Middlesex University
Fotografie met basisjaar BA (Hons)
Middlesex University

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 20 afgestudeerden van Photography with Foundation Year BA (Hons) op Middlesex University voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
68 /100
20 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in cinematica en fotografie

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £19000 £19000 £23000
25-75 percentiel bereik £17000 - £21000 £15000 - £24500 £16000 - £27500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van cinematica en fotografie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £19431 £18108 £21051
25-75 percentiel bereik £16348 - £22989 £13095 - £22569 £15928 - £26889

Cursusbeschrijving

.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Photography with Foundation Year, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module biedt een inleiding in het uitdijende en interdisciplinaire gebied van de fotografie, met Londen als voornaamste verkenningsplaats. Je wordt toegerust met de vaardigheden om cultuurtheorie toe te passen als kritisch hulpmiddel bij de analyse van fotografische werken en beelden, en verkent een scala van geschiedenissen, praktijken en theorieën die van belang zijn voor de beschouwing van fotografie als een rijk, uitgebreid en interdisciplinair studiegebied. Je leert verschillende manieren om het belang en de betekenis van foto's te begrijpen, in verschillende vormen van fotografische productie en consumptie, met nadruk op de technologische evolutie, de geschiedenis als kunstvorm en het politieke, sociale en institutionele gebruik ervan. Je zult in staat zijn gebruik te maken van de bijzondere bronnen die Londen biedt als een manier om de stedelijke, sociale, kunsthistorische en culturele contexten van de fotografie te beschouwen.

Deze module introduceert de hedendaagse methoden die toegepast worden op de fotografische praktijk binnen de gebieden mode, documentaire en de stedelijke omgeving. De module zal ook aandacht besteden aan verschillende specialistische gebieden in de fotografie, waaronder documentaire, mode en de stedelijke omgeving. Je ontwikkelt een vermogen om effectief onderzoek te doen, je eigen werk te evalueren en het te kunnen plaatsen in relatie tot een beoordelingsrubriek. Je ontwikkelt ook een bewustzijn van ethiek in de fotografische praktijk.

Deze module laat je kennismaken met de fotografische studio en de digitale donkere kamer, en met de vaardigheden en kennis die nodig zijn in studio en digitale fotografische processen. Je houdt je bezig met ideeën over fotografische constructie en manipulatie, en de relatie tussen fotografie, werkelijkheid en waarheid. Je onderzoekt het gebruik van geconstrueerde beelden in de hedendaagse fotografische praktijk en kunt het belang van samenwerking binnen de redactionele en commerciële omgeving benadrukken.

Deze module introduceert de vaardigheden die inherent zijn aan traditionele fotografische processen en verschaft je een waaier van vaardigheden en kennis in traditionele fotografische processen. Je wordt aangemoedigd om een waardering en toepassing van het gebruik van licht binnen het fotografische medium te ontwikkelen, en je bezig te houden met geënsceneerde beelden en kunstregie.

Jaar 2

Deze module verkent het idee van identiteit als conceptueel kader in de fotografische en artistieke praktijk. Je inzicht in en vermogen tot het zelf initiëren van fotografische praktijk en onderzoek worden ontwikkeld. Je stelt een persoonlijke benadering van het medium vast, waarbij je verschillende specialistische paden verkent, en je begrip van de fotograaf als auteur uitbreidt en het werk van zowel hedendaagse als historische praktijken onderzoekt in relatie tot je eigen werk. Je experimenteert met en bevraagt zowel de productie als de consumptie van fotografie en je articuleert en bespreekt conceptuele benaderingen van fotografisch werk en de presentatiewijzen ervan. Je ontwikkelt verder geavanceerde technieken en technische vaardigheden om deze benadering te ondersteunen.

Deze module gebruikt de hedendaagse professionele redactionele fotografische praktijk als kader om specialistische paden in portretkunst, mode en beeldende kunst te verkennen. Je ontwikkelt een begrip en toepassing van de hedendaagse professionele redactionele fotografische praktijk. Je onderzoekt kritisch de fotografie als onderdeel van een visuele taal en de context waarin in opdracht gemaakt werk wordt geconsumeerd, met de nadruk op de relatie tussen commerciële eisen en artistieke integriteit. Je bestaande fotografische vaardigheden en kennis met betrekking tot professionele normen worden uitgebreid. Je ontwikkelt verder inzicht in specialistische trajecten binnen de fotografie met kennis van de historische context en de huidige praktijk.

