Cardiff University
Business Management (Logistics and Operations) BSc (Hons)
Cardiff University

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Onze driejarige BSc Business Management programma's hebben een generiek eerste jaar, waarin je zeven verplichte modules uit de verschillende bedrijfsdisciplines volgt, zodat je een breed inzicht krijgt in bedrijfs- en managementcontexten en -processen.

Deze opleiding biedt je de mogelijkheid je te specialiseren op het gebied van Logistiek en Operationeel Beheer. Het weerspiegelt de evolutie van de studie van logistiek van zijn oorspronkelijke context van vervoer tot zijn huidige setting van bedrijfslogistiek. Het vak heeft nu een stevige basis in theorie en onderzoek en het programma is zo opgezet dat het de ontwikkelingen in het bedrijfsleven weerspiegelt, waar bij het beheer van de toeleveringsketen de wijze van vervoer minder belangrijk wordt geacht dan het proces.

Onderscheidende kenmerken de mogelijkheid om te studeren aan een School die in het Research Excellent Framework (REF) van 2014 de 6e plaats in het VK kreeg voor onderzoekskwaliteit en de gedeelde 1e plaats voor onderzoeksomgeving; de betrokkenheid van onderzoeksactief personeel bij het onderwijs; de nadruk op zelfstandig leren in een door onderzoek gestuurde omgeving; de verscheidenheid aan modules die worden aangeboden in een multidisciplinaire en interdisciplinaire School; voortgang via kernmodules en gespecialiseerde optiemodules; de mogelijkheid om in het buitenland te studeren met of zonder taalcomponent.

Accredited by the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 130 afgestudeerden van Business Management (Logistics and Operations) BSc (Hons) en andere cursussen in bij de Cardiff University voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
72 /100
130 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Management, Leiderschap

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25000 £30000 £37500
25-75 percentiel bereik £22000 - £30000 £22500 - £36000 £27500 - £49500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Management, Leiderschap opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27153 £27297 £31519
25-75 percentiel bereik £22568 - £32974 £20174 - £35659 £22788 - £43702

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Business Management (Logistics and Operations), BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Het doel van de module is om niet-gespecialiseerde boekhoudstudenten een inleiding te geven in financial accounting, management accounting en financieel management.

Deze module verkent de complexe relaties tussen de maatschappij en de bedrijfseconomie. Meer bepaald verschaft ze praktische ervaring en theoretische inzichten in de manieren waarop de samenleving vorm geeft aan de economische praktijken van een grote verscheidenheid van organisaties. De module wil de studenten onderdompelen in de realiteit van het organiseren om hun sociaal-economische context te veranderen en te verbeteren.

Management Theory and Evidence laat de studenten kennismaken met een op bewijzen gebaseerde benadering van managementtheorie. In twee semesters rust de module de studenten uit in staat te zijn de beweringen van managementtheoretici te begrijpen en kritisch te evalueren.

De module marketing is bedoeld om de studenten inzicht te geven in de fundamentele begrippen van marketing. Daarbij rust de module de studenten uit met basistheorie, vaardigheden en essentiële hulpmiddelen om de marketingprincipes binnen de ruimere bedrijfsomgeving te kunnen toepassen.

De module biedt studenten een inleiding tot de belangrijkste thema's, concepten en theorieën met betrekking tot de studie van het management van mensen in organisaties. Bijzondere aandacht wordt besteed aan organisaties als knooppunten van menselijke interactie binnen het bedrijfsleven, waarbij zowel de sociale als de psychologische aspecten van deze relaties centraal staan. De studenten maken kennis met centrale ideeën uit de sociale en gedragswetenschappen.

In deze module maken de studenten kennis met de rol en het belang van operations management binnen een bedrijf. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan het beheer van operaties binnen een bedrijf, maar ook aan de uitdagingen die de hele toeleveringsketen waarbinnen organisaties zich bevinden met zich meebrengt. Een sleutelelement van operaties is de beschikbaarheid en het gebruik van informatie. De module gaat echter verder, door na te gaan hoe bedrijfsvoering samenwerkt met andere bedrijfsfuncties en ook met ruimere belanghebbenden.

Deze module laat de studenten kennismaken met enkele van de moderne concepten die met digitaal en technologie te maken hebben, en met het gebruik van digitaal en technologie in het hedendaagse bedrijfsleven en de hedendaagse maatschappij. Aan de hand van casestudies en lesmateriaal wordt aandacht besteed aan belangrijke kwesties die gebaseerd zijn op toepassingen van technologie en het internet. Deze module zal de studenten in staat stellen een inzicht te ontwikkelen in de invloed van nieuwe technologie op het bedrijfsleven en de maatschappij.

Jaar 2

De rol en bijdrage van inkoop, tegenwoordig meer bekend als procurement, is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Succesvolle organisaties beseffen nu het concurrentievoordeel dat effectief inkoop- en toeleveringsketenbeheer kunnen bieden. Deze module concentreert zich op de ontwikkeling van de kennis van de leerlingen over de inkoopfunctie en haar rol in de ruimere context van het beheer van de toeleveringsketen. Tot de behandelde onderwerpen behoren: de evoluerende status van inkoop in de organisatie; uitbesteding; leveranciersselectie; contractbeheer; ethisch inkopen; en prijsstrategieën.

