The University of York
English/History of Art (Equal) BA (Hons)
The University of York

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Je behandelt een breed scala aan literaire en kunsthistorische onderwerpen die reiken van de klassieke periode tot de 21e eeuw. Onze internationale kijk houdt rekening met de Europese en mondiale context van kunst en literatuur.

Alle studenten die een gecombineerde cursus volgen, nemen elk jaar 120 studiepunten, zodat je over de hele loop van je studie in totaal 360 studiepunten opneemt. In je eerste jaar verdeel je je tijd gelijkelijk tussen Engels en Kunstgeschiedenis. In het tweede en derde jaar is het mogelijk de balans te wijzigen en meer tijd aan het ene of het andere vak te besteden.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 145 afgestudeerden van English/History of Art (Equal) BA (Hons) en andere cursussen in bij de The University of York voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
80 /100
145 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Engelse studies (niet-specifiek)

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £21000 £24000 £30000
25-75 percentiel bereik £18500 - £25500 £19500 - £29000 £24000 - £37000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Engelse studies (niet-specifiek) opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £21985 £22088 £25945
25-75 percentiel bereik £18464 - £25077 £16820 - £26738 £19775 - £32322

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding English/History of Art (Equal), BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module is een fundamentele basismodule voor alle eerstejaarsstudenten Engelse Literatuur, ook voor studenten van een combinatiecursus. Het zal alle studenten helpen zich bezig te houden met nieuwe benaderingen van literaire studies, terwijl ze met een scala van teksten en onderwerpen in aanraking komen. De module gaat specifiek in op de relatie tussen moderniteit, ?het moderne?, en literaire cultuur, en werkt uit vanaf het begin van de achttiende eeuw en door de negentiende eeuw heen om dan bij de twintigste uit te komen. De module onderzoekt een scala van genres en vormen, en introduceert ook kritische termen, concepten en theorieën die gebruikt zijn om met moderniteit en moderne literatuur te worstelen. De module is ingedeeld in vier hoofdthema's, met titels als ?Moderne onderwerpen?, ?Wetenschap en politiek?, ?Geloof en vorm?, ?Modernisme en de stad?.

Deze module is een fundamentele kernmodule, en zal de studenten van het 1e jaar Engels helpen nieuwe ?benaderingen? van literatuurwetenschap te begrijpen, terwijl ze met een scala van teksten en onderwerpen in aanraking komen. De module gaat specifiek in op het idee van ?andere werelden? in middeleeuwse en vroegmoderne literatuur en cultuur. De middeleeuwen en de vroegmoderne tijd kunnen voor ons "anders" lijken door hun afstand in de tijd, en hun verschillende wereldbeelden, ideeën, en zelfs emoties. Maar tegelijk verbeeldden middeleeuwse en vroegmoderne schrijvers zelf ?andere werelden?: hemel en hel; monsterlijke grensgebieden en onontdekte landen; vreemde gebieden van magie en betovering.

Het doel van deze module is de materiële aard van kunstwerken en architectuur te onderzoeken. We zien kunst en gebouwen gewoonlijk op foto's gereproduceerd, maar de meeste kunstwerken zijn driedimensionale fysieke voorwerpen, opgebouwd uit specifieke materialen. Via een reeks lezingen en workshops leer je hoe je de visuele en materiële kwaliteiten van een grote verscheidenheid aan media kunt beschrijven, analyseren en interpreteren, van glas-in-lood, beeldhouwkunst en gebouwen tot olieverfschilderijen, werken op papier, fotografie en performance. We onderzoeken de invloed die de keuze van bepaalde materialen en technieken heeft op het uiterlijk en de betekenis van het kunstwerk of de architectuur. We onderzoeken de geschiedenis van het kijken en de receptie van deze materiële voorwerpen in een grote verscheidenheid van soorten en historische perioden. De module behandelt ook ideeën over materialiteit en hoe die ons begrip en interpretatie van kunstwerken en architectuur beïnvloeden.

Key Concepts is een jaarmodule die je laat kennismaken met de belangrijkste elementen van de literaire studie aan de universiteit. Het omvat twee delen: een inleiding tot de kritische en literaire theorie, en een praktische inleiding tot retoriek en schrijven. Het onderdeel Kritische theorie wordt uitsluitend in de vorm van hoorcolleges gegeven, tijdens de herfst- en voorjaarstermijnen en gedurende vier weken extra in de zomermiddag, wanneer je revisieworkshops volgt. Je verkent de belangrijkste en meest fundamentele manieren om literaire teksten te analyseren, waaronder genres, vormen en film-theorie. Je maakt kennis met het belang van literaire en kritische theorie, een geheel van belangrijke kritische en theoretische concepten, standpunten en instrumenten. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: Marxisme, Feminisme, Psychoanalyse, Postkolonialisme en Queer Theorie. Deze reeks colleges van een jaar wordt zo georganiseerd dat je een ingang krijgt in spannende, ingewikkelde en genuanceerde gebieden van literaire analyse en theorievorming, die je gedurende je hele studieprogramma van pas zullen komen. De lezingen zullen putten uit specifieke stukken en delen uit de Norton Anthology of Theory and Criticism, zodat de studenten deze zeer grote en zeer nuttige bron moeten leren kennen.

