London Metropolitan University
Computernetwerken en infrastructuurbeveiliging BEng (Hons)
London Metropolitan University

Aangeboden cursusmodaliteiten

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Waarom deze cursus volgen?

Deze baanbrekende, carrièregerichte cursus zal je de belangrijkste vaardigheden, kennis en ervaring bijbrengen die je nodig hebt om te slagen in de netwerk- en beveiligingsindustrie.

Je leert fundamentele principes zoals Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), routing en switching, voordat je overgaat op specialistische technologieën zoals firewalls en cyberbeveiliging.

Om het tekort aan vaardigheden op het gebied van intelligente hardware/softwaresystemen en toegepaste robotica aan te pakken, biedt deze opleiding betere vooruitzichten op werk door praktijkgerichte ervaring die nauw aansluit bij de industriële praktijk. Je kunt kiezen uit een reeks stimulerende keuzemodules.

Meer over deze cursus

De cursus combineert theorie met hands-on praktijk in onze state-of-the-art netwerk- en virtuele laboratoria. London Met is de trotse thuisbasis van de allereerste Cisco Networking Academy in het Verenigd Koninkrijk en de allereerste regionale academie van Palo Alto Networks.

De cursus omvat ook Cisco CCNA, CCNA security, CCNA infrastructure security essentials, CCNA cyber operations en Palo Alto Gateway and infrastructure configuration - deze industriële erkenning geeft je een concurrentievoordeel, waarbij je afstudeert met een overvloed aan gewilde en erkende certificeringen, naast je diploma.

Tijdens de hele opleiding word je bijgestaan door hooggekwalificeerd onderwijzend personeel dat nauwe banden heeft met het bedrijfsleven.

Tijdens de hele cursus word je bijgestaan door hooggekwalificeerd onderwijzend personeel dat sterke banden met het bedrijfsleven heeft.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Computer Networking and Infrastructure Security, BEng (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module introduceert een reeks fundamentele concepten in zowel analoge als digitale communicatie, door middel van theorie en laboratoriumwerk. De module besteedt ook aandacht aan ethische, sociale, economische en milieuvraagstukken die van belang zijn voor de communicatie- en telecommunicatiesector.

De module laat de leerlingen kennismaken met de grondbeginselen van de Informatietechnologie; verleden, huidige en toekomstige tendensen in computersystemen. Het gedetailleerde ontwerp van een kleinschalig computersysteem wordt gepresenteerd, waarbij de leerlingen de gelegenheid krijgen een computersysteem voor een bepaalde toepassing te bouwen, te configureren en te testen. De leerlingen leren de basiskenmerken van het Windows besturingssysteem en de elementen ervan kennen. Gezondheids- en veiligheidskwesties en de veilige verwijdering van apparatuur komen ook aan bod, wat leidt tot inzicht in en waardering voor sociale, ethische, milieu- en economische kwesties in verband met computerhardware en -software-element.

De module is bedoeld om de meest voorkomende elektronica-apparaten en hun toepassingen in kleinschalige systemen te introduceren. De module is verdeeld in twee brede secties analoge en digitale elektronica. De module is gebaseerd op formele seminars/lezingen gevolgd door uitgebreide practica/lessen op beide gebieden, die de leerlingen de gelegenheid bieden ervaring op te doen met het gebruik en de toepassing van de test- en meetapparatuur/simulatoren van het laboratorium.

Deze module richt zich op fundamentele netwerkterminologie en -begrippen, bv. protocollen, Open System Interconnection (OSI) en TCP/IP modellen, Ethernet, Internet Protocol (IP) adressering, routeringsprotocollen en netwerkapparatuur, zoals routers en switches. De module biedt de leerlingen de gelegenheid de onderlinge verbindingen van verschillende netwerken te begrijpen en in staat te zijn kleinschalige netwerken te ontwerpen en te configureren op basis van typische (klanten)eisen.

Jaar 2

Deze module ontwikkelt analytische en praktische kennis en vaardigheden voor het configureren en beheren van Internetworking apparatuur in zowel kleine tot middelgrote als grote Enterprise Netwerken. De nadruk ligt op schakeltechnieken en routerbewerkingen die kleine tot middelgrote bedrijfsnetwerken ondersteunen, waaronder beveiligingsconcepten binnen Local Area Networks (LAN's).

