St Mary's University, Twickenham
Sport Psychology BSc (Hons)
St Mary's University, Twickenham

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Een graad in sportpsychologie verschaft je het inzicht om sportprestaties en welzijn te optimaliseren door de psychologie achter sport te bestuderen. Je onderzoekt de belangrijkste factoren die sportprestaties beïnvloeden, zoals angst, zelfvertrouwen, motivatie, stress, coping, concentratie en sportblessures.

We leren je de belangrijkste concepten en theorieën van de sportpsychologie, en geven je een uitgebreide basis in alle kerngebieden van de psychologie.

Deze cursus verschaft je een sterk wetenschappelijk inzicht in het verstand, de hersenen, gedrag en ervaring en de complexe wisselwerkingen tussen deze elementen.

Deze interdisciplinaire benadering bereidt je voor op het werk als beoefenaar op alle niveaus van de sport, van basis tot Olympisch niveau.

Onze BSc Sportpsychologie opleiding wordt geaccrediteerd door de British Psychological Society. Afstuderen via de geaccrediteerde route betekent dat je in aanmerking komt voor de Graduate Basis for Chartered Membership bij de British Psychological Society.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 30 afgestudeerden van Sport Psychology BSc (Hons) en andere cursussen in bij de St Mary's University, Twickenham voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
90 /100
30 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Toegepaste psychologie

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £19000 £23000 £27500
25-75 percentiel bereik £16000 - £25000 £17000 - £26500 £22000 - £32000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Toegepaste psychologie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £20682 £19583 £23998
25-75 percentiel bereik £18023 - £24455 £15415 - £24898 £18977 - £29904

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Sport Psychology, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module wil je kennis laten maken met de grondslagen van de cognitieve en biologische psychologie. De module wil ook de verbanden tussen deze twee gebieden van de psychologie bespreken, het interdisciplinaire karakter van de gebieden van de psychologie aantonen en je inzicht in het gebied van de psychologie helpen versterken.

Deze module laat je kennismaken met de grondslagen van de sociale en ontwikkelingspsychologie. De module wil ook de verbanden tussen deze twee gebieden van de psychologie bespreken, het interdisciplinaire karakter van de gebieden van de psychologie aantonen en je inzicht in het gebied van de psychologie helpen versterken.

De module wil belangrijke theoretische en toegepaste concepten in sportpsychologie en vaardigheidsverwerving introduceren. Bovendien legt de module een basis in de taal, methoden, interventies en problemen in de sportpsychologie en het verwerven van vaardigheden. Door de presentatie van theorie en onderzoek beoogt de module het inzicht van de studenten in dit studiegebied te ontwikkelen.

Deze module bouwt voort op de basis van onderzoeksmethoden die geïntroduceerd werd in Onderzoeksmethoden en Statistiek 1. Het doel van deze module is je vertrouwdheid met de basistechnieken van onderzoeksmethoden uit te breiden. De aard van de psychologie als wetenschap wordt versterkt en verkend terwijl kwalitatieve methoden worden geïntroduceerd.

Het doel van deze module is je vertrouwd te maken met fundamentele kwesties in psychologisch onderzoek. De aard van psychologie als wetenschap zal duidelijk worden doordat je zelf als wetenschapper begint te oefenen met het verzamelen en evalueren van bewijsmateriaal om hypothesen te testen.

Jaar 2

De module is bedoeld om je begrip van traditionele onderwerpen uit de cognitieve psychologie te ontwikkelen binnen een ontwikkelingsperspectief, van kindertijd tot volwassenheid. De module behandelt theorieën over ontwikkeling en leren, taalontwikkeling, redeneren en individuele verschillen, in het bijzonder intelligentie. Het is de bedoeling de op niveau 4 geïntroduceerde ontwikkelings- en cognitieve stof uit te breiden, en tegelijk de interdisciplinaire aard van de gebieden te laten zien. Het voorlopige karakter van kennis wordt onderzocht in termen van een benadering die de progressie van het gebied historisch benadrukt.

Deze module introduceert de theoretische benadering in de psychologie die bekend staat als sociale neurowetenschappen. Het doel van deze cursus is het sociale brein te begrijpen en, in het bijzonder, hoe sociale processen het individuele brein in toom houden. De cursus zal ingaan op het begrip zelf door onze sociale interacties te bestuderen, in het bijzonder hoe we de bedoelingen, emoties en doelen van anderen begrijpen om te overleven in de moderne wereld, afgerond in neuropsychologische literatuur en met waardering voor de ontwikkeling van het veld in de loop van de geschiedenis van de psychologie. De cursus zal noodzakelijkerwijs aandacht hebben voor individuele verschillen, met bijzondere aandacht voor persoonlijkheidstheorieën.

Deze module wil je praktijkervaring geven in het verzamelen en analyseren van kwalitatieve gegevens, je vaardigheden ontwikkelen in het schrijven van kwalitatieve onderzoeksverslagen, en je inzicht ontwikkelen in de filosofische veronderstellingen die aan kwalitatief onderzoek ten grondslag liggen.

Het doel van deze module is voort te bouwen op de basis in onderzoeksmethoden en statistiek die je in niveau 4 hebt opgedaan. Je maakt kennis met complexere experimentele ontwerpen en de juiste statistische technieken.

