Kingston University
Digitale mediatechnologie (inclusief sandwichjaar) BSc (Hons)
Kingston University

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in media, journalistiek en communicatie

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Media Studies aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22000 £22000 £25500
25-75 percentiel bereik £20000 - £24000 £15500 - £26500 £19500 - £32000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van media, journalistiek en communicatie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £20013 £19297 £23262
25-75 percentiel bereik £17972 - £23044 £15218 - £24297 £17814 - £29255

Cursusbeschrijving

Redenen om Kingston te kiezen

 • We hebben uitgebreide media- en gameslabs en studio's waar je kunt werken aan MFX, VFX en ook aan VR en AR projecten in het Centre for Augmented and Virtual Environments (CAVE).

 • Je bouwt een sterk portfolio op waarmee je je werk aan werkgevers in de industrie kunt laten zien.

 • Er zijn mogelijkheden voor bezoeken aan de industrie in het centrum van Londen, de thuisbasis van veel digitale media en top creatieve bedrijven.

 • Kingston University is nr.2 in Londen voor Informatica en Informatiesystemen (Guardian League Table 2021).

Over deze cursus

Digitale media bepalen onze tijd en helpen ons leven vorm te geven. Deze cursus zal je helpen je voor te bereiden op een loopbaan in deze opwindende, steeds veranderende sector.

Je krijgt inzicht in de grondbeginselen van media, 2D en 3D computergraphics, programmeren, motion graphics, UX design en visuele effecten.

Je maakt gesofisticeerde media-gebaseerde producten, zoals animaties, bewegende beelden, compositing, 3D modelleren, textureren, belichting, interactieve web-inhoud en fi lming. Door middel van keuzemodules kun je de door jou gekozen specialisatie nastreven.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Digital Media Technology (including Sandwich Year), BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

De Computer Generated Imagery (CGI) module laat leerlingen kennismaken met professionele 3D Computer Graphics en Animatie. Hier leer je hoe je 3D geometrische modellen construeert, shaders toepast met geassorteerde texturen, ze belicht en rendert om beelden van hoge kwaliteit te maken. Je verwerft ook onderliggende kennis om efficiënt gebruik te maken van topologie voor het genereren van 'schone modellering'. De beoordeling stimuleert de ontwikkeling van portfolio vaardigheden door het maken van 3D CGI beelden. De module biedt ook een brede inleiding tot de fundamentele wetenschappelijke concepten die aan digitaal gegenereerde beelden ten grondslag liggen.

Deze module bestrijkt twee gebieden: één, de belangrijkste digitale media software toepassingen waarmee stilstaand en bewegend beeld gemanipuleerd kan worden en waarmee ook geluid geproduceerd kan worden, en twee, de praktijk van het verwerven van digitale middelen via fotografie en filmen, voor creatieve mediaproductie. Dit brengt het gebruik van belichting, camera's en montage met zich mee. De theorie wordt verstrekt via de hoorcolleges en de praktijk via workshops die alle verwerving en ontwikkeling van vaardigheden onderbouwen.

Het doel van de module Beroepsomgeving is de studenten voor te bereiden op de beroepspraktijk, ten eerste door ervoor te zorgen dat ze geschikte inzetbaarheidsmiddelen verwerven en ten tweede door ze uit te rusten met inzicht in de rol van een beroepsbeoefenaar in de samenleving en de rol van beroepsorganisaties. Terwijl het grootste deel van het lesprogramma vooral gericht is op domeinkennis, richt de module Professionele omgeving zich op de ontwikkeling van sleutelvaardigheden (zoals opgesomd in de Specificatie van het Programma), persoonlijke kwaliteiten (bijv. commercieel bewustzijn, betrouwbaarheid en punctualiteit, inzicht in de centrale rol van klanten en cliënten), en professionele kennis, waaronder de noodzaak zich bezig te houden met voortdurende professionele ontwikkeling. Met dergelijke troeven zullen de leerlingen een CV, een arbeidsportfolio, en een professionele online aanwezigheid.

Deze module wordt gevolgd door alle eerstejaars undergraduate studenten die een graad in het vakgebied informatica volgen. Eerdere ervaring met programmeren wordt niet verondersteld. De module wil een basis leggen voor programmeren waarop in de volgende jaren kan worden voortgebouwd en die plaats biedt aan specialistische praktijken binnen de informatica, bv. spelletjes, software engineering, media, UX enz.