Deze module laat de leerlingen kennismaken met de basisbegrippen van microprocessoren en de rol die hardware en software spelen in het functionele gedrag van microprocessorsystemen. Daarna maken de leerlingen kennis met enkele van de meer gebruikelijke microcontrollers. Ook het interfacen van externe geheugens en van diverse in-/uitgangsapparatuur en sensoren komen aan bod. De module stelt de studenten in staat de eisen van een gegeven taak te analyseren, beslissingen te nemen bij de keuze van een geschikte controller, prototype hardware/software voor een typisch ingebed systeemproduct te ontwerpen en te implementeren. Praktische workshops zijn bedoeld om de ontwikkeling van microprocessor-software, het testen en debuggen te introduceren. De workshops bieden de studenten de gelegenheid om zowel ?C? als assembleertaal te gebruiken.

Deze module onderzoekt de technologie die ten grondslag ligt aan huidige en toekomstige mobiele draadloze systemen. Het verschaft de essentiële theoretische principes en concepten die je bij het ontwerpen van typische moderne communicatiesystemen tegenkomt. Diverse analoge en digitale modulatieschema's die essentieel zijn voor informatieoverdracht worden onderzocht, met inbegrip van het nadelige effect van ruis bij het beperken van de systeemprestaties.

Deze module helpt de leerlingen de theoretische en praktische kennis te ontwikkelen van Netwerkbesturingssystemen, die tegenwoordig in het bedrijfsleven gebruikt worden. Dit wordt bereikt door de student bloot te stellen aan enkele van de meest gebruikte netwerkbesturingssystemen. De student zal zijn theoretische kennis versterken in praktische sessies waarin hij netwerk besturingssystemen installeert, configureert, beheert en problemen oplost.

Deze module bestaat uit een korte stage (of werkgerelateerde activiteit) die over een semester loopt. Dit komt gewoonlijk neer op 12 tot 15 volledige werkdagen (of het deeltijd equivalent daarvan) in het kader van 150 uur (module van 15 studiepunten), rekening houdend met wat tijd voor reflectie, onderzoek en documentatie. De stage wordt gefaciliteerd door het Careers and Employability Team van de universiteit. De module stelt studenten in staat een passende korte beroepsactiviteit uit te oefenen, die gewoonlijk verband houdt met hun opleiding op niveau 5 (tussenniveau), bij een bedrijf of een gemeenschapsorganisatie en studiepunten voor hun prestaties te verwerven. De activiteit kan een deeltijdbaan van de student zijn, een vrijwilligerswerkactiviteit, een werkgelegenheidsactiviteit, een activiteit binnen Londonmet, een activiteit in verband met de opdracht van een cliënt of een activiteit voor het starten van een bedrijf.

Jaar 3

Deze module bestaat uit twee delen. Het eerste deel is gebaseerd op het CCNA Cybersecurity Operations (Cyber Ops) leerplan dat via Cisco Networking Academy aan de universiteit wordt gegeven. Het tweede deel is gebaseerd op het Palo Alto Networks PCCSA Cyber Security leerplan, geleverd via het Palo Alto Networks Cyber Security programma.

Deze module wil de studenten de technische achtergrond en vaardigheden bijbrengen die nodig zijn om draadloze Lans en Wans te ontwerpen, te configureren en te onderhouden.

Deze module is gebaseerd op het Cisco CCNA Security curriculum dat via Cisco Networking Academy aan de universiteit wordt gegeven. Deze module biedt een volgende stap voor personen die hun vaardigheden op CCNA-niveau willen uitbreiden en willen helpen voldoen aan de groeiende vraag naar netwerkbeveiligers. Het curriculum biedt een inleiding tot de kernbegrippen en vaardigheden op het gebied van beveiliging die nodig zijn voor de installatie, het oplossen van problemen en het bewaken van netwerkapparaten om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van gegevens en apparaten te handhaven. Deze module helpt studenten voor te bereiden op entry-level beveiligingscarrièremogelijkheden en de wereldwijd erkende Cisco CCNA Security certificering.

