Kingston University
Marketing & Reclame BSc (Hons)
Kingston University

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Redenen om Kingston te kiezen

 • Je werkt aan levensechte projectopdrachten van klantorganisaties. Deze zorgen ervoor dat je ervaart hoe marketing werkt in een snel veranderende omgeving.
 • Als je overweegt om voor het Chartered Institute of Marketing (CIM) Professional Diploma te studeren, zal de structuur van deze graad je ondersteunen.
 • Als je afstudeert, zullen je praktijkgerichte ervaring en je loopbaanvaardigheden je helpen je te onderscheiden van andere werkzoekenden.

Over deze cursus Als je een loopbaan ambieert in de snel bewegende, vernieuwende wereld van marketing of reclame, dan is dit de cursus voor jou.

De cursus is ontworpen in overleg met vooraanstaande deskundigen uit het bedrijfsleven en combineert geavanceerde theorie met praktische ervaring. Je verkent de rol en functie van marketing in het moderne bedrijfsleven, zodat je, als je afstudeert, begrijpt hoe je bedrijven meerwaarde kunt bieden.

Je vergroot je inzetbaarheid en bouwt aan je persoonlijke naamsbekendheid door bedrijfservaring. Je kunt praktische marketingervaring opdoen door stage te lopen, of je vaardigheden als consultant ontwikkelen door in een team aan een project te werken. Een andere mogelijkheid is je aan het ondernemerschap te wagen en je eigen bedrijf te ontwikkelen, met steun van de universiteit.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Marketing & Advertising, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module bestaat uit training in management en persoonlijke vaardigheden, bedoeld om studenten voor te bereiden op hun stage en hun inzetbaarheid na hun afstuderen te verbeteren. Leerlingen zullen een breed scala aan mogelijkheden ervaren om hun vaardigheden te vergroten, ervoor te zorgen dat ze hun mogelijkheden optimaal benutten, de best mogelijke stage te krijgen, en hen na hun afstuderen een voorsprong op de arbeidsmarkt te geven.

In deze module richten de studenten zich op invloeden die de bedrijfsactiviteit van organisaties in het algemeen en de marketingfunctie in het bijzonder beïnvloeden. De leerlingen zullen markten evalueren, de economische systemen die ze beheersen en de belangrijkste spelers die er actief zijn. Zakelijke en economische theorieën worden gebruikt bij de identificatie en analyse van externe omgevingsfactoren en hun invloed op organisaties en hun vermogen om hun producten en diensten effectief op de markt te brengen. De studenten onderzoeken ook de elementen van de interne omgeving in termen van hun effect op de marketingactiviteiten van organisaties. De rol van de marketingomgeving bij het vormgeven van marketingactiviteiten wordt geanalyseerd. De module wordt gegeven met behulp van een combinatie van hoorcolleges, klassikale oefeningen, casestudies en gastsprekers, en er ligt een sterke nadruk op deelname aan de klas.

Deze module gaat over het beheer van marketinginformatie en het gebruik van wiskunde en informatietechnologie (IT) om marketingproblemen op te lossen. Je maakt kennis met een reeks statistische technieken en gangbare softwarepakketten die in de marketing gebruikt worden. Je krijgt ook inzicht in hoe deze pakketten essentieel zijn bij het helpen oplossen van marketingproblemen. Deze module beoogt je vertrouwen in het gebruik van IT en wiskunde in je communicatie te vergroten.

Deze module laat je kennismaken met de verscheidenheid aan organisaties die in het moderne bedrijfsleven bestaan, van kleine tot middelgrote ondernemingen (KMO's) tot grootschalige multinationals. De verscheidenheid aan manieren waarop organisaties gestructureerd en geleid worden, wordt beoordeeld aan de hand van organisatorische gedragstheorieën. Het gedrag en management van mensen op het werk wordt beoordeeld door concepten met betrekking tot individuen en groepen te onderzoeken. Een belangrijk aandachtspunt van de module is de rol van ondernemerschap in de ontwikkeling van organisaties, zowel als middel om nieuwe organisaties op te richten als als een mentaliteit binnen alle organisaties om groei en succes te stimuleren. De module biedt je ook de middelen om de persoonlijke, professionele en academische vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om je te verzekeren van en te slagen in een stage.

