The University of Edinburgh
Basisonderwijs met Gaelic (vloeiend sprekers) MA (Hons)
The University of Edinburgh

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Docenten Training

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Docenten Training aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £32000 £27000 £32000
25-75 percentiel bereik £31000 - £33000 £26500 - £27500 £30500 - £34500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Docenten Training opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25479 £24515 £28105
25-75 percentiel bereik £23782 - £28383 £18790 - £27904 £20119 - £32848

Cursusbeschrijving

Het MA (Hons) Primary Education with Gaelic programma wil je ondersteunen om een Gaelic-medium opvoeder te worden die professionele waarden zal ontwikkelen van:

Accredited by the General Teaching Council for Scotland (GTCS).

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Primary Education with Gaelic (Fluent Speakers), MA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Een inleiding tot de Schotse Gaelische vers- en prozaliteratuur, en tot de studie van de Gaelische taal, samen met taalpracticumlessen zowel mondeling als schriftelijk.

Deze inleidende module van 20 studiepunten introduceert onderwijs als een volwaardig studieonderwerp en is gestructureerd rond twee centrale en met elkaar verweven onderdelen: vroegere en huidige perspectieven op onderwijs en de rol ervan in de 21e eeuw; en een inleiding tot onderzoek en het belang ervan voor onderwijs en onderwijsonderzoek. Een kernonderdeel van de module dat in alle onderwijs- en leeractiviteiten is ingebed, is bovendien aandacht voor academische geletterdheid, die wordt ondersteund door een inleidende eenheid over leren aan de universiteit.

Deze module neemt het Schotse Curriculum for Excellence (CfE) als overkoepelend thema. Het omvat een kritische verkenning van enkele van de ideeën die ten grondslag liggen aan de opbouw van CfE en de daarmee samenhangende ideeën over onderwijzen, door hun historische, theoretische en praktische ontwikkeling te beschouwen. De module wil de studenten een kritisch en geïnformeerd inzicht verschaffen in de rol van leraren bij het realiseren van het leerplan, en in de factoren die daarop van invloed kunnen zijn. Een sterk thema is de waardering van de relatie tussen theorie en praktijk in onderwijzen en leren.

Primary Literacies 1 wil de studenten kennis, begrip en praktische ervaring bijbrengen over hoe kinderen leren praten, luisteren, lezen en schrijven, vooral op school. Het is bedoeld als een inleiding tot een reeks onderwerpen binnen Taal in het Onderwijs voor aankomende leraren en anderen die in dit gebied geïnteresseerd zijn.

Deze module laat de leerlingen kennismaken met de complexiteit van de aard van kennis door de fundamentele vragen te stellen: "Wat is kennis?" "Hoe 'weten' we?" en "Waarom is dit belangrijk in het basisonderwijs? Deze fundamentele vragen worden eerst holistisch bekeken, voordat de module zich ontwikkelt tot het herkennen en onderzoeken van kennis op de afzonderlijke gebieden van het leerplan, en hoe dit het leren en onderwijzen in basisscholen beïnvloedt. Leerlingen zullen aangemoedigd worden om alternatieve opvattingen van kennis te overwegen en te weten.

Jaar 2

De module wil de studenten de gelegenheid bieden om het concept van progressie in het leren te onderzoeken binnen disciplinaire contexten en via het geïntegreerde leerplan. Om hun begrip van progressie in leren binnen en over disciplines heen te ontwikkelen zullen de leerlingen zich bezighouden met lezingen en workshops uit leerplangebieden (Maatschappijleer, Kunst, Muziek, RME, PE, Dans, Drama, Wetenschap en Technologie). Via de module maken de leerlingen ook kennis met benaderingen van de integratie van het leerplan (waaronder interdisciplinair, multidisciplinair en transdisciplinair leren) en de daarmee samenhangende praktijken in leren en onderwijzen.

Deze module biedt een korte inleiding tot de studie van taal in het algemeen en van het Engels in het bijzonder. De module gaat in op taalstructuur, taalvariatie, waaronder Engelse en Schotse accenten en dialecten, en wat taal bijzonder maakt.

