University of Brighton
Law with Criminology LLB (Hons)
University of Brighton

Aangeboden cursusmodaliteiten

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Onze kwalificerende graad Rechten met Criminologie LLB(Hons) ontwikkelt je inzicht in de beginselen van het recht en die behandelt specialistische onderwerpen zoals misdaadtheorie en het strafrechtsysteem.

Gedurende drie jaar, of vier jaar met een optionele stage in loondienst, worden praktische vaardigheden aangeleerd in presenteren, onderhandelen, oreren, pleiten en pleiten, en wordt inzicht verworven in het Engelse rechtssysteem.

Naarmate je vordert, bieden optiemodules mogelijkheden om je leerproces aan te passen. Het leren gebeurt via een stimulerende mix van seminars, gastcolleges, vaardigheidssessies en workshops. Buitenschoolse activiteiten, zoals door het bedrijfsleven gesponsorde mooting- en sollicitatiewedstrijden en pro Deo werk, stellen je in staat je praktische vaardigheden in het oplossen van problemen, kritische analyse en communicatie verder te ontwikkelen.

Deze graad wordt momenteel erkend door de Solicitors Regulation (SRA) Authority en de Bar Standards Board. Het is een kwalificerende graad in de rechten, wat betekent dat afgestudeerden van Law LLB(Hons) de academische fase van de opleiding voor toetreding tot het beroep van advocaat voltooid zullen hebben.

Vanaf 2021 wordt echter een nieuw Solicitors Qualifying Exam (SQE) ingevoerd, wat betekent dat je met een diploma rechten niet langer rechtstreeks naar de volgende fase van het advocaatschap kunt gaan, maar wel voorbereid bent op het afleggen van het SQE. Meer informatie over deze verandering vind je in het gedeelte Solicitors Qualification Exam op onze cursuspagina.

Deze opleiding is een van de drie LLB trajecten die de Brighton Business School aanbiedt, naast Law LLB(Hons) en Law with Business LLB(Hons).

Voldoe je niet aan deze toelatingseisen? De University of Brighton Law LLB (Hons) met geïntegreerde propedeuse biedt een extra studiejaar op propedeutisch niveau voor studenten die niet over de academische kwalificaties of ervaring beschikken die voor toelating tot deze opleiding vereist zijn. Succesvolle afronding van de propedeuse stelt je in staat door te gaan naar jaar 1 van deze graad.

The qualifying law degree is recognised by the Solicitors Regulation Authority (SRA) for the purposes of satisfying the academic stage of training.

Accredited by the Bar Standards Board for the purpose of a Qualifying Law Degree.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 15 afgestudeerden van Law with Criminology LLB (Hons) op University of Brighton voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
63 /100
15 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Sociologie

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £20500 £23500 £28500
25-75 percentiel bereik £19000 - £23500 £19000 - £27500 £22500 - £34500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Sociologie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £21747 £21932 £26393
25-75 percentiel bereik £18610 - £26895 £16925 - £27943 £19875 - £35241

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Law with Criminology, LLB (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module behandelt de totstandkoming, de inhoud, de uitvoerbaarheid en de kwijting van contracten en de rechtsmiddelen die bij contractbreuk ter beschikking staan. Je verkent de begrippen en rechtsbeginselen in een politieke, sociale en economische context, en ontwikkelt inzicht in de verhouding van wettelijke en rechtsbronnen van de Europese Unie tot het gewoonterecht.

Deze sleutelmodule vormt de basis voor alle andere rechtsmodules en introduceert twee essentiële gebieden: (a) de manier waarop juridische instellingen in het VK werken en hoe de wet tot stand komt; en (b) de juridische vaardigheden die juristen nodig hebben, waaronder duidelijke communicatievaardigheden, juridisch schrijven en refereren, mondelinge presentatie, probleemoplossing en analytisch denken. De in deze module verworven kennis en vaardigheden zijn essentieel voor alle andere gebieden van academische ontwikkeling.

Publiekrecht is een onderwerp van grote actualiteit, dat voortdurend in ontwikkeling is en niet volledig begrepen kan worden zonder te verwijzen naar de politieke geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en zijn sociale en culturele ontwikkeling.

Deze module verschaft je een gedetailleerde kennis van een aantal onrechtmatige daden, waaronder nalatigheid volgens het gewoonterecht, schending van de wettelijke plicht, bescherming tegen inmenging in de persoon, bescherming van eigendomsbelangen, bescherming van de goede naam en de rechtsmiddelen die met deze onrechtmatige daden samenhangen. Waar relevant wordt verwezen naar beleidskwesties en beginselen van de mensenrechten - die beide invloed hebben op de ontwikkeling van een aantal onrechtmatige daden.

Deze module introduceert de essentie van de rechtsethiek en de grondbeginselen van het juridische beroep. Je ontwikkelt een waardering van de rechtsethiek voor recht en samenleving, en de implicaties ervan, en onderzoekt de rol van de advocatuur in het ondersteunen van de democratie en het beschermen van rechtvaardigheid en de rechtsstaat.

