Liverpool John Moores University
Forensische antropologie BSc (Hons)
Liverpool John Moores University

Aangeboden cursusmodaliteiten

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van alle Britse afgestudeerden van opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23000 £22450 £26876
25-75 percentiel bereik £19500 - £27000 £16925 - £28392 £20314 - £34845

Cursusbeschrijving

Als onderdeel van de beroepsgeaccrediteerde BSc (Hons) Forensic Anthropology aan de Liverpool John Moores University word je actief betrokken bij het opgraven van middeleeuwse menselijke begraafplaatsen in Cheshire.

 • Geaccrediteerd door de Chartered Society of Forensic Sciences

 • Uitgebreid praktijkgericht veld- en laboratoriumwerk

 • Mogelijkheid om een semester of een jaar in het buitenland te studeren of een jaar lang stage te lopen

 • Toegang tot uitstekende collecties van menselijke skeletresten

 • Onderwezen door deskundigen in forensische antropologie, menselijke osteologie, genetica, plaats delict analyse, opgravingen en massagrafonderzoek

 • Gespecialiseerde voorzieningen waaronder geofysica-apparatuur voor het onderzoeken van begraafcontexten, plus laboratoria voor forensische analyse en plaats-delict en een osteologisch lab met digitale röntgen- en 3D-laserscan-apparatuur

 • Deze graad is te volgen na een propedeuse

 • Internationale basisjaarcursus beschikbaar die directe doorstroming naar deze graad biedt - bezoek LJMU's Internationaal Studiecentrum voor meer informatie

The Chartered Society of Forensic Sciences provides an accreditation system for both undergraduate and postgraduate courses in forensic science and related topics. Accreditation is given provided the course content meets with the Society's component standards which provide a quality endorsement of the course.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Forensic Anthropology, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Niveau 4

Het doel van deze module is je kennis te laten maken met een breed scala van wetenschappelijke gebieden en methoden die in de forensische wetenschap gebruikt worden.

Binnen deze module maak je kennis met juridische basisbegrippen, regels voor het omgaan met bewijsmateriaal, archeologische basistechnieken en protocollen over plaats delicten in de open lucht.

Deze module legt fundamentele principes in de genetica en genomica uit en beschrijft de evolutionaire processen vanuit een genetica/genomica perspectief om de oorsprong van genetische en soortendiversiteit te verklaren.

Deze module biedt een inleiding tot de discipline archeologie. Je maakt kennis met de begrippen wetenschapsgebaseerde archeologie en cultuurgeschiedenis met een regionale focus op de archeologie van de Britse eilanden.

Deze module geeft een algemene inleiding in de biologische antropologie, het hoofdgebied waar de forensische antropologie van afgeleid is.

Deze module laat je kennismaken met het onderzoeken van plaats delicten, zodat je vaardigheden kunt ontwikkelen als: analyseren en problemen oplossen, schriftelijke communicatie en teamwerk. De basisvaardigheden van het plaats delict fotograferen, noteren en schetsen worden aangeleerd, samen met het concept van het terugvinden, verbeteren en vergelijken van vingerafdrukken.

Niveau 5

Deze module verschaft je basiskennis van de menselijke anatomie en fysiologie. Ze behandelt ook DNA-technieken die gebruikt worden op het gebied van menselijke genetica en forensische antropologie.

Binnen deze module onderzoek je de oorzaken en omvang van genetische en fenotypische variatie in moderne menselijke populaties en onderzoek je ook de methoden die gebruikt worden om levenspatronen en individuele identificatie te reconstrueren uit skeletresten.

Deze module ontwikkelt praktische vaardigheden in het onderzoeken van plaatsen delict en breidt de kennis uit van forensische analyse en concepten die op niveau 4 geïntroduceerd zijn. Je ontwikkelt ook kennis van het gerechtelijk systeem en de juridische context van het vakgebied.

Deze module geeft een inleiding in de ontwikkeling en anatomie van de beenderen van het menselijk skelet met het oog op het identificeren van menselijke beenderen en tanden, hun betekenis binnen het lichaam, de oriëntatiepunten en metingen die gebruikt worden op het gebied van de biologische antropologie.

Deze module verschaft antropologische werkgerelateerde vaardigheden, waaronder statistische gegevensanalyse, groepswerk en ervaring met veldopgravingen.

Niveau 6

Deze module geeft training in theoretische en praktische vaardigheden die door forensische antropologen worden gebruikt.

Met het Onderzoeksproject kun je aantonen dat je in staat bent praktisch onderzoek uit te voeren en je bevindingen in een wetenschappelijk verslag en presentatie te presenteren.

Deze module geeft een korte geschiedenis van de geneeskunde en geeft je de kennis om de tekenen van ziekte in het menselijk skelet te herkennen en hun bevindingen in verband te brengen met een ruimere forensische en archeologische context.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Forensic Anthropology BSc (Hons) aan de Liverpool John Moores University

30% Elementaire beroepen
20% Administratieve beroepen
20% Verzorgende persoonlijke diensten
10% Andere onderwijsberoepsbeoefenaren
10% Ontwerpende beroepen
10% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

