London Metropolitan University
Farmaceutische Wetenschap MSc
London Metropolitan University

Aangeboden cursusmodaliteiten

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Waarom deze opleiding volgen?

Deze MSci Farmaceutische Wetenschappen is een vierjarige opleiding die bachelor- en masterniveau combineert. Je krijgt les over de methoden die gebruikt worden om veilige geneesmiddelen te ontwikkelen die met minimale bijwerkingen specifieke delen van het lichaam kunnen bereiken.

Deze cursus geeft je de gelegenheid de regelgevende kaders te verkennen die de voortgang van nieuwe chemische entiteiten naar de markt regelen, zodat je veilig kunt werken in de reguliere farmaceutische, biotech of gezondheidszorg- en consumentenindustrie. Bij je afstuderen zul je aan toekomstige werkgevers kunnen aantonen dat je bent toegerust om ethisch en professioneel te werken aan het ontwerpen van geneesmiddelen voor de gezondheidszorg.

Meer over deze cursus

Deze MSci graad is een vierjarige opleiding, ontwikkeld om je de kennis en kunde te verschaffen om te begrijpen hoe moderne farmaceutische producten worden geconstrueerd voor specifieke inzet en gecontroleerde afgifte van therapeutische middelen.

De cursus combineert elementen van biologie en scheikunde om te onderzoeken hoe geneesmiddelen het menselijk lichaam beïnvloeden. In je eerste jaar leer je de grondbeginselen in beide disciplines, en ook de beginselen van het werken in laboratoria. Na het eerste jaar verdiep je je in deze onderwerpen en heb je de mogelijkheid je te specialiseren in onderwerpen die je interesseren, zoals anorganische chemie, microbiologie, geavanceerde bio-analytische wetenschap, neurofarmacologie en nog veel meer.

Tijdens je laatste jaar concentreer je je op een onafhankelijk onderzoeksproject onder supervisie van een academicus die actief onderzoeker is op het gebied van hedendaagse geneesmiddelentoedieningssystemen en opkomende technologieën.

Alle modules worden onderwezen door deskundigen op hun vakgebied en worden ondersteund door een online webgebaseerde leeromgeving die op elk moment van buiten de universiteit toegankelijk is. Het onderwijs wordt gegeven in de vorm van lezingen, tutorials, seminars en praktische workshops. Je krijgt ook de gelegenheid contact te leggen met academische mentoren om je zelfstudie te verfijnen.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Pharmaceutical Science, MSc volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

De doelen van deze module zijn afgestemd op de kwalificatiedescriptoren binnen het Kwalificatiekader voor Hoger Onderwijs van de Quality Assurance Agency. De module geeft een inleiding tot kernaspecten van de scheikunde - begrippen als benoemen en tekenen van chemische formules, organische binding, verschillende soorten isomerisme, mollen, reactieprocessen, toestanden van de materie, en interacties tussen deeltjes worden opgesomd. De leerlingen maken regelmatig toetsen op basis van de geleerde stof.

Een kernmodule die de studenten inzicht verschaft in de basisstructuren van cellen en een bewustzijn van de verschillende celtypen en die de structuur en activiteiten van celcomponenten in verband brengt met hun functies en met de cellulaire activiteiten als geheel.

Deze module behandelt de fundamentele concepten van anorganische/fysische chemie en wiskunde die nodig zijn als basis voor studenten die Chemische en Farmaceutische Wetenschappen studeren. De studenten zullen oefenen in probleemoplossende vaardigheden op basis van de onderwezen stof.

De doelstellingen van deze module zijn afgestemd op de kwalificatiedescriptoren binnen het Quality Assurance Agency?s, Framework for Higher Education Qualification. Deze module beoogt een overzicht te geven van de organisatie, expressie en replicatie van genetische informatie in prokaryoten en eukaryoten, samen met de principes van Mendeliaanse overerving; de gevolgen van mutatie op genexpressie te onderzoeken, samen met een inleiding tot technieken van genanalyse en -manipulatie. Deze module wil de studenten de kwaliteiten en overdraagbare vaardigheden bijbrengen die nodig zijn voor een baan die de uitoefening van enige persoonlijke verantwoordelijkheid vereist.

De module laat de leerlingen kennismaken met veilige werkpraktijken in de laboratoriumomgeving (GLP), eenvoudige chemische technieken en het bijhouden van laboratoriumgegevens, eveneens volgens GLP.

De module houdt zich bezig met de fundamentele en basale chemische begrippen binnen de context van de Organische Chemie en begint met de ontwikkeling van de meer specialistische kennis van organische reacties die voor latere modules van de organische chemie nodig is.

Deze module ontwikkelt verder de praktische vaardigheden van de student en het vermogen om steeds complexere gegevens te registreren en te verwerken. De module versterkt het belang van een waardering van de theoretische principes die ten grondslag liggen aan de procedures die in het laboratorium en in workshops onderzocht zullen worden. Van de leerlingen wordt ook verwacht dat ze tijdens deze module nadenken over hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Deze module behandelt de anorganische en fysische chemie die nodig is voor studenten die Chemische en Farmaceutische Wetenschappen studeren. Studenten doen een geëvalueerd practicum en oefenen probleemoplossende vaardigheden op basis van de onderwezen stof.

