SOAS, University of London
East Asian Studies and Linguistics BA
SOAS, University of London

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

De gecombineerde BA East Asian Studies graad combineert de studie van zowel Oost-Aziatische talen als met Oost-Azië verband houdende vakken in verschillende disciplines. In vergelijking met de bestaande BA East Asian Studies graad met één vak ligt er minder nadruk op het leren van talen. Er is geen jaar in het buitenland inbegrepen.

In de loop van de drie jaar volgen de studenten modules in moderne Oostaziatische talen op het passende niveau. Ze kunnen beginnen als volledige beginners, of ze kunnen vanaf hogere niveaus beginnen. Er worden in totaal vier niveaus aangeboden, terwijl voor wie het hoogste niveau overschrijdt taalcursussen in literatuur en film, en een op taal gebaseerde dissertatie beschikbaar zijn. Het programma biedt ook cursussen in regionale talen.

De gecombineerde BA Linguistics graad aan SOAS geeft studenten de instrumenten om te begrijpen hoe de talen van de wereld verschillen en hoe ze op elkaar lijken, hoe ze historisch met elkaar in verband staan en vandaag op elkaar inwerken, en vooral hoe ze gestructureerd zijn. Taalkunde brengt je verder dan het louter spreken van een taal, en helpt je te zien hoe talen, in al hun verscheidenheid, eigenlijk functioneren.

Taalkunde aan SOAS gaat over het waarderen van de verscheidenheid van culturen buiten Europa en de Engelssprekende wereld. Wie een bijzondere belangstelling heeft voor de talen van een land of streek in Azië, Afrika of het Midden-Oosten zal zich bij deze opleiding zeer thuis voelen. Meer in het algemeen is Taalkunde het ideale vak voor wie geïnteresseerd is in de menselijke cultuur en psychologie, maar die vragen over onze wereld graag binnen een systematisch, precies, logisch intellectueel kader benadert.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 48 afgestudeerden van East Asian Studies and Linguistics BA op SOAS, University of London voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Taalkunde.

Algemene tevredenheid studenten
59 /100
48 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding East Asian Studies and Linguistics BA van de SOAS, University of London

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding East Asian Studies and Linguistics BA aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24000 £25000 £29000
25-75 percentiel bereik £20000 - £25000 £21000 - £30000 £24000 - £37500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Taalkunde opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £21995 £22736 £27254
25-75 percentiel bereik £18165 - £26325 £17114 - £28380 £20814 - £34384

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding East Asian Studies and Linguistics, BA volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module opent discussies over wat het betekent om taal te kennen, te gebruiken en te begrijpen, en introduceert belangrijke academische instrumenten die gebruikt kunnen worden om deze vragen te onderzoeken. We behandelen fundamentele vragen over de menselijke taal, die al millennia lang onderzoekende geesten bezighouden, en die de kern vormen van ons begrip van onszelf als soort en als samenleving. Eén zo'n vraag betreft bijvoorbeeld de relatie tussen taal en denken. Wordt ons begrip van de wereld om ons heen bepaald door de taal of talen die we spreken of tekenen? Een andere betreft de aard van talen als discrete entiteiten. Zijn alle menselijke wezens in feite fundamenteel meertalig? En we onderzoeken de spanning tussen geletterdheid en oraliteit.

Deze module wil een basisinleiding geven in de taalkundige analyse, door de studenten de instrumenten aan te reiken waarmee ze analytisch en formeel kunnen nadenken over de structuur, de betekenis en de klankpatronen die bij taal horen. De nadruk ligt op de manier waarop gegevens leiden tot vragen, die leiden tot antwoorden, die leiden tot verdere vragen, enzovoort. We onderzoeken een breed scala van kernthema's uit verschillende grammaticale systemen van de talen van de wereld, met de nadruk op Afrikaanse, Aziatische en Midden-Oosterse taaldatasets.

