Queen's University of Belfast
Professionele Verpleging (Geestelijke Gezondheid) MSc
Queen's University of Belfast

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Met het MSc Professional Nursing programma studeer je af met een Master en kom je in aanmerking voor registratie bij de Nursing and Midwifery Council (NMC) als Mental Health Nurse.

Verpleegkunde in de geestelijke gezondheidszorg richt zich op het psychologische en fysieke welzijn van individuen gedurende het hele leven van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De opleiding tot verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg is erop gericht verpleegkundigen voor te bereiden op het uitvoeren van een persoonsgerichte beoordeling, het formuleren en leveren van zorg in samenwerking met hun cliënten en hun naasten, en het opbouwen van psychosociale ondersteuningssystemen. Verpleegkundigen in de geestelijke gezondheidszorg hebben een grondige kennis van de factoren die leiden tot de ontwikkeling van geestelijke gezondheidsproblemen en zijn vaardig in het ondersteunen van hun cliënten en families in alle aspecten van hun leven met een focus op herstel. Ze tonen leiderschap door zich in te zetten voor professionele waarden en evidence-based praktijken om de gezondheidsresultaten voor individuen, gezinnen en gemeenschappen te verbeteren.

Deze cursus rust studenten uit met de kennis, vaardigheden en eigenschappen om persoonsgerichte, teamgebaseerde, veilige en effectieve zorg te leveren in de snelle, dynamische gezondheidszorg van vandaag de dag.

Je leert in onze ultramoderne klinische vaardigheden- en simulatiesuite en loopt praktijkstages in verschillende settings. De cursus wordt gegeven door experts op het gebied van geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging, die je zullen helpen om een zorgzame, meelevende professional te worden, die samenwerkt met mensen, gezinnen en gemeenschappen. Onze focus op interdisciplinair leren gedurende de tweejarige opleiding zal je ervaring verrijken en je voorbereiden op de realiteit van de beroepspraktijk.

Dit programma wordt volledig gefinancierd door het Department of Health voor Home studenten; studenten die hiervoor in aanmerking komen, hebben mogelijk toegang tot het volledige collegegeld en een beurs. Studenten die dit programma volgen, komen niet in aanmerking voor financiering door de Student Loans Company. Het programma is niet beschikbaar als deeltijdprogramma.

Als je eerder een door het DoH betaalde plaats/beurs voor een pre-registratie verpleegkunde-, verloskunde- of AHP-opleiding in Noord-Ierland hebt begonnen of afgerond, kom je mogelijk niet in aanmerking voor een gefinancierde plaats op dit programma.

In 2024 kunnen we dit programma niet meer aanbieden aan studenten die niet in aanmerking komen voor een bekostigde plaats.

Toelatingsvoorwaarden

Bewijs van een IELTS* score van 7.0, met niet minder dan 7.0 voor lezen, luisteren en spreken, en niet minder dan 6.5 voor schrijven, of een gelijkwaardige kwalificatie die aanvaardbaar is voor de universiteit is vereist. *Afgelegd in de afgelopen 2 jaar. Internationale studenten die zich willen aanmelden bij Queen's University Belfast (en voor wie Engels niet hun eerste taal is), moeten kunnen aantonen dat ze de Engelse taal beheersen om volledig te kunnen profiteren van hun studie of onderzoek. Niet-EER-onderdanen moeten ook voldoen aan de immigratievereisten van UK Visas and Immigration (UKVI) voor Engelse taal voor visumdoeleinden. Zie voor meer informatie over de Engelse taalvereisten voor EER- en niet-EER-onderdanen: www.qub.ac.uk/EnglishLanguageReqs.

Zie http://www.qub.ac.uk/Study/PostgraduateStudy/FundingandScholarships/ voor meer informatie over financiering en beurzen voor postdoctorale studie.
Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Professional Nursing (Mental Health), MSc te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Alle kandidaten moeten minimaal 5 GCSE's met een C/4 hebben, waaronder Engelse taal, wiskunde en een bètavak (d.w.z. biologie/menselijke biologie, scheikunde, natuurkunde, double award science of single award science) of gelijkwaardige kwalificaties die aanvaardbaar zijn voor de universiteit. GCSE Applied Science is niet aanvaardbaar in plaats van GCSE Science. (Gediplomeerde verpleegkundigen en verloskundigen kunnen worden beschouwd als voldoend aan de GCSE toelatingseisen).

Naast de GCSE-vereisten, of een aanvaardbaar equivalent daarvan, moeten alle kandidaten een Honours graad hebben in een vak met een graad van 2.1 of hoger. Kandidaten met een Honours degree in een vak met een graad van 2.2 worden van geval tot geval bekeken.

