Liverpool Hope University
Musical Theatre and Special Educational Needs BA (Hons)
Liverpool Hope University

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

MUZIEKTHEATER

De groei in belang en populariteit van het musicaltheater in de laatste paar jaar is verbluffend - het is van groot belang voor de economie van de meeste grote steden van het VK. Deze trend van toenemende inkomsten, uitvoeringen en omvang van het publiek blijft jaar na jaar toenemen en heeft grote gevolgen op regionaal, nationaal en mondiaal niveau.

Dit nieuwe programma maakt het mogelijk Musicaltheater te bestuderen vanuit een performatief, compositorisch zowel als regisseur/producerend gezichtspunt.

In deze cursus bestudeer je de creatieve, conceptuele interacties die bestaan tussen woorden, muziek en beweging, en die de drievoudige performatieve relaties tussen muziek, dans en acteren onderbouwen die de kunstvorm communiceren en uitdrukken.

Deze cursus stelt je in staat om je:

performatieve vaardigheden over dans, zang en acteren heen vermogen om vroegere werken van Muziektheater te analyseren vermogen om een origineel stuk Muziektheater te componeren technieken voor het regisseren en produceren van werken van Muziektheater kennis van de zakelijke leiding van Muziektheater.

SPECIALE ONDERWIJSBEHOEFTEN

Als je Special Educational Needs aan de Liverpool Hope University studeert, krijg je inzicht in de relatie tussen handicap en onderwijs, en krijg je de kennis en het vertrouwen om anderen voor te lichten over de aard van handicap. De graad bevat inzichten uit het onderwijs, maar put ook uit werk in de kunsten, geesteswetenschappen en gezondheidszorg, zodat je een breed en evenwichtig inzicht krijgt in de voornaamste kenmerken van onderwijs in een brede waaier van contexten.

Een centraal aspect van de cursus is inzicht in de medische en sociale constructies van speciale onderwijsbehoeften en handicaps, de wettelijke voorschriften betreffende voorzieningen voor SEN/handicaps en een kritisch begrip van vroegere en hedendaagse praktijken. Je verwerft kennis van en inzicht in de mondiale perspectieven op speciaal onderwijs en handicaps, en kwesties in verband met kinderen en gezinnen, en je hebt het vermogen je kritisch bezig te houden met professionele deskundigheid.

Speciale Onderwijsbehoeften (SEN) is een interdisciplinair vak dat geschraagd wordt door het werk van het Centre for Culture and Disability Studies (CCDS). Je wordt een beroepsbeoefenaar die kennis en vaardigheid op dit gebied bezit. Je gaat je beroepsleven in met de erkenning van het belang van mededogen en begrip voor je werk met, en ten behoeve van, mensen die gehandicapt zijn en/of een speciale onderwijsbehoefte hebben.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 120 afgestudeerden van Musical Theatre and Special Educational Needs BA (Hons) en andere cursussen in bij de Liverpool Hope University voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
73 /100
120 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Sociologie

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £18000 £18500 £21500
25-75 percentiel bereik £16000 - £21500 £14500 - £22000 £16500 - £26500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Sociologie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £20719 £19947 £23517
25-75 percentiel bereik £17459 - £24865 £14946 - £24560 £17989 - £29528

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Musical Theatre and Special Educational Needs, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module hoort bij Speciale Onderwijsbehoeften. In het eerste jaar maak je kennis met de geschiedenis van handicaps en het onderwijs aan gehandicapte kinderen. Je leert over historisch en hedendaags beleid en wetgeving in het onderwijs. Je verkent ook verschillende culturele voorstellingen van handicap, waaronder die in het nieuws, reclame, literatuur, liefdadigheidsinstellingen, komedie en film. Je verkent de belangrijkste verschillen tussen het medische en het sociale model van invaliditeit en hun relevantie voor het onderwijs. Tenslotte kijk je naar onderwijsopvattingen en -praktijken die invaliditeit en ongelijkheid veroorzaken.

