The University of York
Mathematics/Computer Science (Equal) (4 years) MMath (Hons)
The University of York

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Informatica heeft wiskunde als basis, en de studie van de twee elkaar aanvullende vakken stelt je in staat onderwerpen te bestuderen die in beide disciplines centraal staan en tegelijk inzicht te krijgen in hoe de twee disciplines elkaar kruisen. Je bestudeert beide vakken in gelijke mate, en de vaardigheden die je bij beide vakken opdoet, maken je zeer inzetbaar in allerlei sectoren van het bedrijfsleven.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 125 afgestudeerden van Mathematics/Computer Science (Equal) (4 years) MMath (Hons) en andere cursussen in bij de The University of York voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
76 /100
125 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Wiskunde

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25500 £28000 £33500
25-75 percentiel bereik £22000 - £30500 £22500 - £35000 £26500 - £45500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Wiskunde opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27211 £26180 £31621
25-75 percentiel bereik £23150 - £32620 £20109 - £34153 £23238 - £43130

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Mathematics/Computer Science (Equal) (4 years), MMath (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

De eerste jaren van alle wiskundeprogramma's zijn bedoeld om de studenten een grondige basis te geven in een breed spectrum van wiskundige ideeën, technieken en hulpmiddelen, zodat ze toegerust zijn voor de latere fasen van hun opleiding. Tijdens het eerste jaar consolideren, verbreden en verruimen we niet alleen de kernstof van de voorstudie, maar zetten we ook een culturele overgang in gang naar de rigoureuze ontwikkeling van de wiskunde die kenmerkend is aan de universiteit. De studenten ontwikkelen zowel hun kennis van wiskunde als onderwerp als hun redeneer- en communicatievaardigheden, door middel van lezingen, tutorials, seminars, begeleide zelfstudie, zelfstandig leren en projectwerk. Deze ontwikkeling komt aan bod in al onze eerstejaars modules, hoewel verschillende modules een verschillend accent hebben.

De eerste jaren van alle wiskundeprogramma's zijn bedoeld om de studenten een grondige basis te geven in een breed spectrum van wiskundige ideeën, technieken en hulpmiddelen, zodat ze toegerust zijn voor de latere fasen van hun opleiding. Tijdens het eerste jaar consolideren, verbreden en verruimen we niet alleen de kernstof van de voorstudie, maar zetten we ook een culturele overgang in gang naar de rigoureuze ontwikkeling van de wiskunde die kenmerkend is aan de universiteit. De studenten ontwikkelen zowel hun kennis van wiskunde als onderwerp als hun redeneer- en communicatievaardigheden, door middel van lezingen, tutorials, seminars, begeleide zelfstudie, zelfstandig leren en projectwerk. Deze ontwikkeling komt aan bod in al onze eerstejaars modules, hoewel verschillende modules een verschillend accent hebben.

Leerlingen maken kennis met sleutelbegrippen die nodig zijn om rigoureuze en geldige gegevensanalyse uit te voeren. Studenten maken kennis met processen voor het verzamelen, manipuleren en opschonen van gegevens, terwijl ze ervaring opdoen met het beoordelen van de kwaliteit van gegevensbronnen. Studenten maken kennis met de belangrijkste statistische tests voor frequentistische gegevenswetenschap, waarbij specifieke theorieën worden onderzocht en getest via beschrijvende en inferentiële statistiek. Studenten zullen hun bestaande programmeerkennis toepassen om deze tests uit te voeren in een geschikte programmeertaal met behulp van bestaande statistische bibliotheken.

Deze module behandelt enkele van de essentiële vaardigheden en kennis die je zullen helpen om zelfstandig te studeren en werk van een hoog academisch niveau te produceren, wat van vitaal belang is voor succes in York. Deze module zal: academische integriteit en academisch wangedrag definiëren; uitleggen waarom en wanneer je bronmateriaal en andermans werk moet refereren; interactieve oefeningen geven om je te helpen beoordelen of je de concepten begrepen hebt; en antwoorden geven op FAQ's en links naar nuttige bronnen.

Leerlingen maken kennis met verschillende programmeerconstructies, basis gegevensstructuren, commandoregel gereedschappen, geïntegreerde ontwikkelomgevingen en het testen van programma's per eenheid. Leerlingen leren hoe ze welomschreven taken kunnen beschrijven met pseudocode en ze vertalen in programma's met behulp van een procedureel programmeerparadigma. De module wordt onderwezen met behulp van Python als een procedurele taal om deze vaardigheden te oefenen.

De leerlingen beginnen met het programmeren van belangrijke gegevensstructuren zoals stapels, rijen, bomen en grafieken. Ze maken kennis met het idee van complexiteit van een algoritme, en hoe tijd en ruimte te karakteriseren via formele notaties en bewijsvoeringstechnieken. De leerlingen krijgen les in het gebruik van een objectgeoriënteerde taal als Java, en leren de grondbeginselen van testgestuurd ontwikkelen om hun code te testen en de succesvolle werking ervan aan te tonen. Leerlingen maken ook kennis met verschillende paradigma's voor het ontwerpen van algoritmen, zoals greedy algoritmen.