Deze module laat de studenten kennismaken met de taalkundige analyse van het Schots-Gaelic, waarbij een overzicht gegeven wordt van fonetiek en fonologie, morfologie en syntaxis, samen met aandacht voor belangrijke sociolinguïstische principes en kwesties, waaronder verschijnselen met betrekking tot taalcontact, taalverschuiving en status en corpusplanning.

Deze module biedt de student de gelegenheid zich bezig te houden met en inzicht te ontwikkelen in het leren en onderwijzen van wiskunde in Schotse lagere scholen. Een eerste doel van de module is de studenten voor te bereiden en te steunen in het worden van goed geïnformeerde, zelfverzekerde en reflectieve beoefenaars met betrekking tot hun onderwijs in de lagere wiskunde. De module zal voortbouwen op hun kennis van leertheorieën en deze toepassen in de context van een wiskundige leeromgeving.

Jaar 3

Deze cursus beroepservaring en praktijk is opgezet om een samenhangende, conceptueel uitdagende en praktisch ondersteunde beroepservaring te bieden: ze gaat uit van een 'cognitief leerlingschap'-model. Van augustus tot juni worden de leerlingen in een Gaelic-medium school geplaatst, waar ze authentieke leden van een schoolgemeenschap worden. De leerlingen worden gedurende een heel academisch jaar volledig betrokken bij het ruimere leven van de school, waarbij ze alle stadia meemaken maar in twee worden 'geplaatst'.

Deze cursus wil voortbouwen op de theoretische en praktische inzichten die in de cursussen Primary Studies en Educational Studies ontwikkeld zijn. De cursus sluit aan bij de cursus Primary Studies 3, die sterk de nadruk legt op het ondersteunen van studenten om betekenis te geven aan hun leren door praktijk en voor de praktijk, en bij de cursus Beroepservaring en praktijkstage. De cursus wil de studenten een theoretisch begrip en praktijk bijbrengen, ingebed in schoolervaring, van het onderwijzen van Gaelic als taal en het onderwijzen van het leerplan door het medium Gaelic. Bovendien beoogt de cursus hun inzicht te ontwikkelen in de relevante wetgeving, beleidsmaatregelen en praktijken die een inclusieve schoolcultuur creëren die de leerbehoeften van alle leerlingen ondersteunt, en de studenten te helpen nadenken over hun eigen opkomende professionele identiteit als Gaelic-medium beoefenaars en de ruimere factoren die daarop van invloed zijn.

Om voort te bouwen op de theoretische en praktische inzichten die in Primary Studies 1 en 2 ontwikkeld werden, legt Primary Studies 3 sterk de nadruk op het ondersteunen van de studenten om hun leren zin te geven door de praktijk en voor de praktijk. De cursus Primary Studies 3 en de Beroepservaring en Praktijkstage vullen elkaar noodzakelijkerwijs aan en versterken elkaar. Om leerling-leraren in staat te stellen zin te geven aan zowel de praktijk als aan de praktijk en een begin te maken met het verankeren van de noodzakelijke onderzoekende instelling, richt deze cursus zich op het ontwikkelen van begrip en het oefenen van de vaardigheden die nodig zijn voor een op bewijzen gebaseerde, analytische aanpak van plannen, onderwijzen en beoordelen voor progressie.

Jaar 4

Deze cursus beroepservaring en praktijk is opgezet om een samenhangende, conceptueel uitdagende en praktisch ondersteunde beroepservaring te bieden: ze gaat uit van een 'cognitief leerlingschap'-model. Van augustus tot juni worden de leerlingen in een Gaelic-medium school geplaatst, waar ze authentieke leden van een schoolgemeenschap worden. De leerlingen worden gedurende een heel academisch jaar volledig betrokken bij het ruimere leven van de school, waarbij ze alle stadia meemaken maar in twee worden 'geplaatst'.

