University College London
Danish and Russian BA (Hons)
University College London

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

De vierjarige BA Deens en Russisch is een joint honours programma dat gelijk verdeeld is over je twee talen. Je volgt niet alleen modules over taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven en vertalen) maar ook over culturele onderwerpen zoals literatuur, geschiedenis, film, taalkunde, politiek en andere relevante vakgebieden, die bedoeld zijn om je taalstudie aan te vullen. Met een grote verscheidenheid aan aangeboden modules kun je je graad in de moderne talen afstemmen op je interessegebieden. In het derde jaar breng je een jaar in het buitenland door, verdeeld over twee landen waar je talen gesproken worden.

Naast het leren van de Deense taal (lezen, schrijven, luisteren, spreken en vertalen) volg je ook modules in taalkunde en uit een reeks culturele opties van het departement Scandinavische Studies. Als oudste afdeling Scandinavische Studies in het VK bieden we een breed scala aan modules die met de Noordse wereld te maken hebben, van Scandinavische misdaadfictie tot Vikingpoëzie, van film- en mediastudies tot Noordse politiek.

Kennis van het Russisch geeft je rechtstreeks toegang tot een fascinerende culturele en historische traditie, helpt je de evolutie van Russische filosofische en ideologische stromingen te begrijpen, en brengt je dichter bij een van de meest dynamische geopolitieke regio's van de wereld. Wij zijn een van de grootste Russische afdelingen in het VK en studie van deze taal aan de SSEES (UCL School of Slavonic and East European Studies) kweekt een hoge vaardigheid in de Russische taal en ontwikkelt je vaardigheden in analyse, presentatie, probleemoplossing en intercultureel begrip.

De UCL staat op de 3e plaats in het VK voor Moderne Talen in de QS World Rankings van 2018 en biedt uitstekende mogelijkheden aan taalstudenten en afgestudeerden.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 80 afgestudeerden van Danish and Russian BA (Hons) en andere cursussen in bij de University College London voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
66 /100
80 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Duitse en Scandinavische studies

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £30000 £29500 £37000
25-75 percentiel bereik £23000 - £34000 £23000 - £41000 £30500 - £49500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Duitse en Scandinavische studies opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24000 £25287 £29730
25-75 percentiel bereik £20603 - £28414 £19679 - £32950 £22272 - £40567

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Danish and Russian, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Dit is een Deense taalmodule.

Dit is een Deense taalmodule.

Dit is een Deense taalmodule. Deze module richt zich vooral op taal als een geheel van formele, onderling afhankelijke subsystemen, zoals fonetiek/fonologie (klankproductie en klanksystemen), grammatica in de zin van morfologie (woordvorming en woordklassen) en syntaxis (zinnen, bijzinnen, zinnen en woordvolgorde), en ook op bredere aspecten van taal als een bijzonder communicatiesysteem. Dit zal eerst geïllustreerd worden met behulp van het Engels en de aldus opgedane kennis zal dan toegepast worden op de Scandinavische talen van het vasteland (Deens, Noors en Zweeds). Waar het de bespreking en het begrip ten goede komt, zal ook verwezen worden naar het IJslands en het Faeröers.

Dit is een Russische taalmodule. Studenten kunnen kiezen om 30 studiepunten verplichte taalcursussen te doen ofwel (wanneer Russisch ab initio is): SERS0001: Begrip van het Russisch (jaar 1A)en SERS0002: Gebruik van het Russisch (jaar 1A)Of (wanneer Russisch post A Level is): SERS0003: Begrip van het Russisch (jaar 1)SERS0004: Gebruik van het Russisch (jaar 1). 15 studiepunten Verplichte cursus Russische Cultuur: SERS0008: Russische korte fictie van romantiek tot postmodernisme. 15 studiepunten uit de kerncursussen Russische Cultuur: SERS0010: De vorming van de moderne Russische cultuur; SERS0012: Voorstellingen van Rusland; en SERS0014: Russische Cinema: Geschiedenis, Ideologie, Samenleving.

Dit is een Russische taalmodule.

Dit is een Russische taalmodule.

Dit is een Russische taalmodule.

Dit is een Russische taalmodule.

Dit is een Russische taalmodule.

Dit is een Russische taalmodule.

Dit is een Russische taalmodule.

