Liverpool Hope University
English Literature and Musical Theatre BA (Hons)
Liverpool Hope University

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Engelse taal Taal heeft een diepgaande invloed op de manier waarop we de wereld om ons heen zien, construeren en interpreteren. Ze geeft vorm aan onze identiteit en cultuur en kan gebruikt worden om de manier waarop we denken te manipuleren. De graad Engels bestudeert een breed scala van variëteiten van het Engels in hun sociale, culturele en historische context. historische contexten. Je leert hoe je teksten, van alledaags discours tot fictieve verhalen en de taal van de media, nauwkeurig kunt analyseren.

De studie Engelse Taal verschaft je een gedegen kennis van hoe taal is opgebouwd, hoe ze zich wereldwijd ontwikkelde en verspreidde, en hoe ze functioneert zowel in de maatschappij als in onze geest, maar ze rust je ook uit met een verscheidenheid aan praktische kritische en analytische vaardigheden. We zijn er trots op dat we een uitdagende en stimulerende graad aanbieden met een breed scala aan vernieuwende onderwijs- en beoordelingsmethoden, waarbij de nadruk ligt op hoe taal gebruikt wordt voor professionele doeleinden en op de praktische vaardigheden die waardevol zijn in bepaalde loopbanen.

Muziektheater* De groei in belang en populariteit van Musicaltheater in de laatste paar jaar is verbluffend - het is van groot belang voor de economie van de meeste grote steden in het VK. Deze trend van stijgende inkomsten, optredens en omvang van het publiek blijft jaar na jaar toenemen en heeft belangrijke gevolgen op regionaal, nationaal en mondiaal niveau. Deze nieuwe opleiding maakt het mogelijk Musicaltheater te bestuderen vanuit een performatief, compositorisch en regisseur/producerend standpunt. In deze cursus bestudeer je de creatieve, conceptuele interacties tussen woorden, muziek en beweging, die de drievoudige performatieve relaties tussen muziek, dans en acteren onderbouwen die de kunstvorm communiceren en uitdrukken. Deze cursus stelt je in staat je: performatieve vaardigheden over dans, zang en acteren heen vermogen om vroegere werken van Muziektheater te analyseren vermogen om een origineel stuk Muziektheater te componeren technieken voor het regisseren en produceren van werken van Muziektheater kennis van de zakelijke leiding van Muziektheater.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 25 afgestudeerden van English Literature and Musical Theatre BA (Hons) en andere cursussen in bij de Liverpool Hope University voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
85 /100
25 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in literatuur in het Engels

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £19000 £19500 £22500
25-75 percentiel bereik £18500 - £24500 £15500 - £22500 £17500 - £26500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van literatuur in het Engels opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £20197 £19572 £23504
25-75 percentiel bereik £16879 - £24512 £14654 - £24185 £17749 - £29547

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding English Literature and Musical Theatre, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module hoort bij Engelse Literatuur. Je maakt kennis met een breed scala van teksten van de Renaissance tot de eenentwintigste eeuw en onderzoekt de historische, culturele en intellectuele context van literaire teksten, waarbij je suggesties doet voor manieren waarop zulke informatie gebruikt kan worden om de lezing van een bepaalde tekst te verrijken.

Deze module hoort bij Engelse Literatuur. Dit onderwerp geeft een overzicht van de ontwikkeling van de drie traditionele genres: proza, poëzie, en drama. Het onderzochte proza omvat het korte verhaal en de roman. De voor close reading geselecteerde poëzie laat de leerlingen kennismaken met een reeks poëtische modi en vormen: sonnetten, lyrische poëzie, verhalende poëzie, elegische verzen, dramatische monologen. Je krijgt de gelegenheid om je eigen interpretaties van literatuur te bespreken door gedetailleerde close readings van teksten.

Deze module hoort bij Muziektheater. In je eerste jaar ontwikkel je de vaardigheden die de kern van je graad zullen vormen, in het kort zijn dat creatief/praktisch (zingen, acteren, dansen en tot op zekere hoogte regisseren); academisch onderzoek en kritisch denken. Je studeert zang in één-op-één lessen met je zangleraar en in kleine groepjes. Dans- en acteertechnieken worden ook onderwezen in kleine groepsseminars en workshops om een breed scala aan stijlen en technieken te bestrijken. Je maakt kennis met de technologie (i.e. geluid, licht en projectie) die achter elke professionele Musicaltheaterproductie schuilgaat. Je bestudeert ook de zakelijke kant van de muziektheaterproductie. De historische ontwikkeling van het genre Musicaltheater wordt geïntroduceerd om je begrip van de ontwikkeling en het belang ervan binnen bepaalde culturele contexten te ontwikkelen.

