Royal Agricultural University
Environmental Conservation and Heritage Management FdSc
Royal Agricultural University

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Je leert hoe je een effectief beheerder van het platteland kunt worden, door je begrip van ecologie, landschapsontwikkeling, cultuurgeschiedenis en erfgoedbeheer te combineren. Deze cursus is ontworpen in samenwerking met milieubehoud- en erfgoedorganisaties, waardoor de inzetbaarheid van afgestudeerden wordt vergroot. Onze afgestudeerden zijn aan de slag gegaan bij The National Trust, The Wildlife Trust, Cotswold Archaeology en nog veel meer organisaties. Je krijgt een opleiding in een reeks industriële vaardigheden, met de mogelijkheid om erkende opleidingen in het bedienen van machines en apparatuur te volgen in ons Rural Innovation Centre. De kosten daarvan zijn in je lesgeld inbegrepen.

Cursusstructuur Profiteer van een cursus die in samenwerking met Cirencester College is opgezet, en maak gebruik van de expertise en middelen van beide instellingen.

Je voert habitatonderzoeken uit, doet onderzoeksprojecten, geeft presentaties en produceert informatiebronnen. Je wordt ook beoordeeld via een breed scala aan technieken, waaronder onderzoekend leren, examens, case studies, bedrijfsplannen, portfolio's, presentaties en praktische vaardigheden. Als onderdeel van je opleiding in vrijwilligersmanagement moet je eerstejaars studenten begeleiden en mentoren bij praktische beschermingsactiviteiten.

Je doet ook ervaring op in het veld, met eerdere uitstapjes naar o.a. het Gower Peninsula, de Somerset Levels en talrijke plaatselijke plaatsen.

Stage Je loopt een verplichte stage van 30 dagen, meestal tijdens de zomervakantie tussen je eerste en tweede jaar, om een grondige ervaring op te doen met activiteiten op het gebied van wildlife, erfgoed en milieubeheer binnen de sector. Je maakt een portfolio met bewijzen van deze leerervaring.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Environmental Conservation and Heritage Management, FdSc volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Praktische technieken die landbouw en milieu met elkaar verbinden door het ontwikkelen van inzicht in bodemkunde. Leerlingen zullen vaardigheden verwerven in, zelfstandig leren, toegang krijgen tot en evalueren van informatie uit verschillende bronnen - informatiebronnen op de juiste manier citeren en verwijzen, academische integriteit waarborgen en plagiaat vermijden.

Leerlingen ontwikkelen sectorspecifieke standaard projectmanagementvaardigheden, waaronder de noodzaak van en methoden voor budgettaire controle (facturering, systemen voor kleine kas, enz.), bedrijfsplanning in verband met cash flow prognose, personeelsbeheer en bedrijfsstructuur, het verwerven van subsidies en kosten van materialen/uitrusting, contractbeoordeling en wettelijke milieu-eisen, bv. vergunningen, verzekeringen en ethische overwegingen zoals het betrekken van materialen uit duurzame bronnen.

Deze module omvat de kennis en vaardigheden die nodig zijn om biodiversiteit in het veld in kaart te brengen - je leert hoe soorten geclassificeerd, benoemd en geïdentificeerd worden en brengt deze kennis verder om veldonderzoeken uit te voeren. Voorbeelden van de bestudeerde ecosystemen zijn bos, kust, grasland en landbouw. Je maakt kennis met ecologische gegevensverwerking en -analyse om ecologische theorieën te testen op basis van echte veldgegevens. Nauwkeurige veldonderzoeksvaardigheden zijn van essentieel belang om een uitgangssituatie te scheppen waartegen de effecten van bedreigingen, of het succes van beheersmaatregelen kunnen worden afgezet. In deze module leren de studenten toegepaste en praktische ecologische vaardigheden die ze tijdens hun studieprogramma verder zullen ontwikkelen en in toekomstige modules of onderzoeksprojecten zullen toepassen.

De module besteedt vooral aandacht aan ecosysteemdiensten, natuurlijk kapitaal, en collectieve goederen, en aan waardesystemen voor het milieu. Je leert over de belangrijkste internationale en nationale wetgeving, beleidsmaatregelen en overeenkomsten in verband met duurzaam beheer van ecosysteemdiensten, zoals het Verdrag inzake Biologische Diversiteit, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en Net Gain. De module bespreekt kwesties rond de menselijke bevolking, menselijk welzijn en gezondheid in de ruimere context van duurzaamheid. Bezoeken aan de echte wereld en casestudies zullen je studie onderbouwen.

