University College London
Hongaars en Roemeens BA (Hons)
University College London

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Slavische studies

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Slavische studies aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £30000 £29500 £37000
25-75 percentiel bereik £23000 - £34000 £23000 - £41000 £30500 - £49500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Slavische studies opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24481 £24179 £28484
25-75 percentiel bereik £21039 - £28312 £18805 - £30921 £21623 - £38452

Cursusbeschrijving

De vierjarige BA Hongaars en Roemeens is een joint honours programma dat gelijk verdeeld is over je twee talen. Je volgt niet alleen modules over taal (spreken, luisteren, lezen, schrijven en vertalen) maar ook over culturele onderwerpen zoals literatuur, geschiedenis, film, taalkunde, politiek en andere relevante vakgebieden die je taalstudie aanvullen. Met een grote verscheidenheid aan aangeboden modules kun je je graad in de moderne talen afstemmen op je interessegebieden. In het derde jaar breng je een jaar in het buitenland door, verdeeld over twee landen waar je talen gesproken worden.

Het meest fascinerende aan het Hongaars is dat het, hoewel het zo verschilt van de talen eromheen, toch nog veel intrigerende tekenen van Europeaan-zijn draagt - zowel taalkundig als cultureel. Hongaars studeren aan de SSEES (UCL School of Slavonic and East European Studies) biedt een uitstekende gelegenheid om uitstekende taalvaardigheden te verwerven en een grondige kennis van cultuur, geschiedenis, maatschappij en literatuur, die je voorbereidt op een grote verscheidenheid aan loopbanen in Europa.

Het Roemeens is een Romaanse taal die niet alleen in Roemenië gesproken wordt, maar ook in Hongarije, de Republiek Moldavië en delen van het voormalige Joegoslavië. SSEES (UCL School of Slavonic and East European Studies) is een van de enige Britse afdelingen die de mogelijkheid biedt om Roemeens te leren en door de kleine klassen ontwikkel je uitstekende taalvaardigheden en kennis van de Roemeense literatuur, geschiedenis en cultuur, zodat je voorbereid bent op een grote verscheidenheid aan loopbanen.

De UCL staat op de 3e plaats in het VK voor Moderne Talen in de QS World Rankings van 2018 en biedt uitstekende mogelijkheden aan taalstudenten en afgestudeerden.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Hungarian and Romanian, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Dit is een Hongaarse taalmodule. Dit is een cursus voor studenten die weinig of geen voorkennis van het Hongaars hebben en een vaardigheidsniveau willen bereiken dat hen in staat stelt effectief te communiceren in een aantal eenvoudige situaties. De leerlingen maken ook kennis met het lezen van eenvoudige teksten, waaronder literaire werken, in het Hongaars. De cursus verschaft kennis van de Hongaarse basisgrammatica en -woordenschat, en een inleiding tot de cultuur van Hongarije en samenlevingen waar Hongaars gesproken wordt.

Dit is een Hongaarse taalmodule. Aan het eind van de cursus moeten de leerlingen in staat zijn om: een breed scala van authentiek gesproken en geschreven Hongaars uit voorspelbare themagebieden te begrijpen; de vereiste informatie eruit te halen en die nauwkeurig en coherent in het Engels op te nemen; gesproken en geschreven Hongaars te manipuleren met een passend en nauwkeurig gebruik van lexica en grammaticale structuren in een verscheidenheid van contexten en registers; met vertrouwen en nauwkeurigheid, passend bij dit niveau, te spreken over vele aspecten van het leven en de cultuur in Hongarije en samenlevingen waar Hongaars gesproken wordt; inzicht in vertalen te tonen door problemen met specifieke vertalingen van en naar het Hongaars te bespreken; met succes een reeks teksten van en naar het Hongaars te vertalen; kennis en actief gebruik van complexere grammaticale structuren en een brede waaier van woordenschat in het Hongaars aan te tonen.

Dit is een Hongaarse taalmodule. Dit is een cursus voor studenten die Hongaars niveau 1 met succes hebben afgerond, of die een gelijkwaardige vaardigheid in het Hongaars kunnen aantonen. De cursus bestaat uit twee onderdelen, begrip en productie, die elk de waarde hebben van 0,5 van een cursus-eenheid. Beide onderdelen worden in samenhang onderwezen.

