Ravensbourne University London
Product Design BA (Hons)
Ravensbourne University London

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Klaar om je ideeën tot leven te brengen? Verken ergonomie, esthetiek en duurzaamheid om een portfolio te maken dat klaar is voor de industrie. Met toegang tot onze ongeëvenaarde state-of-the-art prototyping en 3D printing apparatuur heb je alles wat je nodig hebt om originele ideeën te ontwikkelen en gedetailleerde ontwerpen af te leveren die klaar zijn voor productie.

Je krijgt de instrumenten om grensverleggende producten te ontwikkelen, zodat je in deze vernieuwende sector kunt gedijen. Leerlingen creëren en verkopen hun eigen werk met pitch presentaties, afbeeldingen en ontwerpdocumenten.

Deze cursus leert de studenten geavanceerde onderzoeks- en analysebenaderingen te leren, met creatief denken originele ideeën te ontwikkelen en gedetailleerde ontwerpen af te leveren die klaar zijn voor productie. De cursus is overwegend projectgericht en verkent de functionele en marktgerichte eisen van productontwerp, van concept tot productie.

De studenten bestuderen de functionele en marktgerichte eisen van produktontwerpen, waarbij ze kijken naar ergonomie, esthetiek, bruikbaarheid, duurzaamheid, intellectueel eigendom en de toepassing van technologie.

Ze leren ook hun ontwerpwerk aantrekkelijk over te brengen via pitch presentaties, afbeeldingen en ontwerpdocumenten.

De deskundige docenten en technici geven een uniek inzicht in de markt en leren de studenten gebieden aan te wijzen waar vormgeving een belangrijke positieve invloed kan hebben op sociaal, economisch en milieugebied.

Belangrijke studiethema's zijn onder meer:

 • Conceptgeneratie

 • Hoe ideeën beheren

 • Gebruikersonderzoek: hoe de behoeften van mensen te begrijpen

 • Prototyping

 • Ideeën naar de markt: een visie verkopen

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 13 afgestudeerden van Product Design BA (Hons) op Ravensbourne University London voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Product Ontwerp.

Algemene tevredenheid studenten
76 /100
13 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/student-information-and-data/national-student-survey-nss">Office for Students</a>

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding Product Design BA (Hons) van de Ravensbourne University London

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Product Design BA (Hons) aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23000 £23500 £28000
25-75 percentiel bereik £20000 - £27500 £18000 - £28000 £21500 - £33000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Product Ontwerp opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £20069 £19085 £22483
25-75 percentiel bereik £18040 - £23109 £14127 - £23631 £16588 - £28471

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Product Design, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze eenheid consolideert het tot nu toe gegeven methode- en vaardigheidsonderwijs, door het begrip en het vermogen van de leerlingen te toetsen om productontwerpoplossingen te bedenken op ontwerpproject(en). De projecten van deze eenheid vereisen dat de studenten onder een zekere dwang of beperking werken, waardoor ze dichter bij de ervaring van de beroepspraktijk komen te staan. Idealiter zou deze eenheid het werken met een echte opdrachtgever moeten inhouden, zodat de studenten in staat zijn academische uitdagingen te integreren met de praktijk van het bedrijfsleven op een actuele opdracht; een andere mogelijkheid is dat deze eenheid de student in een rol als voorvechter van vormgeving plaatst, waarbij hij actuele plaatselijke of wereldproblemen onderzoekt die door middel van een ontwerpactie zouden kunnen worden aangepakt, waardoor sociale verandering wordt bewerkstelligd. In beide gevallen zullen de leerlingen ook uitgedaagd worden om met een gegeven identiteit te werken, waardoor ze kennis maken met het concept merk of beeldtaal.

Deze eenheid combineert praktisch projectwerk met op vaardigheden gebaseerde oefeningen die je vaardigheid in 2D en 3D ontwerpen zullen ontwikkelen. Deze oefeningen stellen je in staat de relatie tussen beeld, vorm, materiaal en het maken van een ontworpen voorwerp te onderzoeken, waarbij je toewerkt naar het ontwikkelen van je eigen stijl en identiteit als ontwerper.

Deze eenheid introduceert wat een afgestudeerde in Product Design zou kunnen hopen te bereiken als Product Designer, of op een verwant gebied van vormgeving. Het verkent de kracht en de grenzen van produktontwerpen, de verantwoordelijkheid van ontwerpers, de problemen waarmee de industrie te maken heeft, en de mogelijkheden die studenten Produktontwerpen hebben, zowel tijdens hun studie in Ravensbourne als na hun afstuderen.