Cijfers & studietijd

De beoordeling varieert naargelang de modules die je kiest, maar omvat meestal een combinatie van examens en cursuswerk. We begrijpen dat alle leerlingen anders presteren naargelang de manier waarop ze beoordeeld worden, en daarom gebruiken we een combinatie van beoordelingsmethoden. Deze omvatten:
examens in de vorm van meerkeuzevragen, korte antwoordvragen, interpretatieve vragen, vragen over probleemgestuurd leren en opstelvragen cursussenwerk, waaronder fasetoetsen, veldwerk/praktijkverslagen, gegevensverwerking, mondelinge presentaties, posterpresentaties, podcasts, online of real-time groepsdiscussies, essays of de evaluatie van praktische vaardigheden
. Omdat sommige van de modules zeer praktisch zijn, worden ze alleen door middel van werk beoordeeld. Voor het onderzoeksproject in het laatste jaar wordt van je verwacht dat je een literatuuroverzicht en een korte wetenschappelijke verhandeling schrijft. Werkstages worden beoordeeld aan de hand van een reflectief dagboek, een portfolio en een presentatie van de student. Constructieve feedback is van vitaal belang om je te helpen je sterke punten te identificeren, maar ook de gebieden waar je misschien meer werk moet verzetten. Deze wordt gewoonlijk binnen drie weken na indiening gegeven en kan via Canvas (onze virtuele leeromgeving), face-to-face of schriftelijk zijn.

Verdeling van de cijfers

Studenten van de cursus kregen de volgende cijfers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

​Please contact the University if you have any questions regarding the relevance of your qualifications.

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Minimum aantal vereiste A Levels: 2 Vakspecifieke eisen: Wetenschappelijke of sociaal-wetenschappelijke vakken (inclusief antropologie) Is algemene studies aanvaardbaar? Nee Zijn AS niveau kwalificaties aanvaardbaar? Alleen aanvaardbaar in combinatie met andere kwalificaties Gemiddeld aanbod op A niveau: BBC Maximaal toegelaten punten voor AS Level: 20

Aanvaardbaarheid van het Access to Higher Education Diploma: Aanvaardbaar op zichzelf en gecombineerd met andere kwalificaties Verdere informatie: Het toegangsprogramma moet gevolgd zijn in een relevant vakgebied. Algemene verdienste vereist.

Internationaal baccalaureaat: Alleen en in combinatie met andere kwalificaties aanvaardbaar Extra informatie: 26 IB Diploma Punten.

Uitgebreid diploma (QCF): Aanvaardbaar op zichzelf en in combinatie met andere kwalificaties Verlengde diploma vakken / cijfers vereist: DMM vereist indien geen andere kwalificatie van niveau 3 gevolgd

Iers einddiploma: Aanvaardbaar op zichzelf en in combinatie met andere kwalificaties Vereiste cijfers / vakken: 112 UCAS punten uit minimaal 5 vakken

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Forensic Anthropology, BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Forensische antropologie BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Internationaal £16100 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Alle cijfers zijn onder voorbehoud van jaarlijkse verhogingen. Collegegelden zijn afhankelijk van parlementaire goedkeuring. De bovenstaande bedragen gelden voor 2021/22. De tarieven voor 2022/23 moeten nog worden verstrekt.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 2
 • Jaar 3

Universiteitrankings

Score van Liverpool John Moores University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Liverpool John Moores University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Sociale Studies & Geesteswetenschappen

  • #22 
  • #26 
  Antropologie
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]
  • #36 
  • #351 
  Sociale Wetenschappen
  NTU Rankings by Subject
  [Gepubliceerd 11 juli, 2023]

Bekijk alle 27 rankings van Liverpool John Moores University

Over Liverpool John Moores University

Liverpool John Moores University (LJMU) is opgericht in 1823 en biedt studenten een breed scala aan middelen, zoals internationale ondersteuning voor studenten en carrières, en ultramoderne faciliteiten. Enkele voorbeelden van hun uitzonderlijke faciliteiten zijn Festo Automation Training Rigs, Tektronix Oscilloscopes, en geavanceerde Engineering labs en maritieme simulatoren. De campus ligt op slechts 10 minuten lopen van het stadscentrum van Liverpool, zodat studenten de stad in hun vrije tijd kunnen ontdekken.

Lijst met 195 bachelor- en masteropleidingen van Liverpool John Moores University - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van Liverpool John Moores University

 • What is your favourite thing about LJMU?
 • Northern Ireland students talking LJMU
 • Explore postgraduate study at an LJMU Open Day
 • International students: Staff support at LJMU
 • BSc (Hons) Sport Psychology at Liverpool John Moores University

Waar wordt dit programma onderwezen

City Centre Campus
map marker Toon op kaart
Liverpool John Moores University
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Anthropology and English BA (Hons) Queen's University of Belfast 86% 5% 5% £17400 132 Belfast On campus Voltijd
Anthropology BSc (Hons) Brunel University 97% 10% 15% £16335 86 Uxbridge On campus Voltijd
Law and Social Anthropology LLB (Hons) The University of Edinburgh 73% 5% 3% £23100 192 Edinburgh On campus Voltijd
Social Anthropology BSc (Hons) The London School of Economics and Political Science 83% 0% 0% £22430 191 London On campus Voltijd
Anthropology and Sociology with Placement BSc (Hons) Brunel University 73% 5% 12% £14325 107 Uxbridge On campus Voltijd
Anthropology and Law BA (Hons) The London School of Economics and Political Science 82% 0% 5% £22430 179 London On campus Voltijd
Anthropology BSc (Hons) Bournemouth University 77% 15% 0% £15250 107 Poole On campus Voltijd
Anthropology BA (Hons) Queen's University of Belfast 90% 5% 5% £17400 127 Belfast On campus Voltijd
Anthropology BSc (Hons) University College London 60% 0% 0% £28500 175 London On campus Voltijd
Social Anthropology with Human Rights BA (Hons) University of Essex 67% 3% 12% £16850 106 Colchester On campus Voltijd