Robert Gordon University
Law and Management BA (Hons)
Robert Gordon University

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Combineer rechten met management voor deze graad en werk toe naar een loopbaan in management en advocatuur.

Je ontwikkelt sleutelvaardigheden die op de werkplek zeer gewaardeerd worden. Praktische ervaring wordt ontwikkeld via mondelinge presentaties, juridische debatten, groepswerk en onderzoeks- en schrijfoefeningen. In jaar 3 kun je stage lopen, wat je de gelegenheid geeft contacten te leggen met potentiële werkgevers en je voorbereidt op de wereld van het werk. De beroepservaring van het personeel van de afdeling wordt in hun onderwijsexpertise verwerkt, zodat je kunt profiteren van zeer praktijkgericht onderwijs.

Recognised by the Law Society of Scotland as a Foundation programme, being one part of the route to qualification as a solicitor in Scotland.

Recognised by the Law Society of Scotland as a Foundation programme, being one part of the route to qualification as a solicitor in Scotland.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 20 afgestudeerden van Law and Management BA (Hons) op Robert Gordon University voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
79 /100
20 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Wet

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23000 £23000 £30000
25-75 percentiel bereik £21500 - £29000 £18500 - £28000 £22500 - £34500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Wet opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23091 £23907 £28483
25-75 percentiel bereik £19578 - £28663 £18115 - £31319 £21047 - £38974

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Law and Management, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Fase 1

Doel van de module: Studenten inzicht verschaffen in de invloeden op de arbeidsrelatie en kennis van effectieve praktijken op het gebied van personeelsmanagement.

Doel van de module: Het ontwikkelen van een begrip van de algemene beginselen van het staatsrecht en hun relevantie voor de hedendaagse samenleving.

Doel van de module: De leerlingen in staat stellen kennis en inzicht te verwerven in de belangrijkste beginselen van het eigendomsrecht.

Doel van de module: De studenten een basiskennis van economische principes en begrippen bijbrengen, en hen laten kennismaken met economische analyse in de particuliere, openbare, nationale en internationale sector.

Doelstellingen van de module: Kandidaten inzicht verschaffen in de fundamentele elementen van, en de werking van, het Schotse rechtssysteem.

Doel van de module: Studenten inzicht geven in de basiselementen van het Schotse rechtssysteem en de werking ervan, hen vertrouwd maken met de studie van het recht door hen in staat te stellen juridische onderzoeksvaardigheden te gebruiken, inzicht te verwerven in de bronnen van het recht en in staat te zijn deze bronnen te interpreteren en te gebruiken, en hen vertrouwd maken met de kernvaardigheden professioneel juridisch schrijven en presenteren. De studenten kennis laten maken met de contextuele, morele en ethische basis van het recht en de juridische praktijk en met de normen voor professioneel gedrag voor advocaten in Schotland.

Doel van de module: Deze module beoogt de student vertrouwd te maken met de aard en de relevantie van de mensenrechten in het Verenigd Koninkrijk en Schotland.

Doel van de module: Studenten in staat stellen inzicht te tonen in de onderbouwende theorieën en hedendaagse praktijken met betrekking tot zakendoen en management binnen de veranderende bedrijfsomgeving van vandaag.

Fase 2

Doel van de module: De leerlingen in staat stellen kennis en inzicht te verwerven in de juridische status van de belangrijkste soorten handelscontracten/-transacties, de partijen en belanghebbenden, de bedrijfsvoertuigen, hun contexten, complexiteiten en hoe ze werken.

Doel van de module: 1) Een fundamenteel inzicht verschaffen in de aard en de functies van het verbintenissenrecht. 2) Een gedetailleerd onderzoek van de samenstellende beginselen van het verbintenissenrecht uitoefenen. 3) Rechtsbeginselen en precedenten toepassen op hypothetische problemen in verband met overeenkomsten. 4) Het raakvlak tussen gewoonterecht en wettelijk recht op het gebied van overeenkomsten illustreren, en de groeiende invloed en activiteiten van de Europese Unie op het nationale verbintenissenrecht onderzoeken. 5) Een vaardigheidsbasis ontwikkelen voor de verdere studie van rechtenmodules die kennis en begrip van het verbintenissenrecht vereisen.