Jaar 2

Deze module zal de studenten een fundamenteel inzicht geven in de voorformulering/formulering van geneesmiddelen en de verschillende toedieningswegen. Gedurende de hele module zullen de studenten een vermogen ontwikkelen om gegevens te simuleren die belangrijk zijn voor het onderwerp.

Deze module zal de studenten een fundamenteel inzicht verschaffen in de werking en het lot van geneesmiddelen in het menselijk lichaam. Door de module heen zullen de leerlingen een vermogen ontwikkelen om experimentele gegevens die van belang zijn voor het onderwerp te verzamelen, te manipuleren en te interpreteren.

Beschrijving: Deze module ontwikkelt vaardigheden in het oplossen van problemen en het schrijven van verslagen in de kwalitatieve analytische chemie en stelt de studenten in staat analytische substraten te identificeren op basis van gecombineerde analyseresultaten uit een verscheidenheid van bronnen. Belangrijke gebieden die verkend worden zijn analyseprincipes, chromatografische scheidingstechnieken, en elektro-analyse. De doelstellingen van deze module zijn afgestemd op de kwalificatiedescriptoren binnen het QAA?s, Quality Assurance Agency's, Framework for Higher Education Qualifications.

Deze module brengt het fysisch en chemisch gedrag van polyfunctionele acyclische organische verbindingen en biomoleculen in verband met hun structuren en elektronische eigenschappen. De lessen worden versterkt door praktische oefeningen en spectroscopische problemen.

Deze module brengt het fysisch en chemisch gedrag van polyfunctionele cyclische organische verbindingen en biomoleculen in verband met hun structuren en elektronische eigenschappen. De gegeven lessen worden versterkt door praktische oefeningen en spectroscopische problemen.

Deze module ontwikkelt vaardigheden in het oplossen van problemen en het schrijven van verslagen in de kwalitatieve analytische chemie en stelt de studenten in staat analytische substraten te identificeren op basis van gecombineerde analyseresultaten uit een verscheidenheid van bronnen.

Jaar 3

Deze module bouwt voort op, en breidt uit, de stof die in het 2e jaar wordt onderwezen, specifiek in organische chemie. Het verschaft de leerlingen een dieper inzicht in de organische chemische reactiviteit.

De doelen van deze module zijn afgestemd op de kwalificatiedescriptoren binnen het Raamwerk voor Kwalificaties in het Hoger Onderwijs van de Quality Assurance Agency.

De doelstellingen van deze module zijn afgestemd op de kwalificatiedescriptoren binnen het Raamwerk voor Kwalificaties in het Hoger Onderwijs van de Quality Assurance Agency?s. Deze module wil de studenten in staat stellen een inzicht te ontwikkelen in de chemische bestanddelen van een reeks natuurlijke producten (bv. terpenen, plantaardige glycosiden, alkaloïden, koolhydraten, peptiden/eiwitten en nucleïnezuren), en in de methoden die gebruikt worden om ze op de juiste manier te extraheren en te kwantificeren. De studenten leren ook hoe ze een reeks spectroscopische technieken kunnen gebruiken om de structuur van sommige van deze vitaal belangrijke moleculen op te helderen. Bovendien wil de module de studenten inzicht geven in zowel de biosyntheses als de synthetische methodes, die betrokken zijn bij het afleiden van de actieve bestanddelen van geneesmiddel-achtige moleculen die in de natuur gevonden worden (bv. in de farmacognosie) en hun een context bieden die hen in staat stelt probleemoplossend vermogen op dit gebied te ontwikkelen. Hedendaagse onderwerpen die van belang zijn op het gebied van natuurlijke producten, zoals toepassingen van combinatorische chemie, fotochemie (industriële schaal) en de ontwikkeling van halfsynthetische geneesmiddelen, worden ook geïntroduceerd via lezingen, tutorials en workshops en de.

Deze module zal de studenten in staat stellen de vaardigheden te demonstreren die nodig zijn om een wetenschappelijk programma uit te voeren dat belangrijk onderzoek vereist. Het zal de studenten in staat stellen de uiteindelijke ontwikkeling van hun vakkennis, vaardigheden en inzicht te demonstreren door middel van uitgebreid onderzoek op basis van laboratorium-, literatuur- of veldwerk, of meta-analyse van gegevensbestanden. Dit onderzoek zal leiden tot de presentatie van een gedetailleerd schriftelijk verslag en een Powerpoint presentatie van de resultaten. Deze module wil de student aanmoedigen na te denken over en voort te bouwen op zijn vakkennis en deskundigheid door middel van een specifiek onderzoek dat belangrijk onderzoek vereist; de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om de resultaten van een experimenteel of analytisch programma over een wetenschappelijk onderwerp te plannen, uit te voeren, te analyseren en er verslag over uit te brengen; de student in staat te stellen aan te tonen dat hij een hoog niveau van persoonlijke ontwikkeling heeft bereikt door zelfstandig te werken met zo weinig mogelijk supervisie; de student in staat te stellen aan te tonen dat hij inzicht heeft in en gebruik maakt van veilige en zorgvuldige werkpraktijken, vooral in het laboratorium.