Deze module wil de invloed van interpersoonlijke en intra- en intergroepscontexten op de beleving van sport en sportprestaties kritisch onderzoeken. Meer specifiek wil de module de invloed van anderen (bv. tegenstanders, publiek) op de psychologie van sportprestaties onderzoeken en inzicht verwerven in een reeks factoren die het effectief functioneren van sportgroepen beïnvloeden.

Jaar 3

Deze module wil je de gelegenheid geven zelfstandig onderzoek te doen naar een onderwerp naar eigen keuze binnen het vakgebied van de psychologie, onder de individuele begeleiding van een supervisor. Er wordt zo nodig training gegeven in geschikte technieken voor gegevensverzameling, gegevensanalyse en presentatie.

De module beoogt je vermogen te beoordelen om verschillende beoordelingsmethoden, die uniek zijn voor het domein van de toegepaste sportpsychologie, te begrijpen, te bekritiseren en toe te passen. Je geeft blijk van een kritisch begrip van theoretische kaders en modellen die ten grondslag liggen aan de psychologische technieken die een toegepast beoefenaar toepast.

De module geeft je de gelegenheid om een uitgebreid literatuuronderzoek te doen naar een specifiek gebied binnen de psychologie dat je interesseert, onder leiding van hun begeleider. Je ontwikkelt en consolideert vaardigheden in kritisch denken, in het evalueren van literatuur en in het presenteren van beargumenteerde argumenten; allemaal vaardigheden die centraal staan in de wetenschappelijke praktijk. Je zult ook je kennis van onderzoekstechnieken en statistische analyse aanscherpen, om je te helpen het onderzoek dat je leest kritisch te evalueren. Training in geschikte technieken voor gegevensverzameling, gegevensanalyse en presentatie wordt gegeven als dat nodig is.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Sport Psychology BSc (Hons) aan de St Mary's University, Twickenham

30% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
15% Onderwijzende beroepen
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Verzorgende persoonlijke diensten
5% Beroepen in de verkoop
5% Onderwijzend en Kinderopvang geassocieerde beroepskrachten
5% Web- en multimedia-ontwerpers
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Medewerkers welzijn en huisvesting
5% Veterinaire verpleegkundigen

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

We will make you an offer if you are within the tariff band range and you meet subject-specific requirements (where applicable). For undergraduate programmes we will take into account subjects studied at Level 3, your GCSEs (or equivalent) profile, relevant non-academic achievements outlined in your personal statement, references and your motivation for study.

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Geslaagd Access to HE Diploma met 60 studiepunten waarvan minstens 45 op niveau 3

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 6,0 globaal met geen enkel element lager dan 5,5
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Sport Psychology, BSc (Hons).

Kosten

Collegegeld Sportpsychologie BSc (Hons)

EU £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £12250 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van St Mary's University, Twickenham in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van St Mary's University, Twickenham in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Sociale Studies & Geesteswetenschappen

  • #48 
  • #63 
  Psychologie
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]
  • #64 
  • #81 
  Psychologie
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]

Bekijk alle 8 rankings van St Mary's University, Twickenham

Over St Mary's University, Twickenham

St Mary's University is een door de overheid gefinancierde, formeel rooms-katholieke onderwijsinstelling gelegen in Twickenham, Londen. Deze universiteit is vooral bekend om de indrukwekkende selectie van sport en welzijn graden die zij hebben op aanbieding, maar aanvragers kunnen ook verwachten om graden gebaseerd op katholiek onderwijs te vinden. De Twickenham campus is kleiner dan die van de meeste andere universiteiten die kunnen worden gevonden in en rond Londen, en om die reden zou meer geschikt zijn voor die leerling die echt uitblinkt in een omgeving die niet overdreven druk, en waar ze kunnen goed geïnformeerde en ervaren docenten gemakkelijk raadplegen zonder lange wachttijden.

Studentensamenstelling van St Mary's University, Twickenham

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
3270
postgraduates:
1420
Totaal:
4690
 • Students Discuss our Early Years Foundation Degree
 • Student's at St Mary's University, Twickenham, discuss the local area.
 • Katja and Anna's share what they love about St Mary's University
 • Nana - International study at St Mary's University
 • International Study at St Mary's - Ashika, India

Waar wordt dit programma onderwezen

St Mary's University, Twickenham
map marker Toon op kaart
Main Site - St Mary's University
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
St Mary's University, Twickenham 90% 0% 20% £12250 127 Twickenham On campus Voltijd
The University of Nottingham 74% 2% 0% £26500 144 Nottingham On campus Voltijd
Kingston University 78% 10% 8% £9250 95 Kingston upon Thames On campus Voltijd
University of Worcester 63% 5% 15% £13100 113 Worcester On campus Voltijd
University of Bradford 64% 7% 5% £17740 151 Bradford On campus Voltijd
York St John University 84% 2% 8% £12750 115 York On campus Voltijd
University of Greenwich 68% 5% 11% £14500 125 London On campus Voltijd
Royal Holloway, University of London 79% 0% 0% £21900 140 Egham On campus Voltijd
New College of the Humanities 90% 0% 20% £14000 119 London On campus Voltijd
Cardiff Metropolitan University 59% 0% 10% £13000 126 Cardiff On campus Voltijd