De doelen van de eenheid worden bereikt over meerdere projecten die in aard en uitkomst van elkaar verschillen; voorbeeld onderwerpen van problemen/kansen kunnen zijn: materiaaleigenschap, gebruikersprobleem, bereiken van een doelmarkt, benutten van een fabricageproces of -technologie. Met deze eenheid willen we de leerlingen helpen de progressieve vaardigheden te cultiveren die ze in de eenheid Ontwerpvaardigheden verworven hebben; deze eenheid stelt de leerlingen in staat de context van het Ontwerpproces te begrijpen als een methode om een verscheidenheid van ontwerpproblemen aan te pakken.

De doelen van de eenheid worden bereikt over meerdere projecten die in aard en uitkomst contrasteren; voorbeelden van probleem/mogelijkheid gerichtheid kunnen zijn: Materiaaleigenschap, Gebruikersprobleem, Een doelmarkt bereiken, een fabricageproces of -technologie exploiteren. Met deze eenheid willen we de leerlingen helpen de progressieve vaardigheden te cultiveren die ze in de eenheid Ontwerpvaardigheden verworven hebben; deze eenheid stelt de leerlingen in staat de context van het Ontwerpproces te begrijpen als een methode om een verscheidenheid van ontwerpproblemen aan te pakken.

Deze eenheid wil de leerlingen laten kennismaken met een reeks uiteenlopende ideeën, concepten en debatten. Door middel van een reeks thematische studiesessies die gericht zijn op het bekijken, bestuderen en onderzoeken van beeldcultuur, materiële cultuur en omroepcultuur. Leerlingen zullen aangemoedigd worden om onafhankelijke interesses te koesteren en deze te situeren binnen een reeks relevante contexten. De ontwikkeling van vaardigheden in de toepassing van een breed scala van thema's en contexten zal bijdragen tot het basisbegrip van de leerlingen van het verband tussen theorie en praktijk, zowel in de kernvakken als op de ruimere transdisciplinaire gebieden; deze eenheid is de eerste stap in het overkoepelende doel van New Mindsets, namelijk het overstijgen van een bepaalde discipline om te proberen de wereld te begrijpen waarin we als creatieve beoefenaars opereren; het is de bedoeling holistisch met de leerlingen te werken om de mogelijkheid te introduceren om datgene te onderzoeken wat tussen en voorbij de disciplines ligt.

Jaar 2

Voortbouwend op Major Project 1 reageer je op een projectopdracht, dit keer voor een wedstrijd, een professionele opdrachtgever, of een andere opdracht van je docenten. Je krijgt de kans je groeiende kennis te gebruiken over hoe je effectief onderzoek kunt doen en ideeën kunt genereren die zowel de wensen als de reële beperkingen van een opdrachtgever in evenwicht brengen. (Cultivate, Integrate) Je begint je deskundigheid in het gebruik van een reeks ontwerpprocessen te ontwikkelen en past die toe op de realisatie van een complexe en uitdagende ontwerpopdracht, waarbij je je kennis van industriële kwesties verder ontwikkelt en een onafhankelijke identiteit als ontwerper bevordert. (Cultiveren).

Deze eenheid beoogt relevante en uitdagende transdisciplinaire contexten aan te wijzen waarbinnen specifieke aandachtsgebieden van Vormgeving en Communicatie geplaatst kunnen worden en een reeks contextueel relevante theoretische concepten en debatten kritisch toe te passen. De eenheid wil de studenten in staat stellen een coherent, gezaghebbend en autonoom persoonlijk standpunt te ontwikkelen, van waaruit ze een bepaalde onderzoeksinteresse kunnen behandelen die de basis zal vormen van hun onderzoek op niveau 6. Er wordt voortgebouwd op de vaardigheden van academisch onderzoek, analyse zelfbewustzijn en kritisch schrijven om zich met kritiek bezig te houden en bevindingen doeltreffend te verspreiden en te communiceren.

In deze eenheid maak je kennis met sleutelbegrippen betreffende ecologische duurzaamheid en hoe die in een industrieel ontwerp geïntegreerd kunnen worden door materiaalkeuze, optimalisering van onderdelen, ontwerpen voor reparatie en andere methoden. (Voorspraak). Je gaat deze technieken toepassen op een ontwerpproject, waarbij je een in serie geproduceerd 3D product ontwerpt en zorgvuldig materialen, onderdelen, en methode van fabricage en assemblage specificeert. (Integreren).