Jaar 4

Deze module is bedoeld om de studenten een diepgaand inzicht te geven in het ontwerp van hedendaagse geneesmiddelafgiftesystemen, de mechanismen waardoor deze therapeutische middelen hun werkingsmechanisme uitoefenen, en de verschillende toedieningswegen die benut kunnen worden om hun tijd- en plaatsgebonden gerichte geneesmiddelafgifte te maximaliseren.

Deze module geeft een gevorderd inzicht in de technologieën voor de formulering van geneesmiddelen.

Je wordt beoordeeld via een reeks methoden, waaronder presentaties, logboeken, inleveren van portfolio's, viva, klassikale toetsen en ongeziene examens. In Jaar 4 staat het onderzoeksproject centraal, dat voortbouwt op de kennis en vaardigheden die je in de drie voorgaande jaren hebt opgedaan en dat beoordeeld wordt via een eindwerk en een viva.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

A minimum of 112 points from A levels including a C in Chemistry, or a minimum of 112 UCAS points from an equivalent Level 3 qualification eg BTEC Level 3 Extended Diploma/Diploma, Advanced Diploma, Progression Diploma or Access to HE Diploma with 60 credits.

Kwalificatie-eisen

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Pharmaceutical Science, MSc te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Farmaceutische Wetenschap MSc

EU £3300
Engeland £2310
Noord-Ierland (UK) £2310
Schotland £2310
Wales £2310
Channel Islands £2310
Internationaal £3300

Aanvullende informatie over vergoedingen

Deze tarieven gelden voor het academisch jaar 2021/22. De tarieven voor nieuwe en terugkerende studenten kunnen elk jaar veranderen met een bedrag dat door de regering wordt vastgesteld. Meer informatie over onze undergraduate fees vind je op: londonmet.ac.uk/fees2021

Let op: naast het lesgeld kunnen er extra kosten zijn voor zaken als uitrusting, materiaal, drukwerk, studieboeken, uitstapjes of vergoedingen van beroepsorganisaties. Bovendien kunnen er andere activiteiten zijn die formeel geen deel uitmaken van je cursus en niet vereist zijn om je cursus te voltooien, maar die je wel nuttig kunt vinden bijvoorbeeld facultatieve excursies. De kosten hiervan komen bovenop je lesgeld en de hierboven vermelde vergoedingen en worden meegedeeld wanneer de activiteit wordt geregeld.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van London Metropolitan University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 13 rankings van London Metropolitan University

Over London Metropolitan University

De London Metropolitan University, opgericht in 1848, ligt in de stedelijke omgeving van Londen. LMU ligt op slechts 40 minuten lopen van Camden Town of op 20 minuten met de metro van het centrum van Londen. Sommige van de voordelen die studenten kunnen verwachten van het kiezen van LMU zijn een verscheidenheid van residentiezalen op verschillende prijspunten, gerenommeerde carrièrebegeleidingsdiensten, en oriëntatiediensten voor pas aangekomen internationale studenten. Deze instelling heeft een selectieve toelatingsnorm, dus het is aan te raden om je goed voor te bereiden op je interview!

Studentensamenstelling van London Metropolitan University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
9240
postgraduates:
1425
Totaal:
10665
 • London Metropolitan University
 • Being an international student in London
 • Summer graduation 2019 - How does it feel to graduate?
 • Why I love London Met

Lijst met 470 bachelor- en masteropleidingen van London Metropolitan University - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Pharmaceutical Chemistry MSc University of Huddersfield 88% 10% 1% £16000 123 Huddersfield On campus Voltijd
Chemistry for Drug Discovery and Development MChem (Hons) University of Lincoln 92% 0% 2% £15900 123 Lincoln On campus Voltijd
Pharmaceutical Science and Medicinal Chemistry MSc Loughborough University of Technology 90% 0% 10% £26500 151 Loughborough On campus Voltijd
Chemistry with Drug Discovery MChem University of Strathclyde 92% 0% 5% £21150 201 Glasgow On campus Voltijd
Pharmaceutical Sciences (with a Year in Industry) MSc The University of Nottingham 100% 2% 0% £25000 163 Nottingham On campus Voltijd
MSci Chemistry with Medicinal Chemistry and Drug Discovery MSc University of Birmingham 95% 0% 5% - 168 Birmingham On campus Voltijd
Pharmaceutical Science (4-year FT) MPharmSci Kingston University 62% 0% 11% - 98 Kingston upon Thames On campus Voltijd
Industrial Pharmaceutical Chemistry - from Laboratory to Market MSc (PG) University of Aberdeen 97% 0% 0% - 219 Aberdeen On campus Voltijd
Drug Discovery and Development MSc University of Sunderland 97% 0% 0% £14250 219 Sunderland On campus Voltijd
Pharmaceutical Science Msci (Hons) University of South Wales - - - £12600 - Pontypridd On campus Voltijd