Deze module verschaft je een grondige kennis van en inzicht in de principes van marketing en de kernbegrippen van marketing. Het helpt je een waardering te ontwikkelen voor de rol en functie van marketing in moderne bedrijven en non-profitorganisaties en voor de relatie tussen marketing en andere bedrijfsfuncties. Je wordt aangemoedigd kritisch na te denken over marketingconcepten en -kaders en over de invloed die marketing op de samenleving heeft. Deze module vergroot je inzetbaarheid door de praktische vaardigheden te helpen ontwikkelen die je nodig hebt om in de marketing-, communicatie- en reclame-industrie te werken.

Jaar 2

Deze module bestaat uit training in management en persoonlijke vaardigheden, bedoeld om studenten voor te bereiden op hun stage en hun inzetbaarheid na hun afstuderen te verbeteren. Leerlingen zullen een breed scala aan mogelijkheden ervaren om hun vaardigheden te vergroten, ervoor te zorgen dat ze hun mogelijkheden optimaal benutten, de best mogelijke stage te krijgen, en hen na hun afstuderen een voorsprong op de arbeidsmarkt te geven.

Marketing werpt problemen op over hoe consumenten producten kopen en gebruiken en hoe ze reageren op marketingactiviteiten. Deze module houdt zich bezig met het verzamelen van bewijzen en het begrijpen van de theorie over deze problemen. Ze verschaft kritische kennis over hoe je onderzoek naar kopersgedrag kunt doen en het verband met problemen in de marketing kunt begrijpen. Deze module stelt je in staat inzicht te verwerven in de nieuwste ontwikkelingen op gebieden van kopersgedrag zoals loyaliteit, tevredenheid, reclame-effectiviteit, winkelsfeer, en business-to-business besluitvorming. De nadruk ligt op de praktische toepassing van onderzoeksgegevens en op het bepalen en toepassen van de meest geschikte methoden van onderzoek en analyse. In de loop van deze module krijg je de gelegenheid praktijkervaring op te doen met zowel het verzamelen als het analyseren van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, en de resultaten te gebruiken om conclusies te trekken over specifieke aspecten van kopersgedrag en aanbevelingen te doen aan marketingmanagers.

In deze module besteed je aandacht aan de manieren waarop de prestaties van de marketingfunctie door organisaties kunnen worden beoordeeld. Je leert hoe kwantitatieve technieken gebruikt kunnen worden om markten, concurrenten en klanten te analyseren en marketingprestaties te evalueren. Je ontwikkelt een begrip van budgettering en prestatiebeheer met inzicht in de belangrijkste boekhoudkundige overzichten. Een reeks maatstaven wordt onderzocht die gebruikt kunnen worden om de marketingprestaties te evalueren en om vast te stellen of marketingdoelstellingen bereikt worden. Het verband tussen marketingdoelstellingen en -prestaties met organisatiedoelstellingen en financiële prestaties zal worden onderzocht. Bovendien zullen merkwaardering en het gebruik van web analytics aan de orde komen.

Deze module richt zich op het maken van effectieve geïntegreerde marketingcommunicatieplannen. Je leert over de verschillende elementen van de communicatiemix, zoals reclame, public relations en digitale marketing, en hoe ze kunnen samenwerken om krachtige campagnes te produceren. De module steunt op de theorie van de marketingcommunicatie, maar ontwikkelt ook praktische vaardigheden die bijzonder nuttig zijn voor wie een loopbaan in de marketingcommunicatie of reclame overweegt, zoals het schrijven van communicatiebriefings, presentaties en het maken van communicatieplannen. De module wordt gegeven aan de hand van een combinatie van lezingen, klassikale oefeningen, casestudies en gastsprekers, en er ligt een sterke nadruk op participatie in de klas.

