SOAS, University of London
Chinese BA (Hons)
SOAS, University of London

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

De BA Chinese single subject degree biedt studenten het hoogste niveau van bekwaamheid in alle aspecten van de geschreven en gesproken taal, en een diepgaand begrip van zowel de klassieke als de moderne Chinese cultuur, van de studie van de premoderne Chinese taal en geschiedenis tot de moderne literatuur en film.

Studenten die de BA Chinees volgen, brengen het derde studiejaar in China door om hun taalvaardigheid en begrip van de plaatselijke culturele omgeving te vergroten. Het BA programma Chinees is geschikt voor zowel absolute beginners als voor degenen met enige kennis van de Chinese taal.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 48 afgestudeerden van Chinese BA (Hons) op SOAS, University of London voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Chinese talen.

Algemene tevredenheid studenten
59 /100
48 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding Chinese BA (Hons) van de SOAS, University of London

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Chinese BA (Hons) aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24000 £25000 £29000
25-75 percentiel bereik £20000 - £25000 £21000 - £30000 £24000 - £37500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Chinese talen opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23000 £23397 £28956
25-75 percentiel bereik £18500 - £28000 £16500 - £31259 £20544 - £38633

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Chinese, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module is bedoeld voor studenten die geen of beperkte kennis van de Chinese taal hebben. Het is een geïntegreerde beginnersmodule ter introductie van het moderne Chinees en is gericht op de ontwikkeling van basisvaardigheden spreken, luisteren, lezen, schrijven en vertalen.

Deze module ontleent haar titel aan het boek China in Tien Woorden van de hedendaagse Chinese romanschrijver Yu Hua. Het is bedoeld om de studenten kennis te laten maken met een reeks sleutelbegrippen in de studie van China en de Chinese culturen. Elke week staat een belangrijk trefwoord of zinsdeel centraal dat als ingang dient voor een diepgaand onderzoek van een specifiek voorval, probleem of fenomeen met een grote weerklank in de culturele, sociale en politieke geschiedenis van het Chinese vasteland en van het Chinese taalgebied in het algemeen.

Deze module laat de studenten kennismaken met enkele van de belangrijkste onderwerpen en benaderingen van de studie van de Oost-Aziatische beschaving, waaronder heerschappij, religie, oorlogvoering, anders-zijn, en sekse, van de prehistorie tot de 19e eeuw. De module is zo opgevat dat de leerlingen een basis krijgen in enkele van de belangrijkste overeenkomsten en raakvlakken die er in de premoderne en vroegmoderne periode in heel Oost-Azië bestaan, terwijl ze ook kunnen zien hoe de plaatselijke dynamiek en prioriteiten de sociale en culturele vormen in elke staat beïnvloedden.

Lezen en schrijven zijn de grondslagen van kritisch denken. Deze module, Lezen en Schrijven van Oostaziatische Studies, biedt een academische vorming voor alle eerstejaars studenten in Oostaziatische Talen en Culturen. Door middel van interactief onderwijs en praktische oefeningen verwerven de studenten de kernstudievaardigheden en -strategieën die nodig zijn om te slagen in hun academische studie. De module laat de studenten kennis maken met de academische kernvaardigheden die ze tijdens hun studie aan de universiteit zullen gebruiken. De module is ontworpen om de basis te leggen voor studenten om zich te ontwikkelen tot experts op hun specifieke gebied. Dit omvat fundamentele academische vaardigheden zoals het vinden, beoordelen en gebruiken van bronnen en bewijsmateriaal in hun onderzoek, schrijven voor verschillende doelgroepen, en praktische vaardigheden zoals het correct toeschrijven en refereren aan andermans werk. Het omvat ook een inleiding tot de verschillende manieren waarop studenten Oostaziatische Studies onderzoek kunnen doen naar de onderwerpen die hen interesseren, en legt zo de basis voor het proefschriftwerk dat ze in het derde en vierde jaar van hun studie zullen uitvoeren.

Jaar 2

Deze module is bedoeld voor studenten die in het 1e jaar Ch100: Elementair Chinees (of gelijkwaardig) hebben voltooid. De tussenmodule introduceert verdere grammaticale aspecten van de moderne Chinese taal en beoogt de all-round taalvaardigheid van de studenten in lezen, luisteren, spreken en schrijven te verbeteren door onderwerpen op een geschikt taalkundig niveau te beheersen. De leerlingen beginnen met het bestuderen van onderwerpen die relevant zijn voor het moderne China, waarbij ze authentieke Chinese teksten gebruiken in een poging zich beter voor te bereiden op het omgaan met oorspronkelijk Chinees bronmateriaal. Aan het eind van de module zullen de leerlingen in staat zijn om te gaan met begeleid lezen van literaire en niet-literaire teksten en hun eigen Chinese project te voltooien en te demonstreren met behulp van boeken en online bronnen.

Deze module biedt een kritisch overzicht van veranderingen die zich voordoen in de Chinese cultuur en samenleving van het einde van de 20e eeuw. Het verkent processen van verandering en continuïteit in de Volksrepubliek aan de hand van verschillende onderwerpen, waaronder de kloof tussen platteland en stad, vrouwen en migratie, etnische en raciale vertogen, de betrekkingen tussen China en Taiwan en de Chinese internetcultuur.

Deze module is een inleiding tot de grammatica en basiswoordenschat van het Klassiek Chinees, de standaard geschreven taal van China van rond de zevende eeuw v.Chr. tot het begin van de twintigste eeuw n.Chr. Het grootste deel van deze module zal gebaseerd zijn op het lezen, vertalen en bespreken van filosofische, politieke, literaire en historische anekdotes uit de Lente en Herfst (770-481 v.Chr.) tot en met de Han (206 v.Chr.-220 n.Chr.) periodes, zoals die als basis dienden voor de taal. We zullen de besprekingen van grammaticale en filologische kwesties hoofdzakelijk in het Engels voeren en het meeste vertaalwerk zal uit het Klassiek Chinees in het Engels zijn.