Deze module verschaft de studenten inzicht in de rol en de belangrijkste elementen van marketing en strategisch management. De doelstellingen van deze module zijn: de studenten een breed inzicht te verschaffen in de factoren, mechanismen en processen die van belang zijn voor het tot stand brengen en handhaven van effectieve marketing- en strategische managementactiviteiten, en hen het vermogen te verschaffen om marketing- en strategiekwesties in hedendaagse bedrijfsomgevingen kritisch te evalueren en toe te passen.

Het doel van deze module is de studenten de kennis en vaardigheden bij te brengen die nodig zijn om mensen te managen in hedendaagse organisaties. Het studieprogramma zal kennis ontwikkelen van (1) hoe personeelsmanagement de organisatieprestaties kan ondersteunen door praktijken te gebruiken die eerlijk en transparant zijn en het welzijn van de werknemers bevorderen; (2) de kernmodellen en -praktijken voor personeelsbeleid die de "gereedschapskist" vormen die bij het managen van mensen wordt gebruikt en; (3) hoe deze HR-modellen en -praktijken kunnen worden toegepast om hedendaagse problemen aan te pakken, zoals het managen van diversiteit en inclusie, het aantrekken (werving en selectie) en loslaten (downsizing) van personeel.

Deze module verschaft meer kennis rond de principes van operations management. Daarbij leren de leerlingen principes die van toepassing zijn op operaties in zowel de diensten- als de produktiesector. Behalve de onderliggende principes onderzoekt de module ook hulpmiddelen en technieken om uitmuntendheid in operations management mogelijk te maken, zoals kwaliteitsmanagement. Na het bestuderen van deze module moeten de studenten er zeker van zijn dat ze operaties effectief kunnen beheren op allerlei verschillende schalen en in verschillende industrieën.

Jaar 3

Deze laatstejaarsmodule van 20 studiepunten is een op onderzoek gebaseerd project in verband met Logistiek en Bedrijfsvoering, waarvoor een omvangrijk schriftelijk werk en een onderzoeksposter moeten worden gemaakt. Studenten kunnen kiezen tussen a) onderzoek waarvoor primaire gegevens nodig zijn of b) onderzoek waarvoor secundaire gegevens of een case study nodig zijn. De studenten krijgen een eerste lezing over onderzoeksmethoden, met bijbehorende tutorials om hen tijdens de module verder te helpen. Onderwerpen die in de lezingen en tutorials aan bod komen zijn onder meer: het schrijven van een literatuurstudie; het ontwerpen van je onderzoeksmethode, methodekeuze en het plannen van het werk; veldwerk of het verzamelen van secundaire gegevens; analyse en interpretatie.

Het doel van de module is bij de studenten een dieper inzicht te ontwikkelen in hoe strategie wordt bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd om superieure bedrijfsprestaties te genereren. Interne en externe bronnen van strategisch voordeel worden onderzocht en gesynthetiseerd om een totaalbeeld van effectieve bedrijfsstrategie te verkrijgen. Toonaangevende theorie wordt afgewogen tegen toegepaste voorbeelden om een afgerond perspectief te scheppen van hoe superieure bedrijfsprestaties worden bereikt in de hedendaagse bedrijfsomgeving.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Business Management (Logistics and Operations) BSc (Hons) aan de Cardiff University

34% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
12% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
11% Financiële beroepen
8% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
6% Administratieve beroepen
5% Beroepen in de verkoop
3% Elementaire beroepen
2% Beroepen in de informatietechnologie
2%
1% Ingenieurs

Cijfers & studietijd

Beoordelingsmethoden

Verdeling van de studietijdToelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Management, Leiderschap

Kwalificatie-eisen

Aanvaarding van T Levels voor dit programma wordt per geval door de Academische School bekeken. Er wordt rekening gehouden met het cijfer/onderwerp van het T-niveau en met de cijfers/onderwerpen die op GCSE/Level 2 werden behaald.

Voor kandidaten die de EPQ kwalificatie volgen, kan een A in de EPQ erkend worden om de toelatingseisen met een enkele graad te verlagen. Een AAB aanbod zou bijvoorbeeld zijn "AAB van 3 A-levels of ABB van 3 A-levels en een A voor de EPQ". Merk op dat aan eventuele vakspecifieke eisen moet worden voldaan.

34-32 algemeen of 666-665 in 3 HL vakken.

Geaccepteerd vak: Business.

Het Welsh Baccalaureate Skills Challenge Certificate wordt aanvaard in plaats van één A-niveau in de aangegeven graden, exclusief eventuele vakspecifieke eisen.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • MBA

De Universiteit van Cardiff heeft veel studiebeurzen in de aanbieding voor onze aankomende studenten. Zie onze website op http://www.cardiff.ac.uk/study/undergraduate/funding/scholarships voor meer informatie.
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Business Management (Logistics and Operations), BSc (Hons).