Deze module verschaft je een grondige kennis van en inzicht in de huidige benaderingen van de ontwikkeling van marketingstrategieën, en een appreciatie van het verband tussen marketingstrategie en organisatiestrategie. Het stelt je in staat te begrijpen hoe marketingstrategieën via marketingplannen worden uitgevoerd en te begrijpen hoe marketingprestaties worden geëvalueerd en gecontroleerd. Het ontwikkelt ook je begrip van het belang van merken in de moderne marketingstrategie.

Jaar 3

In deze module onderzoeken de studenten het scheppen van waarde door marketingactiviteiten vanuit een theoretisch perspectief. De module is gericht op de klant en de syllabus onderzoekt de theoretische onderbouwing van de creatie van klantwaarde aan de hand van elementen als branding, gebruikerservaring en klantenbeheer en service. De studenten evalueren ook de theoretische onderbouwing van waardecreatie en -levering op lange termijn door ethisch verantwoorde marketing.

De mogelijkheden voor media en marketingcommunicatie veranderen voortdurend, waarbij technologie en digitale communicatie de beoefenaars van de praktijk voor niet aflatende uitdagingen en mogelijkheden stellen. Niet langer zijn consumenten passieve ontvangers van marketingboodschappen, maar actieve en betrokken mensen, die vaak boodschappen co-creëren met merken en andere consumenten. Om ervoor te zorgen dat de studenten dergelijke uitdagingen ervaren en aanpakken, zal de module gebaseerd zijn op een live marketingcommunicatieopdracht van een klant. De module wordt gegeven in de vorm van een reeks workshops over adviesvaardigheden en projecten, waarin de studenten een uitvoerbaar, grondig onderzocht, praktisch marketingcommunicatieplan uitwerken. De module wordt afgesloten met een evenement waarop de plannen en aanbevelingen van de studenten voor hun klant worden gepresenteerd. De module sluit nauw aan bij Geïntegreerde Marketingcommunicatie, zodat de studenten de bestudeerde theorieën in de praktijk kunnen brengen.

Deze module stelt de studenten in staat de theoretische grondslagen van geïntegreerde marketingcommunicatie te onderzoeken, waarbij elementen als reclame, verkoopbevordering, directe en interactieve communicatie, public relations, sponsoring en interne communicatie aan bod komen. De module wordt gegeven in de vorm van een reeks onderzoeksseminars en workshops, geleid door deskundigen uit zowel de academische wereld als de beroepspraktijk. Tijdens deze sessies bespreken en ontwikkelen de studenten hun eigen onderzoek naar marketingcommunicatie. De module sluit nauw aan bij Digitale Marketing en PR, en biedt een degelijk theoretisch kader voor de praktische planning van marketingcommunicatie.

De processen van marketingmanagement en -operaties zijn onderhevig aan voortdurende verandering, omdat technologische en andere omgevingsfactoren inwerken op organisaties en hun markten. Om de studenten de echte uitdagingen van marketing in een snel veranderende omgeving te laten ervaren, is deze module gebaseerd op een live projectopdracht van een klantorganisatie. De module sluit nauw aan bij Creating and Delivering Value en stelt de studenten in staat hun kennis van de nieuwste marketingtheorie toe te passen op een reële situatie. De studenten nemen deel aan een reeks workshops rond adviesvaardigheden en projecten, waarin ze een levensvatbaar, theoretisch gefundeerd marketingplan ontwikkelen.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

We welcome a wide range of qualifications and qualification combinations. Don't worry if you can't see your specific qualification listed, just contact our team of experts

Kwalificatie-eisen

Andere A Level combinaties mogelijk om 112 - 128 punten te halen. Minimaal 2 A Levels, kunnen gecombineerd worden met andere Level 3 kwalificaties bv. AS levels/Extended Project om 112 - 128 punten te behalen.

Schotse Highers (alleen)

Kan in combinatie met andere niveau 3 kwalificaties overwogen worden, b.v. A2's in verschillende vakken.

Oudere kandidaten (21 jaar en ouder) moeten slagen voor een door de QAA goedgekeurd Access to Higher Education Diploma in een relevant vak met 60 studiepunten, minimaal 45 studiepunten op niveau 3 waarvan 21 met verdienste. Kandidaten jonger dan 21 jaar worden per geval in overweging genomen.

