Teesside University
Business and Data Analytics BA (Hons)
Teesside University

Aangeboden cursusmodaliteiten

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Cursusoverzicht: De toegenomen belangstelling en media-aandacht rond het concept gegevensanalyse heeft vaak te maken met de manier waarop deze technieken in een bedrijfscontext worden toegepast. De manier waarop gegevensanalyse doordringt in elk gebied van de bedrijfsactiviteit wordt steeds belangrijker en van de opkomst van kunstmatige intelligentie tot het gebruik van big data is een sleutelrol weggelegd voor bedrijfsanalyses.

Deze breed georiënteerde graad geeft je een uitgebreid inzicht in bedrijfsconcepten en -modellen met specialistische kennis van gegevensbeheer en gegevensstrategie. Je bestudeert bedrijfsorganisatie, management, leiderschap en ondernemingszin, gecombineerd met gespecialiseerde modules over gegevensbeheer. Je verwerft het zakelijk inzicht en de kennis om de invloed van gegevens op meerdere organisatorische functies, zoals marketing, personeelszaken en financiën, te begrijpen. Je ontwikkelt je ondernemersvaardigheden via innovatieve leer- en onderwijsmethoden, met een praktische, toegepaste focus.

Ons personeel heeft een uitgebreide waaier aan beroepservaring en onderzoeksinteresses, en brengt zo stimulerende en relevante inhoud in het programma. Je gaat in gesprek met deskundigen en vakmensen uit de industrie, om ervoor te zorgen dat je volledig op de hoogte bent van de huidige praktijk en inzichten in de industrie.

Na de cursus: Deze graad opent carrièremogelijkheden in een breed scala van bedrijfsdisciplines en binnen een toenemend aantal industrieën. Tot de functies behoren die van gegevensanalist en operationeel manager, en functies binnen de digitale marketing, naast een groot aantal andere mogelijkheden.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 230 afgestudeerden van Business and Data Analytics BA (Hons) en andere cursussen in bij de Teesside University voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
82 /100
230 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in anderen in de informatica

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22000 £20000 £23000
25-75 percentiel bereik £18000 - £26000 £15500 - £26000 £18000 - £32000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van anderen in de informatica opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25249 £25338 £28029
25-75 percentiel bereik £21297 - £30199 £17868 - £32338 £21868 - £37456

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Business and Data Analytics, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Je bestudeert enkele van de algemene principes van bedrijfsmanagement, vooral in de context van structuur, cultuur, leiderschap, organisatiegedrag, de bedrijfsomgeving en de invloed van deze gebieden op operationeel vlak. Je maakt ook kennis met het begrip strategisch management met de nadruk op organisatorische middelen en competenties. En je beschouwt de invloed van organisatiegedrag op de algemene bedrijfseffectiviteit, onderzoekt de rol van het individu binnen de organisatie en onderzoekt motivatie, perceptie en persoonlijke impact.

Business intelligence combineert de bedrijfswereld en de technische wereld met behulp van technologieën, toepassingen en praktijken voor de studie van bedrijfsinformatie, die de zakelijke besluitvorming beïnvloeden. Je combineert de analyse van gegevenssets uit business case studies en de daaropvolgende visualisatie van in de gegevens gesignaleerde verhaallijnen. Je moet bedrijfsinformatie op allerlei platforms en apparaten presenteren, dus je leert hoe je responsieve websites ontwikkelt met HTML5 en CSS voor presentatie.

Je maakt kennis met de fundamentele concepten van softwareontwikkeling via de programmeertaal Python. Je kijkt naar belangrijke aspecten van het software-ontwikkelingsproces, waaronder het ontwerpen van oplossingen, het schrijven van applicatiecode, het ontwikkelen van documentatie en formele benaderingen van testen.