Leerlingen die deze module volgen maken kennis met de concepten van formele talen en de abstracte machines die ze aanvaarden als een manier om berekeningen te beschrijven. De leerlingen zullen een diepgaand begrip hebben van eindige automaten en pushdown automaten, met hun bijbehorende talen en bijbehorende bewijstechnieken, en kennismaken met complexere machines die contextgevoelige en recursief telbare talen accepteren, om ze te kunnen identificeren en beschrijven.

Jaar 2

De leerlingen bouwen voort op de stof in Gegevens 1 en Software 2. De leerlingen leren meer verfijnde methoden van statistische analyse om interessante vragen over gegevens te beantwoorden. De kernbegrippen achter relationele en andere databases worden in deze module geïntroduceerd als een manier om gegevens op te slaan en te raadplegen. Meer specifiek leren de leerlingen; meer geavanceerde statistiek die voortborduurt op Gegevens 1, de grondbeginselen van relationele databases en SQL, en over andere databaseparadigma's (object, document). Een belangrijk doel van de module is dit te leveren in de context van het oplossen van complexe problemen en het leveren van inzichten over meerdimensionale gegevens.

Deze module introduceert het gebied van de Kunstmatige Intelligentie, de belangrijkste benaderingen binnen het vakgebied en filosofische vragen zoals wat het betekent dat een machine begrijpt en of mensen zelf als machines kunnen worden gezien. De studenten leren de theorie en praktijk van klassieke AI technieken, waarbij aan bod komen: probleemrepresentatie, zoek-gebaseerde AI, kennisrepresentatie met behulp van propositionele en eerste orde logica en satisfiability. Het praktische werk omvat zowel pen en papier oefeningen als implementatie met basis Python.

Deze module ontwikkelt de lineaire algebra door de studie van algemene eigenschappen van lineaire stelsels van vergelijkingen en lineaire transformaties, en gaat verder van de in het eerste jaar ontwikkelde stof om de natuurlijke overgang te maken van lineaire eigenschappen in coördinatenruimten naar abstracte lineaire algebra.

Deze module leert de grondbeginselen en enkele geavanceerde kenmerken van getypeerd, lui functioneel programmeren; geïllustreerd met een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder het implementeren van Domeinspecifieke Talen door zowel diepe als ondiepe inbedding. Behandelt een scala van functioneel-programmeertechnieken, typeklassen, en testgereedschappen.

Het doel van deze module is basisbegrippen en resultaten in de computabiliteitstheorie en complexiteitstheorie te introduceren. In het bijzonder zullen de leerlingen de begrippen Turing-herkenbare talen en Turing-computable functies leren, en het verschil tussen oplosbare en onoplosbare problemen. Ze zullen in staat zijn onoplosbaarheid te bewijzen door reductie. Ze zullen de tijd- en ruimtecomplexiteit van Turing machines begrijpen, en complexiteitsklassen als P, NP, PSpace, NPSpace en NPC. Ze zullen NP-compleetheid door reductie kunnen bewijzen.

In deze module bespreken we de drie essentiële ingrediënten van calculus?continuïteit, differentieerbaarheid en integreerbaarheid?waarbij we de kenmerkende smaak van elke theorie naar voren brengen, en hun onderlinge verbanden en toepassingen beschrijven; we krijgen een dieper inzicht in de drie beroemde differentiaaloperatoren van de klassieke vectorrekening: div, grad en curl; we beschrijven stellingen van Stokes en Gauss die deze onderwerpen met elkaar verbinden.

De module Zuivere Wiskunde in Stap 2 legt de nadruk op de kracht van abstractie door wiskundige theorieën te ontwikkelen vanuit axioma's in verschillende contexten ? Groepentheorie, Getaltheorie, Ringen en Velden, Meetkunde. Deze vier thema's delen veel gemeenschappelijke aspecten, en vorderen op een strenge manier met de nadruk op bewijzen, hoewel toepassingen en verbanden met andere gebieden van de wiskunde nooit ver uit het zicht zijn. Aan het eind van de module zullen de leerlingen de reikwijdte en de kracht van de zuivere wiskunde waarderen, en een grondige basis hebben voor verdere studie in de derde en vierde fase.

Jaar 3

Jaar 4

De doelen van deze module zijn: het vermogen ontwikkelen om een uitgebreid zelfstandig onderzoek te doen naar een wiskundig onderwerp naar keuze, en een duidelijk verslag van de bevindingen te presenteren; leren hoe je wiskunde op een duidelijke en beknopte manier schrijft, met gebruikmaking van gevestigde conventies; een wiskundig proefschrift schrijven, met gebruikmaking van het wetenschappelijke zetprogramma LaTeX; en een formele wiskundige voordracht voorbereiden, en die presenteren voor een publiek van vakgenoten en academici.