Dit is een Hongaarse taalmodule. Studenten kunnen kiezen om: 30 studiepunten Verplichte taalcursussen ofwel (als Hongaars ab initio is): SEEH0001 - Hongaarse taal niveau 1 of (wanneer Hongaars post A niveau is): SEEH0006 - Hongaarse Taal Niveau 2a Begrijpend lezen; SEEH0016 - Hongaarse Taal Niveau 2b - Productie. 15/30 studiepunten Verplichte cultuurcursus: SEEE0013: Literatuur en herinnering; SEEE0009: Oorlog, trauma en herinnering in de Oost-Europese film. Opmerking: Als hun interdepartementale module uit de SSEES 60 studiepunten wordt genomen, kunnen ze alleen SEE0013 nemen. Modules in de andere taal 60 studiepunten (inclusief 15 studiepunten interdepartementale cursus indien niet van SSEES kant genomen).

Dit is een Roemeense taalmodule. Dit is een cursus voor studenten die weinig of geen voorkennis van het Roemeens hebben en een vaardigheidsniveau willen bereiken dat hen in staat stelt effectief te communiceren in een aantal ongecompliceerde situaties. De studenten maken ook kennis met het lezen van eenvoudige teksten, waaronder literaire werken, in het Roemeens. De cursus biedt kennis van de basisgrammatica en -woordenschat van het Roemeens en een inleiding tot de cultuur van Roemenië en samenlevingen waar Roemeens gesproken wordt.

Dit is een Roemeense taalmodule. Aan het eind van de cursus moeten de leerlingen in staat zijn om: een breed scala aan authentiek gesproken en geschreven Roemeens uit voorspelbare themagebieden te begrijpen; de vereiste informatie eruit te halen en die nauwkeurig en coherent in het Engels op te nemen; gesproken en geschreven Roemeens te manipuleren met passend en nauwkeurig gebruik van lexica en grammaticale structuren in een verscheidenheid van contexten en registers; om met vertrouwen en nauwkeurigheid passend bij dit niveau te spreken over vele aspecten van het leven en de cultuur in Roemenië en samenlevingen waar Roemeens gesproken wordt; om begrip van vertalen te tonen door problemen met specifieke vertalingen van en naar het Roemeens te bespreken; om met succes een reeks teksten van en naar het Roemeens te vertalen; om kennis en actief gebruik van complexere grammaticale structuren en een brede waaier van woordenschat in het Roemeens te demonstreren.

Dit is een module Roemeense taal. Studenten kunnen 30 studiepunten verplichte taalcursussen kiezen ofwel (wanneer Roemeens ab initio is): SEER0001 - Roemeense taal niveau 1 Of (wanneer Roemeens post A niveau is): SEER0005 - Roemeense taal Niveau 2a ? Begrijpend lezen; SEER0007 - Roemeense taal Niveau 2b - Productie. 15/30 studiepunten Verplichte cultuurcursus: SEEE0013: Literatuur en herinnering; SEEE0009: Oorlog, trauma en herinnering in de Oost-Europese film. Opmerking: Als hun interdepartementale module uit de SSEES 60 studiepunten wordt genomen, kunnen ze alleen SEE0013 nemen. Modules in de andere taal 60 studiepunten (inclusief 15 studiepunten interdepartementale cursus indien niet van SSEES kant genomen).

Dit is een Roemeense taalmodule.

Dit is een Roemeense taalmodule.

Jaar 2

Dit is een Hongaarse taalmodule. Aan het eind van de cursus moeten de leerlingen in staat zijn om: een breed scala van authentiek gesproken en geschreven Hongaars uit voorspelbare themagebieden te begrijpen; de vereiste informatie eruit te halen en die nauwkeurig en coherent in het Engels op te nemen; gesproken en geschreven Hongaars te manipuleren met een passend en nauwkeurig gebruik van lexica en grammaticale structuren in een verscheidenheid van contexten en registers; met vertrouwen en nauwkeurigheid, passend bij dit niveau, te spreken over vele aspecten van het leven en de cultuur in Hongarije en samenlevingen waar Hongaars gesproken wordt; inzicht in vertalen te tonen door problemen met specifieke vertalingen van en naar het Hongaars te bespreken; met succes een reeks teksten van en naar het Hongaars te vertalen; kennis en actief gebruik van complexere grammaticale structuren en een brede waaier van woordenschat in het Hongaars aan te tonen.

