Institute of Contemporary Music Performance
Creative Musicianship BA (Hons) BA (Hons)
Institute of Contemporary Music Performance

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Met de BA (Hons) Creative Musicianship graad word je meer dan een muzikant. Nieuw ontworpen en verschillend van andere programma's in de ICMP portfolio, helpt de graad je je unieke artistieke identiteit te ontwikkelen en te verfijnen, en leidt je naar succes als een hoogopgeleide creatieve artiest.

Door middel van theoretische en praktische verkenningen van compositie, uitvoering en productie, scherp je je technisch begrip van muzikale taal aan om je volgende stappen te zetten op weg naar een carrière in de muziek en de creatieve industrieën.

Hoewel je autonoom werkt, word je gesteund en begeleid door buitengewoon ervaren docenten - allemaal experts in creatieve, opname- en productieprocessen. Met behulp van de nieuwste technologie bouw je een portfolio van je eigen originele muziek op, die aan de normen van de industrie voldoet en het persoonlijke artistieke merk omvat dat je hebt ontdekt en gerealiseerd.

Je vooruitzichten worden verbeterd door de grote keuzevrijheid binnen de graad; veel van je leerproces zul je zelf sturen, zodat je de gebieden kunt verkennen waarvan je denkt dat ze je artistieke doelen het beste ondersteunen. De kern- en keuzemodules behandelen een groot aantal specialismen binnen de creatieve muziekpraktijk, zodat je vaardigheden verwerft in creatieve samenwerking, opname, songwriting, loopbaanontwikkeling en ondernemerschap, met de mogelijkheid je verder te verdiepen in opwindende niche-gebieden zoals compositie voor film en andere media.

De leerstijl op de BA (Hons) Creative Musicianship graad is studentgestuurd en zeer gepersonaliseerd. Je wordt aangemoedigd om verschillende richtingen als creatief kunstenaar te verkennen, maar je zult zelf beslissen wat het beste is voor je toekomstige carrière. Door alle modules heen word je aangespoord om een individueel leertraject af te leggen dat aansluit bij je voorkeursmanier van leren, je interesses en je uiteindelijke loopbaan.

Met een sterke nadruk op ondernemerschap, wapent de cursus je met beproefde benaderingen om jezelf tot een succesvol bedrijf uit te bouwen. Op maat gemaakt om de moderne realiteit van de muziekindustrie te weerspiegelen, word je blootgesteld aan regelmatige evenementen in de industrie, masterclasses, bezoeken van speciale gastmuzikanten, en ICMP's connectie met de bredere Londense muziekindustrie.

Dit plezierige, uitdagende en afwisselende programma, geschikt voor zowel vocalisten als instrumentalisten, is geschikt voor wie klaar is om de traditionele carrièrepaden te overstijgen en ondernemende, muziekindustrie-professionals te worden met gevarieerde en blijvende portfolio-carrières.

Tegen de tijd dat je bij ICMP afstudeert, ben je een zelfverzekerde en veelzijdige zelfproducerende creatieve kunstenaar, die graag de stap zet van student naar industrieel-ready professional. Je bezit de gedrevenheid, ondernemersvaardigheden en netwerkcontacten om je carrière naar een nieuw niveau te tillen, en een artistieke eigenheid die opvalt in de massa.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 35 afgestudeerden van Creative Musicianship BA (Hons) BA (Hons) op Institute of Contemporary Music Performance voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
70 /100
35 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van alle Britse afgestudeerden van Muziek opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £19497 £18360 £22141
25-75 percentiel bereik £15979 - £24075 £13492 - £22848 £16777 - £27979

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Creative Musicianship BA (Hons), BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

In samenhang met Exploring Creativity laat deze module je zien hoe je creatieve ideeën kunt vastleggen en uitwerken met een reeks professionele hulpmiddelen en methoden. Je leert ook hoe je melodische, harmonische en ritmische patronen construeert, terwijl je structurele vormen onderzoekt, nagaat hoe die vormen zich verhouden tot de inhoud van muzikale werken, en je eigen portfolio van origineel materiaal produceert.

Deze module verkent een reeks creatieve processen, zowel in samenwerking als zelfstandig. Je leert hoe je je creatieve bewustzijn kunt ontwikkelen en verwoorden, hoe je eigen creativiteit past in een bredere intellectuele, academische en muziekindustriële context, en hoe je doorlopend werk in uitvoering kunt maken. Omdat er geen "fouten" zijn in creativiteit, ben je vrij om buiten je comfortzone te treden en van je experimenten te leren. Je zult je werk ook kunnen delen met medestudenten en studiebegeleiders, en reflecteren op je ontdekkingen.