Deze cursus wil voortbouwen op de theoretische en praktische inzichten die in de cursussen Primary Studies en Educational Studies ontwikkeld zijn. De cursus sluit aan bij de cursus Primary Studies 3, die sterk de nadruk legt op het ondersteunen van studenten om betekenis te geven aan hun leren door praktijk en voor de praktijk, en bij de cursus Beroepservaring en praktijkstage. De cursus wil de studenten een theoretisch begrip en praktijk bijbrengen, ingebed in schoolervaring, van het onderwijzen van Gaelic als taal en het onderwijzen van het leerplan door het medium Gaelic. Bovendien beoogt de cursus hun inzicht te ontwikkelen in de relevante wetgeving, beleidsmaatregelen en praktijken die een inclusieve schoolcultuur creëren die de leerbehoeften van alle leerlingen ondersteunt, en de studenten te helpen nadenken over hun eigen opkomende professionele identiteit als Gaelic-medium beoefenaars en de ruimere factoren die daarop van invloed zijn.

Om voort te bouwen op de theoretische en praktische inzichten die in Primary Studies 1 en 2 ontwikkeld werden, legt Primary Studies 3 sterk de nadruk op het ondersteunen van de studenten om hun leren zin te geven door de praktijk en voor de praktijk. De cursus Primary Studies 3 en de Beroepservaring en Praktijkstage vullen elkaar noodzakelijkerwijs aan en versterken elkaar. Om leerling-leraren in staat te stellen zin te geven aan zowel de praktijk als aan de praktijk en een begin te maken met het verankeren van de noodzakelijke onderzoekende instelling, richt deze cursus zich op het ontwikkelen van begrip en het oefenen van de vaardigheden die nodig zijn voor een op bewijzen gebaseerde, analytische aanpak van plannen, onderwijzen en beoordelen voor progressie.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Primary Education with Gaelic (Fluent Speakers) MA (Hons) aan de The University of Edinburgh

93% Onderwijzende beroepen
1% Beschermende dienstverlenende beroepen
1% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst

Cijfers & studietijd

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Docenten Training

Kwalificatie-eisen

Vereiste vakken: A Levels: geen specifieke A Level vakken vereist. GCSE's: Engelse taal en Engelse literatuur, beide C of 4, en wiskunde B of 6. Bijkomende vereisten: SQA Hoger: Scottish Gàidhlig B, of Scottish Gàidhlig National 5 A. Sollicitanten met SQA Higher genieten de voorkeur. SQA Higher/National 5 'Gaelic (Learners)' wordt niet aanvaard voor het programma 'Vloeiend Spreken'.

ABBB aan het eind van S5 of AABB/ABBBB aan het eind van S6. BBB moet in één jaar van S4-S6 gehaald worden. Vereiste vakken: Highers: Engels op B. Aanvragers met Schots Gàidhlig genieten de voorkeur. National 5s: Wiskunde of toepassingen van wiskunde met B en Scottish Gàidhlig met A (indien niet op Higher). SQA Higher/National 5 'Gaelic (Leerlingen)' wordt niet aanvaard voor het programma Vloeiend Sprekenden. Neem voor alternatieve aanvaardbare kwalificaties voor wiskunde contact met ons op voordat je je aanmeldt.

34 punten met 655 op HL. Vereiste vakken: HL: Engels op 5. SL: Wiskunde op 5. SL Wiskundestudies wordt voor deze graad niet aanvaard. Extra vereiste: SQA Hoger: Scottish Gàidhlig B, of Scottish Gàidhlig National 5 A. Sollicitanten met SQA Higher hebben de voorkeur. SQA Higher/National 5 'Gaelic (Leerlingen)' wordt niet aanvaard voor het programma 'Vloeiend Spreken'.

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 6,5 algemeen met 5,5 in elk onderdeel.
TOEFL (iBT) 92 92 of hoger met 20 in elk onderdeel (inclusief Special Home Edition). We aanvaarden geen TOEFL MyBest Score om aan onze Engelse taaleisen te voldoen.
Cambridge English Advanced 176 algemeen met 162 in elk onderdeel.
Cambridge English Proficiency 176 algemeen met 162 in elk onderdeel.
Trinity ISE ISE II met een onderscheiding in alle vier de onderdelen.