De module stelt de studenten in staat hun verworven kennis en vaardigheden te demonstreren door een systematisch en creatief onderzoek van een projectwerk, hetzij individueel, hetzij als deel van een groep, in overeenstemming met de cursusvereisten. Het onderwerp van onderzoek zal een breed spectrum van verschillende analyses en technieken bestrijken en leiden tot een uitvoerig en beknopt academisch/industrieel verslag. De leerlingen worden geholpen bij het verkennen van gebieden die voor hen onbekend kunnen zijn en aangemoedigd om vernieuwende ideeën en technieken te ontwikkelen. De studenten zullen een project kunnen kiezen dat de oplossing van een specifiek probleem kan vereisen, de creatie van een artefact in een real-world omgeving of een onderzoek van vernieuwende ideeën en technieken met betrekking tot een gebied binnen hun studiegebied. Samenwerking met externe instanties en projecten met industriële, zakelijke of onderzoekspartners/ sponsors worden aangemoedigd.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

a minimum of grades CCD at A Level, one of which must be from a relevant subject (or a minimum of 88 UCAS points from an equivalent Level 3 qualification, eg BTEC Level 3 Extended Diploma/Diploma, Advanced Diploma, Progression Diploma or Access to HE Diploma of 60 credits)

Kwalificatie-eisen

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Computer Networking and Infrastructure Security, BEng (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Computernetwerken en infrastructuurbeveiliging BEng (Hons)

Engeland £2310
Noord-Ierland (UK) £2310
Schotland £2310
Wales £2310
EU £3894
Internationaal £3894
Channel Islands £3894
Ierland £3894

Aanvullende informatie over vergoedingen

Deze tarieven gelden voor het academisch jaar 2022/23. De tarieven voor nieuwe en terugkerende studenten kunnen elk jaar veranderen met een bedrag dat door de regering bij verordening wordt vastgesteld. Voor meer informatie over onze undergraduate fees kun je terecht op: https://www.londonmet.ac.uk/applying/funding-your-studies/undergraduate-tuition-fees/


Let op: naast het lesgeld kunnen er extra kosten zijn voor zaken als uitrusting, materiaal, drukwerk, studieboeken, uitstapjes of vergoedingen van beroepsorganisaties. Er kunnen ook andere activiteiten zijn die formeel geen deel uitmaken van je cursus en niet vereist zijn om je cursus te voltooien, maar die je wel nuttig kunt vinden bijvoorbeeld optionele excursies. De kosten hiervan komen bovenop je lesgeld en de hierboven vermelde vergoedingen en worden meegedeeld wanneer de activiteit wordt geregeld.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van London Metropolitan University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 13 rankings van London Metropolitan University

Over London Metropolitan University

De London Metropolitan University, opgericht in 1848, ligt in de stedelijke omgeving van Londen. LMU ligt op slechts 40 minuten lopen van Camden Town of op 20 minuten met de metro van het centrum van Londen. Sommige van de voordelen die studenten kunnen verwachten van het kiezen van LMU zijn een verscheidenheid van residentiezalen op verschillende prijspunten, gerenommeerde carrièrebegeleidingsdiensten, en oriëntatiediensten voor pas aangekomen internationale studenten. Deze instelling heeft een selectieve toelatingsnorm, dus het is aan te raden om je goed voor te bereiden op je interview!

Lijst met 271 bachelor- en masteropleidingen van London Metropolitan University - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van London Metropolitan University

 • London Metropolitan University
 • Being an international student in London
 • Summer graduation 2019 - How does it feel to graduate?
 • Why I love London Met

Waar wordt dit programma onderwezen

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Computer Networking BSc (Hons) University of Bedfordshire 61% 20% 25% £13200 119 Luton On campus Voltijd
Computer Networks BSc (Hons) Middlesex University 73% 5% 10% £14000 105 London On campus Voltijd
Computer Networks and Security with foundation year BSc (Hons) University of Bolton 58% 20% 13% £46600 100 Bolton On campus Voltijd
Computing (Computer Networks & Cyber Security) with Foundation Year BSc (Hons) University of Wales 63% 5% 0% £13500 180 Cardiff On campus Voltijd
Computer Networks with Foundation Year BSc (Hons) Middlesex University 73% 5% 10% £14000 105 London On campus Voltijd
Computer Networks BSc (Hons) University of Portsmouth 71% 0% 5% £18300 127 Portsmouth On campus Voltijd
Computer Networks and Security with industrial placement BSc (Hons) University of Bolton 58% 20% 13% £39200 100 Bolton On campus Voltijd
Computer Networks and Security with foundation year and industrial placement BSc (Hons) University of Bolton 58% 20% 13% £51650 100 Bolton On campus Voltijd
Computer Networks and Security Top-up BSc (Hons) University of Bolton 58% 20% 13% £12450 100 Bolton On campus Voltijd
Computer Networking and Cyber Security (including foundation year) BSc (Hons) London Metropolitan University 77% - 26% £15576 78 London On campus Voltijd