Deze module hoort bij Muziektheater. In je eerste jaar ontwikkel je de vaardigheden die de kern van je graad zullen vormen, in het kort zijn dat creatief/praktisch (zingen, acteren, dansen en tot op zekere hoogte regisseren); academisch onderzoek en kritisch denken. Je studeert zang in één-op-één lessen met je zangleraar en in kleine groepjes. Dans- en acteertechnieken worden ook onderwezen in kleine groepsseminars en workshops om een breed scala aan stijlen en technieken te bestrijken. Je maakt kennis met de technologie (i.e. geluid, licht en projectie) die achter elke professionele Musicaltheaterproductie schuilgaat. Je bestudeert ook de zakelijke kant van de muziektheaterproductie. De historische ontwikkeling van het genre Musicaltheater wordt geïntroduceerd om je begrip van de ontwikkeling en het belang ervan binnen bepaalde culturele contexten te ontwikkelen.

Jaar 2

Deze module hoort bij Muziektheater. In je tweede studiejaar verdiept je kritische verkenning van het genre Musicaltheater. Je maakt dieper kennis met de belangrijkste beoefenaars (d.w.z. uitvoerders, componisten, schrijvers en regisseurs) en met de belangrijkste sociale en contextuele zaken waarop de belangrijkste werken zich hebben gericht bij de ontwikkeling van verschillende stijlen. Je wordt aangemoedigd deze kennis te belichamen om je uitvoeringsmogelijkheden op het gebied van zang, dans en acteren vollediger te ontwikkelen. Je bestudeert, zowel kritisch als fysiek, veel dieper de onderlinge verbanden die in muziektheater bestaan tussen woorden, muziek en beweging. Je wordt ook aangemoedigd om toe te werken naar de creatie van je eigen muziektheater fragmenten terwijl je je praktische deskundigheid ontwikkelt op het gebied van uitvoering, compositie, choreografie en regie. Je deskundigheid met betrekking tot de technologie van muziektheater wordt verder verfijnd om je eigen productiewaarden te ontwikkelen. Je kennis van de zakelijke kant van de muziektheaterproductie wordt verder verbeterd.

Deze module hoort bij Speciale Onderwijsbehoeften. In je tweede jaar leer je over verplichte onderwijscontexten en de relatie tussen handicap en onderwijsvoorzieningen. Je bestudeert de Praktijkcode voor Speciale Onderwijsbehoeften (SEN) en verkent hedendaagse kwesties in de voorzieningen. Je analyseert kritisch de brede behoeftengebieden: cognitie en leren; geestelijke gezondheid; communicatie en interactie; lichamelijke en zintuiglijke beperkingen en ontwikkelt alternatieve manieren om over handicaps in het onderwijs te denken. Je leert over het belang van onderzoek dat geleid wordt door gehandicapten en over emancipatorisch en participatief onderzoek en de praktijk van het onderzoek naar handicaps. Je stelt een gebied vast voor je eigen onafhankelijk onderzoeksproject.

Jaar 3

Deze module hoort bij Speciale Onderwijsbehoeften. Tijdens je laatste jaar maak je gebruik van het meest recente onderzoek in de gehandicaptenstudies om de reeks invloeden te onderzoeken die het leven, de relaties en het onderwijs van gehandicapten vorm geven. Je denkt kritisch na over hedendaagse kwesties in handicap en onderwijs en ontwikkelt je eigen filosofie om dit werk in de praktijk te brengen. Je ontwikkelt en ontwerpt creatieve benaderingen van inclusief onderwijs, waarbij je gebruik maakt van ideeën en technieken die vooraan staan op het gebied van gehandicaptenstudies, SEN en inclusie. Je voert ook een onafhankelijk onderzoeksproject uit over een onderwerp naar keuze.

Deze module hoort bij Musicaltheater. In je derde studiejaar zul je je kennis en uitvoeringskwaliteiten binnen Musicaltheater aanzienlijk uitbreiden. Je zult je kunnen concentreren op de ontwikkeling tot gevorderd niveau van de specifieke creatieve en uitvoerende benaderingen die je bijzonder interesseren ? of je nu zingt, danst, acteert, componeert, schrijft of regisseert ? met het oog op de realisatie van je eigen originele uitgebreide werk(en) in het genre. Je wordt sterk aangemoedigd om je kennis van de zakelijke kant van de muziektheaterproductie te vergroten door mogelijke stages. Je studeert door middel van seminars en workshops om je vaardigheden met betrekking tot de technologie van muziektheateruitvoering en -productie te verbeteren, zodat je je eigen creatieve visie kunt realiseren ? als schepper, uitvoerder of producent. Aan het eind van je studieprogramma bij ons in Muziektheater willen we dat je gevorderd bent in de creatieve, uitvoerende en academische aspecten van het vakgebied, samen met die welke betrekking hebben op de zakelijke en technologische aspecten van de professionele realisatie en productie ervan.

