Teesside University
Chiropractie (met geïntegreerde masters) Msci (Hons)
Teesside University

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 175 afgestudeerden van Chiropractic (with Integrated Masters) Msci (Hons) en andere cursussen in bij de Teesside University voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
70 /100
175 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Complementaire en alternatieve geneeskunde

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25000 £22000 £25000
25-75 percentiel bereik £25000 - £25500 £16500 - £25000 £19500 - £29000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Complementaire en alternatieve geneeskunde opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24885 £20099 £20647
25-75 percentiel bereik £23144 - £30769 £11919 - £26726 £11972 - £29300

Cursusbeschrijving

Chiropractie is een beroep in de gezondheidszorg dat zich bezighoudt met de diagnose, behandeling en preventie van mechanische aandoeningen van het bewegingsapparaat en de effecten van deze aandoeningen op de werking van het zenuwstelsel en de algemene gezondheid. Deze 4-jarige voltijdse geïntegreerde masteropleiding ontwikkelt je kennis, vaardigheden en gedragingen waarmee je op een veilige en bekwame manier een hoog niveau van patiëntenzorg kunt verlenen.

Naast het universitaire onderwijs en leren worden stages gebruikt om je kennis verder uit te breiden, zodat je kunt zien hoe de theorie direct in de praktijk wordt toegepast. Dit zal ook dienen om je vaardigheden tijdens de duur van de opleiding te versterken.

Deze cursus heeft goedkeuring van de General Chiropractic Council. Als je afgestudeerd bent kom je in aanmerking om registratie bij de GCC aan te vragen.

Recognised by the General Chiropractic Council (GCC) for the purpose of eligibility for registration with that body.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Chiropractic (with Integrated Masters), Msci (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Je maakt kennis met klinische en professionele kernvaardigheden, waaronder; effectief communiceren, samenwerken met en inzicht krijgen in de rol van de chiropractor en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Je verkent professionaliteit, wettelijke eisen voor de praktijk en de overgang naar het hoger onderwijs. Belangrijke informatie, theoretische concepten en praktische vaardigheden worden geïntroduceerd en ontwikkeld via vooraf opgenomen collegestof, ondersteund door interactieve praktische workshops. Je werkt in kleine groepen en leest aanvullend materiaal, en je krijgt formatieve feedback over je praktische vaardigheden. Je loopt vijf praktijkstagedagen, zodat je de interactie met patiënten en zorgverleners kunt observeren. Ter voorbereiding op de stage voltooi je verplichte sessies (zoals gezondheid en veiligheid, risicobeoordeling, bescherming, conflicthantering en informatiebeheer).

Deze module bouwt voort op kennis en vaardigheden die geïdentificeerd zijn in de module Basisvaardigheden voor de Chiropractische Praktijk 1 en stelt je in staat een inzicht te ontwikkelen in je beroepsspecifieke rol binnen de gezondheidszorg. Je ontwikkelt verder kennis en vaardigheden en tot de kern klinische vaardigheden voor klinische beoordeling en principes van chiropractische basis therapeutische interventies. Klinische casus scenario's worden gebruikt om je praktische leerproces in een context te plaatsen en de integratie van theorie en praktijk te vergemakkelijken. Er wordt gewerkt in kleine groepen en je krijgt gedurende de hele module formatieve feedback over praktische vaardigheden van docenten en peer feedback wordt aangemoedigd. Je consolideert en reflecteert op je leerproces via een reflectie dagboek. Vijf praktijkstagedagen stellen je in staat verdere observatie-ervaring op te doen van de beoordeling en behandeling die aan patiënten in de gezondheidszorgpraktijk wordt aangeboden.

Je verwerft een basis van functionele anatomische kennis en biomechanische principes, die ten grondslag liggen aan normaal bewegen en de neuromusculoskeletale componenten van de klinische chiropractische praktijk. Structurele anatomie van het bewegingsapparaat wordt geïntroduceerd en in verband gebracht met veel voorkomende bewegingstaken en bewegingspatronen. Klinische biomechanische principes, waaronder weefselbiomechanica van ligamenten pezen en fascia; artrokinematica (gewrichtsbeweging) en spierfunctie zullen worden voorgesteld en hun invloed op normale beweging en functie onderzocht. Interactieve praktische workshops, geworteld in het oplossen van problemen, zullen de belangrijkste thema's introduceren en relevante praktische vaardigheden ontwikkelen. Specifieke theoretische onderbouwing wordt ontwikkeld door middel van werk in kleine groepen; peer formatieve beoordelingstaken en zelfstudie. De theoretische inhoud wordt aangevuld met zelfstudiemateriaal en het gebruik van e-learning bronnen, zoals Anatomy TV. Peer- en tutorfeedback zal gegeven worden over de praktische toepassing van vaardigheden tijdens de lesbijeenkomsten. Er wordt gebruik gemaakt van zelfgestuurde quizzen, door de docent gemarkeerde korte antwoordvragen en praktische vaardigheidstaken om je te helpen je theoretische kennis te consolideren.