Deze module behandelt enkele van de essentiële vaardigheden en kennis die je zullen helpen om zelfstandig te studeren en werk van een hoog academisch niveau te produceren, wat van vitaal belang is voor succes in York. Deze module zal: academische integriteit en academisch wangedrag definiëren; uitleggen waarom en wanneer je bronmateriaal en andermans werk moet refereren; interactieve oefeningen geven om je te helpen beoordelen of je de concepten begrepen hebt; en antwoorden geven op FAQ's en links naar nuttige bronnen.

Jaar 2

Jaar 3

Het proefschrift nodigt de studenten uit een onderzoeksproject te ondernemen dat de studie van Engels en Kunstgeschiedenis samenbrengt, en staat onder toezicht van een medewerker van beide afdelingen.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding English/History of Art (Equal) BA (Hons) aan de The University of York

18% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
13% Artistieke, literaire en media beroepen
12% Mediamedewerkers
10% Administratieve beroepen
8% Beroepen in de verkoop
8% Elementaire beroepen
6% Onderwijzende beroepen
4% Verzorgende persoonlijke diensten
2% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
2% Bibliothecarissen en aanverwante beroepskrachten

Cijfers & studietijd

Beoordelingsmethoden

Verdeling van de studietijdToelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Essentieel vak: Engelse Literatuur of Engelse Taal en Literatuur (of gelijkwaardig) met graad A is essentieel.

Alleen aanvaardbaar in combinatie met Scottish Advanced Highers.

Behaal het Access to HE Diploma met 36 studiepunten op Onderscheiding waarvan minstens 9 in Engelse Literatuur-gerelateerde eenheden en 9 op Merit of hoger.

Aanvaardbaar in combinatie met Scottish Highers. Engels Literatuur voor gevorderden met rang A is essentieel.

Als je een A of hoger behaalt op EPQ, kom je in aanmerking voor een alternatief aanbod tot één A Level graad (of gelijkwaardig) lager dan ons standaardaanbod.

Met 6,6,6 in Higher Level vakken waaronder Engelse Literatuur.

We overwegen een reeks BTEC kwalificaties die gelijkwaardig zijn aan 3 A Levels, of in combinatie met A Levels of andere kwalificaties. Een A niveau in Engelse literatuur of Engelse taal en literatuur (of een gelijkwaardige kwalificatie) met een graad A is essentieel. We kunnen ook relevante eenheden in je BTEC als A Level English Literature equivalent beschouwen.

We beschouwen een reeks OCR kwalificaties die gelijkwaardig zijn aan 3 A Levels, of in combinatie met A Levels of andere kwalificaties. Een A niveau in Engelse Literatuur of Engelse Taal en Literatuur (of een gelijkwaardige kwalificatie) met een A graad is essentieel. We kunnen ook relevante eenheden in je OCR Cambridge Technical als A Level English Literature equivalent beschouwen.

We beschouwen deze kwalificatie naast of in combinatie met A Levels of andere kwalificaties, als gelijkwaardig aan één A Level.

Cambridge Pre-U Engelse Literatuur met graad D3 is essentieel.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.0
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op English/History of Art (Equal), BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Engels/Geschiedenis van de Kunst (Gelijkwaardig) BA (Hons)

EU £19600 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £19600 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Voor aanvullende informatie zie onze webpagina's op: https://www.york.ac.uk/study/undergraduate/fees-funding/

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van The University of York in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van The University of York in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Kunst Visual & Performing

  • #8 
  • #10 
  Kunstgeschiedenis
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]
  • #12 
  • #13 
  Kunstgeschiedenis, architectuur & design
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]

Sociale Studies & Geesteswetenschappen

  • #9 
  • #10 
  Geschiedenis
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]
  • #13 
  • #14 
  Geschiedenis
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]
  • #12 
  • #50 
  Geschiedenis
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]
  • #16 
  • #51 
  Geschiedenis
  QS World University Rankings By Subject
  [Gepubliceerd 20 april, 2022]

Bekijk alle 41 rankings van The University of York

Over The University of York

De Universiteit van York, gewoonlijk afgekort tot Ebor, is een collegiale onderzoeksuniversiteit die is gevestigd in de historische en pittoreske stad York, Engeland. De belangrijkste campussen zijn de East en West campussen, die op slechts enkele minuten loopafstand van elkaar liggen, terwijl de universiteit nog een andere locatie heeft, King's Manor genaamd, iets ten noordwesten van het stadscentrum.

Studentensamenstelling van The University of York

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
14285
postgraduates:
5685
Totaal:
19970
 • Living on campus
 • Undergraduate study at York: Be exceptional
 • A postgraduate view of the city of York
 • Meet Srishti from India
 • YSTV's Freshers Guide to York 2017

Waar wordt dit programma onderwezen

The University of York
map marker Toon op kaart
Main Site - Heslington
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of Exeter 76% 5% 0% £20000 163 Exeter On campus Voltijd
Aberystwyth University 96% 10% 5% £14300 121 Aberystwyth On campus Voltijd
New College of the Humanities 93% 0% 15% £14000 133 London On campus Voltijd
University of Exeter 76% 5% 0% £20000 163 Exeter On campus Voltijd
Royal Holloway, University of London 83% 5% 5% £19300 124 Egham On campus Voltijd
Aberystwyth University 81% 10% 25% £14300 134 Aberystwyth On campus Voltijd
University of Exeter 76% 5% 0% £20000 163 Exeter On campus Voltijd
University of Essex 85% 0% 7% £16850 107 Colchester On campus Voltijd
Liverpool John Moores University 91% 2% 7% £16100 149 Liverpool On campus Voltijd
University of East Anglia 85% 5% 5% £17100 £18000 148 Norwich On campus Voltijd