City University London
Data Analytics en Actuariële Wetenschappen (met Beroepsplaatsing) BSc
City University London

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 15 afgestudeerden van Data Analytics and Actuarial Science (with Professional Placement) BSc en andere cursussen in bij de City University London voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
77 /100
15 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Statistieken

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £32000 £36000 £47000
25-75 percentiel bereik £28000 - £40000 £28000 - £48000 £32000 - £67000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Statistieken opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25337 £27251 £33645
25-75 percentiel bereik £21338 - £30977 £20727 - £35913 £23992 - £46346

Cursusbeschrijving

De graad BSc (Hons) Data Analytics and Actuarial Science wordt verstrekt door Bayes Business School (voorheen Cass), een van Europa's toonaangevende business schools. Bayes, dat deel uitmaakt van City, University of London, staat in de top 6 van business schools in het VK.

Actuariële wetenschappen behelzen de toepassing van kwantitatieve vaardigheden op financiële problemen die gewoonlijk met risico of onzekerheid te maken hebben, terwijl data analytics het gebruik van codering, gegevens en de nieuwste ontwikkelingen in de informatietechnologie behelst om problemen in de echte wereld op te lossen. Als je door beide gefascineerd bent en een passie en talent hebt voor wiskunde, vooral modelleren en waarschijnlijkheid, dan is de opleiding Data Analytics and Actuarial Science misschien de ideale opleiding voor jou. Van oudsher gebruiken actuarissen gegevens om problemen op het gebied van financiële risico's op te lossen. De financiële wereld wordt echter veranderd door twee belangrijke trends - de toename van het aantal en de soorten gegevens en de nadruk op risicobeheer. Dit betekent dat sommige problemen nu het best met andere gegevensanalysetechnieken kunnen worden opgelost.

Deze cursus bereidt je voor op deze nieuwe uitdagingen. Je verkent de traditionele actuariële benadering van risicobeheer, maar je leert ook over enkele van de nieuwste gebieden van gegevenswetenschap, waaronder kunstmatige intelligentie en machinaal leren, en hun praktische toepassing op financiën en verzekeringen. Ons diepgaande onderwijs in de hypermoderne programmeertalen Python en R - zeer gewild in de wereldwijde gegevenswetenschapsindustrie - is een paradepaardje van deze cursus.

Je ontwikkelt niet alleen je inzicht in wiskunde, waarschijnlijkheid, statistiek, economie en IT, maar je verdiept je ook in waarschijnlijkheidsmodellering, gegevensanalyse en de financiële markten. Je zult ook je vaardigheden en je vermogen om je bevindingen te communiceren kunnen demonstreren in je laatste jaarproject. Zoals je zou verwachten, bereidt de undergraduate cursus Data Analytics and Actuarial Science je voor op een loopbaan in de actuariële wetenschappen. De cursus bereidt je echter ook voor op een loopbaan op de ruimere gebieden van gegevensanalyse en risicobeheer, of op het gebied van investeringsbeheer of financiële analyse. Veel van onze docenten zijn gediplomeerde actuarissen en gegevensanalisten en hebben in de financiële en IT sector gewerkt en geven nog steeds adviezen aan bedrijfsorganisaties, zodat je van hun kennis uit de eerste hand en bedrijfservaring kunt profiteren. Omdat we veel waarde hechten aan het onderwijzen van zowel theorie als toepassing, zul je uit je graad komen met een goed begrip van hoe je je nieuw verworven kennis op de werkplek kunt gebruiken.

Een belangrijk onderdeel van deze graad is de mogelijkheid om professionele werkervaring op te doen of een periode in het buitenland te studeren. Studenten komen in aanmerking voor een betaalde stage van een jaar tijdens het derde jaar van een vierjarige sandwich-graadopleiding. Studenten krijgen een ruime keuze aan mogelijkheden op bedrijfsgebieden als verzekeringen en risicobeheer, actuariële prijsbepaling van investeringen en kapitaalbeheer. Recente stageplaatsen zijn onder meer: de Association of British Insurers, Aviva/Friends Life, Prudential en Legal & General.

Studenten kunnen ook een aanvraag indienen om een jaar in het buitenland te studeren tijdens het derde jaar van een vierjarige sandwich-opleiding. Studenten kunnen zich aanmelden voor een studie aan een business school van een van onze prestigieuze partneruniversiteiten, waaronder de University of Waterloo, Canada; en de Chinese University of Hong Kong. Studeren in het buitenland stelt studenten in staat hun internationale netwerk van contacten uit te breiden, een breder perspectief te ontwikkelen in de wereld van actuariële wetenschappen en financiën en hun loopbaanvooruitzichten te verbeteren.