De module krijgt de vorm van een korte studiereis om de student in staat te stellen uit de eerste hand te zien met welke uitdagingen de sectoren milieubehoud, wildlife en erfgoed te maken hebben, en fungeert tegelijk als een bindingsoefening voor de jaar 1 studenten om een team-ethos aan te moedigen. De leerlingen zullen een begin maken met het ontwikkelen van een bewustzijn van het scala van problemen, de principes van duurzame ontwikkeling, het ecosysteem, het belang van erfgoed en hun eigen persoonlijke kijk op deze sectoren. Het programma zal ook een element studievaardigheden bevatten, in het bijzonder die van leerlingen in het presenteren van werk aan hun medeleerlingen en in het voldoen aan de verwachtingen van academisch schrijven.

De module begint met een basisinleiding in de reeks vaardigheden die werknemers in de verschillende natuurbeschermingssectoren nodig hebben en vraagt de leerlingen een eerste persoonlijk ontwikkelingsplan in te vullen, dat de basis zal vormen van hun vaardighedenportfolio.

Deze module gaat in op de ontwikkeling van het landschap, zowel in de stad als op het platteland, door agrarisch en industrieel grondgebruik vanaf de prehistorie (paleolithicum) tot nu, waarbij veranderingen in waarneming en gebruik worden onderzocht. Aan de hand van visuele, lucht- en fysieke opnamen zullen de studenten het landschap bestuderen als een archeologische hulpbron, als onderdeel van een desktop studie onderzoeksproject. De studenten zullen een reeks archeologische landmeettechnieken toepassen, om de invloed van opeenvolgende menselijke culturen en hun erfenis, in de vorm van artefacten, monumenten en archeologische overblijfselen, te onderzoeken.

Jaar 2

De leerlingen werken in teamverband aan de ontwikkeling en voorbereiding van een casestudy over milieubehoud/erfgoedbehoud, waarbij ze een reeks natuurbeschermingsorganisaties vergelijken die betrokken zijn bij activiteiten van lokale tot nationale schaal. Van de leerlingen wordt verlangd dat ze rechtstreeks bewijs leveren van hun eigen persoonlijke betrokkenheid bij ten minste één externe natuurbeschermingsorganisatie of -instantie, en dat ze deze informatie binnen hun individuele groepen delen en verder ontwikkelen. Elke groep wordt geselecteerd op basis van eerdere ervaring in de sector, om ervoor te zorgen dat in elke groep een zo breed mogelijk scala aan agentschappen en ervaringen beschikbaar is.

Deze module verkent het landschap als weerspiegeling van identiteit en diversiteit, de indeling naar karakter en gebruik, de beweegredenen achter Natuurgebieden en National Character Areas en hun toepassing in strategische en ruimtelijke planning, het in kaart brengen van kansen en de bescherming van gebieden op landschapsschaal, samen met hun rol als beheersinstrument.

De module verkent, door een combinatie van bezoeken en gastsprekers, de criteria voor identificatie, bescherming binnen het planningssysteem en de vaardigheden die nodig zijn voor het beheer van historische/culturele sites, of ze nu van archeologische aard zijn of binnen de bebouwde omgeving. De studenten zullen de beheersplannen van belangrijke historische sites, kleinschalige bezittingen en artefacten kritisch bekijken. Ze gaan op zoek naar bestaande en potentiële problemen, naast mogelijke oplossingen, met suggesties voor verbeteringen of aanpassingen. De leerlingen onderzoeken de contextuele en culturele relevantie voor soortgelijke bezittingen om de noodzaak van een strategische aanpak van het beheer te benadrukken, in het licht van de huidige en mogelijke toekomstige erfgoedspecifieke wetgeving.

Deze module bouwt voort op de vaardigheden die ontwikkeld zijn in module 1136 Praktische conservatievaardigheden & werkstage, en ontwikkelt zo verder de beroepsvaardigheden die aansluiten bij persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.

Deze module stelt leerlingen in staat beslissingen en technieken op het gebied van habitatbeheer te begrijpen door middel van veldwerk, bezoeken, lezingen en seminars. Studenten zullen hun kennis verder ontwikkelen door interactie met landeigenaren en beheerders via veldbezoeken en bezoekende sprekers.

