SOAS, University of London
East Asian Studies and Social Anthropology BA (Hons)
SOAS, University of London

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

De gecombineerde BA Oost-Azië Studies graad combineert de studie van zowel Oost-Aziatische talen als Oost-Azië-gerelateerde vakken in verschillende disciplines. In vergelijking met de bestaande BA Oostaziatische Studies in één vak ligt er minder nadruk op het leren van talen. Er is geen jaar in het buitenland inbegrepen.

In de loop van de drie jaar volgen de studenten modules in moderne Oostaziatische talen op het passende niveau. Ze kunnen beginnen als volledige beginners, of ze kunnen vanaf hogere niveaus beginnen. Er worden in totaal vier niveaus aangeboden, terwijl voor wie het hoogste niveau overschrijdt taalcursussen in literatuur en film, en een op taal gebaseerde dissertatie beschikbaar zijn. Het programma biedt ook cursussen in regionale talen.

Onze BA opleiding Sociale Antropologie onderzoekt wat het is om mens te zijn in een complexe en veranderende wereld. Je bestudeert de grote verscheidenheid aan geloofsovertuigingen en praktijken die overal ter wereld bestaan, van afgelegen gemeenschappen tot wereldsteden. Je leert theoretische kaders kennen en stelt je eigen veronderstellingen in vraag, wat je helpt creatief na te denken over hoe je mondiale problemen kunt aanpakken.

Als brug tussen de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen biedt de antropologie een unieke benadering, gebaseerd op onderzoek in de praktijk, die een beter begrip mogelijk maakt van culturele verschillen, politieke dynamiek, sociale conflicten, en menselijke creativiteit.

Studeren aan SOAS is uniek omdat je er gebruik kunt maken van de regionale expertise van onze academici in Aziatische, Afrikaanse en Midden-Oosterse talen en samenlevingen. Als je gepassioneerd bent door het begrijpen van de menselijke samenleving en gedragingen, en kritisch wilt leren denken over de wereld om je heen, dan is Antropologie aan SOAS iets voor jou.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 25 afgestudeerden van East Asian Studies and Social Anthropology BA (Hons) op SOAS, University of London voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Antropologie.

Algemene tevredenheid studenten
68 /100
25 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding East Asian Studies and Social Anthropology BA (Hons) van de SOAS, University of London

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding East Asian Studies and Social Anthropology BA (Hons) aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24000 £25000 £29000
25-75 percentiel bereik £20000 - £25000 £21000 - £30000 £24000 - £37500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Antropologie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23000 £22757 £27535
25-75 percentiel bereik £19180 - £27320 £16787 - £29323 £20387 - £36046

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding East Asian Studies and Social Anthropology, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module geeft een inleiding in de sociale antropologie als academische discipline en als praktijk. In de eerste periode maken de leerlingen kennis met de antropologie aan de hand van een aantal bijzondere thema's, zoals wijzen van productie en levensonderhoud, ruilverhoudingen, verklaringen van hekserij, machtsverhoudingen, verwantschap en huwelijk, klasse, sekse en ras. Daarnaast besteden we aandacht aan studievaardigheden, waaronder het schrijven van essays. Het doel in trimester 1 is te benadrukken dat alleen door gedetailleerde etnografische kennis theoretische ideeën begrepen en beoordeeld kunnen worden.

Deze module laat de studenten kennismaken met enkele van de belangrijkste onderwerpen en benaderingen van de studie van de Oost-Aziatische beschaving, waaronder heerschappij, religie, oorlogvoering, anders-zijn, en sekse, van de prehistorie tot de 19e eeuw. De module is zo opgevat dat de leerlingen een basis krijgen in enkele van de belangrijkste overeenkomsten en raakvlakken die er in de premoderne en vroegmoderne periode in heel Oost-Azië bestaan, terwijl ze ook kunnen zien hoe de plaatselijke dynamiek en prioriteiten de sociale en culturele vormen in elke staat beïnvloedden.

In deze cursus verkennen we het sociale denken tussen, ruwweg, 1900 en 1960. We doen dat door een steekproef te bestuderen van de geschriften van invloedrijke sociale denkers uit Europa, het Caraïbisch gebied en China, en door deze in hun sociale, intellectuele en ruimere historische context te plaatsen. Het tijdperk dat we bekijken was er een van uitersten - van imperialistische overheersing en strijd voor nationale bevrijding, van vrije-markt kapitalisme, de Grote Depressie en protectionisme, van communistische revoluties, wereldoorlogen, fascisme en genocides, en van vrouwenkiesrecht, arbeidersrechten en de opkomst van de verzorgingsstaat.

Deze cursus geeft inzicht in hoe de maatschappij op verschillende plaatsen en in verschillende tijden is opgevat. We lezen een breed scala van klassieke teksten over sociale theorie, van het oude China en het klassieke Griekenland tot de achttiende-eeuwse Verlichting en verder tot het ontstaan van antropologie en sociologie als academische disciplines. De cursus heeft twee doelen, het ene wat de inhoud betreft en het andere wat de methode betreft: Het is de bedoeling de BA studenten een indruk te geven van het lange gesprek van het sociale denken dat aan de discipline van de sociale antropologie voorafging en deze voortbracht.

