzijn en huisvesting
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Artistieke, literaire en media beroepen

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

For those applying from school or college offers for this course are based on UCAS tariff points. For those who already have their qualifications the University will take into account work and other experience in addition to qualifications gained.

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor psychologie (niet-specifiek)

Kwalificatie-eisen

Voor deze cursus zijn tussen 88 en 112 UCAS punten nodig. Kandidaten kunnen deze punten halen uit de reeks kwalificaties die in het UCAS tarief staan.

Voor deze cursus zijn tussen 88 en 112 UCAS punten nodig. Kandidaten kunnen deze punten halen uit de reeks kwalificaties die in het UCAS tarief staan.

Voor deze cursus zijn tussen 88 en 112 UCAS punten nodig. Kandidaten kunnen deze punten halen uit de reeks kwalificaties die in het UCAS tarief staan.

Voor deze cursus zijn tussen 88 en 112 UCAS punten nodig. Kandidaten kunnen deze punten halen uit de reeks kwalificaties die in het UCAS tarief staan.

Voor deze cursus zijn tussen 88 en 112 UCAS punten nodig. Kandidaten kunnen deze punten halen uit de reeks kwalificaties die in het UCAS tarief staan.

Voor deze cursus zijn tussen 88 en 112 UCAS punten nodig. Kandidaten kunnen deze punten halen uit de reeks kwalificaties die in het UCAS tarief staan.

Voor deze cursus zijn tussen 88 en 112 UCAS punten nodig. Kandidaten kunnen deze punten halen uit de reeks kwalificaties die in het UCAS tarief staan.

Voor deze cursus zijn tussen 88 en 112 UCAS punten nodig. Kandidaten kunnen deze punten halen uit de reeks kwalificaties die in het UCAS tarief staan.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 5.0
  • International Foundation
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Business Management/Religion, Philosophy and Ethics (with Professional Placement), BA/BSc (Hons).

Kosten

Collegegeld Bedrijfsmanagement/Religie, filosofie en ethiek (met beroepsplaatsing) BA/BSc (Hons)

Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
EU £14500 Jaar 1
Internationaal £14500 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Bovenstaande tarieven gelden voor het academisch jaar 2022/23, maar kunnen nog veranderen na eventuele aankondigingen van de Britse regering goedgekeurd door het parlement over maximum collegegelden voor 2022/23.


Bovendien behoudt de universiteit zich het recht voor om alle voltijdse en deeltijdse Undergraduate collegegelden halverwege de cursus te verhogen, in overeenstemming met een eventuele verdere inflatoire verhoging van het door het parlement goedgekeurde maximum collegegeld van de regering. De universiteit zal informatie over eventuele wijzigingen van het collegegeld op haar website publiceren.


Internationale collegegelden inclusief EU collegegeld:

Het collegegeld voor internationale studenten is niet onderworpen aan de regels van de regering over maximum collegegeld.


Het collegegeld voor internationale studenten van de Universiteit voor 2022/23, en informatie over eventuele tussentijdse verhogingen, worden gepubliceerd op de webpagina's van de cursussen. Meer details over het collegegeld voor internationale studenten en de financiering en eventuele beurzen die beschikbaar zijn, vind je op de volgende weblink die te zijner tijd voor 2022/23 instromers zal worden bijgewerkt: https://www.canterbury.ac.uk/study-here/fees-and-funding/international-student-fees-and-funding

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 2
 • Jaar 3
 • Jaar 4

Universiteitrankings

Score van Canterbury Christ Church University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Canterbury Christ Church University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Organisatie

  • #88 
  • #109 
  Bedrijfsmanagement
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]

Bekijk alle 12 rankings van Canterbury Christ Church University

Over Canterbury Christ Church University

Canterbury Christ Church University (CCCU) werd opgericht in 1962 en heeft twee campussen voor studenten, waarvan er één zich bevindt in de stedelijke omgeving van de stad Canterbury, Kent. Studenten komen van ver om de STEM-opleidingen van deze universiteit te volgen in de vakken geneeskunde en techniek, evenals hun meer dan 200 bacheloropleidingen over een breed scala van onderwerpen.

Studentensamenstelling van Canterbury Christ Church University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
10860
postgraduates:
1630
Totaal:
12490
 • Where to go in Canterbury with your uni bestie - Molly and Aimee's Student VLOG
 • CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY STUDENTS FEEDBACK 1
 • CANTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY STUDENTS FEEDBACK 3
 • Why come to Christ Church? Our International Students tell us!
 • Reasons why our students love studying at Canterbury Christ Church University

Waar wordt dit programma onderwezen

Canterbury
map marker Toon op kaart
Main Site - North Holmes Road
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Buckinghamshire New University 57% 10% 20% £14250 84 High Wycombe On campus Voltijd
University of Brighton 61% 0% 9% £13842 109 Brighton On campus Voltijd
Canterbury Christ Church University 90% 0% 20% £14500 102 Canterbury On campus Voltijd
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 107 Liverpool On campus Voltijd
Sheffield Hallam University 82% 3% 5% £14415 107 Sheffield On campus Voltijd
Royal Agricultural University 92% 10% 0% £11000 139 Cirencester On campus Voltijd
Canterbury Christ Church University 64% 1% 8% £14500 99 Canterbury On campus Voltijd
Liverpool Hope University 95% 15% 0% £11400 112 Liverpool On campus Voltijd
Loughborough University of Technology 92% 2% 3% £22800 154 Loughborough On campus Voltijd
Oxford Brookes University 87% 0% 10% £1862 113 Oxford On campus Deeltijd