University of Bradford
Gezondheidswetenschappen (Levenswetenschappen) BSc (Hons) BSc (Hons)
University of Bradford

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 10 afgestudeerden van Healthcare Science (Life Sciences) BSc (Hons) BSc (Hons) op University of Bradford voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
80 /100
10 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in gezondheidszorgwetenschap (niet-specifiek)

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25000 £25000 £27000
25-75 percentiel bereik £24000 - £25000 £16000 - £36000 £16500 - £36500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van gezondheidszorgwetenschap (niet-specifiek) opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25486 £26511 £29290
25-75 percentiel bereik £23611 - £29333 £21098 - £33046 £22774 - £39903

Cursusbeschrijving

Wil je betrokken raken bij de strijd van de wereld tegen COVID19 en toekomstige pandemieën?

Zo ja, dan is een graad in Gezondheidszorgwetenschappen misschien iets voor jou.

Gezondheidszorg- en biomedische wetenschappers werken sinds het begin van de pandemie onvermoeibaar aan de ontwikkeling van diagnostische tests, het runnen van COVID testlaboratoria, het ontwikkelen van vaccins en het ondersteunen van artsen bij het dringende onderzoek naar behandelings- en preventiestrategieën voor het virus. Het is een carrière in de voorhoede van het medisch onderzoek.

De BSc (Hons) in Gezondheidswetenschappen volgt een multidisciplinaire benadering van de studie van menselijke ziekten.

Je onderzoekt de oorzaken van ziekte, en de effecten van ziekte op de normale structuur en functies van het menselijk lichaam. Je krijgt een stevig inzicht in de wetenschappelijke basis voor laboratoriumonderzoek, diagnose, controle en behandeling van ziekte.

Het programma ontwikkelt en past ook nieuwe technologieën toe die de patiëntenzorg helpen verbeteren.

In jaar 3 specialiseer je je in een van de volgende trajecten:

 • Genetica

 • Cellulaire Wetenschappen

 • Infectiewetenschappen

 • Bloedwetenschappen

Elk traject omvat een praktijkstage, die geïntegreerd is met de academische inhoud. Dit levert onschatbare praktijkervaring op, ontwikkelt je vaardigheden en vergroot je inzetbaarheid. Alles wordt in het werk gesteld om aan je voorkeur voor een gespecialiseerd traject tegemoet te komen. Dit is echter afhankelijk van het aanbod van stageplaatsen dat op dat moment beschikbaar is.

Na je afstuderen kun je als HCPC geregistreerd Biomedisch Wetenschapper aan de slag in Pathologielaboratoria van de NHS.

Professionele accreditatie Deze opleiding is geaccrediteerd door het Institute of Biomedical Science (IBMS), National School of Healthcare and Science (NSHCS) en Health Education England, en heeft goedkeuring van de Health and Care Professions Council (HCPC).

Approved by the Health and Care Professions Council (HCPC) for the purpose of providing eligibility to apply for registration with the HCPC as a biomedical scientist.

Accredited by the Institute of Biomedical Science (IBMS).

This degree meets NHS requirements for the role of a Healthcare Science Practitioner. Academic study is integrated with 50 weeks of work based training underpinned by professional practice. Delivered by academic and clinical staff with active patient involvement the degree constantly evolves to embed new science and technology e.g. genomics.

Accredited by the NSHCS (National School of Health Care Science), on behalf of Health education England, for the purpose of eligibility for registration as a Health-care Science Practitioner on the AHCS (Academy for Healthcare and Science) voluntary accredited register.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Healthcare Science (Life Sciences) BSc (Hons), BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

De structuur en functie van cellen en weefsels introduceren, met inbegrip van hoe afwijkingen in structuur en functie tot stoornissen en ziekteprocessen kunnen leiden.

Deze module wil een inleiding geven in de belangrijkste klassen van biomoleculen die betrokken zijn bij het opslaan of afleiden van energie en de processen van metabolisme beschouwen. Het inzicht te bevorderen in hoe deze moleculen op geïntegreerde wijze in het levende lichaam functioneren en enkele van de fundamentele biochemische principes van reactiekinetiek, evenwicht en beeldvormingstechnieken te leren kennen. Leren hoe biochemie in de moderne wereld wordt toegepast - van kliniek tot onderzoek.

Deze module wil studenten die misschien weinig of geen achtergrond in Microbiologie hebben een inleiding geven in de aard van microben en de microbiële wereld. De studenten praktische ervaring te laten opdoen met microbiologische basisprocedures, waaronder aseptische techniek en belangrijke tests voor bacteriële identificatie.