Deze module hoort bij Engelse Literatuur. Door te werken met verschillende soorten schrijven, zoals het academisch essay, de woordenlijstvermelding en de kritische synopsis, helpt de Writing Workshop je om een verfijnd denken te ontwikkelen en de nuances en fijne onderscheidingen te begrijpen die nodig zijn voor effectief academisch schrijven.

Jaar 2

Deze module hoort bij Engelse Literatuur. Je richt je op het werk van twee of meer schrijvers binnen de context van de literatuur, ideeën, en cultuurgeschiedenis van hun tijd. De onderzochte auteurs zullen van jaar tot jaar variëren, maar omvatten schrijvers als Chaucer, Shakespeare, Milton, Austen, Dickens, en Hardy.

Deze module hoort bij Engelse Literatuur. Je bestudeert een reeks literaire teksten van de zeventiende eeuw tot het begin van de twintigste eeuw, waarbij je onderzoekt hoe de literatuur zich in de loop van de tijd bezighoudt met intellectuele, sociale en politieke ontwikkelingen.

Deze module hoort bij Engelse Literatuur. Een uitvoerige bespreking en close reading van belangrijke aspecten van de lange achttiende eeuw, bijvoorbeeld over de aard van werkelijkheid en waarheid, de dichterlijke verbeelding, de opkomst van de roman, en de verscheidenheid en complexiteit van dichterlijke vormen die in de beginjaren van de Romantiek gebruikt werden. De literaire en filosofische ideeën in de primaire teksten worden bekeken tegen de achtergrond van veranderende sociale en politieke opvattingen over, bijvoorbeeld, individuele en nationale identiteit, en de aard van vrijheid.

Deze module hoort bij Engelse Literatuur. In dit thema wordt de ontwikkeling van de Engelse literatuur door de Romantiek, de Victoriaanse tijd en het schrijven van de fin de si?e onderzocht. De nadruk zal liggen op het effect van de Franse Revolutie op de Engelse literatuur, de ontwikkeling van het feministische denken in de Victoriaanse tijd, de invloed van de publicatie van Darwin?sOn the Origin of Species(1859) en culturele angsten die weerspiegeld worden in de gotische literatuur en detective fictie van het fin de si?e.

Deze module hoort bij Muziektheater. In je tweede studiejaar verdiept je kritische verkenning van het genre Musicaltheater. Je maakt dieper kennis met de belangrijkste beoefenaars (d.w.z. uitvoerders, componisten, schrijvers en regisseurs) en met de belangrijkste sociale en contextuele zaken waarop de belangrijkste werken zich hebben gericht bij de ontwikkeling van verschillende stijlen. Je wordt aangemoedigd deze kennis te belichamen om je uitvoeringsmogelijkheden op het gebied van zang, dans en acteren vollediger te ontwikkelen. Je bestudeert, zowel kritisch als fysiek, veel dieper de onderlinge verbanden die in muziektheater bestaan tussen woorden, muziek en beweging. Je wordt ook aangemoedigd om toe te werken naar de creatie van je eigen muziektheater fragmenten terwijl je je praktische deskundigheid ontwikkelt op het gebied van uitvoering, compositie, choreografie en regie. Je deskundigheid met betrekking tot de technologie van muziektheater wordt verder verfijnd om je eigen productiewaarden te ontwikkelen. Je kennis van de zakelijke kant van de muziektheaterproductie wordt verder verbeterd.

Jaar 3

Deze module hoort bij Engelse Literatuur. Je kiest een van de twee seminars, die elk jaar veranderen, en gebaseerd zijn op de onderzoeksinteresses van de docenten. De cursussen van voorgaande jaren waren o.a. Literatuur en plaats en Fictie na het modernisme.

Deze module hoort bij Engelse Literatuur. Je onderzoekt en analyseert een reeks teksten uit Engeland, Ierland en de Verenigde Staten die tijdens de Modernistische periode geschreven werden, zoals werk van schrijvers als William Faulkner, Virginia Woolf, T.S. Eliot en Franz Kafka. Deze teksten worden onderzocht door middel van close readings die je in staat stellen je eigen begrip te ontwikkelen van de tekstuele strategieën, stilistische vernieuwingen, en thematische bekommernissen van de literatuur uit deze periode.

