City University London
Investment and Financial Risk Management BSc (Hons)
City University London

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

De graad BSc (Hons) Investment and Financial Risk Management wordt gegeven door Bayes Business School (voorheen Cass), een van Europa's toonaangevende business schools. Bayes, dat deel uitmaakt van City, University of London, staat in de top 6 van business schools in het VK.

Tijdens deze cursus krijg je de vaardigheden die je nodig hebt om op de wereldwijde financiële markten te slagen in functies als portefeuillebeheer, effectenanalyse, aandelen- en obligatiehandel, hedgefondsanalyse en prijsstelling en structurering van derivaten.

Als je een carrière in de internationale wereld van beleggingen en risicobeheer ambieert, beschouw deze cursus dan als je springplank. Je krijgt een grondige kennis van hoe moderne beleggingsanalisten en risicomanagers te werk gaan. Terwijl je de graad doorloopt bereid je je voor op een loopbaan in investeringsbeheer, handel of analyse op elk gebied van de financiële wereld.

Je bestudeert elk aspect van het vak, van het beheer van wereldwijde beleggingsportefeuilles tot de handel in activa. Dit alles binnen een brede waaier van rigoureus academisch leren dat aandelenmarkten, obligatiehandel, risicobeheer, derivaten, hedging, investeringsbankieren en vele andere brede gebieden van risico en investeringen omvat.

De BSc (Hons) Investment and Financial Risk Management graad profiteert van het bestaan van het Centre for Asset Management Research binnen de Business School. Dit centrum huisvest een reeks academici die zich toeleggen op het doen van onderzoek naar vraagstukken op het gebied van fondsenbeheer, hedge funds en aandelenhandel. De leden van het centrum zijn ook frequente adviseurs van financiële ondernemingen en toezichthouders. Het personeel van de opleiding combineert dus academische en theoretische deskundigheid met sterke banden met het bedrijfsleven en een actuele praktijkkennis van de uitdagingen en mogelijkheden waarvoor financiële instellingen staan.

Een belangrijk onderdeel van deze graad is de mogelijkheid om professionele werkervaring op te doen of een periode in het buitenland te studeren. Studenten komen in aanmerking voor een betaalde stage van een jaar, die plaatsvindt tijdens het derde jaar van een vierjarige sandwich degree opleiding. Onze studenten krijgen een ruime keuze aan mogelijkheden op bedrijfsgebieden zoals bedrijfsfinanciering, operations, verkoop en handel, prime brokerage en hedge funds.

Studenten kunnen ook een aanvraag indienen om een semester (of een jaar) in het buitenland te studeren aan een reeks prestigieuze partneruniversiteiten, waaronder de Universiteit van Virginia en de Bocconi Universiteit in Italië. Studeren in het buitenland stelt studenten in staat hun internationale netwerk van contacten uit te breiden, een breder perspectief te ontwikkelen in de wereld van de mondiale financiën en hun loopbaanvooruitzichten te verbeteren.

De BSc (Hons) Banking and International Finance graad wordt naast de BSc (Hons) Finance en BSc (Hons) Investment and Financial Risk Management gegeven. Studenten kunnen tijdens de eerste anderhalf jaar van de opleiding op elk moment van de ene graad naar de andere overstappen (afhankelijk van de beschikbaarheid van plaatsen).

Financial Times European Business School Ranking 2020

Accredited by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) for the purpose of exemption from some professional examinations.

Accredited by the Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) for the purpose of exemption from some professional examinations through the Accredited degree accelerated route.

Accredited by the Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB).

Accredited by the Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA) for the purpose of exemption from some professional examinations.

Accredited by the Chartered Insurance Institute (CII) for the purpose of some exemptions from professional examinations.

Accredited by the EFMD Quality Improvement System.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 50 afgestudeerden van Investment and Financial Risk Management BSc (Hons) op City University London voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
84 /100
50 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Financiën, Bankwezen, Bedrijfsfinanciering, Fintech

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £32000 £36000 £47000
25-75 percentiel bereik £28000 - £40000 £28000 - £48000 £32000 - £67000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Financiën, Bankwezen, Bedrijfsfinanciering, Fintech opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24063 £26844 £34100
25-75 percentiel bereik £20000 - £29558 £20891 - £36088 £24232 - £47892

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Investment and Financial Risk Management, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module behandelt de belangrijkste functies van het bankbedrijf. De nadruk ligt op wat banken onderscheidt van andere financiële instellingen, en op de informatieproblemen die inherent zijn aan de banksector. De deelnemers zullen begrijpen waarom financiële tussenpersonen bestaan en wat hun rol/impact op de wereldeconomie is.