Jaar 2

Dit is een Deense taalmodule. De module beoogt: voort te bouwen op de strategieën en methoden van de leerlingen om een taal te leren; voort te bouwen op de taalvaardigheid van de leerlingen in spreken, begrijpen, schrijven en lezen, met inbegrip van basiselementen van uitspraak, woordenschat en grammatica; de leerlingen in staat te stellen meningen te uiten en verschillende onderwerpen te bespreken met enige vloeiendheid in zowel spreken als schrijven, en authentieke Deense teksten te begrijpen en te lezen op een toenemend niveau van moeilijkheidsgraad.

Dit is een cursus voor gevorderden in de Deense taal.

Het Tussentijds Projectwerk in een Scandinavische Taal biedt een module begeleid leren voor leerlingen die de Tussentijdse taalmodule hebben afgerond of op een andere manier het B2/C1 niveau (CFR) in hun doeltaal hebben bereikt. Het biedt de gelegenheid de taalvaardigheid te verbreden op vier kerngebieden (lezen, schrijven, vertalen/grammatica, auditief) terwijl een aantal onderwerpen en gebieden die met het taalgebied te maken hebben aan bod komen. De module beoogt ook communicatieve vaardigheden te ontwikkelen door taken te stellen (zowel formatief als als onderdeel van de portfoliobeoordeling) die de gelegenheid bieden om verschillende soorten teksten te schrijven, publieksgericht materiaal te construeren, en zich bezig te houden met een aantal verschillende praktijken van taalgebruik.

Dit is een Russische taalmodule.

Dit is een Russische taalmodule.

Dit is een Russische taalmodule.

Dit is een Russische taalmodule.

Dit is een Russische taalmodule.

Dit is een Russische taalmodule.

Jaar 3

Je Jaar in het Buitenland is verdeeld over twee landen waar je doeltalen gesproken worden. Je kunt deelnemen aan een studiestage aan een van onze partneruniversiteiten, een stage of een taalassistentschap van de British Council in het buitenland volgen of een combinatie van beide (afhankelijk van taalkeuze/beschikbaarheid/goedkeuring).

Jaar 4

Dit is een Deense module. De module beoogt: voort te bouwen op de bestaande taalvaardigheden van de leerlingen en die te verbeteren, waarbij de leerlingen gebracht worden tot een niveau van bijna moedertaalvaardigheid in alle vier de taalvaardigheden: spreken, begrijpen, schrijven en lezen; de leerlingen in staat te stellen zich uit te drukken in duidelijk, beknopt, samenhangend, vloeiend en taalkundig en grammaticaal correct Deens.

Dit is een Deense taalmodule. De module is bedoeld om de woordenschat, mondelinge vaardigheden en schriftelijke vaardigheden uit te breiden van leerlingen die al een hoge mate van vloeiendheid en beheersing in hun gekozen taal hebben. De module is zo opgezet dat alle leerlingen op hun individuele niveau worden uitgedaagd en de kans krijgen hun eigen sterke kanten binnen het kader van de module maximaal te ontwikkelen, terwijl de leerlingen tegelijkertijd de kans krijgen een langer en diepgaander onderzoek te doen naar een specifiek onderwerp dat met hun hoofdtaal te maken heeft.

Dit is een Deense taalmodule. Deze module is bedoeld om (a) oefening te geven in het vertalen uit de drie talen, (b) strategieën aan te geven om kennis van een Scandinavische taal te gebruiken om het begrip van de andere twee te ontwikkelen, en (c) vertaaltheorie te introduceren en toe te passen op praktische vertaaltaken. De module wordt gedurende het hele academische jaar één uur per week ingeroosterd, zodat er voldoende tijd is om vaardigheden te ontwikkelen. De eerste vijf weken staan in het teken van de vertaaltheorie, waarbij een reeks authentieke vertalingen wordt gebruikt om na te gaan welke benaderingen het meest relevant zijn in de Scandinavische context. Daarna behandelen de lessen een reeks tekstsoorten en genres in de drie talen, georganiseerd in drie taalspecifieke blokken van elk vijf weken. De module wordt in teamverband gegeven door taalspecialisten, met af en toe gastoptredens van praktiserende Scandinavisch-Engelse vertalers. Studenten kunnen het hele jaar door evenementen over vertalen bijwonen, waaronder een of meer voorlichtingsbijeenkomsten over vertaalcarrières en technologische hulpmiddelen voor vertalers.

Dit is een Deense taalmodule. De dissertatie is een verplicht onderdeel van de graad Scandinavische Studies. Het is een origineel academisch werk over een onderwerp dat je helemaal zelf kiest. Je kunt over elk onderwerp schrijven (zolang een docent bereid is het te begeleiden) maar je wordt aangemoedigd te schrijven over een onderwerp dat betrekking heeft op je specialisatie (de taal, literatuur, cultuur, geschiedenis enz. van het Scandinavische land waar je je tijdens je studie op geconcentreerd hebt).

