The University of Edinburgh
Filosofie en Engelse taal MA (Hons)
The University of Edinburgh

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Filosofie

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Engelse taal aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £28000 £24500 £28500
25-75 percentiel bereik £21000 - £33000 £17000 - £33000 £19500 - £38000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Filosofie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22765 £22753 £27616
25-75 percentiel bereik £19034 - £27012 £17544 - £28892 £20795 - £35977

Cursusbeschrijving

Filosofie

Filosofie vormt al minstens 2.500 jaar de kern van het westerse intellectuele leven. Ze staat centraal in ons begrip van de wereld en van onze plaats in en omgang met die wereld.

Filosofie verschaft de instrumenten waarmee de vooronderstellingen van alle gebieden van intellectuele en praktische activiteit systematisch en kritisch onderzocht kunnen worden.

Hoewel er verschillende benaderingen zijn die filosofen hebben gevolgd, is kenmerkend voor de filosofie de nadruk op het gebruik van:

argument

kritisch onderzoek

nauwgezetheid in het redeneren

helderheid van uitdrukking, met inbegrip van het maken van pertinente onderscheidingen

Filosofie in Edinburgh

De universiteit heeft een sterke historische band met het onderwerp, en telt Adam Ferguson en Sir William Hamilton onder haar vroegere studenten.

Edinburgh heeft een van de grootste filosofie-afdelingen van het VK en de Philosophy Society trekt spraakmakende sprekers aan.

Engelse taal

De Engelse taal heeft een goed opgetekende geschiedenis van meer dan 1.000 jaar. De veranderingen ervan zijn te volgen via geschreven materiaal, van middeleeuwse manuscripten tot tekstberichten, en meer recent, via opnamen van gesproken Engels.

Met behulp van technieken uit de moderne taalkunde analyseer je de structuur van geschreven en gesproken Engels en ga je na hoe de taal in de loop van haar geschiedenis veranderd is.

Je kunt ook hedendaagse variëteiten van het Engels en het Schots bestuderen en de overeenkomsten en verschillen tussen de kenmerken van het Engels en andere talen vaststellen.

Samen filosofie en Engelse taal studeren

Dit gezamenlijke programma stelt je in staat een diepgaande kennis in beide vakgebieden te verwerven, en de mogelijkheid je te specialiseren in de onderwerpen die je het meest interesseren.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Philosophy and English Language, MA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Het doel van deze module is de leerlingen kennis te laten maken met enkele van de grote teksten uit de geschiedenis van de filosofie die invloedrijk waren en nog steeds zijn voor de ontwikkeling van de filosofie. Door hun vermogen om een tekst historisch en filosofisch te begrijpen te vergroten, zullen de leerlingen de diepte en betekenis van mijlpalen in de geschiedenis van de filosofie gaan begrijpen, en zich realiseren hoe vooruitgang wordt geboekt in hardnekkige problemen.

Deze module is een inleiding tot de zogenaamde formele of symbolische logica, waarvoor geen voorafgaande kennis van filosofie of wiskunde nodig is.

Het doel van deze module is de studenten kennis te laten maken met enkele van de problemen en begrippen in de moraalfilosofie die centraal staan in de filosofie als discipline. De bestudering van deze problemen en begrippen zal het vermogen van de studenten ontwikkelen om filosofische ideeën en argumenten te begrijpen en kritisch te evalueren.

Deze module ligt in het verlengde van LEL1A en ontwikkelt de instrumenten en kennis die nodig zijn om de verschillende subsystemen van taal die te maken hebben met klank, betekenis, woord- en zinsstructuur die al in die module geïntroduceerd werden, systematisch te onderzoeken, en hoe deze subsystemen aan variatie en verandering onderhevig zijn.

Deze module biedt een korte inleiding tot de studie van taal in het algemeen en van het Engels in het bijzonder. De module gaat in op taalstructuur, taalvariatie, waaronder Engelse en Schotse accenten en dialecten, en wat taal bijzonder maakt.

Jaar 2

Het doel van deze module is de studenten kennis te laten maken met enkele van de problemen en begrippen in de filosofie van de geest en de taalfilosofie die centraal staan in de filosofie. Door enkele van de belangrijkste argumenten en teksten in de filosofie van geest en taal in detail te bestuderen, zal de module het vermogen van de studenten ontwikkelen om filosofische argumenten te begrijpen en kritisch te zijn.

Het doel van deze module is een inleiding te geven tot de belangrijkste problemen in de epistemologie en metafysica. Onderwerpen variëren per jaar, en kunnen zijn: het definiëren van kennis, bronnen van kennis, scepticisme, onenigheid, ruimte en tijd, universalia en particularia, oorzakelijkheid, en vrije wil.

Deze module presenteert een gedetailleerde bespreking van aspecten van de structuur van het Modern Engels in relatie tot enkele kernelementen van de taalkundige theorie. Het onderwijs is thematisch opgezet en behandelt de fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek van het Engels als de voornaamste componenten van de taalkundige structuur.