Doel van de module: Studenten inzicht geven in de basiselementen van het Schotse rechtssysteem en de werking ervan, hen vertrouwd maken met de studie van het recht door hen in staat te stellen juridische onderzoeksvaardigheden te gebruiken, inzicht te verwerven in de bronnen van het recht en in staat te zijn deze bronnen te interpreteren en te gebruiken, en hen vertrouwd maken met de kernvaardigheden professioneel juridisch schrijven en presenteren. De studenten kennis laten maken met de contextuele, morele en ethische basis van het recht en de juridische praktijk en met de normen voor professioneel gedrag voor advocaten in Schotland.

Doelstellingen van de module: Het doel van deze module is de studenten in staat te stellen zich bezig te houden met de basisbegrippen en -principes die hedendaags Marketingmanagement aansturen, en die toe te passen.

Doel van de module: De student in staat stellen kernbegrippen van aansprakelijkheid te herkennen en kritiek te leveren op specifieke delicten in het Schotse strafrecht.

Doelstellingen van de module: Het leggen van een basis in Organisational Behaviour om de studenten meer inzicht te geven in het omgaan met mensen op het werk en het management ervan.

Fase 3

De juridische aard, werking en aansprakelijkheid van bedrijven, hun functionarissen en hun leden onderzoeken en begrijpen.

Kennis en inzicht ontwikkelen in de beginselen van het delictrecht en de relevante jurisprudentie.

De student een inleiding geven in fundamentele kwesties van het arbeidsrecht, waaronder: vorming, uitvoering en beëindiging van de arbeidsrelatie en de juridische implicaties van werknemersvertegenwoordiging op de werkplek.

Doel van de module: Studenten inzicht geven in de basiselementen van het Schotse rechtssysteem en de werking ervan, hen vertrouwd maken met de studie van het recht door hen in staat te stellen juridische onderzoeksvaardigheden te gebruiken, inzicht te verwerven in de bronnen van het recht en in staat te zijn deze bronnen te interpreteren en te gebruiken, en hen vertrouwd maken met de kernvaardigheden professioneel juridisch schrijven en presenteren. De studenten kennis laten maken met de contextuele, morele en ethische basis van het recht en de juridische praktijk en met de normen voor professioneel gedrag voor advocaten in Schotland.

1. De studenten meer inzicht geven in buitenlands of internationaal materieel recht of buitenlandse of internationale juridische/zakelijke praktijk tijdens hun studie aan een partneruniversiteit in het buitenland. 2. Om de kennis van de studenten van een buitenlandse/internationale juridische/zakelijke cultuur te bevorderen. 3. Om een dieper inzicht te krijgen in een buitenlandse/internationale juridische/zakelijke omgeving.

1. Studenten meer inzicht geven in buitenlands of internationaal materieel recht of buitenlandse of internationale juridische/zakelijke praktijk, waarbij materiaal wordt behandeld dat verschilt van dat in de module Studeren in het Recht in het Buitenland 1, terwijl ze aan een partneruniversiteit in het buitenland studeren. 2. De kennis van een buitenlandse/internationale juridische/zakelijke cultuur bevorderen. 3. Een dieper inzicht verwerven in een buitenlandse/internationale juridische/zakelijke omgeving.

1. De student meer inzicht geven in buitenlands of internationaal materieel recht of buitenlandse of internationale juridische/zakelijke praktijk, waarbij materiaal wordt behandeld dat verschilt van dat in de modules Studying Law Abroad 1 en 2, terwijl hij in een partneruniversiteit in het buitenland studeert. 2. De kennis van een buitenlandse/internationale juridische/zakelijke cultuur bevorderen. 3. Een dieper inzicht verwerven in een buitenlandse/internationale juridische/zakelijke omgeving.