Succesvolle, robuuste en gebruikersvriendelijke systemen of toepassingen beginnen met een analyse van de eisen en een gedetailleerd ontwerp. Je maakt kennis met de concepten en technieken van systeemanalyse en -ontwerp, waarmee je complexe systemen kunt afbreken en vereenvoudigen, en ze visueel kunt voorstellen met behulp van in de industrie gangbare benaderingen zoals Unified Modelling Language (UML). In de industrie worden de resulterende modellen gebruikt om ontwerpen vóór de implementatie aan ontwikkelaars en belanghebbenden mee te delen. Je leert volledig genormaliseerde relationele databases ontwerpen en implementeren als onderdeel van een informatiesysteem. Met behulp van gegevens modelleringstechnieken bepaal je hoe het systeem gegevens opslaat en ermee interageert. Je implementeert je ontwerp met behulp van Structured Query Language (SQL): Data Definition Language voor het maken van tabellen, en Data Manipulation Language voor het benaderen van de gegevens. Je ontwikkelt beroepspraktijk en overdraagbare vaardigheden die essentieel zijn voor het bedrijfsleven, waaronder projectmanagement.".

Je verwerft inzicht in de manier waarop boekhouden gebruikt wordt bij de externe evaluatie van organisaties en ontwikkelt het vermogen om boekhoudkundige en financiële technieken te gebruiken bij besluitvorming, controle, management en het toevoegen van waarde aan prestaties.

Deze module zal je inspireren om na te denken over het betreden van de werkplek als je je studie hebt afgerond. De module wordt gegeven als een interactieve leerervaring die je in staat zal stellen een ondernemende instelling te ontwikkelen en je zal helpen een aantal van de vaardigheden en eigenschappen die je al bezit te identificeren. De inhoud van de module zal je aanmoedigen na te denken over je persoonlijke loopbaanaspiraties, terwijl je mogelijke leemtes in je kennis, vaardigheden en ervaring aanpakt. Je wordt aangemoedigd op een ondernemende manier te denken; nieuwe benaderingen te leren om je individuele stijl aan te passen en te verbeteren. Je krijgt de kans om zelfstandig en als lid van een groep te werken door deel te nemen aan persoonlijke uitdagingen en groepsprojecten, en leert het belang van netwerken inzien. Verder krijg je de gelegenheid om te horen van ervaren externe beroepsbeoefenaars en om vragen te stellen.

Jaar 2

In een wereld van niet aflatende en snelle veranderingen is de belangrijkste vraag voor elk bedrijf: "zijn we wendbaar? Met andere woorden zijn we in staat om snel en succesvol met nieuwe situaties en veranderingen om te gaan. Voor velen is het antwoord nee. In deze module leer je hoe je tot ja kunt komen via de grootste beschikbare hulpbron: mensen. Je ontwikkelt kennis van en inzicht in waarom veel management niet meer geschikt is voor zijn doel (management 1.0), en hoe een nieuw alternatief in opkomst is (management 2.0) een alternatief dat geschikt is voor de 21e eeuw.

Een praktische module waarin je een op IT gebaseerd project ontwikkelt, meestal in de vorm van een goedgekeurd Web/Database Systeem, rekening houdend met de juiste juridische kwesties en beroepsethiek. Je wordt in een actieve leeromgeving geplaatst om de ontwikkeling van groepswerk, vaardigheden in het projectproces, en een geïdentificeerd product binnen een bepaalde termijn mogelijk te maken. Werkend in kleine teams neem je de verantwoordelijkheid voor het bepalen van projectdoelen, doelstellingen, rollen, taken, te leveren produkten, schema's en documentatie. Het werk bereikt zijn hoogtepunt met een groepsrapport en een groepspresentatie van het product of de toepassing voor een panel van academici en/of deskundigen uit de industrie. Je zult ook een individueel verslag moeten indienen om na te denken over het projectproces als geheel, de ethische en juridische kwesties die aan de orde kwamen te bespreken, de prestaties van de groepsleden te evalueren, je eigen sterke en zwakke punten te beoordelen en die in verband te brengen met je toekomstige loopbaanaspiraties.