Je maakt kennis met de wetenschappelijke theorie die ten grondslag ligt aan de praktijk van de radiografie, waaronder stralingsfysica, stralingsbescherming en de theoretische aspecten van het maken en beoordelen van radiografische beelden van de normale anatomie en de gewrichten en wervelkolom. Je verkent de theoretische aspecten van beeldvormingsstrategieën met aandacht voor ioniserende en niet-ioniserende stralingsmodaliteiten, apparatuur en de fysieke en stralingsveiligheid van alle personen in de omgeving, waarbij je de risico-baten filosofie en principes introduceert die bij de praktijk van de radiografie betrokken zijn.

De basisprocessen, principes en begrippen van de menselijke fysiologie en pathofysiologie, de organisatie van het lichaam en de lichaamssystemen die relevant zijn voor de klinische praktijk worden geïntroduceerd en de principes die ten grondslag liggen aan het behoud van homeostase worden verkend. Infectie, ontsteking en herstelprocessen worden ook geïntroduceerd met verwijzing naar de klinische therapie praktijk. Er wordt gebruik gemaakt van leeractiviteiten en werken in kleine groepen om zelfstandige studievaardigheden en samenwerkend, actief leren aan te moedigen, te bevorderen en te ontwikkelen.

Je verwerft een basis aan kennis van de klinische neuroanatomie die ten grondslag ligt aan normaal bewegen en de neuromusculoskeletale componenten van de klinische chiropractische praktijk. Structurele anatomie van het centrale perifere en autonome zenuwstelsel wordt geïntroduceerd en in verband gebracht met normaal neuromusculoskeletaal functioneren. Interactieve praktische workshops zullen gebruikt worden om belangrijke thema's te introduceren en om relevante praktische vaardigheden te ontwikkelen. Specifieke theoretische onderbouwing wordt ontwikkeld via het oplossen van klinische problemen, werk in kleine groepen, peer formatieve processen en zelfstudie. De theoretische inhoud zal worden aangevuld met begeleid materiaal voor zelfstudie en het gebruik van e-learning middelen.

Jaar 2

Je ontwikkelt kennis begrip en vaardigheden in chiropractische manipulatieve en manuele therapie benaderingen van de beoordeling en behandeling van neuromusculoskeletale stoornissen en aandoeningen van het bovenste kwadrant; met inbegrip van de cervicale en thoracale wervelkolom, schoudercomplex, elleboog, pols en hand. De module is gestructureerd om systematisch door veel voorkomende pathologieën en behandeling van de cervicale en thoracale wervelkolom en de perifere gewrichten van de bovenste ledematen te werken. De nadruk wordt gelegd op het ontwikkelen van praktische manuele therapie beoordelings- en behandelingsvaardigheden naast en het bevorderen van klinisch redeneren om het probleemoplossend vermogen te vergroten en het beoordelen van bewijsmateriaal dat de praktijk onderbouwt. De concepten van veranderde neurodynamica en spieronevenwichtigheid die van invloed zijn op het bovenste kwadrant worden ook verkend. Vijf praktijkstagedagen stellen je in staat verdere observatie en enige praktijkervaring op te doen met de beoordeling en behandeling van patiënten in de chiropractische praktijk.

Je ontwikkelt kennis begrip en vaardigheden in chiropractische manipulatieve en manuele therapie benaderingen van de beoordeling en behandeling van neuromusculoskeletale stoornissen en aandoeningen van het onderste kwadrant; met inbegrip van de lumbale wervelkolom, de heup, het sacro-iliacale gewricht, de voet en de enkel. Je werkt systematisch door veel voorkomende pathologieën en behandeling van de lumbale wervelkolom en de perifere gewrichten van de onderste ledematen. De nadruk wordt gelegd op het ontwikkelen van praktische manuele therapie beoordelings- en behandelingsvaardigheden naast en het bevorderen van klinisch redeneren om het probleemoplossend vermogen en de beoordeling van bewijsmateriaal dat de praktijk onderbouwt te verbeteren. De concepten van veranderde neurodynamica en spieronevenwichtigheid die van invloed zijn op het onderste kwadrant worden ook verkend. Vijf praktijkstagedagen stellen je in staat verdere observatie en enige praktijkervaring op te doen met de beoordeling en behandeling van patiënten in de chiropractische praktijk.