1. De student meer inzicht geven in buitenlands of internationaal materieel recht of buitenlandse of internationale juridische/zakelijke praktijk, waarbij materiaal wordt behandeld dat verschilt van dat in de modules Studying Law Abroad 1, 2 en 3, terwijl hij in een partneruniversiteit in het buitenland studeert. 2. Het bevorderen van de kennis van een buitenlandse/internationale juridische/zakelijke cultuur. 3. Een dieper inzicht verwerven in een buitenlandse/internationale juridische/zakelijke omgeving.

Fase 4

Doel van de module: De student de gelegenheid bieden om onder toezicht zelfstandig diepgaand onderzoek te doen naar een specifiek gebied of vraagstuk van juridisch belang en het hele scala van bijbehorende onderzoeksvaardigheden toe te passen die nodig zijn om een dissertatie te maken. Blijk geven van vaardigheden in analyse, kritische evaluatie, reflectie, logisch argument en communicatie.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Law and Management BA (Hons) aan de Robert Gordon University

32% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
20% Administratieve beroepen
9% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
6% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
3% Klantenservice beroepen
3% Financiële beroepen
3% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
2% Secretariële en aanverwante beroepen
2% Beroepen in de informatietechnologie
2% Mediamedewerkers

Cijfers & studietijd

Beoordelingsmethoden

Verdeling van de studietijdToelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Een relevante HND komt in aanmerking voor toelating tot jaar 3.

Een relevante HND komt in aanmerking voor toelating tot jaar 3.

Slaag voor 60 studiepunten, waaronder 45 studiepunten van niveau 3 met de graad Verdienste.

Geaccepteerd.

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Law and Management, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Recht en management BA (Hons)

Ierland £5000 Jaar 1
EU £5000 Jaar 1
Schotland £1820 Jaar 1
Engeland £5000 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £5000 Jaar 1
Wales £5000 Jaar 1
Channel Islands £5000 Jaar 1
Internationaal £14000 Jaar 1
Ierland £5150 Jaar 1
EU £5150 Jaar 1
Engeland £5150 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £5150 Jaar 1
Wales £5150 Jaar 1
Channel Islands £5150 Jaar 1
Internationaal £14420 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 3

Universiteitrankings

Score van Robert Gordon University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Robert Gordon University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Wet/ Rechten

  • #10 
  • #77 
  Rechten
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]
  • #9 
  • #98 
  Rechten
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]

Bekijk alle 15 rankings van Robert Gordon University

Over Robert Gordon University

De Robert Gordon University is gevestigd in de stad Aberdeen, de op twee na grootste stad van Schotland. Deze instelling richt zich vooral op het geven van cursussen en programma's die verband houden met het bedrijfsleven en de industrie, maar ze bieden ook diploma's in bepaalde gebieden van de sociale wetenschappen. De meest indrukwekkende kenmerken die deze universiteit te bieden heeft, is haar brede scala aan state-of-the-art faciliteiten, zoals haar Nanocomposite Manufacturing Facility, de Wave Tank, en het Electronic Laboratory.

 • How to make the most of your time at RGU
 • Neha from India - MSc Drilling and Well Engineering
 • Athira from India - Scotland Welcomes the World
 • Benneth from Nigeria - Scotland Welcomes the World
 • Welcome to RGU

Waar wordt dit programma onderwezen

Garthdee Campus
map marker Toon op kaart
Main Site - Aberdeen
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of Essex 77% 2% 3% £17700 106 Colchester On campus Voltijd
University of Strathclyde 86% 2% 0% £16400 199 Glasgow On campus Voltijd
University of East London 60% 5% 15% £13320 92 London On campus Voltijd
The University of Law 70% 2% 0% £14150 116 Guildford On campus Voltijd
Aberystwyth University 69% 5% 4% £14300 112 Aberystwyth On campus Voltijd
Buckinghamshire New University 61% 5% 0% £14250 91 High Wycombe On campus Voltijd
New College of the Humanities 78% 0% 20% £14000 132 London On campus Voltijd
Ulster University 84% 0% 6% £15360 132 Coleraine On campus Voltijd
University of Glasgow 86% 2% 2% £70480 206 Glasgow On campus Voltijd
Teesside University 86% 3% 15% £13000 113 Middlesbrough On campus Voltijd