Deze module onderzoekt ?het andere? en onze relatie met voorwerpen, omgevingen en de maatschappij. Je ontwikkelt een inzicht in de rol van fotografie bij het interpreteren en communiceren van de wereld om ons heen vanuit een persoonlijk sociaal-politiek en ideologisch standpunt. Je onderzoekt en observeert voorwerpen, omgevingen en de maatschappij om te begrijpen hoe fotografische representatie gebruikt kan worden om de hedendaagse cultuur te onderzoeken, te becommentariëren en te bekritiseren. Het belang van het uiteindelijke fotografische resultaat en de context waarin het gepresenteerd en geconsumeerd wordt, wordt benadrukt. Je wordt aangemoedigd tot een dieper en kritischer begrip van hedendaagse en historische praktijken in enkele van de specialistische studierichtingen. Je leert de geavanceerde technische eisen en stilistische keuzes kennen en toepassen die inherent zijn aan het maken van werk van een professionele kwaliteit.

Deze module volgt een interdisciplinaire benadering van de kritische studie van de historische en hedendaagse fotografische praktijk. Je overweegt een scala van theoretische benaderingen die behulpzaam zijn bij het begrijpen van de manieren waarop fotografische betekenis wordt geproduceerd en begrepen. Je wordt toegerust met de nodige kritische instrumenten voor de analyse van zowel fotografische beelden als de sociale praktijken, geschiedenissen en culturen waarin ze verweven zijn. Je vaardigheden en vertrouwen in de schrijfpraktijk en jecritisch geïnformeerde en verantwoorde fotografische praktijk zullen ontwikkeld en versterkt worden.

Jaar 3

Deze module ontwikkelt je vermogen om een kritisch gefundeerd fotografisch projectvoorstel te formuleren en te schrijven. De module vergemakkelijkt ook de ontwikkeling van een persoonlijke richting van je werk, grondig onderzocht en uitgevoerd volgens een professioneel niveau. Je wordt in staat gesteld strategieën te onderzoeken om ideeën uit te werken tot onderhandelde voorstellen voor fotografische projecten.Je wordt ondersteund bij het verder uitbreiden van je technische kennis en het opbouwen van zelfvertrouwen als vaardige en onafhankelijke beoefenaars.

In deze module ontwikkel je een zelf geïnitieerd projectvoorstel dat je persoonlijke of commerciële fotografische richting en interesses consolideert. De module vergemakkelijkt het formuleren van een samenhangend zelfgeïnitieerd project dat verband houdt met een gebied van de beroepspraktijk, en het samenstellen van een professioneel portfolio dat past bij een gebied van de creatieve industrie. Je verwerft inzicht in de bredere contextuele en theoretische kaders die de basis vormen van fotografisch werk. Je wordt ondersteund bij de ontwikkeling van strategieën om kritisch over je eigen werk na te denken en het te evalueren.

Deze module ontwikkelt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om als zelfstandig beroepsfotograaf te kunnen werken. Je kennis en vaardigheden worden uitgebreid om een zelfreflecterende en kritisch geëngageerde fotograaf te worden. Je ontwikkelt geschikte onderzoeksmethoden en analytische vaardigheden om zowel opdrachten uit te voeren als zelf geïnitieerde projecten op te zetten. Je wordt je bewust van de manier waarop je commerciële contexten en gevestigde professionele normen van de fotografische praktijk kunt hanteren. Je bevordert je professionele ontwikkeling door een zelfbedachte stage of iets dergelijks, binnen een gebied van de fotografische industrie.

Deze module helpt je bij het bedenken, uitwerken en uitvoeren van een diepgaand onderzoeksproject dat verband houdt met je fotostudie, en dat uitmondt in een uitgebreid schriftelijk essay. De module helpt je ook een analytisch engagement te ontwikkelen met een reeks onderzoeksbronnen, zodat je een beter inzicht krijgt in een gebied van de fotografische praktijk door zijn historische, theoretische en sociale context. Je consolideert de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van projectidentificatie, onderzoeksorganisatie en -ontwikkeling, tijdbeheer, visuele analyse en kritisch argumenteren. Je breidt je vermogen uit om creatief na te denken over de presentatie van conceptueel, kritisch en contextueel materiaal in zowel geschreven als visuele vorm. Je wordt ondersteund bij het consolideren van de ontwikkeling van vaardigheden die nodig zijn voor autonoom leren.

Modules

Een kennismaking met een brede en opwindende selectie van de beste kunstgalerijen en musea van Londen, die alle specialistische gebieden bestrijken. Het team van contextuele studies zal hun deskundige kennis delen tijdens informatieve excursies en lezingen. Deze ervaringen zullen basiskennis opleveren van contexten en onderwerpen die je zullen informeren en inspireren bij het ontwikkelen van je praktijk. Er is aandacht voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen in het gebruik van academische Engelse taalvaardigheden in de specifieke context van de creatieve industrieën. Je wordt gevraagd een reflectief visueel dagboek van 1500 woorden te schrijven. Deze module loopt parallel met de bovenstaande modules en eindigt in week 19.