De muziekindustrie omvat drie belangrijke onderling verbonden sectoren (opgenomen muziek, live muziek, en uitgeverij). Deze module verkent het bovenstaande in detail, met inbegrip van inkomstenstromen, artiestenmanagement, A&R, marketing, promotie, verkoop, distributie, auteursrecht, royalty's, incassobedrijven, lidmaatschapsorganisaties en handelsorganisaties. Door deze sleutelgebieden te begrijpen naast de huidige praktijken in de industrie, de evolutie van de muziekbusiness, en de voorspelde toekomstige ontwikkelingen, zul je in staat zijn een duurzame, lange-termijn portfolio-carrière te ontwikkelen.

Deze module behandelt theoretische en praktische benaderingen en strategieën die je kunt gebruiken bij het musiceren. Je kijkt naar compositorische componenten, technische en creatieve schrijfmethoden, techniek (en hoe die je creatieve praktijk beïnvloedt), en de toepassing van theoretische concepten binnen een praktische context. Door te leren muzikale taal en techniek in je eigen creatieve proces te integreren, word je een uiterst effectieve en gezaghebbende musicus.

Je werkt tijdens deze module naar industrie-relevante stilistische opdrachten, waarbij je samen met andere musici componeert en optreedt. Zo ontwikkel je je vermogen om originele muziek te componeren en te arrangeren, op te treden in een professionele live omgeving, samen te werken, genreconventies te begrijpen en te begrijpen hoe die gemanipuleerd/gereïnspireerd kunnen worden voor een hedendaags publiek. Je zult ook in staat zijn de vaardigheden toe te passen die je in je andere modules hebt opgedaan, en zo je vaardighedenpakket versterken en uitbreiden.

Jaar 2

Tijdens deze module leer je je creatieve proces verder te ontwikkelen en te verwoorden, je kritische luister- en mixvaardigheid te vergroten, en niet-muzikale idealen in je proces op te nemen. Zo kun je je creatieve proces in een ruimere context van de muziekindustrie plaatsen, verbanden tussen proces en resultaat onderscheiden, en theoretische processen in je eigen praktijk integreren.

Voortbouwend op de onderwerpen die in Creatieve toepassing aan bod komen, ontwikkel je je produktievaardigheden en leer je hoe je je ideeën in voltooide tracks kunt omzetten. Deze module behandelt bewerken (en het verband met het creatieve proces), mixen, masteren, analyse, gehoortraining, kritisch luisteren, studio-orkestratie, en hoe je je productiekeuzes kunt verantwoorden.

Deze module behandelt een gevorderde reeks praktische, conceptuele en theoretische benaderingen van muziek maken. Je maakt een portfolio van originele muziek, verkent geavanceerde compositorische componenten, past muziektheorie toe in verschillende praktische contexten, analyseert je muzikale ideeën, en vergroot je vermogen om beslissingen te nemen tijdens het compositieproces. Je zult ook in staat zijn muzikale ideeën effectief over te brengen door te schrijven, in de vorm van een essay.

Succes als freelance musicus hangt af van je vermogen om jezelf en je diensten te verkopen. Met dat in gedachten behandelt deze module fundamentele marketingprincipes, traditionele marketingtheorieën, en hedendaagse marketingbenaderingen en -middelen. Dit omvat branding, reclame, promotie, prijsstelling, distributie, PR, positionering, consumentengedrag, sociale media, concurrentie, innovatie, publieksopbouw, virale marketing, het opbouwen van een online aanwezigheid, marktonderzoek, analyse, en productontwikkeling en levenscycli. Aan het eind van deze module ontwikkel je een volledig beoordeeld marketingplan.

Om je zelfvertrouwen in samenwerking te vergroten, pas je je begrip van stijlen en genres toe op bredere, meer conceptuele opdrachten die voor de industrie van belang zijn, en leer je je creatieve keuzes te verantwoorden. Deze module behandelt niet alleen compositie, arrangementen, de toepassing/manipulatie van muzikale conventies, samenwerking, het ontwikkelen van je "stem" als musicus, en individuele en groepsoptredens, maar verkent ook uitvoeringstechnologie en belichting/video - zodat je de vaardigheden die je in andere modules ontwikkeld hebt op nieuwe uitdagingen kunt toepassen.

Jaar 3

Met behulp van de vaardigheden die je in de loop van het programma Creatieve Muziekwetenschap ontwikkeld hebt, ga je een eigen carrièregericht project uitzoeken en plannen, en voltooi je het op professionele wijze. Daartoe bestudeer je samenwerkingspraktijken, planning en pitching vaardigheden, projectmanagement, onderzoeksmethodologieën, en hoe de relevantie, invloed en impact van je project zich verhoudt tot zijn publiek en ruimere context. De beoordeling van de module bestaat uit een projectpitch van 12 minuten, en de creatie van een volledig projectportfolio.