Deze module is een inleidende cursus die de deelnemers een basiskennis verschaft van de rol van financiële analyse in de besluitvorming. Meer in het bijzonder biedt deze module een basisniveau van de kernprincipes van bedrijfsfinanciering, financiële markten en beleggingen.

Deze module richt zich op de interpretatie en het gebruik van financiële boekhoudkundige informatie als onderdeel van de effectieve bedrijfsvoering van een bedrijf. Bovendien gaat het in op de principes die aan de financiële boekhouding ten grondslag liggen, de toepassing van deze principes bij het registreren van transacties en het opstellen van financiële overzichten.

Deze module gaat in op de macro-aspecten van de economie, zoals marktgroei/cycli, meting van de geaggregeerde activiteit, basismodellen van de vraagzijde voor de bepaling van het BBP, geaggregeerde vraag/aanbod, geld in de economie, het transmissiemechanisme van monetair beleid, fiscaal beleid en de publieke sector, betalingsbalans, FOREX en internationale handel.

Deze module behandelt de microaspecten van de economie, zoals de toewijzing van middelen, vraag-aanbod en prijs, de vraag van de consument, productie en kosten, oligopolie versus monopolie, en de wortels van marktfalen/succes.

Deze module geeft een onderbouwing van en inzicht in de statistische basistechnieken die in de financiële wereld gebruikt worden om de besluitvorming te helpen. Het levert de statistische basis die nodig is voor de meer gevorderde finance modules.

Deze module geeft een inleiding tot de wiskundige basistechnieken die in de financiën gebruikt worden om de besluitvorming te helpen, met illustraties bij de relevante problemen in de financiën. Het geeft je de wiskundige basis die nodig is in je tweedejaars cursussen Finance en Financial Econometrics.

Deze module behandelt communicatievaardigheden, cognitieve vaardigheden, IT-vaardigheden, en sociale vaardigheden. De module beoogt een onderbouwing van en inzicht in een portfolio van belangrijke vaardigheden die in het bedrijfsleven nodig zijn, om de deelnemers te helpen bij hun academische studie en hen voor te bereiden op hun daaropvolgende beroepsloopbaan.

Jaar 2

Deze module presenteert kernmateriaal over bedrijfsfinanciering, met onderwerpen als bedrijfswaardering en investeringsbeoordeling, en onderzoekt vragen als hoe moet een bedrijf zijn dividendbeleid bepalen, uit welke bronnen moet een bedrijf kapitaal halen en hoe moeten bedrijven hun overnamestrategie bepalen.

Jaar 3

Het doel van deze cursus is het ontwikkelen van inzicht in vastrentende waarden en het gebruik ervan in portefeuillebeheer. De nadruk ligt op waardering, rendement en volatiliteit van vastrentende effecten en hun portefeuilles, de rol van vastrentende effecten in risicobeheer en strategieën voor het beheer van obligatieportefeuilles.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Investment and Financial Risk Management BSc (Hons) aan de City University London

30% Financiële beroepen
30% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
20% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
10% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
10% Professionals in zakelijk en financieel projectbeheer

Cijfers & studietijd

Onze manier van lesgeven is erop gebaseerd dat we je aanmoedigen zelfstandig te denken, je eigen mening te vormen en relevante theorie te bekritiseren. We onderbouwen je leerproces met de pertinente theorieën op je vakgebied, die we inbedden in de praktijk, zodat je begrijpt hoe moderne markten en bedrijven werken. Onze cursussen bieden talrijke praktische toepassingen (of hebben een sterk beroepsgericht element) zonder afbreuk te doen aan hun academische nauwkeurigheid. We gebruiken casestudies, tot nadenken stemmende scenario's en groepswerk om je een voorsprong te geven op de echte wereld. Percentage van de cursus dat beoordeeld wordt aan de hand van werkstukken Elke module bestaat uit een mix van lezingen, seminars en groepswerk. De meeste modules worden beoordeeld door een combinatie van examens en huiswerk. Het eerste jaar van je programma draagt voor 10% bij tot je einddiploma, het tweede jaar voor 30% en het laatste jaar voor 60%. Het beoordelingspercentage van de cursus, gebaseerd op de instroom in 2019/20, is bij benadering als volgt: Jaar 1 70% schriftelijk, 0% praktisch, 30% huiswerk Jaar 2 70% schriftelijk, 4% praktisch, 26% huiswerk Jaar 3 61% schriftelijk, 0% praktisch, 39% huiswerk.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Uitgezonderd Algemene Studies, Kritisch Denken en Moedertaalvakken. Let op: GCSE Wiskunde graad 6/graad B is ook vereist als je geen A Level Maths volgt. Bovendien is GCSE Engelse Taal graad 5/graad C of een andere Engelse taalbeheersing vereist (Voor meer informatie over Engelse kwalificaties zie http://www.city.ac.uk/study/undergraduate/applying-to-city/tier-4-english-language-requirements).