De module is bedoeld om een overzicht te geven van hoe het imperialisme, zowel van binnen Oost-Azië zelf als van buitenaf, de regio gevormd heeft.

Jaar 3

Jaar 4

Deze module beoogt de ontwikkeling en consolidatie van de gevorderde Chinese taalkennis en -vaardigheden van de studenten, waaronder luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid. Ook wil de module de studenten in staat stellen gevorderde bemiddelingsvaardigheden te ontwikkelen, zowel van het Engels naar het Chinees als van het Chinees naar het Engels. De nadruk ligt op het ontwikkelen van geavanceerde overdraagbare vaardigheden rond taal en communicatie die in de maatschappij gebruikt kunnen worden en de inzetbaarheid van de studenten zullen vergroten.

De historische herinnering blijft wrijving veroorzaken in Oost-Azië. De Japanse agressie op het Aziatische continent tijdens de Aziatisch-Pacifische Oorlog (1937-1945), of de Koreaanse Oorlog (1950-53), evenals de Chinese Burgeroorlog (1927-37/46-50) blijven allemaal het heden beïnvloeden. Herinnering kan gebruikt worden als een machtig instrument om over buren uit te woeden, als een kanaal van nationalistische gevoelens, of als een vorm van culturele diplomatie en zachte macht. Maar het kan ook een plaats van nostalgie zijn, een kanaal van verzet, of een katalysator voor basisdiplomatie en nieuwe trans-regionale solidariteiten. Het werk van herinneren - en vergeten - smeedt collectieve identiteiten, beïnvloedt culturele interacties, en bestendigt gemeenschappelijke mythen en stereotypen. Het historisch geheugen krijgt vorm in leerboeken, musea en gedenktekens en wordt ook op het hedendaagse publiek overgebracht via verschillende vormen van culturele productie, zoals film, televisie, theater, literatuur, en populaire cultuur. Elk van deze draagt bij tot de vormgeving van de diverse en vaak tegenstrijdige facetten van de Oost-Aziatische herinnering voor de consumptie van publiek in de hele regio en daarbuiten.

Een ISP is een module van 30 studiepunten die geëxamineerd wordt door de indiening van één essay (in het Engels) van 10.000 woorden over een goedgekeurd onderwerp in de Oostaziatische Studies naar keuze van de student. Deze module is het hoogtepunt van de onderzoeks- en schrijfopleiding die de student gedurende zijn hele studieprogramma krijgt aangeboden.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Chinese BA (Hons) aan de SOAS, University of London

20% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
15% Administratieve beroepen
10% Beroepen in de verkoop
5% Onderwijzende beroepen
5% Gemeenschaps- en burgerlijke handhavingsberoepen
5% Financiële beroepen
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Mediamedewerkers
5% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
5% Artistieke, literaire en media beroepen

Cijfers & studietijd

Beoordelingsmethoden

Verdeling van de studietijdToelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

A niveau Algemene Studies is niet aanvaardbaar. Contextueel aanbod: BBB

60 studiepunten totaal, waarvan 45 studiepunten op niveau 3, waarvan 30 studiepunten met Onderscheiding en 15 studiepunten met Verdienste of Uitmuntendheid.

555 op HL

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Chinese, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Chinees BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
EU £9250 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

  • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van SOAS, University of London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Alle universitaire ranglijsten van SOAS, University of London

Wat studenten zeggen over hun studie Chinese talen in het VK?

  • Timothy McKeon - Languages, not dialects: the diversity of Chinese [EN] - PG 2017
  • Is Cantonese a Language or Dialect? | Domino Asks : Cantonese & Mandarin China, Hong Kong, Macau

Over SOAS, University of London

SOAS (School of Oriental and African Studies) University of London is een onderzoeksuniversiteit die zich toelegt op de vrije kunsten, met bijzondere aandacht voor het Afrikaanse continent en de landen Japan, Korea en China. Hun moderne campus bevindt zich in de wijk Bloomsbury in Londen. Kandidaten kunnen programma's en cursussen verwachten die regio's uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten nemen, en deze combineren met een bepaald gebied van academische interesse. Deze kunnen omvatten, Geschiedenis, Economie, Politiek, evenals Muziek en Geschiedenis van de Kunst. Deze universiteit biedt een hoge mate van specialisatie, zodat het onderwijzend personeel in staat is om perspectieven te bieden op basis van echte expertise in hun vakgebied.

Waar wordt dit programma onderwezen

Bloomsbury Campus (main)
map marker Toon op kaart
Main Site - Thornhaugh Street
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Cardiff University 80% 1% 5% £19450 108 Cardiff On campus Voltijd
Middlesex University 75% 8% 4% £11500 103 London On campus Voltijd
University of Exeter 77% 1% 4% £20000 162 Exeter On campus Voltijd
University of Westminster 66% 5% 0% £14400 118 London On campus Voltijd
De Montfort University 63% 5% 10% £14250 119 Leicester On campus Voltijd
The University of Edinburgh 59% 0% 0% £23100 190 Edinburgh On campus Voltijd
The University of Edinburgh 75% 5% 0% £23100 188 Edinburgh On campus Voltijd
University of Westminster 84% 0% 5% £14400 122 London On campus Voltijd
University of Westminster 60% 5% 0% £14400 84 London On campus Voltijd
Queen's University of Belfast 73% 0% 3% £17400 144 Belfast On campus Voltijd