Deze module beoogt de ontwikkeling van een begrip van de functionele organisatie van het menselijk lichaam te vergemakkelijken aan de hand van een 'systeem'-benadering van normale anatomie en fysiologie en geselecteerde voorbeelden van pathofysiologische veranderingen en ziekte. De nadruk leggen op de controle en integratie van cellen en systemen in het gezonde lichaam en enkele belangrijke ziektetoestanden schetsen.

Deze module wil de kennis bevorderen van de basisprincipes van de menselijke genetica en ontwikkelingsbiologie en inzicht in de oorsprong en functie van geslachtscellen en stamcellen. De rol van genen, mutaties, chromosoomafwijkingen en aneuploïdie bij de oorzaak en het optreden van ziekten bij de mens beschouwen. Enkele van de moleculaire mechanismen bestuderen die ten grondslag liggen aan genetische ziekten bij de mens. Actuele vraagstukken in de voortplantingsgeneeskunde en de menselijke genetica beschouwen, en de ethische benaderingen die gebruikt worden bij de besluitvorming op deze gebieden.

Studenten kennis laten maken met essentiële laboratoriumtechnieken in de gezondheidszorgwetenschappen en de verwerving van persoonlijke overdraagbare basisvaardigheden vergemakkelijken. Kennis en begrip ontwikkelen van de verstrekking van gezondheidszorg binnen de NHS, de rol van de gezondheidszorgwetenschapper, de rol van pathologie en laboratoriumgeneeskunde en klinisch bestuur. Het vergemakkelijken van klinisch ervaringsleren en het ontwikkelen van werkgerelateerde competenties zoals gedefinieerd in de Health and Care Professions Council (HCPC) Standards of Proficiency en door Health Education England (HEE). Het ontwikkelen van kennis en inzicht zoals toegepast op deze competenties. Al het bovenstaande is gericht op de behoefte aan dienstverlening, patiëntenzorg/traject en voortdurende verbetering van de dienstverlening. De module combineert en integreert zowel academisch als werkend leren en heeft een sterke patiënt- en klinische focus.

Jaar 2

Jaar 3

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Healthcare Science (Life Sciences) BSc (Hons) BSc (Hons) aan de University of Bradford

39% Verpleegkundigen
35% Andere gezondheidswerkers
11% Therapeuten
3% Verzorgende persoonlijke diensten
2% Administratieve beroepen
1% Elementaire beroepen
1% Natuur- en maatschappijwetenschappers
1% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
1% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
1% Medewerkers welzijn en huisvesting

De beoordelingsstrategie is zo opgezet dat studenten kunnen aantonen dat ze de leerresultaten van een afzonderlijke module hebben bereikt, passend bij het studieniveau en de leerresultaten van het programma. Deze leerresultaten zijn in overeenstemming met het Raamwerk voor Kwalificaties in het Hoger Onderwijs. De studenten worden voornamelijk op de breedte van hun kennis geëxamineerd via MCQ en korte antwoord examens. In de opdrachten kunnen de studenten ervaring opdoen met het schrijven van verslagen en het verwerken en interpreteren van gegevens. Naarmate de studenten vorderen, krijgen ze de gelegenheid om toenemende vaardigheden in analyse, synthese en kritiek te demonstreren via een grote verscheidenheid aan beoordelingsstrategieën, waaronder schriftelijke en mondelinge examens, het schrijven van verslagen, groepswerk, essays, waaronder een dissertatie/stuk voor zelfstudie schrijven, mondelinge presentaties, casestudies en het projectverslag. Het projectverslag biedt een belangrijke gelegenheid om autonomie te tonen in het hanteren van gegevens en kritische interpretatie in een onderzoekscontext. De beroepscompetenties van de student worden vooral op de werkplek beoordeeld via de werkgebaseerde leermodules en vergemakkelijkt door een 'Leercontract'.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

120 UCAS tariff points to include A Level Biology or Chemistry at grade B, plus GCSE English, Maths and two Sciences at grade C or 4.

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

120 UCAS tariefpunten, waaronder A Level Biologie of Scheikunde met B Let op: we accepteren wel Verlengde projectpunten maar geen Algemene Studies.

Als UCAS tarief. De kandidaten moeten ook een brede waaier van gewone vakken met graad C of hoger hebben, waaronder Engels, wiskunde en wetenschappen.