Dit moet minimaal drie vakken op gevorderd hoger niveau (graden AAA) en minimaal twee andere vakken op hoger niveau (graden AA) omvatten. Hiertoe moet wiskunde op een van beide niveaus behoren. Daarnaast is Engels op een van beide niveaus of een andere Engelse taalbeheersingskwalificatie vereist (Voor meer informatie over Engelse kwalificaties zie http://www.city.ac.uk/study/undergraduate/applying-to-city/tier-4-english-language-requirements).

Let op: GCSE wiskunde graad 6/graad B is ook vereist. Bovendien is GCSE Engelse taal graad 5/graad C of een andere Engelse taalbeheersingskwalificatie vereist (Voor meer informatie over Engelse kwalificaties zie http://www.city.ac.uk/study/undergraduate/applying-to-city/tier-4-english-language-requirements).

Moet 18 punten omvatten over drie vakken van hoger niveau, waaronder ofwel graad 4 in Higher Level ofwel graad 5 in Standard Level Engels, of een andere kwalificatie voor Engelse taalvaardigheid is vereist (Voor meer informatie over Engelse kwalificaties zie http://www.city.ac.uk/study/undergraduate/applying-to-city/tier-4-english-language-requirements).

Let op: GCSE wiskunde graad 7/graad A is ook vereist. Bovendien is GCSE Engelse taal graad 5/graad C of een andere Engelse taalbeheersingskwalificatie vereist (Voor meer informatie over Engelse kwalificaties zie http://www.city.ac.uk/study/undergraduate/applying-to-city/tier-4-english-language-requirements).

Uitgezonderd Algemene Studies, Kritisch Denken en moedertaalvakken. Let op: GCSE wiskunde graad 6/graad B is ook vereist als je geen Pre-U wiskunde volgt. Bovendien is GCSE Engelse Taal graad 5/graad C of een andere Engelse taalbeheersing vereist (Voor meer informatie over Engelse kwalificaties zie http://www.city.ac.uk/study/undergraduate/applying-to-city/tier-4-english-language-requirements).

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Investment and Financial Risk Management, BSc (Hons).

Kosten

Collegegeld Investeringen en financieel risicobeheer BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
EU £19500 Jaar 1
Internationaal £19500 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van City University London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van City University London in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Organisatie

  • #4 
  • #44 
  Financiën
  ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
  [Gepubliceerd 26 mei, 2021]

Bekijk alle 30 rankings van City University London

Over City University London

City University London (City) is opgericht in 1894 en ligt in het centrum van Londen. Door zijn ligging trekt City studenten van over de hele wereld aan en biedt daardoor een diverse campuscultuur. De faciliteiten ter plaatse zijn ontwikkeld met de toekomstige werkomgeving van elke student in het achterhoofd, dat is de reden waarom rechtenstudenten toegang hebben tot simulatiehoven van het recht, en ook waarom toekomstige verpleegkundigen kunnen verwachten om gebruik te maken van mock medische afdelingen. Academics afgezien van, wordt gevestigd in het centrum van Londen kunnen studenten om snel te krijgen rond als gevolg van de vele openbaar vervoer opties in het gebied.

Studentensamenstelling van City University London

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
11455
postgraduates:
4690
Totaal:
16145
 • City, University of London: Being a student in London
 • City, University of London: Student Experience - My Life at City
 • City, University of London: BA (Hons) English student Ruth’s insights
 • City, University of London: BSc (Hons) Economics with Accounting student Ayesha’s insights
 • City, University of London: Life as a Psychology Student
 • City University London

Waar wordt dit programma onderwezen

Northampton Square
map marker Toon op kaart
Main Site - The Admissions Office
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Richmond, The American International University in London 71% 0% 15% £14750 78 Richmond On campus Voltijd
University of Reading 90% 5% 3% £23700 131 Reading On campus Voltijd
University of Reading 77% 3% 15% £23700 127 Reading On campus Voltijd
City University London 84% 15% 2% £19500 137 London On campus Voltijd
Glasgow Caledonian University 83% 0% 1% £12250 176 Glasgow On campus Voltijd
De Montfort University 81% 2% 3% £14250 102 Leicester On campus Voltijd
University of Greenwich 82% 5% 20% £14500 80 London On campus Voltijd
University of Reading 90% 5% 3% £23700 131 Reading On campus Voltijd
Richmond, The American International University in London 71% 0% 15% £14750 78 Richmond On campus Voltijd
University of Reading 77% 0% 15% £23700 124 Reading On campus Voltijd