Je ontwikkelt een inzicht in de belangrijkste kwesties die het internationale bedrijfsleven in de wereldeconomie beïnvloeden en onderzoekt onderwerpen als globalisering, handel, economische groei en ontwikkeling. Je richt je specifiek op het onderzoeken van deze onderwerpen over verschillende culturen heen. Naarmate de module vordert word je in staat culturele verschillen te onderscheiden en de invloed van culturele verschillen op individuen en belangrijke organisaties. Je hebt ook de mogelijkheid om een cultuur naar keuze te bestuderen in de diepte.

Deze toegepaste module stelt je in staat je praktische vaardigheden en kennis binnen een werkomgeving te demonstreren. Je verkent de theoretische en praktische wereld van het zakendoen en verkent ondernemende en bredere managementbenaderingen voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven binnen een onderneming. Door je werk binnen een onderneming ontwikkel je waardevolle beroepsvaardigheden en kennis uit de eerste hand van een onderneming. Als je al werkt word je begeleid bij het herkennen van en reflecteren op deze praktijk en gebruik je je eigen organisatie als case study. Je wordt ondersteund door academisch personeel en zakelijke contacten van over de hele universiteit en daarbuiten.

Je ontwikkelt je vermogen om database toepassingen te ontwerpen en uit te voeren om aan zakelijke behoeften te voldoen. Aan de hand van een case study volg je de levenscyclus van systeemontwikkeling, en je ontwikkelt een server databasetoepassing van begin tot implementatie voor een scenario uit de echte wereld. De module onderzoekt de problemen en technologieën die gepaard gaan met het implementeren en ondersteunen van databases en de diensten die nodig zijn om een gegevensopslagplaats te onderhouden en te raadplegen. Er worden onderzoeken gedaan op een aantal gebieden, waaronder gegevensmodellering, gegevensbeheer en benaderingen die de modellering en visualisering van gegevens voor een scala van gebruiksperspectieven ondersteunen.

Jaar 3

Je hebt de mogelijkheid om een jaar in het bedrijfsleven te leren en je vaardigheden te ontwikkelen. We moedigen je aan en ondersteunen je bij het aanvragen van een stageplaats, bij het zoeken naar werk en bij het netwerken. Je doet ervaring op die bij recruiters in trek is en ontwikkelt je technische vaardigheden. Je verwerft ook de overdraagbare vaardigheden die in elke beroepsomgeving nodig zijn, waaronder communicatie, onderhandelen, teamwerk, leiderschap, organisatie, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, problemen oplossen, onder druk kunnen werken, en commercieel bewustzijn.

Jaar 4

Je ontwikkelt je vermogen om big data oplossingen te ontwerpen en uit te voeren om aan bedrijfsbehoeften te voldoen door aan de hand van een casus de levenscyclus van systeemontwikkeling te volgen. Je ontwikkelt dan een plausibele big data oplossing van begin tot uitvoering voor een scenario uit de echte wereld. Je onderzoekt de problemen en technologieën die gepaard gaan met de implementatie en ondersteuning van grootschalige databases en de diensten die nodig zijn om een opslagplaats van gegevens te onderhouden en te raadplegen. Je doet onderzoek op een aantal gebieden, waaronder big data, data warehouses, integratie van verouderde gegevens, gegevensbeheer en benaderingen die de modellering en visualisering van gegevens voor een scala van gebruiksopvattingen ondersteunen.

Je verwerft kennis en vaardigheden in effectief strategisch management en verantwoordelijk leiderschap in de ruimere context van bedrijfsleven en onderneming. De huidige context van de macro-omgeving wordt verkend en er wordt aandacht besteed aan hedendaagse kwesties, die specifiek betrekking hebben op het leiden van verandering, samen met het leiden en uitvoeren van strategie. Je identificeert persoonlijke leiderschapskwaliteiten en -vaardigheden en verbeteringsstrategieën die verandering en organisatieontwikkeling zullen bevorderen.