Jaar 2

Antropologie door de geschiedenis introduceert de ontwikkelingen in de sociale/culturele antropologie door de tijd heen in twee opzichten. In Term 1 (Anthropology in Action) onderzoeken we historische verschuivingen in de manieren waarop antropologisch onderzoek buiten de academie gebruikt (of 'toegepast') en overgebracht werd, met nadruk op musea, publieke antropologie, beleidsbijdragen, humanitair werk en de wereld van het bedrijfsleven. In Term 2 (Theorie in de antropologie) onderzoeken we kritisch een reeks fundamentele veranderingen in de antropologische theorievorming van de jaren zeventig tot nu, zowel in theoretische als in historische context geplaatst. Belangrijke onderwerpen zijn interpretatieve, postmoderne en poststructurele perspectieven, en ook technologieën van macht, vooral de politiek van cijfers en gegevens (plus andere minder voor de hand liggende werkingen van macht).

De module is bedoeld om een overzicht te geven van hoe het imperialisme, zowel van binnen Oost-Azië zelf als van buitenaf, de regio gevormd heeft.

Jaar 3

De historische herinnering blijft wrijving veroorzaken in Oost-Azië. De Japanse agressie op het Aziatische continent tijdens de Aziatisch-Pacifische Oorlog (1937-1945), of de Koreaanse Oorlog (1950-53), evenals de Chinese Burgeroorlog (1927-37/46-50) blijven allemaal het heden beïnvloeden. Herinnering kan gebruikt worden als een machtig instrument om over buren uit te woeden, als een kanaal van nationalistische gevoelens, of als een vorm van culturele diplomatie en zachte macht. Maar het kan ook een plaats van nostalgie zijn, een kanaal van verzet, of een katalysator voor basisdiplomatie en nieuwe trans-regionale solidariteiten.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding East Asian Studies and Social Anthropology BA (Hons) aan de SOAS, University of London

15% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
15% Medewerkers welzijn en huisvesting
10% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
10% Elementaire beroepen
10% Mediamedewerkers
10% Artistieke, literaire en media beroepen
10% Andere onderwijsberoepsbeoefenaren
10% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Onderwijzende beroepen
5% Professionals in welzijn

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

A niveau Algemene Studies wordt niet aanvaard voor toegang tot dit programma Contextueel aanbod: BBB

60 studiepunten totaal, waarvan 45 studiepunten op niveau 3, waarvan 30 studiepunten met onderscheiding en 15 studiepunten met verdienste of hoger.

om 555 op Hoger Niveau op te nemen

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op East Asian Studies and Social Anthropology, BA (Hons).

Kosten

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van SOAS, University of London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van SOAS, University of London in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Sociale Studies & Geesteswetenschappen

  • #5 
  • #5 
  Antropologie
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]
  • #5 
  • #10 
  Antropologie
  QS World University Rankings By Subject
  [Gepubliceerd 20 april, 2022]
  • #16 
  • #195 
  Antropologie
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]

Alle universitaire ranglijsten van SOAS, University of London

Wat studenten zeggen over hun studie Antropologie in het VK?

 • WHY I MAJORED IN ANTHROPOLOGY | UCLA Anthropology Student Explains | Top Anthropology School
 • A view from an Anthropology undergraduate student
 • SOME COLLEGE DAYS IN MY LIFE as an Anthropology major at UC Berkeley | Homework, thrift haul + more
 • Day in My Life as a Forensic Anthropology Student | Labs, Library & Dissertation Vlog

Over SOAS, University of London

SOAS (School of Oriental and African Studies) University of London is een onderzoeksuniversiteit die zich toelegt op de vrije kunsten, met bijzondere aandacht voor het Afrikaanse continent en de landen Japan, Korea en China. Hun moderne campus bevindt zich in de wijk Bloomsbury in Londen. Kandidaten kunnen programma's en cursussen verwachten die regio's uit Azië, Afrika en het Midden-Oosten nemen, en deze combineren met een bepaald gebied van academische interesse. Deze kunnen omvatten, Geschiedenis, Economie, Politiek, evenals Muziek en Geschiedenis van de Kunst. Deze universiteit biedt een hoge mate van specialisatie, zodat het onderwijzend personeel in staat is om perspectieven te bieden op basis van echte expertise in hun vakgebied.

Waar wordt dit programma onderwezen

Bloomsbury Campus (main)
map marker Toon op kaart
Main Site - Thornhaugh Street
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Queen's University of Belfast 86% 5% 5% £17400 132 Belfast On campus Voltijd
University College London 60% 0% 0% £28500 175 London On campus Voltijd
University of Wales 60% 5% 0% £13500 149 Cardiff On campus Voltijd
Oxford Brookes University 84% 0% 8% £14600 118 Oxford On campus Voltijd
Bournemouth University 90% 15% 10% £15250 106 Poole On campus Voltijd
Bournemouth University 82% 0% 15% £15250 115 Poole On campus Voltijd
The University of Edinburgh 73% 5% 0% £23100 177 Edinburgh On campus Voltijd
University of Reading 100% 0% 5% £19500 120 Reading On campus Voltijd
University of Wales 60% 5% 0% £13500 149 Cardiff On campus Voltijd
The University of Edinburgh 73% 5% 0% £23100 181 Edinburgh On campus Voltijd