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Primary Education with Gaelic (Fluent Speakers), MA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Basisonderwijs met Gaelic (vloeiend sprekers) MA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
Schotland £1820 Jaar 1
EU £23100 Jaar 1
Internationaal £23100 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Schotland In 2021-22 bedroeg het door de Schotse regering vastgestelde tarief £1.820. Het tarief voor 2022-23 zal naar verwachting begin 2022 door de Schotse regering worden bevestigd. Studenten moeten voor de betaling van hun collegegeld een aanvraag indienen bij het Student Awards Agency Scotland SAAS.

Engeland/Wales/N Ierland Het tarief voor de rest van het VK RUK moet nog bevestigd worden en was 9.250 pond voor toelating in 2021. Voor 2022 kan dit stijgen met de inflatie en is het gebonden aan overheidslimieten.

EU Op 9 juli 2020 werd door de Schotse regering het besluit genomen om het gratis universitair onderwijs voor studenten uit de Europese Unie EU met ingang van 2021-22 te beëindigen. Het financieringsbeleid voor EU-onderdanen en aanverwante groepen die in het academisch jaar 2022-23 of later met een studie beginnen, zal in overeenstemming zijn met de internationale tarieven.


Voltijdse internationale en EU studenten betalen een vast jaarlijks tarief voor de duur van hun programma -.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van The University of Edinburgh in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van The University of Edinburgh in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Onderwijs

  • #1 
  • #3 
  Opleiding
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]
  • #1 
  • #8 
  Opleiding
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 09 september, 2023]
  • #1 
  • #31 
  Opleiding
  THE World University Rankings by Subject
  [Gepubliceerd 26 oktober, 2022]
  • #1 
  • #45 
  Opleiding
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
  [Gepubliceerd 22 juli, 2023]
  • #1 
  • #76 
  Opleiding
  GRAS Global Ranking of Academic Subjects - ShanghaiRanking
  [Gepubliceerd 19 juli, 2022]

Bekijk alle 38 rankings van The University of Edinburgh

Over The University of Edinburgh

De Universiteit van Edinburgh is gevestigd in de gelijknamige Schotse stad en is met haar opening in 1583 een van de oudste universiteiten van het gehele Verenigd Koninkrijk. De universiteit geniet een sterke reputatie voor haar bijdragen aan het internationale onderzoek, wat tot uiting komt in haar opneming in de Russell Group, Universitas 21, en Una Europa. Edinburgh biedt haar inwoners een historische en toch moderne stad, met een bruisend nachtleven, betrouwbaar openbaar vervoer en vriendelijke inwoners.

Lijst met 735 bachelor- en masteropleidingen van The University of Edinburgh - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

Central and Kings Buildings
map marker Toon op kaart
Central area campus
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Primary Education with Gaelic (Fluent Speakers) MA (Hons) The University of Edinburgh 79% 0% 3% £23100 197 Edinburgh On campus Voltijd
Primary Education with Gaelic (Learners) MA (Hons) The University of Edinburgh 79% 0% 0% £23100 217 Edinburgh On campus Voltijd
Primary Education with Teaching Qualification (Dumfries) MA (Hons) University of Glasgow 71% 5% 0% £81600 183 Glasgow On campus Voltijd
Primary Education MA (Hons) University of Aberdeen 69% 0% 3% - 182 Aberdeen On campus Voltijd
Gaelic/History MA (Hons) University of Glasgow 77% 3% 2% £70480 178 Glasgow On campus Voltijd
Gaelic/Scottish History MA (Hons) University of Glasgow 77% 3% 2% £70480 178 Glasgow On campus Voltijd
Gaelic/German MA (Hons) University of Glasgow 53% 0% 10% £79290 185 Glasgow On campus Voltijd
Gaelic/Social & Public Policy MA (Hons) University of Glasgow 83% 0% 5% £70480 200 Glasgow On campus Voltijd
Gaelic/Celtic Civilisation MA (Hons) University of Glasgow 81% 0% 5% £70480 190 Glasgow On campus Voltijd
Gaelic/Business and Management MA (Hons) University of Glasgow 76% 0% 0% £70480 200 Glasgow On campus Voltijd