Dit is een Hongaarse taalmodule.

Dit is een Hongaarse taalmodule. Aan het eind van de cursus moeten de leerlingen in staat zijn om: authentiek gesproken en geschreven Hongaars van onvoorspelbare themagebieden te begrijpen; er de vereiste informatie uit te halen en die nauwkeurig en coherent in het Engels op te nemen; gesproken en geschreven Hongaars in elke situatie te manipuleren met een passend, nauwkeurig en uitgewerkt gebruik van lexica en grammaticale structuren in een grote verscheidenheid van contexten en registers; meningen en informatie te zoeken, te geven en te verfijnen in aanhoudende mondelinge en schriftelijke uitwisselingen in het Hongaars; zelfverzekerd en nauwkeurig te spreken en te schrijven over belangrijke kwesties in verband met het leven en de cultuur in Hongarije en in samenlevingen waar Hongaars gesproken wordt; en kennis en actief gebruik te tonen van complexere grammaticale structuren en een breed scala aan woordenschat, register en stijlen in het Hongaars.

Dit is een Hongaarse taalmodule.

Dit is een Hongaarse taalmodule. Studenten kunnen kiezen om 30 studiepunten verplichte taalcursussen te doen ofwel (wanneer Hongaars ab initio is): SEEH0006 - Hongaarse taal Niveau 2a Begrijpend lezen; SEEH0016 - Hongaarse taal Niveau 2b - Productie of (wanneer Hongaars post A niveau is): SEEH0024 - Hongaarse Taal Niveau 3a Begrijpend lezen; SEEH0011 - Hongaarse Taal Niveau 3b - Productie. 15 studiepunten uit de kerncursus Hongaarse Cultuur: SEEHTBC - Inleiding tot de Hongaarse Literatuur. 15 studiepunten uit: SSEES Literatuur en Cultuur cursus; SEEE0011 - Staging Europe (Inter-departementaal). 60 studiepunten uit: Cursussen in de andere taal (inclusief 15 studiepunten Interdepartementale cursus indien niet gevolgd van SSEES kant).

Dit is een Roemeense taalmodule. Aan het eind van de cursus moeten de leerlingen in staat zijn om: een breed scala aan authentiek gesproken en geschreven Roemeens uit voorspelbare themagebieden te begrijpen; de vereiste informatie eruit te halen en die nauwkeurig en coherent in het Engels op te nemen; gesproken en geschreven Roemeens te manipuleren met passend en nauwkeurig gebruik van lexica en grammaticale structuren in een verscheidenheid van contexten en registers; om met vertrouwen en nauwkeurigheid passend bij dit niveau te spreken over vele aspecten van het leven en de cultuur in Roemenië en samenlevingen waar Roemeens gesproken wordt; om begrip van vertalen te tonen door problemen met specifieke vertalingen van en naar het Roemeens te bespreken; om met succes een reeks teksten van en naar het Roemeens te vertalen; om kennis en actief gebruik van complexere grammaticale structuren en een brede waaier van woordenschat in het Roemeens te demonstreren.

Dit is een Roemeense taalmodule.

Dit is een Roemeense taalmodule. Dit is een cursus voor studenten die de cursus Roemeense taal niveau 2 met succes hebben afgerond, of die een gelijkwaardige vaardigheid in het Roemeens kunnen aantonen. De cursus bestaat uit twee onderdelen, begrip en productie, die elk de waarde hebben van 0,5 van een cursus-eenheid (zie Cursusdetails hierboven). Beide onderdelen worden in samenhang onderwezen. Studenten die deze cursus met succes afronden, moeten in staat zijn effectief en met vertrouwen te functioneren in een uitgebreide reeks academische, professionele en sociale situaties, en ook een metalinguïstische kijk op vertaalproblemen hebben gekregen.