Deze module laat de studenten kennismaken met enkele van de belangrijkste onderwerpen en benaderingen van de studie van de Oost-Aziatische beschaving, waaronder heerschappij, religie, oorlogvoering, anders-zijn, en sekse, van de prehistorie tot de 19e eeuw. De module is zo opgevat dat de leerlingen een basis krijgen in enkele van de belangrijkste overeenkomsten en raakvlakken die er in de premoderne en vroegmoderne periode in heel Oost-Azië bestaan, terwijl ze ook kunnen zien hoe de plaatselijke dynamiek en prioriteiten de sociale en culturele vormen in elke staat beïnvloedden.

Deze module is bedoeld om eerstejaars studenten talen en taalwetenschap de instrumenten te geven die ze nodig hebben om te slagen in het verwerven en bestuderen van taal, in de loop van hun tijd aan SOAS, en daarna tot in hun post-studiecarrière. De module begint met de studenten een grondige basis te geven in de essentiële begrippen en terminologie die taalkundigen gebruiken om de grammatica's van de talen van de wereld te beschrijven. Met een goed begrip van deze begrippen en hoe ze zich manifesteren in de talen die aan SOAS onderwezen worden, hebben de studenten de voorbereiding die ze nodig hebben om zich de grammatica eigen te maken van de taal die ze studeren of waarvoor ze belangstelling hebben, en ook een gevoel voor hoe die zich verhoudt tot enkele van de andere grote talen van de wereld.

Deze module laat de studenten kennismaken met belangrijke thema's in de mondiale taalkundige verscheidenheid, zodat ze de taal, streek of cultuur waarop hun studieprogramma zich richt in een mondiale context kunnen plaatsen. De vier hoofdthema's van de module zijn: a) de relaties tussen de talen en taalfamilies van de wereld; b) hoe de klanken en structuren van de talen van de wereld in het algemeen kunnen variëren; c) hoe talen variëren in verschillende sociale en culturele contexten; en d) in welke verschillende meertalige omgevingen ze gebruikt worden en welke invloed ze hebben op de taalstructuur, het taalgebruik en de taalverbeelding.

Jaar 2

Deze module richt zich op de principes van generatieve grammatica en syntactische analyse, met de bedoeling vooral de motivatie voor het raamwerk van de Lexical Functional Grammar (LFG) te begrijpen. De cursus zal een sterke empirische component hebben, waarbij gebruik gemaakt wordt van gegevens uit andere talen dan het Engels, en zal een verscheidenheid aan constructies vanuit een taaloverschrijdend perspectief bekijken. De cursus zal ook ingaan op enkele overeenkomsten en verschillen tussen LFG en andere benaderingen van de syntactische theorie.

Deze cursus is een inleiding tot de veelzijdige aspecten van semantiek en pragmatiek die betrokken zijn bij de kennis, het gebruik en de interpretatie van betekenis natuurlijke talen.

Deze module laat de studenten kennismaken met een reeks vaardigheden: het ontwerpen van een onafhankelijk studieproject; het leggen van de basis voor het schrijven van een ISP of dissertatie, hetzij in hun jaar in het buitenland, hetzij in hun laatste jaar; het oppakken van een andere vorm van uitgebreid onderzoek.

De module is bedoeld om een overzicht te geven van hoe het imperialisme, zowel van binnen Oost-Azië zelf als van buitenaf, de regio gevormd heeft.

Jaar 3

De historische herinnering blijft wrijving veroorzaken in Oost-Azië. De Japanse agressie op het Aziatische continent tijdens de Aziatisch-Pacifische Oorlog (1937-1945), of de Koreaanse Oorlog (1950-53), evenals de Chinese Burgeroorlog (1927-37/46-50) blijven allemaal het heden beïnvloeden. Herinnering kan gebruikt worden als een machtig instrument om over buren uit te woeden, als een kanaal van nationalistische gevoelens, of als een vorm van culturele diplomatie en zachte macht. Maar het kan ook een plaats van nostalgie zijn, een kanaal van verzet, of een katalysator voor basisdiplomatie en nieuwe trans-regionale solidariteiten.