Als je de BSc (Hons) Data Analytics met Actuariële Wetenschappen aan Bayes wilt studeren, maar niet aan de toelatingseisen voldoet, kan de Foundation cursus studenten een ingang tot de opleiding bieden.

Financial Times European Business School Ranking 2020

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Data Analytics and Actuarial Science (with Professional Placement), BSc volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

De actuariële industrie wil graag studenten aanwerven die zelfbewust zijn en inzicht hebben in hun toekomstige loopbaanaspiraties. Als zodanig maakt deze module je bewust van je loopbaanmogelijkheden binnen en buiten het actuariële beroep en behandelt presentatievaardigheden, sollicitatiegesprekken, CV's, sollicitatiebrieven en communicatieve vaardigheden.

Deze module verschilt van de andere modules die je bestudeert omdat een van de hoofddoelen is je kennis te laten maken met de verschillende gebieden waarop actuarissen werkzaam zijn, zodat je kunt gaan nadenken over welke gebieden het beste bij je sterke kanten en interesses passen. Bovendien wordt deze module gedeeltelijk beoordeeld door een groepspresentatie, wat een vaardigheid is die je nodig zult hebben bij het solliciteren naar banen.

Om de mogelijke veranderingen in de financiële wereld te kunnen begrijpen, moeten leerlingen economie studeren. Deze module veronderstelt geen voorkennis en behandelt in de loop van het jaar zowel micro- als macro-economie. Deze module beslaat de CB2 cursus van de IFoA.

Deze module bestaat uit drie onderdelen. In het begin gebruik je het programma MiniTab, dat een statistisch pakket is dat krachtiger statistische analyse mogelijk maakt dan met een spreadsheet. De tweede component is het gebruik van Excel Werkboek functies en de laatste component is het schrijven van VBA code. Ook hier gaan we uit van geen voorkennis van programmeren en deze module is bedoeld om je in staat te stellen Excel te gebruiken bij je werk aan de universiteit en tevens een vaardigheid te verschaffen die veel gevraagd wordt door werkgevers.

De module kansberekening en statistiek gaat ervan uit dat de leerlingen zonder kennis van kansberekening of statistiek aankomen. De module begint met basisbegrippen als samenvattende statistiek en basiswaarschijnlijkheid en ontwikkelt deze concepten tot meer gevorderde onderwerpen als betrouwbaarheidsintervallen, hypothesetoetsing, regressie en kansverdelingen. Deze module maakt deel uit van de cursus CS1 van de IFoA.

Deze module gaat over het concept van de waardering van toekomstige geldelijke betalingen in termen van contante waarden, om een vergelijking van verschillende inkomstenstromen mogelijk te maken, wat van cruciaal belang is bij elke financiële besluitvorming. In deze module zullen we alle betalingen als gegarandeerd beschouwen. We zullen ook kijken naar het koppelen van bedragen aan verschillende inflatie-indices. Deze module beslaat een deel van de CM1 cursus van de IFoA.

Deze module zal in eerste instantie je wiskundige kennis consolideren, zodat alle studenten hetzelfde basisbegrip hebben, ongeacht hun opleidingsachtergrond. In de tweede termijn behandelen we meer gevorderde wiskundige onderwerpen. De cursus wiskunde is bedoeld om je de instrumenten te geven die nodig zijn om de problemen in de andere modules op te lossen.

Jaar 2

Deze module behandelt meer geavanceerde technieken in calculus en lineaire algebra die in je andere modules van de graad gebruikt zullen worden.

Deze module laat je kennismaken met de verschillende financiële instrumenten en markten die er zijn, zodat je in staat bent oplossingen te ontwikkelen voor vragen over financiële risico's. Deze module beslaat het eerste deel van de CB1 cursus van de IFoA (het tweede deel komt aan bod bij financiële verslaggeving).

Ontwikkel en verdiep je kennis van Python en R en krijg een inleiding in databases en SQL in deze module die je vaardigheden in gegevensanalyse zal versterken.

In deze module maak je kennis met Python en R, twee van de populairste talen op het gebied van data science, statistiek, en visualisaties.

Deze module stelt je in staat manieren te bestuderen om onzekerheid te modelleren voor een selectie van probabilistische gebeurtenissen. De technieken die je hier leert kun je op een aantal verschillende situaties toepassen en zullen in meer gevorderde modules verder ontwikkeld worden. Deze module beslaat een deel van de CS2 cursus van de IFoA.