Kandidaten met een 3de graad Honours of een gewoon diploma worden geacht een academische status te hebben die gelijkwaardig is aan die van een Honours graad, mits ze aanvullende postdoctorale kwalificaties hebben op een gebied dat verband houdt met gezondheidszorg en sociale zorg, naast relevante ervaring in de gezondheidszorg. Deze aanvragers worden beoordeeld aan de hand van certificaten en binnen het GEMS Portfolio dat wordt ingevuld als onderdeel van de toelatingscriteria voor toelating tot het programma. Alle kandidaten die zich via deze toelatingsroute aanmelden, moeten voldoen aan de bovenstaande GCSE-eisen (of een aanvaardbaar equivalent daarvan).

Verpleegkundigen die zijn afgestudeerd met een BSc (Ordinary) in Nursing of gelijkwaardig, worden geacht de gelijkwaardige academische status te hebben van een BSc (Honours) met minimaal één jaar praktijk in de verpleegkunde. N.B. Dit geldt niet voor studenten die een BSc (Ord) als einddiploma hebben behaald omdat hun programma gedeeltelijk is mislukt. Alle kandidaten die zich via deze toelatingsroute aanmelden, moeten voldoen aan de bovenstaande GCSE-vereisten (of een aanvaardbaar equivalent daarvan).

Studenten die een eerste graad in verpleegkunde hebben en geregistreerd zijn bij de NMC komen in aanmerking om te solliciteren voor een praktijkgebied waarin ze momenteel niet geregistreerd zijn.

Kandidaten moeten als onderdeel van hun sollicitatie een portfolio met bewijsmateriaal indienen, dat bewijsmateriaal moet bevatten van 650 uur geverifieerde directe zorg, en persoonlijke verklaringen die de vaardigheden, kennis en eigenschappen voor verpleegkundigen weerspiegelen op basis van de NMC Code. Het portfolio wordt bekeken naast de academische toelatingseisen. Kandidaten die voldoen aan de academische en portfolio-eisen of die hier op 31 augustus 2024 aan kunnen voldoen, worden geselecteerd voor een gesprek. Gediplomeerde verpleegkundigen en verloskundigen worden geacht aan de portfoliovoorwaarde te voldoen en hoeven geen portfolio in te dienen om in aanmerking te komen voor een gesprek. Sollicitanten met een BSc (Ordinary) in Nursing moeten echter wel een portfolio inleveren voor RPL-doeleinden.

Sollicitatiegesprekken vinden normaal gesproken aan het begin van de zomer plaats en evalueren de ervaring van de kandidaat in de gezondheidszorg of andere relevante banen in de directe zorg, betaald of vrijwillig, evenals de vaardigheden, kennis en houding die van afgestudeerden worden verwacht.

Sluitingsdatum voor sollicitaties: Maandag 1 april 2024 om 12.00 uur. Als er na deze datum nog plaatsen beschikbaar zijn, kunnen late sollicitaties in overweging worden genomen.

In 2024 kunnen we dit programma niet aanbieden aan studenten die niet in aanmerking komen voor een bekostigde plaats, waaronder Britse en buitenlandse studenten. Daarnaast komen studenten die al financiering hebben ontvangen van het Department of Health voor pre-registratie opleidingen verpleegkunde, verloskunde of AHP in Noord-Ierland niet in aanmerking voor deelname aan dit programma.

Kosten

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Universiteitrankings

Score van Queen's University of Belfast in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 30 rankings van Queen's University of Belfast

Over Queen's University of Belfast

Queen's University Belfast (QUB) is een openbare instelling die gedurende het grootste deel van haar bestaan als onderwijscentrum internationale faam heeft genoten, en dit wordt vandaag de dag weerspiegeld in hun indrukwekkende universiteitsclassificaties van Times Higher Education en QS. Met de belangrijke reputatie van de universiteit op het gebied van onderzoek en academische resultaten, en het stadsleven dat de Ierse hoofdstad te bieden heeft, verdient QUB de aandacht van elke student die hoopt uit te blinken in zijn vakgebied en tegelijkertijd mooie herinneringen op te doen.

Lijst met 326 bachelor- en masteropleidingen van Queen's University of Belfast - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Nursing Msci (Hons) - - - £29700 - - On campus Voltijd
Master of Nursing MNurs Queen Margaret University - - - £15500 £16500 - Edinburgh On campus Voltijd
Child Nursing and Mental Health Nursing MSc University of Dundee 72% 5% 7% £20900 170 Dundee On campus Voltijd
Adult and Mental Health Nursing MSci (Hons) University of Roehampton 91% 8% 7% £18000 £18900 124 Roehampton On campus Voltijd
Child Nursing MSc (PG) University of Dundee - - - £20900 - Dundee On campus Voltijd
Mental Health Nursing MSc (PG) University of Dundee 73% 10% 4% £20900 158 Dundee On campus Voltijd
MN Integrated Masters (Learning Disability Nursing) MNurs University of Chester - - - - - Chester On campus Voltijd
Master of Nursing (Mental Health) MNurs 32% 0% 10% - 144 - On campus Voltijd
Mental Health Nursing & Social Work MNSW Edge Hill University 46% 0% 5% - 159 Ormskirk On campus Voltijd
Nursing with Leadership Single Registration Mental Health Nursing Msci (Hons) University of Leicester - - - - - Leicester On campus Voltijd