In deze module maak je kennis met de verschillende onderzoeksbenaderingen en -methodologieën die ten grondslag liggen aan het bewijsmateriaal dat de praktijk en de praktijkontwikkeling ondersteunt. Je krijgt een overzicht van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en vergemakkelijkt de ontwikkeling van vaardigheden in de interpretatie van gegevens en elementaire kritische analyse van afzonderlijke onderzoeksstudies. Je onderzoekt hoe de evaluatie en integratie van relevant wetenschappelijk en klinisch bewijs de toepassing van evidence-based practice op behandelings- en managementredenen in de chiropractische praktijk verbetert.

Je ontwikkelt kennis en begrip van gezondheid, welzijn en leefstijlkwesties voor een patiëntgerichte chiropractische praktijk. Je ontwikkelt ook kennis en begrip van biopsychosociale en gedragswetenschappelijke theorieën die ten grondslag liggen aan en bijdragen tot de gezondheid en het welzijn van het individu. Je verkent gedeelde besluitvorming, voorlichting aan de cliënt en veranderingen in de levensstijl voor gezondheid en gezondheidsinitiatieven over het hele continuüm van de levensloop. De module beschouwt de rol van de chiropractische praktijk binnen multidisciplinaire benaderingen van gezondheids- en welzijnsinitiatieven en leefstijlkeuzes. Je ontwikkelt inzicht in de individuele mens en zijn doorleefde ervaring, zodat zijn unieke behoeften, voorkeuren en waarden gerespecteerd kunnen worden en autonomie en onafhankelijkheid bevorderd kunnen worden. Waar nodig leveren gebruikers, verzorgers en praktijkmensen een bijdrage om de doorleefde ervaring toe te voegen aan de theoretische onderbouwing. Je wordt uitgedaagd om verder te kijken dan een gemedicaliseerde benadering van gezondheid en de multifactoriële kwesties te onderzoeken die van invloed zijn op de gezondheid, waaronder psychosociale, sociaal-culturele en omgevingsfactoren.

Je bouwt voort op de kennis die je in de module Neuroanatomie voor de Chiropractische Praktijk ontwikkeld hebt, en onderzoekt neurologische stoornissen en disfuncties. Je draagt bij aan subjectieve en objectieve chiropractische neurologische beoordeling en daaropvolgende behandeling. Wekelijkse interactieve seminars zullen kritische kennis van klinische vaardigheden ontwikkelen in verband met de therapeutische behandeling van neurologische aandoeningen. De hele module door krijg je formatieve feedback van medeleerlingen en docenten, zodat je de gelegenheid krijgt om na te denken en constructieve feedback te krijgen.

Je ontwikkelt kennis van de pathologie en verkent het klinisch redeneren dat nodig is voor diagnostiek en therapeutiek. De module verkent pathologieprincipes ter ondersteuning van klinische beoordeling en differentiaal diagnostische analyse en zal zich richten op ziekteprocessen op cel-, weefsel-, orgaan- en multisysteemniveau, dit zal chiropractors begrip van ziekteprocessen vergroten. Het verkent ook de pathologie en de belangrijkste mechanismen van ziekte en biedt de wetenschappelijke kennis die een chiropractor nodig heeft om de diagnose te verfijnen en beslissingen over de behandeling te nemen.

Jaar 3

Je vergroot je klinische vaardigheden en breidt je klinisch redeneervermogen uit bij gespecialiseerde populaties, met specifieke aandacht voor pediatrische behandeling en chiropractie bij sportblessures. Je bouwt voort op de beoordelings-, diagnostische, behandelings- en revalidatievaardigheden die je in de eerdere modules hebt ontwikkeld om je behandelingsbenaderingen te ontwikkelen en te rechtvaardigen. Specifieke klinische aandoeningen worden besproken en strategieën voor het omgaan met patiënten worden overwogen. Je bestudeert de huidige gegevens die de principes van op specifieke aandoeningen gerichte therapeutische behandelingsmethoden en -protocollen onderbouwen. Je evalueert de uitdagingen van het implementeren van een evidence-based aanpak in de chiropractische praktijk.