Deze module hoort bij Musicaltheater. In je derde studiejaar zul je je kennis en uitvoeringskwaliteiten binnen Musicaltheater aanzienlijk uitbreiden. Je zult je kunnen concentreren op de ontwikkeling tot gevorderd niveau van de specifieke creatieve en uitvoerende benaderingen die je bijzonder interesseren ? of je nu zingt, danst, acteert, componeert, schrijft of regisseert ? met het oog op de realisatie van je eigen originele uitgebreide werk(en) in het genre. Je wordt sterk aangemoedigd om je kennis van de zakelijke kant van de muziektheaterproductie te vergroten door mogelijke stages. Je studeert door middel van seminars en workshops om je vaardigheden met betrekking tot de technologie van muziektheateruitvoering en -productie te verbeteren, zodat je je eigen creatieve visie kunt realiseren ? als schepper, uitvoerder of producent. Aan het eind van je studieprogramma bij ons in Muziektheater willen we dat je gevorderd bent in de creatieve, uitvoerende en academische aspecten van het vakgebied, samen met die welke betrekking hebben op de zakelijke en technologische aspecten van de professionele realisatie en productie ervan.

Deze module hoort bij Muziektheater. Je richt je ook op bepaalde academische en kritische aspecten van het genre Muziektheater die je aandacht trekken, door de realisatie van uitgebreide projecten of een scriptie.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding English Literature and Musical Theatre BA (Hons) aan de Liverpool Hope University

25% Onderwijzende beroepen
15% Beroepen in de verkoop
15% Medewerkers welzijn en huisvesting
15% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Klantenservice beroepen
10% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Verzorgende persoonlijke diensten
5% Elementaire beroepen
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Mediamedewerkers

Leerlingen worden via een aantal methoden beoordeeld. Ga naar de link van de cursus voor meer informatie.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS Tariff points must come from a minimum of two A Levels (or equivalent). Additional points can be made up from a range of alternative qualifications.

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor literatuur in het Engels

Kwalificatie-eisen

Kwalificaties moeten gelijk staan aan minstens 112 Tariefpunten

Behaalde studiepunten moeten gelijk zijn aan minstens 112 Tariefpunten

Deze kwalificatie kan alleen samen met andere relevante kwalificaties aanvaard worden

112 Tariff Points komen alleen van kwalificaties op hoger niveau

Deze kwalificatie kan alleen samen met andere relevante kwalificaties aanvaard worden

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 Voor Internationale studenten is een totaalscore van 6,0 vereist, met 6,0 in zowel lezen als schrijven en geen enkele afzonderlijke score lager dan 5,5.

Internationale aanvragers kunnen voor meer informatie terecht op het internationale gedeelte van onze website - www.hope.ac.uk/international/
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op English Literature and Musical Theatre, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Engelse literatuur en muziektheater BA (Hons)

EU £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £11400 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Let op, sommige van onze cursussen kunnen extra kosten hebben. Kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Liverpool Hope University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Liverpool Hope University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Kunst Visual & Performing

  • #48 
  • #59 
  Muziek
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]
  • #62 
  • #74 
  Muziek
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]

Bekijk alle 7 rankings van Liverpool Hope University

Over Liverpool Hope University

Liverpool Hope University, ook bekend als Hope, werd in 1844 opgericht in de voorstedelijke omgeving van de stad Liverpool. Hope is formeel aangesloten bij de Christelijk-Ecumenische religie, en biedt ruimtes om je geloof te beoefenen, waaronder het EDEN-gebouw en Hope Chapel. Kandidaten kunnen hier 12 onderzoekscentra verwachten, 2 moderne bibliotheken met deskundig bibliothecarispersoneel, en alle voorzieningen ter plaatse die je als student mag verwachten. Wanneer je in je vrije tijd even weg wilt van de campus, ligt het bruisende stadscentrum van Liverpool op slechts 40 minuten met de bus.

Studentensamenstelling van Liverpool Hope University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
4150
postgraduates:
995
Totaal:
5145
 • Student Life at Liverpool Hope
 • Liverpool: a students' view
 • History and Politics at Liverpool Hope University
 • Teacher Training at Liverpool Hope University
 • Law at Liverpool Hope University
 • 1. Why study Education at Liverpool Hope University?

Waar wordt dit programma onderwezen

Liverpool Hope - Creative Campus
map marker Toon op kaart
Hope Park
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 124 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 76% 5% 0% £11400 117 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 86% 15% 15% £11400 123 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 111 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 116 Liverpool On campus Voltijd
University of Chichester 33% 0% 11% £14500 147 Chichester On campus Voltijd
University of Chichester 66% 1% 7% £14500 147 Chichester On campus Voltijd
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 120 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 114 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 86% 15% 15% £11400 123 Liverpool On campus Voltijd