Leerlingen ontwikkelen in deze module waardevolle onderzoeksvaardigheden door het ontwerpen en uitvoeren van een begeleid onafhankelijk onderzoeksonderzoek. De module ontwikkelt het inzicht van de studenten in het belang van degelijk onderzoek in de milieusector, met inbegrip van nauwkeurige gegevensverzameling en -analyse, kritisch denken, en wetenschappelijke communicatievaardigheden.

In overeenstemming met de principes van duurzame ontwikkeling bekijken de leerlingen casestudies van stedelijke en landelijke recreatie- en vrijetijdslocaties, gevolgd door veldbezoeken om kwesties te introduceren als het aanbod, het gebruik van fysieke barrières en de eisen voor de toegang van het publiek tot recreatie- en vrijetijdslocaties. Vervolgsessies bieden de leerlingen de gelegenheid het personeel van relevante organisaties vragen te stellen over de verschillende kwesties.

Deze module is bedoeld om de ervaring van de studenten met het observeren en onderzoeken van historische plekken te ontwikkelen. Dit brengt diepgaand onderzoek van de site voorafgaand aan de reis met zich mee, evenals een evaluatie van de interpretatie van erfgoedsites en educatieve middelen. De module biedt de gelegenheid kennis en inzicht te verwerven in effectieve interpretatie in een erfgoed- en/of milieucontext. De leerlingen zullen ook ervaring opdoen met het plannen en organiseren van een veldexpeditie.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

Minimum one A level or equivalent qualification

Kwalificatie-eisen

Voorbeeld van een mogelijk aanbod

Aanvaardbaar in combinatie met andere kwalificaties van niveau 3

45 studiepunten op niveau 3

Aanvaardbaar in combinatie met andere kwalificaties van niveau 3

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 geen van de vier elementen lager dan 5,5
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Environmental Conservation and Heritage Management, FdSc.

Kosten

Collegegeld Milieubehoud en erfgoedbeheer FdSc

EU £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £11000 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 2

Universiteitrankings

Score van Royal Agricultural University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Alle universitaire ranglijsten van Royal Agricultural University

Wat studenten zeggen over hun studie Milieubeheer in het VK?

 • Environmental Management and Sustainability at the University of Plymouth
 • Why study a Bachelor of Environmental Science and Management?
 • MSc Energy Engineering with Environmental Management - Life as a UEA Postgraduate Student
 • Interview With Our Cert IV Environmental Management Student Ryan Roberts
 • Graduation 2014 - Rhodri Morgan, MBA Environmental Management
 • Meet Pat, a Bachelor of Environmental Science and Management student
 • Study Environmental Management at Otago
 • BSc Environmental Management at The University of Manchester

Over Royal Agricultural University

De Royal Agricultural University (RAU of ROAGU) werd opgericht in 1844 en is gevestigd in de landelijke omgeving van de stad Cirencester. De RAU was de eerste landbouwhogeschool in de Engelssprekende wereld en biedt meer dan 30 op landbouw gebaseerde bachelor- en masteropleidingen aan. Niet alle programma's zijn echter beperkt tot landbouw, aangezien studenten ook de mogelijkheid hebben om vastgoedkunde, paardenwetenschappen, milieu en bedrijfskunde te studeren.

 • Day in the life of a student 360 video tour
 • RAU School of Equine Management & Science
 • MBA Innovation in Sustainable Food and Agriculture
 • Food Supply Management
 • RAU School of Agriculture, Food and the Environment

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Stroud Road
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Harper Adams University 91% 1% 2% £11250 113 Newport On campus Voltijd
Glasgow Caledonian University 86% 0% 10% £12250 166 Glasgow On campus Voltijd
The University of Edinburgh 71% 5% 0% £23100 179 Edinburgh On campus Voltijd
University of Worcester 83% 0% 0% £13100 120 Worcester On campus Voltijd
University of East Anglia 74% 0% 0% £21700 £22800 129 Norwich On campus Voltijd
University of Keele 89% 0% 0% £17000 108 Newcastle under Lyme On campus Voltijd
Harper Adams University 91% 0% 2% £11250 122 Newport On campus Voltijd
Harper Adams University 91% 1% 2% £11250 113 Newport On campus Voltijd
University of the Highlands and Islands 90% 0% 0% £13620 119 Inverness On campus Voltijd
University of Worcester 83% 0% 0% £13100 120 Worcester On campus Voltijd