Deze module hoort bij Muziektheater. Je richt je ook op bepaalde academische en kritische aspecten van het genre Muziektheater die je aandacht trekken, door de realisatie van uitgebreide projecten of een scriptie.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Musical Theatre and Special Educational Needs BA (Hons) aan de Liverpool Hope University

15% Onderwijzende beroepen
10% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
10% Klantenservice beroepen
10% Beroepen in de verkoop
10% Elementaire beroepen
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Geschoolde beroepen
5% Verzorgende persoonlijke diensten
5% Bedienden van processen, installaties en machines

Studenten worden via een aantal methoden beoordeeld. Ga naar de link van de cursus voor meer informatie.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS Tariff points must come from a minimum of two A Levels (or equivalent). Additional points can be made up from a range of alternative qualifications.

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Sociologie

Kwalificatie-eisen

Kwalificaties moeten gelijk staan aan minstens 112 Tariefpunten

Behaalde studiepunten moeten gelijk zijn aan minstens 112 Tariefpunten

Deze kwalificatie kan alleen samen met andere relevante kwalificaties aanvaard worden

112 Tariff Points komen alleen van kwalificaties op hoger niveau

Deze kwalificatie kan alleen samen met andere relevante kwalificaties aanvaard worden

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 Voor Internationale studenten is een totaalscore van 6,0 vereist, met 6,0 in zowel lezen als schrijven en geen enkele afzonderlijke score lager dan 5,5.

Internationale sollicitanten kunnen voor meer informatie terecht op het Internationale gedeelte van onze website - www.hope.ac.uk/international/
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Musical Theatre and Special Educational Needs, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Muziektheater en speciale onderwijsbehoeften BA (Hons)

EU £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £11400 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Let op, sommige van onze cursussen kunnen extra kosten hebben. Kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Liverpool Hope University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Liverpool Hope University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Kunst Visual & Performing

  • #48 
  • #59 
  Muziek
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]
  • #62 
  • #74 
  Muziek
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]

Bekijk alle 7 rankings van Liverpool Hope University

Over Liverpool Hope University

Liverpool Hope University, ook bekend als Hope, werd in 1844 opgericht in de voorstedelijke omgeving van de stad Liverpool. Hope is formeel aangesloten bij de Christelijk-Ecumenische religie, en biedt ruimtes om je geloof te beoefenen, waaronder het EDEN-gebouw en Hope Chapel. Kandidaten kunnen hier 12 onderzoekscentra verwachten, 2 moderne bibliotheken met deskundig bibliothecarispersoneel, en alle voorzieningen ter plaatse die je als student mag verwachten. Wanneer je in je vrije tijd even weg wilt van de campus, ligt het bruisende stadscentrum van Liverpool op slechts 40 minuten met de bus.

Studentensamenstelling van Liverpool Hope University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
4150
postgraduates:
995
Totaal:
5145
 • Student Life at Liverpool Hope
 • Liverpool: a students' view
 • History and Politics at Liverpool Hope University
 • Teacher Training at Liverpool Hope University
 • Law at Liverpool Hope University
 • 1. Why study Education at Liverpool Hope University?

Waar wordt dit programma onderwezen

Liverpool Hope - Creative Campus
map marker Toon op kaart
Hope Park
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Liverpool Hope University 72% 0% 0% £11400 124 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 76% 5% 0% £11400 117 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 86% 15% 15% £11400 123 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 76% 0% 5% £11400 111 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 116 Liverpool On campus Voltijd
University of Chichester 33% 0% 11% £14500 147 Chichester On campus Voltijd
University of Chichester 66% 1% 7% £14500 147 Chichester On campus Voltijd
Liverpool Hope University 76% 5% 15% £11400 120 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 73% 5% 8% £11400 114 Liverpool On campus Voltijd
Liverpool Hope University 86% 15% 15% £11400 123 Liverpool On campus Voltijd