Dit is een Roemeense taalmodule. Studenten kunnen 30 studiepunten verplichte taalcursussen kiezen ofwel (wanneer Roemeens ab initio is): SEER0005 - Roemeense taal niveau 2a ? Begrijpend lezen; SEER0007 - Roemeense taal niveau 2b - Productie Of (wanneer Roemeens post A niveau is): SEER0010 - Roemeense taal Niveau 3a - Begrijpend lezen; SEER0012 - Roemeense taal Niveau 3b - Productie. 15 studiepunten uit de kerncursus Roemeense cultuur: SEER0009 - Inleiding tot de Roemeense literatuur. 15 studiepunten uit: SSEES Literatuur en Cultuur cursus: SEEE0011 - Staging Europe (Inter-departementaal). 60 studiepunten uit: Cursussen in de andere taal (inclusief 15 studiepuntenInterdepartementale cursus indien niet gevolgd van SSEES kant).

Dit is een Roemeense taalmodule.

Dit is een Roemeense taalmodule.

Dit is een Hongaarse taalmodule.

Jaar 3

Je Jaar in het Buitenland is verdeeld over twee landen waar je doeltalen gesproken worden. Je kunt deelnemen aan een studiestage aan een van onze partneruniversiteiten, een stage of een taalassistentschap van de British Council in het buitenland volgen of een combinatie van beide (afhankelijk van taalkeuze/beschikbaarheid/goedkeuring).

Jaar 4

Dit is een Hongaarse taalmodule. Aan het eind van de cursus moeten de leerlingen in staat zijn om: authentiek gesproken en geschreven Hongaars van onvoorspelbare themagebieden te begrijpen; de vereiste informatie eruit te halen en die nauwkeurig en coherent in het Engels op te nemen; gesproken en geschreven Hongaars in elke situatie te manipuleren met een passend, nauwkeurig en uitgewerkt gebruik van lexica en grammaticale structuren in een grote verscheidenheid van contexten en registers; meningen en informatie te zoeken, te geven en te verfijnen in aanhoudende mondelinge en schriftelijke uitwisselingen in het Hongaars; zelfverzekerd en nauwkeurig te spreken en te schrijven over belangrijke onderwerpen in verband met het leven en de cultuur in Hongarije en in samenlevingen waar Hongaars gesproken wordt; kennis en actief gebruik te tonen van complexere grammaticale structuren en een breed scala aan woordenschat, register en stijlen in het Hongaars.

Dit is een Hongaarse taalmodule.

Dit is een Hongaarse taalmodule. Studenten kunnen 30 studiepunten verplichte taalcursus kiezen: SEEH0024 - Hongaarse taal Niveau 3a Begrijpend lezen; SEEH0011 - Hongaarse taal Niveau 3b - ProductieOR SEZZ4901 Vrijblijvende dissertatie. 30 studiepunten uit: SEEHTBC Hongaarse Literatuur. 60 studiepunten uit: Cursussen in de andere taal (inclusief 15 studiepuntenInterdepartementale cursus indien niet gevolgd van SSEES kant).

Dit is een Roemeense taalmodule. Aan het eind van de cursus moeten de leerlingen in staat zijn om: authentiek gesproken en geschreven Roemeens van onvoorspelbare themagebieden te begrijpen; de vereiste informatie eruit te halen en die nauwkeurig en coherent in het Engels op te nemen; gesproken en geschreven Roemeens in elke situatie te manipuleren met een passend, nauwkeurig en uitgewerkt gebruik van lexica en grammaticale structuren in een grote verscheidenheid van contexten en registers; meningen en informatie te zoeken, te geven en te verfijnen in aanhoudende mondelinge en schriftelijke uitwisselingen in het Roemeens; zelfverzekerd en nauwkeurig te spreken en te schrijven over belangrijke kwesties in verband met het leven en de cultuur in Roemenië en samenlevingen waar Roemeens gesproken wordt; kennis en actief gebruik te tonen van complexere grammaticale structuren en een breed scala aan woordenschat, register en stijlen in het Roemeens.

Dit is een Roemeense taalmodule.

Dit is een Roemeense taalmodule. Studenten kunnen een verplichte taalcursus van 30 studiepunten kiezen: SEER0010 - Roemeense taal Niveau 3a - Begrijpend lezen; SEER0012 - Roemeense taal Niveau 3b - ProductieOR SEZZ4901 Vrijblijvende dissertatie. 30 studiepunten uit: SEER0014 - Roemeense literatuur. 60 studiepunten uit: Cursussen in de andere taal (inclusief 15 studiepuntenInterdepartementale cursus indien niet gevolgd van SSEES kant).

