The University of Manchester
Endocrinologie & Diabetes PhD
The University of Manchester

Aangeboden cursusmodaliteiten

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Endocrinologie is de studie van hormonen: chemische boodschappers die door gespecialiseerde cellen van bepaalde weefsels en organen in de bloedbaan worden uitgescheiden. Elke cel in het lichaam staat onder hormonale regulatie. Hormoonwerking kan ook autocrien (dezelfde cel) of paracrien (naburige cellen) zijn, waardoor groeifactoren en veel cytokinen deel uitmaken van de endocrinologie. Het doel van klinische endocrinologie is de zorg te verbeteren voor patiënten met stoornissen van de hormoon-afscheidende organen of een gebrekkige hormoonwerking op doelcellen.

Diabetes wordt gedefinieerd als een onvermogen om de circulerende glucosespiegels binnen de gestelde grenzen te houden, als gevolg van onvoldoende hoeveelheden en/of werking van het hormoon insuline. Insuline wordt afgescheiden door de beta-cellen van de pancreatische eilandjes en regelt een groot deel van de stofwisseling van het lichaam, niet alleen de glucosespiegel. Cellulaire schade door langdurige diabetes tast vele organen en weefsels aan, waaronder de ogen, de nieren, de zenuwen en het hart. Vanwege deze complexiteit en dit belang is diabetes uitgegroeid tot een eigen specialisme naast endocrinologie. Ons door hoofdonderzoekers geleid onderzoek strekt zich uit van ontdekkingswetenschap in het laboratorium die vertaald wordt tot internationaal gefinancierde klinische proeven en vernieuwende nieuwe behandelingsstrategieën, zoals eilandjestransplantatie.

De onderzoeksactiviteiten binnen dit programma lopen van fundamenteel basisonderzoek tot klinische vertaling en patiëntgericht onderzoek. Een geïntegreerde 'bench-to-bedside' translationele aanpak is essentieel om de onderliggende mechanismen te begrijpen die verantwoordelijk zijn voor de regulering van onze fysiologie bij zowel gezondheid als ziekte. Samenwerken in speciaal gebouwde faciliteiten zorgt voor een stimulerende en geavanceerde omgeving.

Het onderzoek binnen dit programma is gericht op de volgende thema's:

Biologische Timing - Onze inwendige lichaams(circadiane) klok is essentieel voor de regeling van de meeste aspecten van onze fysiologie en ons gedrag. De Universiteit van Manchester heeft een van de grootste groepen circadiane biologen in Europa, ondergebracht in het Centre for Biological Timing (CfBT). Voorbeeldige onderzoeksprogramma's zijn: moleculaire mechanismen binnen de lichaamsklok; de invloed van licht, omgeving en gedrag op onze lichaamsklok, gezondheid en welzijn; circadiane controle van metabolisme, ontsteking en gedrag.

Endocrinologie en Diabetes - We hebben actieve onderzoeksprogramma's over de hele endocrinologie, met inbegrip van energiestofwisseling, complicaties van diabetes, epidemiologie, menselijke ontwikkeling, en de wisselwerking tussen circadiane ritmen en het endocriene systeem. Bij het werk in onze groepering wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende benaderingen, waaronder celbiologie, preklinische modelorganismen van gedrag, en menselijke studies, variërend van experimentele geneeskunde tot grootschalige cohortanalyse.

Gastro-enterologie en voeding - De onderzoeksactiviteiten strekken zich uit van inzicht in de basisfysiologie en de mechanismen van darm- en leverziekten, tot innovaties in onderzoek en behandeling. Belangrijke onderzoeksgebieden zijn neurogastro-enterologie, inflammatoire darmziekten, leverfibrose en klinische voeding. Wij hanteren een multidisciplinaire aanpak van basale modelsystemen tot klinische studies en interventieproeven.

Metabolisme en zwaarlijvigheid - We zijn ook geïnteresseerd in de hersenen en hoe die de eetlust, de bloedsuikerspiegel, het lichaamsgewicht en de energie-uitgaven regelen. Een goed begrip van deze systemen kan het in de toekomst mogelijk maken ze te manipuleren om stofwisselingsziekten, zoals zwaarlijvigheid en diabetes, te beheersen.

Moleculaire en cellulaire fysiologie - We hebben actieve belangstelling voor de hele fysiologie, met inbegrip van de extracellulaire homeostase, cellulaire en moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan fibrotische ziekte, en ook voor de detectie van calcium, glucose, vetzuren, ionen en andere fundamentele voedingsstoffen, zowel bij gezondheid als ziekte. We gebruiken een verscheidenheid van in vitro en in vivo benaderingen, waaronder bio-imaging, en geavanceerde moleculaire en functionele technieken om een reeks metabolische vragen te beantwoorden.

Toelatingsvoorwaarden

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.5
  • Manchester Business School East - Undergraduate Degrees
  • 6.5
  • Manchester Business School - Graduate Degrees
  • 7.0
  • Graduate Degrees
  • (no subscore less than 6.0)
  • 7.0
  • Undergraduate Degrees
  • (no subscore less than 6.0)

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Endocrinology & Diabetes, PhD te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Om tot een PhD programma te worden toegelaten, moeten de kandidaten in het bezit zijn van een Upper Second class Honours graad (of het equivalent daarvan in het buitenland) in een verwant vakgebied, of op het punt staan die te behalen. Een lagere graad van tweede honours kan in overweging worden genomen als de kandidaten ook in het bezit zijn van een masterdiploma met een Merit classificatie.

Kosten

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Universiteitrankings

Score van The University of Manchester in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 39 rankings van The University of Manchester

Over The University of Manchester

De Universiteit van Manchester is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit die onderwijs, kennis en wijsheid wil bevorderen in het belang van de samenleving. Op de hoofdlocatie van de Universiteit van Manchester zijn de meeste faculteiten gevestigd. Studenten noemen dit "de campus", hoewel Manchester in werkelijkheid geen campus heeft, maar verspreid ligt over de hele stad Manchester.

Lijst met 786 bachelor- en masteropleidingen van The University of Manchester - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van The University of Manchester

 • What makes Manchester special?
 • International students | Aranzazu Carmona Orbezo
 • Chendrawaty Indah Jopoetro: international student profile - The Indonesian Society
 • Fiona’s story: Equity and Merit Scholarships at The University of Manchester
 • The University of Manchester welcomes our new students

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - University Recruitment And Adm
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Endocrinology & Diabetes PhD The University of Manchester - - - - - Manchester On campus Voltijd
Endocrinology & Diabetes PhD The University of Manchester - - - - - Manchester On campus Voltijd