Cijfercombinaties onder 112 punten worden in overweging genomen als ze gecombineerd worden met andere niveau 3 kwalificaties, waaronder AS en Extended Project, om 112 punten te halen.

4 in Wiskunde op Standaard Niveau. Engelse taal vereist op 5 Standaard Niveau of 4 Hoger Niveau.

Gecombineerd met andere niveau 3 kwalificaties om 112 tariefpunten te behalen

Cijfercombinaties lager dan DMM kunnen overwogen worden wanneer ze gecombineerd worden met andere kwalificaties van Niveau 3.

Typisch uit minimaal 5 vakken van hoger niveau

Cijfercombinaties lager dan DMM kunnen overwogen worden wanneer ze gecombineerd worden met andere kwalificaties van Niveau 3.

Gecombineerd met andere niveau 3 kwalificaties om 112 tariefpunten te behalen

Gecombineerd met andere niveau 3 kwalificaties om 112 tariefpunten te behalen

Gecombineerd met andere niveau 3 kwalificaties om 112 tariefpunten te behalen

Gecombineerd met andere niveau 3 kwalificaties om 112 tariefpunten te behalen

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.0
  • Foundation / Pathway Courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Marketing & Advertising, BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Marketing & Reclame BSc (Hons)

Internationaal £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
EU £9250 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Voor internationale tarieven ga je naar: https://www.kingston.ac.uk/undergraduate/fees-and-funding/fees/

Kijk op de webpagina van de cursusaanbieder voor meer informatie over extra cursuskosten

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Kingston University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 22 rankings van Kingston University

Over Kingston University

Kingston University, opgericht in 1899, ligt in de landelijke en voorstedelijke stad Kingston upon Thames in Londen. De vier campussen van de universiteit zijn te vinden in en rond het stadscentrum, met een gratis pendelbus die studenten helpt om er te komen. Deze universiteit biedt wat zij noemt Flexi-stay accommodatie, die studenten in staat stelt om kamers te boeken in hun residentiezalen voor periodes waarin zij verwachten te zijn uitzonderlijk hard studeren.

Studentensamenstelling van Kingston University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
12150
postgraduates:
3740
Totaal:
15890
 • Kingston University - meet our international students!
 • What is Kingston University really like? | Student Q&A
 • Kingston alumna Parinita talks about student life at Kingston University
 • International Student Vlogger: Experiences at Kingston University
 • International Student Vlogger: Why I chose Kingston University

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Yorkon Building
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Marketing with Advertising and Public Relations with Professional Placement Year BA (Hons) Birmingham City University 78% 5% 10% £13200 121 Birmingham On campus Voltijd
Advertising (with Foundation Year) BA (Hons) University of East London 75% 0% 10% £13320 99 London On campus Voltijd
Advertising BA (Hons) University of East London 75% 0% 10% £13320 99 London On campus Voltijd
Photography: Editorial and Advertising BA (Hons) University of Gloucestershire 81% 0% 10% £15000 130 Cheltenham On campus Voltijd
Advertising and Digital Marketing Communications BA (Hons) University of Greenwich 60% 0% 8% £14500 126 London On campus Deeltijd
Communications: Advertising and Public Relations with Foundation BA (Hons) Richmond, The American International University in London 50% 0% 25% £14750 90 Richmond On campus Voltijd
Advertising/Business Management BA/BSc (Hons) Canterbury Christ Church University 78% 0% 10% £14500 93 Canterbury On campus Voltijd
Photography: Editorial and Advertising (with Foundation) BA (Hons) University of Gloucestershire 81% 0% 10% £15000 130 Cheltenham On campus Voltijd
Advertising/Business Management (with Professional Placement) BA/BSc (Hons) Canterbury Christ Church University 78% 0% 10% £14500 93 Canterbury On campus Voltijd
Mass Communications, Advertising and Public Relations BA (Hons) Edinburgh Napier University 76% 5% 3% £14170 155 Edinburgh On campus Voltijd