Dit is een Roemeense taalmodule.

Dit is een Hongaarse taalmodule.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Hungarian and Romanian BA (Hons) aan de University College London

20% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
15% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
10% Administratieve beroepen
5% Onderwijzende beroepen
5% Artistieke, literaire en media beroepen
5% Mediamedewerkers
5% Beschermende dienstverlenende beroepen
5% Financiële beroepen
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Ingenieurs

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Slavische studies

Kwalificatie-eisen

Geen specifieke vakken. Minstens twee A niveau vakken moeten genomen worden uit de lijst van voorkeur A niveau vakken van de UCL. Contextueel aanbod: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Een voldoende voor het Access to HE Diploma met een minimum van 30 studiepunten bij Onderscheiding, 12 studiepunten bij Verdienste en 3 studiepunten bij Pass, alle van niveau 3 eenheden.

ABB bij Advanced Highers (AB bij Advanced Higher en BBB bij Higher)

Een score van 16 punten in drie vakken van hoger niveau, met geen enkele score lager dan 5. Contextuele aanbiedingen: kijk op de webpagina van de cursus voor meer informatie over onze Access UCL regeling

Succesvolle afronding van het WBQ Advanced Skills Challenge Certificate plus 2 GCE A-Levels met een graad ABB.

D3,M1,M1 in drie hoofdvakken van Cambridge Pre-U

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All other courses
  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Undergraduate Degrees
  • 5.5
  • UPSCE

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Hungarian and Romanian, BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Hongaars en Roemeens BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £23300 Jaar 1
Internationaal £23300 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Informatie over collegegeld vind je op onze speciale webpagina voor meer details: https://www.ucl.ac.uk/prospective-students/undergraduate/fees-and-funding. De hierboven vermelde tarieven gelden voor studenten die in het academisch jaar 2021/22 beginnen. De tarieven zullen hoger zijn voor wie met de studie begint in het academiejaar 2022/23 of later. De UCL behoudt zich het recht voor het Britse collegegeld te verhogen in overeenstemming met het regeringsbeleid ook op en jaarlijkse basis voor elk studiejaar tijdens een programma. Buitenlandse tarieven worden vastgesteld op het tarief van binnenkomst, dus de gepubliceerde tarieven zullen worden aangerekend aan inschrijvers in 2021/22 voor elk studiejaar van de opleiding.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University College London in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 38 rankings van University College London

Over University College London

University College London, ook bekend als UCL, is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit die gevestigd is in het centrum van Londen, Engeland. Het is een universiteit die de nadruk legt op onderzoek en het aanleren van kritische denkvaardigheden aan haar alumni. De universiteit heeft haar hoofdcampus in de Bloomsbury wijk van de dichtbevolkte London Borough of Camden, Centraal Londen, waar studenten in hun vrije tijd kunnen genieten van de grote parken en open ruimtes.

Lijst met 384 bachelor- en masteropleidingen van University College London - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van University College London

 • Top Tips for Settling In to UCL
 • UCL Life Hacks - Shortcuts
 • Evan shares his advice for applying to UCL
 • Tell me about The Bartlett

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Admissions
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Hungarian and East European Studies (4 years) BA (Hons) University College London 66% 5% 0% £23300 177 London On campus Voltijd
Hungarian and Serbian/Croatian BA (Hons) University College London 66% 5% 0% £23300 177 London On campus Voltijd
Hungarian and Polish BA (Hons) University College London 66% 5% 0% £23300 177 London On campus Voltijd
Hungarian and Spanish BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 175 London On campus Voltijd
Hungarian and Ukrainian BA (Hons) University College London 66% 5% 0% £23300 177 London On campus Voltijd
Hungarian and Russian BA (Hons) University College London 66% 5% 0% £23300 177 London On campus Voltijd
Hungarian and Norwegian BA (Hons) University College London 82% 5% 10% £23300 184 London On campus Voltijd
Hungarian and Portuguese BA (Hons) University College London 76% 5% 10% £23300 175 London On campus Voltijd
Hungarian and Swedish BA (Hons) University College London 82% 5% 10% £23300 184 London On campus Voltijd
Hungarian and Romanian BA (Hons) University College London 66% 5% 0% £23300 177 London On campus Voltijd