Deze module biedt de studenten een gedetailleerde inleiding tot de variatie in het Engels in de loop van de tijd en over de geografische ruimte.

Jaar 3

Deze module is bedoeld om de studenten in staat te stellen zich grondig voor te bereiden op het onderzoeken, schrijven en indienen van een proefschrift in Filosofie. Studenten krijgen begeleiding bij het bepalen van een geschikt onderzoeksgebied, het construeren van een onderzoeksvoorstel en het opstellen van een geannoteerde bibliografie / literatuurstudie.

Jaar 4

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Philosophy and English Language MA (Hons) aan de The University of Edinburgh

25% Mediamedewerkers
10% Administratieve beroepen
10% Beroepen in de verkoop
10% Onderwijzende beroepen
10% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
10% Klantenservice beroepen
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Andere onderwijsberoepsbeoefenaren
5% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

Cijfers & studietijd

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Engelse taal

Kwalificatie-eisen

Vereiste vakken: A Levels: geen specifieke A Level vakken vereist. GCSE's: Engels op C of 4.

Bij voorkeur te behalen aan het eind van S5. BBB moet in één jaar van S4-S6 behaald worden. Vereiste vakken: Highers: geen specifieke hogere vakken vereist. Nationale 5-en: Engels met een C.

36 punten met 665 HL - 34 punten met 655 op HL. Vereiste vakken: HL: geen specifieke vakken vereist. SL: Engels op 5.

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 6,5 algemeen met 5,5 in elk onderdeel.
TOEFL (iBT) 92 92 of hoger met 20 in elk onderdeel (inclusief Special Home Edition). We aanvaarden geen TOEFL MyBest Score om aan onze Engelse taaleisen te voldoen.
Cambridge English Advanced 176 algemeen met 162 in elk onderdeel.
Cambridge English Proficiency 176 algemeen met 162 in elk onderdeel.
Trinity ISE ISE II met een onderscheiding in alle vier de onderdelen.

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Philosophy and English Language, MA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Filosofie en Engelse taal MA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
Schotland £1820 Jaar 1
EU £23100 Jaar 1
Internationaal £23100 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Schotland In 2021-22 bedroeg het door de Schotse regering vastgestelde tarief £1.820. Het tarief voor 2022-23 zal naar verwachting begin 2022 door de Schotse regering worden bevestigd. Studenten moeten voor de betaling van hun collegegeld een aanvraag indienen bij het Student Awards Agency Scotland SAAS.

Engeland/Wales/N Ierland Het tarief voor de rest van het VK RUK moet nog bevestigd worden en was 9.250 pond voor 2021. Voor 2022 kan dit stijgen met de inflatie en is het gebonden aan overheidslimieten.

EU Op 9 juli 2020 werd door de Schotse regering het besluit genomen om het gratis universitair onderwijs voor studenten uit de Europese Unie EU met ingang van 2021-22 te beëindigen. Het financieringsbeleid voor EU-onderdanen en aanverwante groepen die in het academisch jaar 2022-23 of later met een studie beginnen, zal in overeenstemming zijn met de internationale tarieven.


Voltijdse internationale en EU studenten betalen een vast jaarlijks tarief voor de duur van hun programma -.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van The University of Edinburgh in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van The University of Edinburgh in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Talen en literatuur

  • #2 
  • #9 
  Engels
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 38 rankings van The University of Edinburgh

Over The University of Edinburgh

De Universiteit van Edinburgh is gevestigd in de gelijknamige Schotse stad en is met haar opening in 1583 een van de oudste universiteiten van het gehele Verenigd Koninkrijk. De universiteit geniet een sterke reputatie voor haar bijdragen aan het internationale onderzoek, wat tot uiting komt in haar opneming in de Russell Group, Universitas 21, en Una Europa. Edinburgh biedt haar inwoners een historische en toch moderne stad, met een bruisend nachtleven, betrouwbaar openbaar vervoer en vriendelijke inwoners.

Lijst met 735 bachelor- en masteropleidingen van The University of Edinburgh - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

Central and Kings Buildings
map marker Toon op kaart
Central area campus
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Archaeology/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 200 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Scottish Literature MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 196 Glasgow On campus Voltijd
French and English Language MA (Hons) The University of Edinburgh 52% 0% 5% £23100 164 Edinburgh On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Psychology MA (Hons) University of Glasgow 87% 0% 1% £70480 206 Glasgow On campus Voltijd
Economics/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 85% 0% 0% £70480 197 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Politics MA (Hons) University of Glasgow 83% 0% 1% £70480 196 Glasgow On campus Voltijd
Digital Media & Information Studies/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 185 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/English Literature MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 196 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Scottish History MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 190 Glasgow On campus Voltijd
Social and Public Policy/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 83% 0% 5% £81600 201 Glasgow On campus Voltijd