Jaar 2

Deze module bouwt voort op de grondslagen van de modules van niveau 4, in het bijzonder TS4001, en ontwikkelt kennis en vaardigheden in het maken en manipuleren van motion graphics materiaal, het beheren van het montageproces en het componeren van zowel meerlagige als meerknooppunts visuele effecten. Dit omvat stilstaande beelden, video, audio, verf, en op video gebaseerde animatie en effecten. Deze vaardigheden worden verder ontwikkeld tot een hoog waarderingsniveau, in het bijzonder voor de werkstroom voor digitale bewerking en eigentijdse compositie in 2D en 3D ruimten. De leerlingen zullen kennis verwerven, vaardigheden ontwikkelen en mediaproducten synthetiseren voor zelf- en docentbeoordeling. Er wordt gebruik gemaakt van motion graphics, montage en compositing software van professioneel niveau. Verder wordt er in de studio gefilmd op groen en blauw scherm om origineel materiaal te creëren voor projecten met visuele effecten.

Het voornaamste doel van deze module is het ontwikkelen van een reeks vaardigheden in het maken van een multimediaproduct, door het bestuderen en produceren van verfijnd inhoudelijk gestuurd interactief materiaal met behulp van industriestandaard multimedia authoring software. Leerlingen leren ook op hoog niveau computercode (script) te schrijven met behulp van een scripttaal om interactieve inhoud, animatie, navigatie en gegevensopslag/ontsluiting te genereren.

Volgens een projectgerichte pedagogische aanpak ondernemen de studenten een groot interdisciplinair team-werkproject uit een lijst van authentieke industriële problemen. Om de doelstellingen van het project te bereiken zullen de studenten, ten eerste, de verschillende ontwikkelingsmethodologieën die ze tijdens hun cursus hebben verworven moeten toepassen, en, ten tweede, professionele vaardigheden in projectmanagement en teamwerk moeten ontwikkelen. Terwijl het grootste deel van het lesprogramma vooral gericht is op het leren van domeinkennis, is het doel van de module Professionele Omgevingen 2 de studenten voor te bereiden op de beroepspraktijk in hun respectieve domeinen. Ze zullen de nodige projectmanagement- en teamwork-vaardigheden ontwikkelen, en door in teamverband aan een authentiek industrieel project te werken zullen ze een hoge graad van vertrouwdheid verwerven met de typische eisen-vastlegging, ontwerp- en ontwikkelingsmethodologieën die voor hun discipline van belang zijn. Met de nadruk op het maken van artefacten uit de echte wereld, integreren de leerlingen hun werk in een op werkgelegenheid gericht portfolio.

Jaar 3

Het doel van de module is het verder ontwikkelen van vaardigheden in organisatie, tijdschrijven, onderzoeksliteratuur, het uitwerken en kritisch analyseren van resultaten en het mondeling en schriftelijk rapporteren van werk. Het eindresultaat zal een artefact of artefacten zijn die blijk geven van creativiteit en technische bekwaamheid, evenals een technisch verslag.

Deze module onderzoekt de vaardigheden die nodig zijn bij de productie van een visual effects opname. Die vaardigheden omvatten het verwerven van film- en videomateriaal voor gebruik in visuele effecten, het maken van computergegenereerde elementen in zowel 3D als 2D vorm, en het samenvoegen van die elementen tot een afgewerkt shot. De module bouwt voort op de specialistische vaardigheden die de studenten op niveau 4 en 5 leerden, ontwikkelt die verder en demonstreert hoe de taken die bij het maken van een visuele-effectopname komen kijken in elkaar grijpen. De module behandelt de professionele werkwijzen van de film-, televisie-, visuele effecten-, postproductie- en computer graphics industrie en de verschillende rollen die de mensen die in deze industrieën werken op zich nemen. Succes in de module hangt af van zowel de individuele vaardigheden van de studenten als van hun vermogen om in teamverband te werken. De belangrijkste opdrachten zullen groepsprojecten zijn om visuele effecten shots te maken.

Modules

Deze module is een essentieel programma-onderdeel voor studenten op de sandwichroute van een honours graad "met beroepsstage". Het is een sleutelelement in het bieden van een verlengde periode in het bedrijfsleven waarin je vaardigheden voor inzetbaarheid in de echte wereld verwerft. Studenten worden zowel vóór als tijdens hun stage ondersteund door het SEC Plaatsingsteam. Studenten die hun stagejaar met succes afronden, studeren af met een 4-jarige sandwich graad; Studiepunten: 60.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Digital Media Technology (including Sandwich Year) BSc (Hons) aan de Kingston University

30% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Geschoolde beroepen
5% Administratieve beroepen
5% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
5% Financiële beroepen
5% Klantenservice beroepen
5% Mediamedewerkers
5% Medewerkers welzijn en huisvesting
5% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Ontwerpende beroepen

Het onderwijs omvat hoorcolleges, kleinere studiegroepen en seminars, praktische workshops, individuele opdrachten en groepsopdrachten. Het grootste deel van de beoordeling bestaat uit cursuswerk en practica, met een klein aantal schriftelijke examens. De nadruk ligt vooral op het maken van creatieve digitale producten om een portfolio van media artefacten en probleemoplossende vaardigheden aan te tonen, en op een vaardig gebruik van hedendaagse softwaretools. Er wordt zowel formatieve als summatieve feedback gegeven om de leerlingen aan te moedigen hun ontwerpvaardigheden en probleemoplossend vermogen geleidelijk te ontwikkelen. In het algemeen is het de bedoeling een atelierachtige omgeving voor onderwijs en leren te bevorderen, om zowel creatief talent als technische vaardigheden te ontwikkelen.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS points from 2 A-levels subjects. General studies not accepted