Na afloop van het project zal de student de praktische vaardigheden verworven hebben die alleen verkregen kunnen worden door de ervaring van het zelfstandig (onder toezicht) verrichten van onderzoek. De student zal ook de ervaring hebben een omvangrijk academisch verslag te hebben geschreven.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Mathematics/Computer Science (Equal) (4 years) MMath (Hons) aan de The University of York

25% Beroepen in de informatietechnologie
13% Onderwijzende beroepen
13% Financiële beroepen
9% Administratieve beroepen
9% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
7% Elementaire beroepen
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
3% Beroepen in de verkoop
3% Ingenieurs
2% Managers, directeuren en hoge ambtenaren

Cijfers & studietijd

Verdeling van de cijfers

Studenten van de cursus kregen de volgende cijfers

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Wiskunde

Kwalificatie-eisen

Essentiële vakken: Wiskunde

Alleen aanvaardbaar in combinatie met Scottish Advanced Highers.

Geslaagd voor Access to HE Diploma met 39 studiepunten met Onderscheiding en 6 met Merit of hoger, waaronder eenheden die met wiskunde te maken hebben.

Aanvaardbaar in combinatie met Scottish Highers. Gevorderde hogere wiskunde is essentieel.

We erkennen de waarde van deze kwalificatie, hoewel ze niet als voorwaarde voor toelating wordt gesteld. Het kan in overweging genomen worden wanneer je je resultaten ontvangt.

Met 6 in Wiskunde op Hoger Niveau.

We overwegen een reeks BTEC kwalificaties die gelijkwaardig zijn aan 3 A Levels, of in combinatie met A Levels of andere kwalificaties. Een A niveau in wiskunde (of een gelijkwaardige kwalificatie) met een graad A is essentieel. We kunnen ook relevante eenheden in je BTEC als A Level Mathematics equivalent beschouwen.

We beschouwen een reeks OCR kwalificaties die gelijkwaardig zijn aan 3 A Levels, of in combinatie met A Levels of andere kwalificaties. Een A niveau in wiskunde (of een gelijkwaardige kwalificatie) met een graad A is essentieel. We kunnen ook relevante eenheden in je OCR Cambridge Technical als A Level Mathematics equivalent beschouwen.

We beschouwen deze kwalificatie naast of in combinatie met A Levels of andere kwalificaties, als gelijkwaardig aan één A Level.

Cambridge Pre-U Wiskunde is essentieel.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.0
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Mathematics/Computer Science (Equal) (4 years), MMath (Hons).

Kosten

Collegegeld Wiskunde/Computerwetenschappen (Gelijkwaardig) (4 jaar) MMath (Hons)

EU £24000 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £24000 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Voor aanvullende informatie zie onze webpagina's op: https://www.york.ac.uk/study/undergraduate/fees-funding/

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van The University of York in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van The University of York in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Computertechnologie

  • #19 
  • #23 
  Computerwetenschappen
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]
  • #41 
  • #301 
  Computerwetenschappen
  THE World University Rankings by Subject
  [Gepubliceerd 26 oktober, 2022]
  • #28 
  • #351 
  Computerwetenschappen
  NTU by Subject
  [Gepubliceerd 20 oktober, 2021]

Bekijk alle 41 rankings van The University of York

Over The University of York

De Universiteit van York, gewoonlijk afgekort tot Ebor, is een collegiale onderzoeksuniversiteit die is gevestigd in de historische en pittoreske stad York, Engeland. De belangrijkste campussen zijn de East en West campussen, die op slechts enkele minuten loopafstand van elkaar liggen, terwijl de universiteit nog een andere locatie heeft, King's Manor genaamd, iets ten noordwesten van het stadscentrum.

Studentensamenstelling van The University of York

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
14285
postgraduates:
5685
Totaal:
19970
 • Living on campus
 • Undergraduate study at York: Be exceptional
 • A postgraduate view of the city of York
 • Meet Srishti from India
 • YSTV's Freshers Guide to York 2017

Waar wordt dit programma onderwezen

The University of York
map marker Toon op kaart
Main Site - Heslington
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of Glasgow 67% 5% 1% £63060 204 Glasgow On campus Voltijd
University of East Anglia 73% 0% 0% £21700 £22800 154 Norwich On campus Voltijd
University of Strathclyde 83% 0% 10% £19400 205 Glasgow On campus Voltijd
The University of Sheffield 84% 0% 5% £24450 £25670 147 Sheffield On campus Voltijd
University of Glasgow 67% 5% 1% £70480 201 Glasgow On campus Voltijd
University of Glasgow 67% 5% 1% £70480 186 Glasgow On campus Voltijd
The University of Sheffield 84% 0% 5% £24450 £25670 154 Sheffield On campus Voltijd
University of Glasgow 67% 5% 1% £70480 197 Glasgow On campus Voltijd
University of Glasgow 67% 5% 1% £70480 203 Glasgow On campus Voltijd
University of Keele 88% 5% 1% £14000 121 Newcastle under Lyme On campus Voltijd