Inzicht in de belangrijkste ondernemersconcepten, -principes en -strategieën is essentieel voor succes in de muziek. Daartoe behoren onderzoek, analyse, evaluatie, ideevorming, strategie, waarde creëren en communiceren, distributiekanalen, bedrijfsmodellen, marketingconcepten, en het succesvol verwerven van financiering en andere middelen. Deze module behandelt al het bovenstaande, met als hoogtepunt de presentatie en beoordeling van een "real-world" business pitch aan een potentiële geldschieter/investeerder.

Tijdens deze module ontwikkel je je creatieve en commerciële vaardigheden tot het professionele niveau dat nodig is om een overtuigende en samenhangende catalogus van origineel werk te plannen, te ontwikkelen en te beheren. Onderwerpen die aan bod komen zijn songwriting, compositie, het bepalen en ontwikkelen van je creatieve richting, kritische reflectie en discussie, A&R praktijken, en academische, commerciële, en culturele referentiekaders. Je wordt beoordeeld aan de hand van een portfolio met originele muziek, en een kritisch commentaar dat je werk in een passende context plaatst.

Tijdens deze module ontwerp, structureer en voer je het proces uit van het lanceren van een nieuw bedrijf in de creatieve industrie. Dit houdt in dat je een volledig beoordeeld bedrijfsplan schrijft, en juridische overwegingen, ethiek, eigendomsstructuren, intellectueel eigendom, tijdbeheer, industrievoorschriften, financiële planning, financieringsmogelijkheden, kostenberekening en begrotingen, marketing- en implementatiestrategieën, professionele presentatie, en projectmanagement onderzoekt. Door een gevorderd begrip van het bovenstaande te ontwikkelen, zul je volledig voorbereid zijn om je eigen creatieve bedrijf te starten.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Creative Musicianship BA (Hons) BA (Hons) aan de Institute of Contemporary Music Performance

30% Artistieke, literaire en media beroepen
10% Onderwijzende beroepen
5% Secretariële en aanverwante beroepen
5% Geschoolde beroepen
5% Verzorgende persoonlijke diensten
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
5% Elementaire beroepen
0% Web- en multimedia-ontwerpers
0% Mediamedewerkers

Cijfers & studietijd

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Internationale studenten zullen meestal een relevante gelijkwaardige kwalificatie bezitten; vraag je kwalificatie na bij ons Toelatingsteam. Bovendien moet je in het bezit zijn van een relevante Engelse taalkwalificatie gelijkwaardig aan CEFR niveau B2. ICMP zijn in staat t

Om voor SLC-financiering in aanmerking te komen, moet een student een aangewezen cursus volgen. Cursussen aan het ICMP worden elk jaar aangewezen door het Department for Business, Innovation and Skills. We hebben samen met gewaardeerde partners verschillende scholarsh
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Creative Musicianship BA (Hons), BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Creatief Musiceren BA (Hons) BA (Hons)

EU £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
Internationaal £13750 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

  • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
  • Jaar 2
  • Jaar 3

Over Institute of Contemporary Music Performance

Het Institute of Contemporary Music Performance (ICMP) is een gespecialiseerde onderwijsinstelling voor talrijke onderwerpen in verband met de wereld van de muziek, gevestigd in de stad Londen, Engeland. Het ICMP begon zijn bestaan als een plek om uitsluitend gitaar en bas te onderwijzen, maar is sindsdien geëvolueerd naar het onderwijs van zang en drums, evenals het creatieve proces van songwriting en muziekproductie in een studio-omgeving.

Studentensamenstelling van Institute of Contemporary Music Performance

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
910
postgraduates:
80
Totaal:
990
  • Student Life at the Institute - The Institute of Contemporary Music Performance
  • Matt Dinnadge | Journey to becoming a professional bass player | ICMP

Waar wordt dit programma onderwezen

Dyne Road
map marker Toon op kaart
Main Site - 1B Dyne Road
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of Huddersfield 79% 0% 5% £15000 154 Huddersfield On campus Voltijd
Liverpool Hope University 47% 5% 0% £11400 118 Liverpool On campus Voltijd
Cardiff University 81% 0% 0% £19200 155 Cardiff On campus Voltijd
Buckinghamshire New University 81% 0% 10% £14250 92 High Wycombe On campus Voltijd
Queen's University of Belfast 65% 0% 0% £17400 167 Belfast On campus Voltijd
Royal Holloway, University of London 90% 5% 7% £21900 165 Egham On campus Voltijd
University of Lincoln 39% 0% 10% £15900 106 Lincoln On campus Voltijd
Liverpool Hope University 85% 0% 5% £11400 112 Liverpool On campus Voltijd
Leeds Conservatoire 79% 1% 8% £17500 126 Leeds On campus Voltijd
Buckinghamshire New University 81% 0% 10% £14250 92 High Wycombe On campus Voltijd