Als UCAS tarief. Moet een natuurwetenschappelijke studierichting zijn en minstens 12 studiepunten biologie of scheikunde met Onderscheiding omvatten.

120 UCAS-tariefpunten, waaronder scheikunde of biologie op hoger niveau met rang 6, een ander vak met rang 6 en een derde vak met rang 5. Plus HL 3 of SL 4 in wiskunde en Engelse taal en literatuur A of Engels B. (Taal A: Literatuur, Literatuur en Voorstelling en Taal ab initio worden niet aanvaard).

BTEC Extended Diploma in een relevant wetenschappelijk onderwerp, waarvan 6 van de volgende eenheden met Merit resultaat: Fysiologie van Menselijke Lichaamssystemen Regulatie en voortplanting van de mens Biologische moleculen en metabolische routes Genetica en genetische manipulatie Ziekten en infecties Toepassingen van Anorganische Chemie Toepassingen van Organische Chemie Microbiologie en microbiologische technieken Industriële chemische reacties Praktische chemische analyse Biomedische Wetenschappen

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 5.0
  • A-level Humanities
  • General Test
  • (no subscore less than 7.0)
  • 5.0
  • A-level Sciences
  • General Test
  • 4.5
  • Foundation / Pathway Courses
  • 5.0
  • Foundation Law
  • 6.0
  • Graduate Degrees
  • (no subscore less than 5.0)
  • 7.0
  • Graduate Degrees Education, Law
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees
  • (no subscore less than 5.0)
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees Law etc.
  • (no subscore less than 5.0)

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Healthcare Science (Life Sciences) BSc (Hons), BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Gezondheidswetenschappen (Levenswetenschappen) BSc (Hons) BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £20118 Jaar 1
Internationaal £20118 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £21124 Jaar 1
Internationaal £21124 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Bradford in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Bradford in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Geneeskunde & Gezondheid

  • #37 
  • #47 
  Gezondheidsberoepen
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]

Bekijk alle 20 rankings van University of Bradford

Over University of Bradford

De Universiteit van Bradford is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit die gevestigd is in de metropool Bradford, Engeland. Hoewel de universiteit vooral bekend is om haar zeer grote onderzoeksresultaten, staat zij ook bekend om haar grote inspanningen om een "Ecoversity" te worden, waarmee zij een voorbeeld stelt voor andere instellingen op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Studentensamenstelling van University of Bradford

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
7465
postgraduates:
1520
Totaal:
8985
 • what’s the student experience like at bradford? | student life at bradford
 • what advice would you give new students? | student life at bradford
 • what things can you not live without at university? | student life at bradford
 • what advice would you give your first-year self? | student life at bradford
 • why did you choose to study at bradford? | student life at bradford
 • how did you feel before coming to university? | student life at bradford

Lijst met 338 bachelor- en masteropleidingen van University of Bradford - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

University of Bradford
map marker Toon op kaart
Main Site - Richmond Road
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Healthcare Science (Audiology) BSc (Hons) De Montfort University 70% 0% 10% £14750 163 Leicester On campus Voltijd
Healthcare Science (Cardiac Physiology) BSc (Hons) Middlesex University 72% 6% 0% £14000 125 London On campus Voltijd
Healthcare Science BSc (Hons) Cardiff Metropolitan University 64% 0% 10% £13000 156 Cardiff On campus Voltijd
Healthcare Science (Physiological Sciences) BSc BSc (Hons) St George's, University of London 93% 0% 5% £17250 129 London On campus Voltijd
Healthcare Science (Life Sciences) BSc (Hons) BSc (Hons) University of Bradford 80% 2% 10% £20118 £21124 121 Bradford On campus Voltijd
Healthcare Science (Audiology) BSc (Hons) Aston University 62% 0% 0% £19700 135 Birmingham On campus Voltijd
Healthcare Science (Neurophysiology) BSc (Hons) Middlesex University 72% 10% 0% £14000 121 London On campus Voltijd
Healthcare Science (Physiological Sciences) BSc (Hons) University of Wolverhampton 55% 5% 0% - 119 Wolverhampton On campus Voltijd
Healthcare Science (Nuclear Medicine) BSc (Hons) Swansea University 65% 0% 11% - 123 Swansea On campus Voltijd
Healthcare Science (Radiation Physics) BSc (Hons) Swansea University 65% 0% 11% - 123 Swansea On campus Voltijd