Dit is een Deense taalmodule. Het uitgebreide essay is een origineel academisch werk over een onderwerp dat je helemaal zelf kiest. Je kunt over elk onderwerp schrijven (zolang een medewerker bereid is het te begeleiden) maar je wordt aangemoedigd te schrijven over een onderwerp dat verband houdt met je specialisatie (de taal, literatuur, cultuur, geschiedenis enz. van het Scandinavische land waar je je tijdens je studie op hebt gericht).

Dit is een Deense taalmodule. De module onderzoekt de samenleving en cultuur in Scandinavië in de periode ca. 800-1100. Geografisch zal de module Zweden, Denemarken Noorwegen, en de Noorse kolonies in de Noord-Atlantische Oceaan (de Faeröer, IJsland, en Groenland) omvatten. In het geval van IJsland zal de tijdspanne zich uitstrekken tot het einde van de Commonwealth periode (ca. 1262). De voornaamste thema's die in de module aan bod komen zijn: de oorzaken van de Vikingtijd; de ontwikkeling en het ontstaan van de drie Scandinavische koninkrijken; de aard van de voorchristelijke religie; de bekering tot het christendom; de ontwikkeling van de kerkelijke organisatie; de relatie met Europa, in het bijzonder de Insulaire wereld en het begin van de geschreven cultuur. Bijzondere nadruk wordt gelegd op het presenteren en analyseren van de verschillende bron-categorieën die voor het Viking-tijdperk Scandinavië van belang zijn. Daartoe behoren bijvoorbeeld runeninscripties, plaatsnamen, archeologisch bewijsmateriaal en sagaliteratuur.

Dit is een Deense taalmodule. De module onderzoekt de samenleving en cultuur in Scandinavië in de periode ca. 800-1100. Geografisch zal de module Zweden, Denemarken Noorwegen, en de Noorse kolonies in de Noord-Atlantische Oceaan (de Faeröer, IJsland, en Groenland) omvatten. In het geval van IJsland zal de tijdspanne zich uitstrekken tot het einde van de Commonwealth periode (ca. 1262). De voornaamste thema's die in de module aan bod komen zijn: de oorzaken van de Vikingtijd; de ontwikkeling en het ontstaan van de drie Scandinavische koninkrijken; de aard van de voorchristelijke religie; de bekering tot het christendom; de ontwikkeling van de kerkelijke organisatie; de relatie met Europa, in het bijzonder de Insulaire wereld en het begin van de geschreven cultuur. Bijzondere nadruk wordt gelegd op het presenteren en analyseren van de verschillende bron-categorieën die voor het Viking-tijdperk Scandinavië van belang zijn. Daartoe behoren bijvoorbeeld runeninscripties, plaatsnamen, archeologisch bewijsmateriaal en sagaliteratuur.

Dit is een Deense taalmodule. Deze module bouwt voort op de basis die gelegd werd door SCAN1102 Inleiding tot de taalkunde en de Scandinavische talen, en is bedoeld voor studenten in hun tweede of vierde studiejaar. De module verkent de structuren en het gebruik van de Scandinavische talen in hun moderne vorm en behandelt gebieden als taalvorm, taalbetekenis en taal in context. De module wil de studenten een theoretische basis bieden op het brede gebied van de taalkunde en aanverwante disciplines, en een degelijke inleiding in hun methoden en toepassingen (waaronder de studie van spraak, dialecten en sociolecten), waarbij een belangrijk kenmerk een taaloverschrijdende vergelijking tussen de Scandinavische talen is.

Dit is een Deense taalmodule. Het Intermediate Project Work in a Scandinavian Language biedt een module begeleid leren voor leerlingen die de Intermediate taalmodule hebben afgerond of op een andere manier het B2/C1 niveau (CFR) in hun doeltaal hebben bereikt. Het biedt de gelegenheid de taalvaardigheid te verbreden op vier kerngebieden (lezen, schrijven, vertalen/grammatica, auditief) terwijl een aantal onderwerpen en gebieden die met het taalgebied te maken hebben aan bod komen. De module beoogt ook communicatieve vaardigheden te ontwikkelen door taken te stellen (zowel formatief als als onderdeel van de portfoliobeoordeling) die de gelegenheid bieden om verschillende soorten teksten te schrijven, publieksgericht materiaal te construeren, en zich bezig te houden met een aantal verschillende praktijken van taalgebruik.