Kosten

Collegegeld Bedrijfsbeheer (logistiek en operaties) BSc (Hons)

Ierland £9000 Jaar 1
Channel Islands £9000 Jaar 1
EU £19700 Jaar 1
Engeland £9000 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9000 Jaar 1
Schotland £9000 Jaar 1
Wales £9000 Jaar 1
Internationaal £19700 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Studenten uit het VK:

De vermelde tarieven gelden voor het academisch jaar 2022/23. De universiteit behoudt zich het recht voor om het collegegeld in het tweede en volgende jaren van een opleiding te verhogen als de wet of het beleid van de Welshe regering dat toestaat. In voorkomend geval brengen wij je op de hoogte van elke wijziging van het collegegeld vóór eind juni van het academiejaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het collegegeld wordt verhoogd.

Inschrijvingsgelden voor volgende jaren zijn onderhevig aan verhoging en worden bevestigd tegen eind oktober in het jaar voorafgaand aan de startdatum van je programma.

Het collegegeld dekt alle redelijke kosten die je moet maken om het vermelde studieprogramma te voltooien. Je kunt tijdens je studie deelnemen aan studiereizen, daaraan verbonden stages of apparatuur aanschaffen; deze kosten zijn voor eigen rekening. Het collegegeld omvat niet de kosten voor levensonderhoud, zoals huisvesting, levensonderhoud of reizen.

Studenten uit de EU, de EER en Zwitserland:

Als je onderdaan bent van de EU/EER/Zwitserland, zal het collegegeld voor 2022/23 gelijk zijn aan dat voor internationale studenten, tenzij je in aanmerking komt voor UK fee status. Of je in aanmerking komt voor UK Home fee status kun je controleren op de website van UKCISA: https://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Wales-fee-status#layer-6099

Studenten uit de rest van de wereld internationaal:

De vermelde tarieven gelden voor 2022/23 inschrijvingen en zijn vast voor de duur van de opleiding, met uitzondering van de programma's Geneeskunde en Tandheelkunde. Tijdens het preklinische deel van de programma's Geneeskunde en Tandheelkunde is het tarief vast, daarna wordt het klinische tarief aangerekend. Verdere details zijn te vinden op de website van de universiteit op: http://www.cardiff.ac.uk/study/international/funding-and-fees

Inschrijvingsgelden voor volgende jaren zijn onderhevig aan verhogingen en worden bevestigd tegen eind oktober van het jaar dat aan de startdatum van je programma voorafgaat.

Het collegegeld dekt alle redelijke kosten die nodig zijn om het vermelde studieprogramma te voltooien. Je kunt tijdens je studie deelnemen aan studiereizen, daaraan verbonden stages of apparatuur aanschaffen; deze kosten zijn voor eigen rekening. Het collegegeld omvat niet de kosten voor levensonderhoud, zoals huisvesting, levensonderhoud of reizen.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Cardiff University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Cardiff University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Organisatie

  • #1 
  • #64 
  Bedrijfskunde
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]
  • #1 
  • #26 
  Bedrijfsmanagement
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]
  • #1 
  • #136 
  Bedrijfsmanagement
  QS World University Rankings By Subject
  [Gepubliceerd 20 april, 2022]
  • #1 
  • #112 
  Zakelijke economie
  NTU by Subject
  [Gepubliceerd 20 oktober, 2021]
  • #1 
  • #101 
  Management
  ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
  [Gepubliceerd 26 mei, 2021]

Bekijk alle 44 rankings van Cardiff University

Over Cardiff University

De universiteit van Cardiff werd in 1883 opgericht en ligt in de stedelijke omgeving van de stad Cardiff in Wales. Enkele van de meest voor de hand liggende voordelen van de universiteit zijn wereldleidend onderzoek, een goed geïnformeerde en proactieve carrière dienst, en de centrale locatie. Cardiff is een levendige, moderne stad met een jonge en diverse bevolking die bekend staat om het toelaten van mensen uit alle lagen van de bevolking.

 • Student life at Cardiff University
 • Cardiff University - Adult Nursing (BN)
 • International students at Cardiff University School of Biosciences
 • Student Megan tells you all about Chemistry at Cardiff

Waar wordt dit programma onderwezen

Cardiff University
map marker Toon op kaart
Main Site - Cardiff
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Middlesex University 75% 8% 10% £14000 103 London On campus Voltijd
Southampton Solent University 78% 10% 0% £13800 106 Southampton On campus Voltijd
Queen's University of Belfast 74% 0% 4% £17400 146 Belfast On campus Voltijd
Canterbury Christ Church University 88% 4% 14% £14500 95 Canterbury On campus Voltijd
University of Chichester 85% 5% 5% £14500 90 Chichester On campus Voltijd
Buckinghamshire New University 57% 5% 15% £6900 78 High Wycombe On campus Deeltijd
University of Brighton 95% 0% 5% £13842 158 Brighton On campus Voltijd
Canterbury Christ Church University 71% 0% 0% £14500 91 Canterbury On campus Voltijd
Royal Agricultural University 91% 5% 10% £11000 117 Cirencester On campus Voltijd
Liverpool Hope University 80% 0% 1% £11400 112 Liverpool On campus Voltijd