In deze eenheid zal de student zich concentreren op het vereiste denkvermogen en de standaard van beroepspraktijk die verwacht worden van een in de industrie werkende productontwerper. Projecten die voor deze eenheid ontwikkeld worden, zullen de studenten uitdagen hun tot nu toe ontwikkelde vaardigheden en procesbegrip toe te passen op een aantal taken die de dagelijkse activiteiten van een productontwerper weerspiegelen. Idealiter zijn deze projecten live, of ontwikkeld met medewerking van commerciële organisaties, en weerspiegelen ze de huidige en opkomende ethische en commerciële kwesties waarmee de industrie te maken heeft, bijvoorbeeld duurzaamheid, gesloten kringloop fabricage, cradle to cradle, en of ethische en sociale verandering. (Voorstander).

In deze eenheid bouw je voort op bestaande kennis van het ontwerpproces om een project uit te voeren waarin je elementen van gebruikersinterface, gebruikerservaring en dienstenontwerp integreert. Je werkt met een combinatie van zowel digitaal als fysiek productontwerp. (Cultiveren). Het project zal je aanmoedigen om grote visie op een coherente manier te verbinden met kleine details, en zo een ontwerptaal voor het project op te bouwen. (Voorstander).

Jaar 3

Het proefschrift wordt gezien als het hoogtepunt van de praktijk, gecombineerd met theoretische onderbouwingen, die aantonen wat een student kan bereiken. Het proefschrift vormt de synthese van de creatieve praktijk van de student met relevante transdisciplinaire theoretische thema's die in de vorige eenheden verkend werden, en overstijgt de afzonderlijke disciplines en onderzoekt dat wat tussen en voorbij de disciplines ligt, en daagt de student uit een kritische versmelting tussen deze twee tot stand te brengen. Met de nadruk op onafhankelijkheid en autonomie wordt van de studenten verwacht dat ze blijk geven van ambitie en engagement. Studenten moeten kunnen aantonen dat ze in staat zijn zelfstandig te studeren, hun eigen tijd en middelen te beheren om hun intellectuele en zelfsturende vermogens en ambitie te analyseren, te verwoorden en te consolideren.

Deze eenheid biedt de leerling de gelegenheid de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor een of meer zelf opgezette ontwerpprojecten, van concept tot voltooiing. De eenheid bestaat uit een Groot Project en een Groot Projectverslag.

Elke afstuderende ontwerpstudent heeft baat bij een goed gepresenteerd verslag van zijn prestaties en verwezenlijkingen, waarmee hij kan pronken tegenover potentiële werkgevers, huidige en toekomstige collega's, en misschien zelfs investeerders. Dit verslag moet de technische vaardigheden, creativiteit, onderzoeksvaardigheden en algemene diepgaande kennis van het ontwerpen van producten en diensten laten zien die ze op de cursus geleerd hebben. (Cultiveren). Tegen dit punt in je derde jaar zul je een aantal interessante projecten voltooid hebben die je verworven vaardigheden en kennis etaleren, en mogelijk een even groot aantal onvoltooide of slecht gedocumenteerde werkstukken die nog steeds showcase-potentie hebben. Deze eenheid bestaat om je de gelegenheid te geven dat werk te verbeteren en kritisch te herwerken, vaardig te documenteren en vervolgens systematisch te organiseren in een professionele portfolio voor zowel gedrukte als digitale media.

Deze eenheid behandelt twee projectgebieden; werken als creatieveling in een samenwerkingsverband en professioneel concurreren in wedstrijdverband. Deze eenheid biedt de leerlingen de gelegenheid een sterk portfolio projecten te maken waaruit de in de eerdere niveaus van de cursus ontwikkelde vaardigheden blijken.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Product Design BA (Hons) aan de Ravensbourne University London

34% Web- en multimedia-ontwerpers
9% Beroepen in de verkoop
9% Administratieve beroepen
6% Ontwerpende beroepen
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
4% Geschoolde beroepen
4% Artistieke, literaire en media beroepen
2% Elementaire beroepen
2% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie

Leerlingen worden beoordeeld door de voltooiing van praktijkgericht werk dat technische vaardigheden, presentatie- en presentatievaardigheden, en schriftelijk werk, waaronder essays en projectverslagen, ontwikkelt.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

64 Tariff Points from accepted Level 3 qualifications.

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 5 IELTS 5,5 globaal met 5,5 in elke subtest.
TOEFL (iBT) 72 TOEFL IBT met 72 punten totaal waaronder minimaal Lezen 18, Luisteren 17, Spreken 20, Schrijven 17.
PTE Academic 42 PTE Academic of SELT: 42 punten totaal met minimum 42 in elke subtest.
Trinity ISE Trinity College London - B2 SELT ISE II. Pass Overall met Pass in elk onderdeel.
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Product Design, BA (Hons).