Bedrijfsintelligentie-instrumenten worden gebruikt om de stand van zaken in het bedrijf te laten zien om een betere en snellere zakelijke besluitvorming te vergemakkelijken. De volgende evolutie is business analytics, een door technologie ondersteund proces dat de gegevens analyseert om toekomstige prestaties te voorspellen. Je ontwikkelt vaardigheden in het combineren van de analyse van een gegeven uit een business case study en het maken van dynamische, interactieve visualisaties die besluitvormers in staat stellen de gegevens vanuit verschillende perspectieven te verkennen. Het gebruik van een interactieve grafiek geeft de mogelijkheid in te zoomen op delen van de gegevens die van belang zijn, meer dan één dimensie tegelijk te verkennen, en te sorteren en filteren om nieuwe patronen en thema's binnen de gegevens te ontdekken.

Je ontwikkelt inzicht in de uitdagingen waarvoor organisaties staan en verkent de controverses en dilemma's van het hedendaagse managementdenken en de managementpraktijk. Je bestudeert drie belangrijke onderling samenhangende hedendaagse kwesties waarmee bedrijven te maken krijgen - internationalisering; technologische innovatie en duurzaamheid.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Business and Data Analytics BA (Hons) aan de Teesside University

33% Beroepen in de informatietechnologie
17% Elementaire beroepen
13% Web- en multimedia-ontwerpers
7% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
6% Beroepen in de verkoop
3% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
3% Artistieke, literaire en media beroepen
3% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
2% Geschoolde beroepen
1% Ingenieurs

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor anderen in de informatica

Kwalificatie-eisen

80-104 tariefpunten van minstens twee A-niveaus (of gelijkwaardig).

Geslaagd voor Access to HE Diploma.

Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Business and Data Analytics, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Bedrijfs- en gegevensanalyse BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Internationaal £13000 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Meer informatie over collegegeld en financiering als je uit het VK komt vind je hier: tees.ac.uk/fees, of als je een internationale student bent hier: tees.ac.uk/international/fees. Woon je op de Kanaaleilanden of het eiland Man, neem dan contact op met je onderwijsinstelling: gov.uk/student-finance. De tarieven voor EU-kandidaten worden binnenkort bevestigd.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Teesside University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Teesside University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Organisatie

  • #72 
  • #90 
  Bedrijfsmanagement
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]

Bekijk alle 12 rankings van Teesside University

Over Teesside University

Teesside University, opgericht in 1929, ligt in de omgeving van de grote stad Middlesbrough. Deze instelling is bijzonder actief op het gebied van onderzoek en investeert aanzienlijke middelen in haar zes centra, die elk gewijd zijn aan hun eigen studiegebieden. Voor de studenten die van sport houden, is er ook een grote verscheidenheid aan moderne installaties om aan uw bewegingsbehoeften te voldoen.

Studentensamenstelling van Teesside University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
11335
postgraduates:
3900
Totaal:
15235
 • Teesside University Students’ Union
 • Reasons to Choose Teesside
 • Anantha Narasimhan: My experience as an international student at Teesside University
 • Teesside University students talk about night safety
 • Nik Quek: My experience as an international student at Teesside University
 • Annise Siaw: My experience as an international student at Teesside University

Waar wordt dit programma onderwezen

Teesside University Main Campus
map marker Toon op kaart
Teesside University
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of Derby 83% 0% 6% £14045 110 Derby On campus Voltijd
University of Reading 82% 1% 4% £19500 131 Reading On campus Voltijd
Canterbury Christ Church University 88% 4% 14% £14500 95 Canterbury On campus Voltijd
Buckinghamshire New University 57% 5% 15% £6900 78 High Wycombe On campus Deeltijd
University of Brighton 95% 0% 5% £13842 158 Brighton On campus Voltijd
University of Suffolk 74% 0% 10% £12996 89 Ipswich On campus Voltijd
University of South Wales 67% 0% 10% £12600 115 Pontypridd On campus Voltijd
Canterbury Christ Church University 71% 0% 0% £14500 91 Canterbury On campus Voltijd
Cardiff University 72% 1% 10% £19700 157 Cardiff On campus Voltijd
Aberystwyth University 73% 5% 5% £16300 167 Aberystwyth On campus Voltijd