In deze laatstejaars module krijgen de leerlingen de gelegenheid om samen met hun medeleerlingen diepgaand en op gevorderd niveau te werken aan een onderwerp van belang in de taalkunde, meestal op het gebied van syntaxis en/of semantiek. Bij het begin van de module wordt het aandachtsgebied voor het hoorcollege-onderdeel van de module bepaald aan de hand van de deskundigheid van de medewerker(s) die beschikbaar zijn om de module te doceren, en waar mogelijk aan de hand van de voorkeur van de studenten. De module wordt beoordeeld door een combinatie van groepspresentaties en individuele schriftelijke presentatieplannen, en kritische reflecties op de presentaties. Bij het begin van de module worden de studenten in groepen verdeeld en elke groep kiest een specifiek onderwerp uit de stof die in de colleges aan bod komt om daar samen aan te werken, vooral in de moduleseminars, om hun groepspresentatie te plannen, te onderzoeken, te construeren en te houden. Elk lid van de groep houdt een gelijk deel van de presentatie.

De leerlingen ontwikkelen de vaardigheid om zelfstandig te werken aan een goedgekeurd onderwerp naar keuze in de Taalkunde. Daartoe zullen ze een voor hen interessant gebied vaststellen en een onderzoeksvraag definiëren, die vraag verfijnen en nastreven via bibliotheekonderzoek en een beargumenteerd studieproject schrijven met voetnoten en referenties in standaard professioneel formaat.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding East Asian Studies and Linguistics BA aan de SOAS, University of London

20% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
15% Administratieve beroepen
10% Beroepen in de verkoop
5% Onderwijzende beroepen
5% Gemeenschaps- en burgerlijke handhavingsberoepen
5% Financiële beroepen
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Mediamedewerkers
5% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
5% Artistieke, literaire en media beroepen

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

A niveau Algemene Studies wordt niet aanvaard voor toelating. Contextueel aanbod: BBB

60 studiepunten totaal, waarvan 45 studiepunten op niveau 3, waarvan 30 studiepunten met onderscheiding en 15 studiepunten met verdienste of hoger.

Moet de cijfers 555 op Hoger niveau bevatten

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op East Asian Studies and Linguistics, BA.

Kosten

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van SOAS, University of London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van SOAS, University of London in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Talen en literatuur

  • #8 
  • #83 
  Taalkunde
  QS World University Rankings By Subject
  [Gepubliceerd 20 april, 2022]

Alle universitaire ranglijsten van SOAS, University of London

Wat studenten zeggen over hun studie Taalkunde in het VK?

 • How I Really Feel About My Major | UCLA Linguistics Student
 • Majoring in Linguistics: My experience at university
 • What You Should Know Before Going Into Linguistics
 • writing/linguistics student: days before exams // york u online 2020

Over SOAS, University of London

SOAS (School of Oriental and African Studies) University of London is een onderzoeksuniversiteit die zich toelegt op de vrije kunsten, met bijzondere aandacht voor het Afrikaanse continent en de landen Japan, Korea en China. Hun moderne campus bevindt zich in de wijk Bloomsbury in Londen. Kandidaten kunnen programma's en cursussen verwachten die regio's uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten nemen, en deze combineren met een bepaald gebied van academische interesse. Deze kunnen omvatten, Geschiedenis, Economie, Politiek, evenals Muziek en Geschiedenis van de Kunst. Deze universiteit biedt een hoge mate van specialisatie, zodat het onderwijzend personeel in staat is om perspectieven te bieden op basis van echte expertise in hun vakgebied.

Waar wordt dit programma onderwezen

Bloomsbury Campus (main)
map marker Toon op kaart
Main Site - Thornhaugh Street
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
The University of Edinburgh 62% 0% 5% £23100 194 Edinburgh On campus Voltijd
University of Reading 69% 0% 10% £19500 136 Reading On campus Voltijd
York St John University 73% 0% 5% £12750 110 York On campus Voltijd
York St John University 43% 0% 15% £12750 130 York On campus Voltijd
The University of York 84% 3% 10% £19600 148 York On campus Voltijd
University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 193 Glasgow On campus Voltijd
University of Essex 82% 0% 5% £16850 126 Colchester On campus Voltijd
University College London 88% 5% 4% £31200 188 London On campus Voltijd
The University of Edinburgh 78% 0% 5% £23100 182 Edinburgh On campus Voltijd
The University of Edinburgh 84% 0% 5% £23100 189 Edinburgh On campus Voltijd