In deze module ga je verder met je ontwikkeling op de gebieden van kansrekening en statistiek. In het bijzonder zullen we ideeën uit je wiskunde module van het eerste jaar combineren om meer complexe situaties te kunnen modelleren. Deze module vormt het tweede deel van de CS1 van de IFoA.

Jaar 3

Deze module laat je kennismaken met de zich snel ontwikkelende onderwerpen AI en machinaal leren vanuit actuarieel oogpunt, waarbij je gebruik maakt van je kennis van de programmeertalen Python en R die je in Jaar 2 hebt opgedaan.

Je proefschrift is je kans om je beheersing van gegevensanalytische vaardigheden aan te tonen. Tijdens dit vitale en substantiële deel van je laatste jaar moedigen we je aan zelfstandig onderzoek te doen en je kritische vaardigheden toe te passen om de meest geschikte onderzoeks- en analysemethoden te kiezen. Die kennis, in combinatie met je vermogen om stevige conclusies uit je onderzoeksresultaten te trekken en te presenteren, zal ook de basis vormen van gesprekken met toekomstige werkgevers.

Deze module bouwt verder op je kennis van kansrekening en stochastische modellering. Ze introduceert enkele geavanceerde modellen die in het actuariële werk toegepast worden of kunnen worden. Deze module vult de CS2 cursus van de IFoA aan.

Deze module geeft een verdere voortzetting van je ontwikkeling op de gebieden van waarschijnlijkheid en statistiek. In het bijzonder geven we je een inleiding tot verschillende geavanceerde statistische technieken zoals die op actuarieel gebied worden toegepast. Deze module voltooit de CS1 cursus van de IFoA.

Deze module laat je kennismaken met moderne trends in het weergeven van gegevens. Je ontdekt hoe je geschikte pakketten kunt gebruiken om weergaven te maken die echt informatief, duidelijk begrijpelijk, memorabel en treffend zijn.

Modules

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Data Analytics and Actuarial Science (with Professional Placement) BSc aan de City University London

40% Financiële beroepen
25% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
15% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Administratieve beroepen
5% Beroepen in de informatietechnologie
5% Onderwijzende beroepen
0% Secretariële en aanverwante beroepen
0% Beroepen in de verkoop
0% Managers, directeuren en hoge ambtenaren

Je wordt beoordeeld volgens verschillende methoden, afhankelijk van je modulekeuze, waaronder: - Cursorisch werk - Ongeziene schriftelijke examens, die aan het eind van elk semester (of aan het eind van een jaar, als een module over twee termijnen gegeven wordt) plaatsvinden - Klassikale toetsen - Online quizzen en toetsen, met behulp van de Virtuele Leeromgeving - Presentatie - Groepsprojecten, individuele projecten. - Percentage van de cursus dat door middel van huiswerk beoordeeld wordt De verhouding tussen beoordeling door middel van een examen, een praktijkexamen en beoordeling door middel van werkstukken zal tot op zekere hoogte afhangen van de keuzemodules die je kiest. Het beoordelingspercentage van de cursus, gebaseerd op de instroom in 2019/20, is bij benadering als volgt: Jaar 1 65% schriftelijk, 35% huiswerk Jaar 2 58% schriftelijk, 42% huiswerk Jaar 3 43% schriftelijk, 57% cursuswerk."""

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Statistieken

Kwalificatie-eisen

Moet wiskunde op A niveau graad A omvatten. Uitgezonderd Algemene Studies, Kritisch Denken en moedertaalvakken. Let op: GCSE Engelse Taal graad 5/graad C of een andere Engelse taalvaardigheidskwalificatie is vereist (Voor meer informatie over Engelse kwalificaties zie http://www.city.ac.uk/study/undergraduate/applying-to-city/tier-4-english-language-requirements).

Dit moet wiskunde graad A op gevorderd hoger niveau omvatten. Dit moet minimaal drie vakken op gevorderd hoger niveau (graden AAA) omvatten en minimaal twee andere vakken op hoger niveau (graden AA). Daarnaast is Engels op een van beide niveaus of een andere Engelse taalvaardigheidskwalificatie vereist (Meer informatie over Engelse kwalificaties vind je op http://www.city.ac.uk/study/undergraduate/applying-to-city/tier-4-english-language-requirements).

Let op: deze kwalificatie wordt alleen tot deze cursus toegelaten als de kandidaat ook in het bezit is van wiskunde op A-niveau met graad A. Bovendien is GCSE Engelse taal graad 5/graad C of een andere Engelse taalbeheersingskwalificatie vereist (Voor meer informatie over Engelse kwalificaties zie http://www.city.ac.uk/study/undergraduate/applying-to-city/tier-4-english-language-requirements).