Visumvereisten voor internationale studenten

Visumvereisten

Alle internationale studenten (ook die uit EU-landen) die dit of een ander academisch programma van meer dan 6 maanden in het VK willen volgen, hebben een studentenvisum nodig.

Internationale studenten die jonger zijn dan 18 jaar hebben een speciaal studentenvisum voor kinderen nodig. Uitzonderingen op deze regel kunnen gelden voor houders van andere Britse werkvisums, British National Overseas visum, visum voor familieleden en erkende vluchtelingen of asielzoekers.

Toestemming om tijdens de studie te werken

Ravensbourne University London staat op de lijst van instellingen die van de Britse regering een vergunning hebben gekregen om migrantenstudenten te sponsoren.

Houders van een studentenvisum van een instelling met een vergunning hebben het recht om tijdens hun voltijdse bachelor-, master- of PhD-studie te werken voor
- 20 uur/week tijdens de studieperiode
- voltijds buiten de studieperiode (bv. vakanties, stages, na afloop van de studie)

Na voltooiing van een bachelor- of masteropleiding van ten minste 12 maanden kunnen houders van een studentenvisum van erkende instellingen hun visum omzetten in een ¨Graduate Visa¨, dat afgestudeerden het recht geeft om gedurende 2 jaar in het Verenigd Koninkrijk te werken.

Kosten

Collegegeld Product Ontwerpen BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £16500 Jaar 1
Internationaal £16500 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

*Alle getoonde tarieven zijn correct voor het academisch jaar 2021/22 en zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2023

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Ravensbourne University London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Ravensbourne University London in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Kunst Visual & Performing

  • #61 
  • #73 
  Kunst & design
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]
  • #26 
  • #201 
  Kunst & design
  QS World University Rankings By Subject
  [Gepubliceerd 20 april, 2022]

Ontwerp

  • #61 
  • #71 
  Ontwerp & ambachten
  The Guardian UK University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 11 september, 2021]

Alle universitaire ranglijsten van Ravensbourne University London

Wat studenten zeggen over hun studie Product Ontwerp in het VK?

 • My Journey to become a PRODUCT DESIGNER | From an engineer to product designer
 • What I wish I knew before starting my UX Designer Career (Product Design in 2019) | UX Designer Tips
 • 10 Qualities of a good product designer
 • Product Designer Career Path | What You Should Know First!

Over Ravensbourne University London

Ravensbourne University London werd opgericht in 1962 in North Greenwich, Londen. Het is een universiteit voor digitale media en design. Hun ultramoderne campus is de thuisbasis van een rijke selectie van Art & Design thema-programma's, variërend van Video Game Design en Animatie, om Fashion. De universiteit legt een bijzondere nadruk op ervoor te zorgen is er een plaats in de arbeidsmarkt voor hun creatieve studenten, en om deze reden biedt een reeks van wat zij noemen korte cursussen met de bedoeling van het geven van leerlingen de uitdrukkelijke opleiding die ze nodig hebben om te springen op alle mogelijkheden die ze zouden kunnen vinden.

 • What student life like at Farndale court
 • College vs University - Ravensbourne Students
 • Top 5 reasons why I love Ravensbourne University London - Sabrina
 • 6 Reasons to Choose Ravensbourne
 • Top 5 reasons why I love Ravensbourne University London - Joey

Waar wordt dit programma onderwezen

Ravensbourne
map marker Toon op kaart
Main Site - 6 Penrose Way
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Aston University 50% 0% 0% £20200 113 Birmingham On campus Voltijd
Loughborough University of Technology 50% 0% 0% £26500 113 Loughborough On campus Voltijd
University of Dundee 50% 0% 0% £18150 113 Dundee On campus Voltijd
Brunel University 50% 0% 0% £18000 113 Uxbridge On campus Voltijd
Kingston University 50% 0% 0% £8470 113 Kingston upon Thames On campus Deeltijd
Glasgow School of Art 50% 0% 0% £19980 113 Glasgow On campus Voltijd
University of Liverpool - - - £25050 - Liverpool On campus Voltijd
York St John University 50% 0% 0% - 113 York On campus Voltijd
University of Greenwich 50% 0% 0% - 113 London On campus Deeltijd
University of Wales 50% 0% 0% - 113 Cardiff On campus Voltijd