Je verbetert klinische vaardigheden en breidt je klinisch redeneervermogen uit, en bouwt voort op de beoordelings-, diagnostische, behandelings- en rehabilitatievaardigheden die je in de eerdere modules ontwikkeld hebt om managementbenaderingen te ontwikkelen voor cliënten met problemen van toenemende complexiteit. Complexe klinische aandoeningen worden besproken en strategieën voor het omgaan met patiënten worden overwogen. Je bestudeert de huidige gegevens die de principes van de therapeutische behandelingen en protocollen voor specifieke aandoeningen onderbouwen. Je evalueert de uitdagingen van het toepassen van een evidence-based benadering in de chiropractische praktijk. De module doet een beroep op je vermogen om eerder in de cursus geleerde stof op te halen en te synthetiseren en te integreren met nieuwe informatie, kennis en vaardigheden.

Je bouwt voort op de klinische managementbenaderingen die chiropractors ter beschikking staan bij de holistische behandeling van beweging en bewegingsstoornissen. Je verkent de huidige benaderingen bij het ontwerpen en voorschrijven van functionele bewegingsactiviteiten en oefeningen voor het behoud en de verbetering van functie en gezondheid. De fysiologische effecten van lichaamsbeweging op het hoofdlichaam worden bekeken in relatie tot het voorschrijven van lichaamsbeweging bij de behandeling van musculoskeletale disfunctie als gevolg van ziekte, trauma en overbelastingsstoornissen.

Het hedendaagse begrip van pijnwetenschap en de huidige benaderingen van pijnbeoordeling en -beheer worden in deze module geïntroduceerd. Je behandelt principes van pijnbeoordeling en -beheer in de chiropractische praktijk vanuit een holistisch perspectief door de betekenis en gevolgen van pijn voor het individu te onderzoeken (de psychologische, sociale, fysieke en spirituele dimensies van pijn) en de invloed ervan op patiënten en hun familie.

Je verwerft de nodige kennis en vaardigheden om een primair of secundair onderzoek op te zetten en te beheren dat relevant is voor de chiropractische praktijk. Je ontwikkelt vaardigheden in projectontwerp en -beheer; primaire en secundaire onderzoeksmethoden. Je behandelt ook research governance en ethiek om je voor te bereiden op het aanvragen van ethische goedkeuring/release.

Jaar 4

Deze module loopt over twee semesters en biedt je de gelegenheid een stuk onderzoek uit te voeren en een research paper te voltooien. Je bent ook verplicht je onderzoeksgebied te verdedigen via een mondelinge verdediging van een poster. Je toont gevorderde capaciteiten in het opvragen, kritisch beoordelen en ontwikkelen van kennis en inzicht in een onderwerp dat verband houdt met je praktijkgebied. Je ontwikkelt vaardigheden in het overwegen van ethische kwesties met betrekking tot je onderzoek en vergemakkelijkt het demonstreren van gevorderde vaardigheden in het presenteren van onderzoek.

Deze module helpt je om leiding te geven en te managen binnen de post-kwalificerende hedendaagse praktijk in de gezondheidszorg. Je beschouwt de huidige uitdagingen en drijfveren binnen de hedendaagse chiropractische praktijk, kwesties die samenhangen met leiderschap, bedrijfs- en praktijkmanagement en verkent de gedragingen en vaardigheden die effectieve dienstverlening en inter-professioneel werken mogelijk maken. De module maakt gebruik van een masterclass-benadering in verband met zakelijke en praktijkmanagementvaardigheden. Via online en gericht leren verken je de hedendaagse drijfveren en uitdagingen waarmee het chiropractische beroep wordt geconfronteerd. Je analyseert leiderschaps- en kwaliteitsverbeteringsvaardigheden en -gedragingen die een kwalitatief hoogstaande, voortdurend verbeterende praktijk mogelijk maken en zo de reputatie van het beroep verbeteren.

Je consolideert en ontwikkelt je klinisch redeneren en praktische vaardigheden in het vaardigheidslaboratorium en in een praktijkomgeving. De module biedt en nieuwe educatieve uitdaging, want je komt in aanraking met patiënten over de hele levensloop, met een scala aan gezondheidsproblemen binnen de eigen chiropractische kliniek van de universiteit. Door middel van masterclasses onder leiding van externe deskundigen op dit gebied wordt je laatstejaarservaring verrijkt. Je zult partners zijn bij het ontwerpen van de inhoud van de module en gevraagd worden te beslissen over de onderwerpen die in de masterclasses aan bod komen.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Chiropractic (with Integrated Masters) Msci (Hons) aan de Teesside University

55% Therapeuten
23% Andere gezondheidswerkers
11% Verpleegkundigen
2% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
1% Verzorgende persoonlijke diensten
1% Beroepen in de verkoop
1% Bedienden van processen, installaties en machines
1% Elementaire beroepen
1% Beschermende dienstverlenende beroepen
1% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