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Media Studies

Kwalificatie-eisen

Eén media of media-gerelateerd vak (vakken) heeft de voorkeur, zoals Kunst of Vormgeving, Informatica, Techniek, Grafische Vormgeving, Wiskunde, Media (niet Mediastudies), Fotografie of Technologie. Als geen van deze vakken wordt bestudeerd, wordt een online portfolio gevraagd waaruit digitaal op media gebaseerd werk blijkt met software als Photoshop, Premier of een 3D toepassing als Sketup, Blender of Maya.

Het equivalent van 112 UCAS punten

Eén AS in een ander vak dat niet tot en met A2 niveau bestudeerd is, wordt in overweging genomen

Het equivalent van 112 UCAS punten in een verwante Access Course zoals Computing, Science, Engineering en Business vakgebieden.

Engelse taal (A1/A2) met 4 of hoger op Higher Level (HL); of 5 of hoger op Standard Level (SL) Engelse taal (B) alleen met 4 of hoger op hoger niveau (HL) Wiskunde met 4 of hoger op Higher Level (HL) of 5 of hoger op Standard Level (SL)

Informatica, Wetenschappen, Techniek en Bedrijfskunde vakken.

Het equivalent van 112 UCAS punten

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.0
  • Foundation / Pathway Courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Digital Media Technology (including Sandwich Year), BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Digitale mediatechnologie (inclusief sandwichjaar) BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Voor internationale tarieven kun je terecht op:
https://www.kingston.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding/fees/

Kijk op de webpagina van de aanbiederscursus voor meer informatie over extra cursuskosten

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Kingston University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Kingston University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Journalistiek en mediastudies

  • #22 
  • #28 
  Communicatie- & mediawetenschap
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Sociale Studies & Geesteswetenschappen

  • #74 
  • #601 
  Sociale Wetenschappen
  THE World University Rankings by Subject
  [Gepubliceerd 26 oktober, 2022]

Bekijk alle 24 rankings van Kingston University

Over Kingston University

Kingston University, opgericht in 1899, ligt in de landelijke en voorstedelijke stad Kingston upon Thames in Londen. De vier campussen van de universiteit zijn te vinden in en rond het stadscentrum, met een gratis pendelbus die studenten helpt om er te komen. Deze universiteit biedt wat zij noemt Flexi-stay accommodatie, die studenten in staat stelt om kamers te boeken in hun residentiezalen voor periodes waarin zij verwachten te zijn uitzonderlijk hard studeren.

Lijst met 301 bachelor- en masteropleidingen van Kingston University - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van Kingston University

 • Kingston University - meet our international students!
 • What is Kingston University really like? | Student Q&A
 • Kingston alumna Parinita talks about student life at Kingston University
 • International Student Vlogger: Experiences at Kingston University
 • International Student Vlogger: Why I chose Kingston University

Waar wordt dit programma onderwezen

Kingston University
map marker Toon op kaart
Main Site - Yorkon Building
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Design for Digital Media BA (Hons) University of Brighton 49% 5% 11% £13842 121 Brighton On campus Voltijd
Digital Media/Business Management (with Professional Placement) BA/BSc (Hons) Canterbury Christ Church University 89% 5% 11% £14500 96 Canterbury On campus Voltijd
Digital Media Design and Development (Web & Applications) BSc (Hons) University of Greenwich 81% 10% 11% £14500 134 London On campus Voltijd
Acting (Screen & Digital Media) BA (Hons) Liverpool Institute for Performing Arts 36% 0% 0% £17200 151 Liverpool On campus Voltijd
Digital Media Culture and Technology BA (Hons) Royal Holloway, University of London 75% 0% 4% £18100 134 Egham On campus Voltijd
Digital Media/Marketing BA/BSc (Hons) Canterbury Christ Church University 78% 0% 10% £14500 96 Canterbury On campus Voltijd
Digital Media Production and Media & Culture BA (Hons) University of Worcester 91% 10% 0% £13100 120 Worcester On campus Voltijd
Digital Media Production and Film Production BA (Hons) University of Worcester 91% 10% 0% £13100 114 Worcester On campus Voltijd
Marketing Communications with Digital Media BA (Hons) Bournemouth University 81% 0% 8% £15250 119 Poole On campus Voltijd
Digital Media with Foundation Year BA (Hons) Canterbury Christ Church University 89% 5% 25% £14500 99 Canterbury On campus Voltijd