Dit is een Russische taalmodule. Studenten kunnen 15 studiepunten verplichte taalcursus kiezen: SERS0039: Gebruik van het Russisch (jaar 4). 45 studiepunten uit: Optionele cursussen Russische cultuur (Cursussen in jaar 4 kunnen nog eens 15 studiepunten Russische taal omvatten). 60 studiepunten uit: Cursussen in de andere taal. Leerjaar 4 Studenten Russisch en een Oost-Europese taal die in leerjaar 2 Taalniveau 3 hebben gevolgd, moeten de Vrijstaande Proefschrift of extra optionele Oost-Europese cursussen in leerjaar 4 volgen.

Dit is een Russische taalmodule.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Danish and Russian BA (Hons) aan de University College London

15% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
15% Administratieve beroepen
10% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
10% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
10% Financiële beroepen
10% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Beroepen in de informatietechnologie
5% Andere onderwijsberoepsbeoefenaren
5% Juridische beroepen
5% Mediamedewerkers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Duitse en Scandinavische studies

Kwalificatie-eisen

ABB met inbegrip van een vreemde taal. Contextuele aanbiedingen: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Slagen in Access to HE Diploma met een minimum van 30 studiepunten bij Onderscheiding, 12 studiepunten bij Verdienste en 3 studiepunten bij Pass, alle van niveau 3 eenheden. Let op: als er vakspecifieke eisen op A niveau zijn, kunnen we je Access to HE syllabus herzien om er zeker van te zijn dat je aan de vakspecifieke eisen voldoet, voordat we je een definitieve beslissing meedelen.

ABB bij Advanced Highers met inbegrip van een vreemde taal (AB bij Advanced Higher en BBB bij Higher)

Een score van 16 punten in drie vakken op hoger niveau, waaronder een vreemde taal, met geen enkele score lager dan 5. Contextueel aanbod: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Succesvolle voltooiing van het WBQ Advanced Skills Challenge Certificate plus 2 GCE A-Levels met graad ABB, waaronder een vreemde taal

D3,M1,M1 in drie hoofdvakken van Cambridge Pre-U, waaronder een vreemde taal

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees
  • 5.5
  • UPSCE
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Danish and Russian, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Deens en Russisch BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £23300 Jaar 1
Internationaal £23300 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Informatie over collegegeld vind je op of speciale webpagina voor meer details: https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/fees-and-funding. De hierboven vermelde tarieven gelden voor studenten die in het academisch jaar 2021/22 beginnen. De tarieven zullen hoger zijn voor wie met de studie begint in het academiejaar 2022/23 of later. De UCL behoudt zich het recht voor het Britse collegegeld te verhogen in overeenstemming met het regeringsbeleid ook op en jaarlijkse basis voor elk studiejaar tijdens een programma. Buitenlandse tarieven worden vastgesteld op het tarief van binnenkomst, dus de gepubliceerde tarieven worden aangerekend aan inschrijvers van 2021/22 voor elk studiejaar van de opleiding.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University College London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 58 rankings van University College London

Over University College London

University College London, ook bekend als UCL, is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit die gevestigd is in het centrum van Londen, Engeland. Het is een universiteit die de nadruk legt op onderzoek en het aanleren van kritische denkvaardigheden aan haar alumni. De universiteit heeft haar hoofdcampus in de Bloomsbury wijk van de dichtbevolkte London Borough of Camden, Centraal Londen, waar studenten in hun vrije tijd kunnen genieten van de grote parken en open ruimtes.

Studentensamenstelling van University College London

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
21430
postgraduates:
19765
Totaal:
41195
 • Top Tips for Settling In to UCL
 • UCL Life Hacks - Shortcuts
 • Evan shares his advice for applying to UCL
 • Tell me about The Bartlett

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Admissions
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University College London 66% 5% 0% £23300 177 London On campus Voltijd
University College London 88% 0% 5% £23300 173 London On campus Voltijd
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London On campus Voltijd
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London On campus Voltijd
The University of Nottingham 64% 5% 5% £20000 150 Nottingham On campus Voltijd
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London On campus Voltijd
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London On campus Voltijd
University College London 66% 5% 10% £23300 178 London On campus Voltijd
University College London 76% 5% 10% £23300 172 London On campus Voltijd
University College London 66% 5% 0% £23300 171 London On campus Voltijd