Bezoek de cursuspagina's van de website van Teesside University (www.tees.ac.uk of Bezoek onze cursuspagina link hieronder) voor informatie over beoordelingsmethoden.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Complementaire en alternatieve geneeskunde

Kwalificatie-eisen

128 UCAS tariefpunten van drie A niveaus, waarvan 40 punten van een natuurwetenschappelijk of sociaal-wetenschappelijk vak, met uitzondering van algemene studies of kritisch denken. Als je een Advanced Double Award (ADA) studeert, heb je 88 UCAS tariefpunten nodig van een combinatie van ADA en één extra A niveau (40 punten moeten van een natuurwetenschappelijk of sociaal-wetenschappelijk onderwerp zijn), exclusief algemene studies of kritisch denken.

128 UCAS tariefpunten uit vijf Highers waarvan 27 punten in een natuurwetenschappelijke of sociaal-wetenschappelijke richting.

128 UCAS tariefpunten van een door de QAA erkende Access cursus in een natuurwetenschappelijk of gezondheidsvak, waaronder 27 studiepunten van niveau 3 met onderscheiding. We kunnen toegangseenheden op niveau 2 in communicatie en wiskunde aanvaarden in plaats van GCSE's voor Engels en wiskunde.

128 UCAS tariefpunten van drie Advanced Highers, waaronder 48 punten in een natuurwetenschappelijk of sociaal-wetenschappelijk vak.

128 UCAS tariefpunten (DDM) in een wetenschaps- of gezondheidsgerelateerd onderwerp. Sport (prestatie en uitmuntendheid), sport- en bewegingswetenschappen, sportcoaching en fitness, en sportvakken zijn aanvaardbaar.

128 UCAS tariefpunten uit vijf Highers/Honours vakken, waarvan 24 punten uit een natuurwetenschappelijk of sociaal-wetenschappelijk vak.


Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Chiropractic (with Integrated Masters), Msci (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Chiropractie (met geïntegreerde masters) Msci (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Internationaal £13000 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Meer informatie over collegegeld en financiering als je uit het VK komt vind je hier: tees.ac.uk/fees, of als je een internationale student bent hier: tees.ac.uk/international/fees. Woon je op de Kanaaleilanden of het eiland Man, neem dan contact op met je onderwijsinstelling: gov.uk/student-finance. De tarieven voor EU kandidaten worden binnenkort bevestigd.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van Teesside University in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van Teesside University in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Geneeskunde & Gezondheid

  • #42 
  • #52 
  Gezondheidsberoepen
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]

Bekijk alle 13 rankings van Teesside University

Over Teesside University

Teesside University, opgericht in 1929, ligt in de omgeving van de grote stad Middlesbrough. Deze instelling is bijzonder actief op het gebied van onderzoek en investeert aanzienlijke middelen in haar zes centra, die elk gewijd zijn aan hun eigen studiegebieden. Voor de studenten die van sport houden, is er ook een grote verscheidenheid aan moderne installaties om aan uw bewegingsbehoeften te voldoen.

Studentensamenstelling van Teesside University

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
11335
postgraduates:
3900
Totaal:
15235
 • Teesside University Students’ Union
 • Reasons to Choose Teesside
 • Anantha Narasimhan: My experience as an international student at Teesside University
 • Teesside University students talk about night safety
 • Nik Quek: My experience as an international student at Teesside University
 • Annise Siaw: My experience as an international student at Teesside University

Lijst met 480 bachelor- en masteropleidingen van Teesside University - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

Teesside University Main Campus
map marker Toon op kaart
Teesside University
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Chiropractic (with Integrated Masters) Msci (Hons) Teesside University 70% 0% 6% £13000 136 Middlesbrough On campus Voltijd
Chiropractic MChiro AECC University College 43% 0% 5% £14872 £15036 128 Bournemouth On campus Voltijd
Master of Chiropractic (Including Foundation Year) MChiro University of South Wales 59% 0% 4% £12600 130 Pontypridd On campus Voltijd
Chiropractic (with Integrated Masters, including Foundation Year) Msci (Hons) Teesside University 70% 0% 6% £13000 136 Middlesbrough On campus Voltijd
Master of Chiropractic MChiro (Hons) University of South Wales 59% 0% 4% £12600 130 Pontypridd On campus Voltijd
Chiropractic (with Foundation Year) MChiro London South Bank University 69% 5% 5% - 155 London On campus Voltijd
Chiropractic MChiro London South Bank University 69% 5% 5% - 155 London On campus Voltijd
Master of Chiropractic MChiro (Hons) McTimoney College of Chiropractic - - - - - Abingdon On campus Voltijd