De module zal experimenteren ontwikkelen en exploratie aanmoedigen om je creatieve praktijk en conceptueel denken te verruimen en te inspireren. Je doet waardevolle kennis op tijdens masterclass sessies en krijgt inzicht in de creatieve industrieën, om de verschillende specialismen in de beeldende kunst te verduidelijken en beter te begrijpen, en te beginnen met het bepalen van toekomstige loopbaanmogelijkheden en richtingen na je studie. Deze module beoogt je vakkennis op te bouwen door te experimenteren en je bewustzijn te vergroten tot een niveau om een keuze te kunnen maken voor een beeldend kunstvak.

Deze module wil je de gelegenheid bieden een groot project te ontwikkelen en een aanzienlijke portfolio van werk op te bouwen op een specifiek ontwerpgebied. Je krijgt meer vertrouwen in zelfstandig werken. De module omvat formatieve beoordeling als een belangrijk onderdeel van het leerproces in de kritische evaluatie van je eigen werk en dat van je medeleerlingen. Je ontwikkelt zelfreflectie, onderzoeks- en studievaardigheden en bevordert zelfstudie om zelfvertrouwen op te bouwen dat je in staat stelt je ideeën te communiceren en professioneel te presenteren. Je leert ook hoe je kunstwerken op de beste manier kunt presenteren door werk met succes te maken, te selecteren en tentoon te stellen voor een tentoonstelling.

Deze module wil je aanmoedigen om via praktische workshopinleidingen nieuwe technieken en media te verkennen en ermee te experimenteren. Je zult je onderzoeksvaardigheden ontwikkelen en uitbreiden en je bewust worden van het belang ervan en hoe het je beeldende kunstpraktijk informeert en verrijkt door ten volle gebruik te maken van de hulpmiddelen die je op Middlesex ter beschikking staan. Je verwerft een brede waaier van praktische en onderzoeksvaardigheden en bekwaamheden in het uitwerken van ideeën.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Photography with Foundation Year BA (Hons) aan de Middlesex University

20% Web- en multimedia-ontwerpers
16% Beroepen in de verkoop
16% Artistieke, literaire en media beroepen
13% Elementaire beroepen
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Administratieve beroepen
4% Geschoolde beroepen
4% Vrije tijd, reizen en aanverwante beroepen in persoonlijke dienstverlening
3% Beroepen in de informatietechnologie
3% Onderwijzende beroepen

Cijfers & studietijd

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 Met een minimum van 5,5 in elk onderdeel
TOEFL (iBT) 72 Met ten minste 17 in luisteren & schrijven, 20 in spreken en 18 in lezen
PTE Academic 51 Met minstens 51 in alle onderdelen

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Photography with Foundation Year, BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Fotografie met basisjaar BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
EU £14000 Jaar 1
Internationaal £14000 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Foundation

Universiteitrankings

Score van Middlesex University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Middlesex University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Kunst Visual & Performing

  • #72 
  • #84 
  Drama, dans & film
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 25 rankings van Middlesex University

Over Middlesex University

Middlesex University werd opgericht in 1973 en ligt aan de rand van Londen, op ongeveer 40 minuten met de metro. De universiteit staat erom bekend elk jaar grote aantallen internationale studenten aan te trekken, waardoor het voor alle betrokkenen een afwisselende ervaring is. Wat de activiteiten op de campus betreft, kunnen kandidaten een bekroonde Student Union verwachten die een stapje verder gaat als het gaat om het organiseren van evenementen op de campus die mensen samenbrengen.

Studentensamenstelling van Middlesex University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
13535
postgraduates:
2905
Totaal:
16440
 • Why our International students choose Middlesex
 • How You Learn | Middlesex University
 • What I Love About Studying | Middlesex University
 • Advice for New Uni Students | Middlesex University
 • Hear From A Student About Life At Middlesex University

Waar wordt dit programma onderwezen

Hendon Campus
map marker Toon op kaart
Hendon Campus
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Photography BA (Hons) University of Lincoln 74% 0% 5% £15900 120 Lincoln On campus Voltijd
Photography with Video BA (Hons) Ulster University 55% 5% 5% £15360 123 Coleraine On campus Voltijd
Photography with Foundation BA (Hons) University of Westminster 55% 6% 10% £14400 75 London On campus Voltijd
Photography BA (Hons) York St John University 52% 1% 20% £12750 128 York On campus Voltijd
Fashion Photography BA (Hons) Leeds Arts University 77% 0% 5% £15800 119 Leeds On campus Voltijd
Photography BA (Hons) Bournemouth University 67% 2% 6% £15250 121 Poole On campus Voltijd
Photography BA (Hons) Southampton Solent University 72% 0% 10% £13800 118 Southampton On campus Voltijd
Photojournalism and Documentary Photography (with Foundation) BA (Hons) University of Gloucestershire 88% 0% 0% £15000 96 Cheltenham On campus Voltijd
Photography BA (Hons) Oxford Brookes University 79% 0% 0% £1787 111 Oxford On campus Deeltijd
Photography with Foundation Year BA (Hons) Buckinghamshire New University 80% 5% 20% £12500 103 High Wycombe On campus Voltijd