Moet 18 punten omvatten over drie vakken op hoger niveau, waaronder graad 6 in wiskunde op hoger niveau en ofwel graad 4 in Engels op hoger niveau of graad 5 in Engels op standaardniveau, of een andere Engelse taalvaardigheidskwalificatie is vereist (Meer informatie over Engelse kwalificaties vind je op http://www.city.ac.uk/study/undergraduate/applying-to-city/tier-4-english-language-requirements).

Let op: deze kwalificatie wordt alleen tot deze cursus toegelaten als de kandidaat ook in het bezit is van wiskunde op A-niveau met graad A. Bovendien is GCSE Engelse taal graad 5/graad C of een andere Engelse taalbeheersingskwalificatie vereist (Voor meer informatie over Engelse kwalificaties zie http://www.city.ac.uk/study/undergraduate/applying-to-city/tier-4-english-language-requirements).

Moet Pre-U wiskunde graad D3 of hoger bevatten. Uitgesloten zijn Algemene Studies, Critical Thinking en moedertaalvakken. Bovendien is GCSE Engelse taal graad 5/graad C of een andere Engelse taalbeheersingskwalificatie vereist (Voor meer informatie over Engelse kwalificaties zie http://www.city.ac.uk/study/undergraduate/applying-to-city/tier-4-english-language-requirements).


Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Data Analytics and Actuarial Science (with Professional Placement), BSc te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Data Analytics en Actuariële Wetenschappen (met Beroepsplaatsing) BSc

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
EU £19500 Jaar 1
Internationaal £19500 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van City University London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van City University London in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Zakelijk

  • #4 
  • #51 
  Financiën
  GRAS Global Ranking of Academic Subjects - ShanghaiRanking
  [Gepubliceerd 19 juli, 2022]

Bekijk alle 23 rankings van City University London

Over City University London

City University London (City) is opgericht in 1894 en ligt in het centrum van Londen. Door zijn ligging trekt City studenten van over de hele wereld aan en biedt daardoor een diverse campuscultuur. De faciliteiten ter plaatse zijn ontwikkeld met de toekomstige werkomgeving van elke student in het achterhoofd, dat is de reden waarom rechtenstudenten toegang hebben tot simulatiehoven van het recht, en ook waarom toekomstige verpleegkundigen kunnen verwachten om gebruik te maken van mock medische afdelingen. Academics afgezien van, wordt gevestigd in het centrum van Londen kunnen studenten om snel te krijgen rond als gevolg van de vele openbaar vervoer opties in het gebied.

Studentensamenstelling van City University London

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
11455
postgraduates:
4690
Totaal:
16145
 • City, University of London: Being a student in London
 • City, University of London: Student Experience - My Life at City
 • City, University of London: BA (Hons) English student Ruth’s insights
 • City, University of London: BSc (Hons) Economics with Accounting student Ayesha’s insights
 • City, University of London: Life as a Psychology Student
 • City University London

Lijst met 272 bachelor- en masteropleidingen van City University London - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

Northampton Square
map marker Toon op kaart
City, University of London
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Actuarial Science with a Year Abroad BSc (Hons) University of East Anglia 84% 0% 1% £17100 £18000 131 Norwich On campus Voltijd
Actuarial Science BSc (Hons) City University London 92% 10% 0% £19500 163 London On campus Voltijd
Actuarial Science and Risk Management BSc (Hons) Queen's University of Belfast 81% 0% 5% £17400 186 Belfast On campus Voltijd
Actuarial Science BSc (Hons) The University of York 76% 0% 0% £19600 174 York On campus Voltijd
Actuarial Science (with Professional Placement) BSc (Hons) City University London 79% 5% 0% £19500 126 London On campus Voltijd
Data Analytics and Actuarial Science BSc (Hons) City University London 77% 5% 0% £20500 136 London On campus Voltijd
Finance with Actuarial Science BSc City University London 79% 5% 2% £20500 147 London On campus Voltijd
Actuarial Science with a year in industry BSc (Hons) The University of York 76% 0% 0% £19600 174 York On campus Voltijd
Data Analytics and Actuarial Science (with Professional Placement) BSc City University London 77% 5% 0% £19500 136 London On campus Voltijd
Actuarial Science BSc (Hons) University of East Anglia 84% 0% 1% £17100 £18000 131 Norwich On campus Voltijd