Deze module introduceert de belangrijkste instellingen en instanties die het strafrechtelijk systeem in Engeland en Wales vormen. Je verkent ook enkele van de belangrijkste debatten en theorieën over misdaad, recht en straf. Je ontwikkelt een inzicht in de geschiedenis en de ontwikkeling van de criminologie als een afzonderlijke discipline, en hoe die past binnen de bredere studie van recht en rechtvaardigheid.

Jaar 2

Jaar 3

Tijdens je stage voltooi je een bedrijfsproject. Dit project draagt bij aan je graad en kan, afhankelijk van het onderwerp dat je kiest, waardevolle inzichten opleveren voor je stagewerkgever.

Jaar 4

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Law with Criminology LLB (Hons) aan de University of Brighton

30% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
25% Secretariële en aanverwante beroepen
15% Administratieve beroepen
10% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
10% Klantenservice beroepen
10% Verzorgende persoonlijke diensten

Cijfers & studietijd

Beoordelingsmethoden

Verdeling van de studietijdToelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Geslaagd voor Access to HE Diploma met 45 studiepunten op niveau 3.

Moet drie vakken op hoger niveau omvatten.

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 6.0 globaal met een minimum van 5.5. in elk onderdeel, of een gelijkwaardige Engelse taalkwalificatie.
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Law with Criminology, LLB (Hons).

Kosten

Collegegeld Rechten met Criminologie LLB (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £13842 Jaar 1
Internationaal £13842 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

De hier vermelde tarieven gelden voor voltijdse cursussen die in het academisch jaar 2022-23 beginnen.

Het internationale tarief van £13.873 geldt voor klassikale cursussen. Voor laboratoriumcursussen geldt een hoger tarief van £14.892. Studenten uit de EU moeten een internationaal tarief betalen, tenzij ze de status "settled" hebben die hen door het "Settlement Scheme" van de Britse regering wordt toegekend.

Het collegegeld moet voor elk volgend studiejaar worden betaald en wordt jaarlijks met ten hoogste 5% of de RPI de grootste waarde is van toepassing verhoogd. De jaarlijkse verhoging voor UK/EU studenten, voor wie gereglementeerde tarieven gelden, zal niet meer bedragen dan het wettelijk maximumtarief.

Het collegegeld dat je moet betalen hangt af van een aantal factoren, waaronder het soort cursus dat je volgt, en of je voltijds of deeltijds studeert. Als je deeltijds studeert, betaal je normaal een pro rata, afhankelijk van het aantal modules dat je volgt. Als je opleiding een sandwich jaar optie omvat betaal je een gereduceerd tarief tijdens dit jaar; £1,370 voor thuisstudenten en £2,120 voor internationale studenten.


Alle tarieven moeten gecontroleerd worden aan de hand van de informatie die op de cursuspagina op onze website staat: www.brighton.ac.uk/courses want daar staan specifieke details. Het kan zijn dat je tijdens je studie extra kosten moet betalen. De kosten van optionele activiteiten zijn niet in je studiegeld inbegrepen en je zult deze kosten naast je studiegeld moeten betalen. Een overzicht van de kosten die van je verwacht kunnen worden, en wat in je studiegeld is inbegrepen, vind je op onze website.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 2

Universiteitrankings

Score van University of Brighton in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Brighton in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Sociale Studies & Geesteswetenschappen

  • #60 
  • #70 
  Criminologie
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 24 september, 2022]
  • #50 
  • #401 
  Sociale Wetenschappen
  THE World University Rankings by Subject
  [Gepubliceerd 26 oktober, 2022]
  • #49 
  • #451 
  Sociale Wetenschappen
  NTU by Subject
  [Gepubliceerd 20 oktober, 2021]
  • #64 
  • #79 
  Sociologie
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]

Bekijk alle 22 rankings van University of Brighton

Over University of Brighton

De Universiteit van Brighton is een door de overheid gefinancierde universiteit, met drie campussen in Brighton, Falmer, City en Moulsecoomb, en een in Eastbourne, net buiten het levendige South Downs National Park.

Studentensamenstelling van University of Brighton

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
13255
postgraduates:
2100
Totaal:
15355
 • A day in the life of a University of Brighton student
 • Why study in the UK? International student life in Brighton
 • Student view: Why I chose the University of Brighton
 • Student view: History of Art and Design BA(Hons) | University of Brighton
 • Student View: Placements | University of Brighton
 • Student view: Textiles with Business Studies BA(Hons) | University of Brighton

Waar wordt dit programma onderwezen

Moulsecoomb
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Buckinghamshire New University 97% 15% 0% £12500 92 High Wycombe On campus Voltijd
University of Essex 67% 3% 0% £16850 108 Colchester On campus Voltijd
Southampton Solent University 89% 5% 5% £13800 105 Southampton On campus Voltijd
University of Keele 70% 0% 5% £15500 119 Newcastle under Lyme On campus Voltijd
Canterbury Christ Church University 83% 10% 0% £14500 115 Canterbury On campus Voltijd
University of East London 54% 5% 5% £13320 105 London On campus Voltijd
University of Essex 79% 0% 5% £16850 110 Colchester On campus Voltijd
Teesside University 76% 0% 15% £13000 98 Middlesbrough On campus Voltijd
University of Suffolk 85% 0% 10% £12996 99 Ipswich On campus Voltijd
University of Exeter 73% 0% 15% £20000 158 Exeter On campus Voltijd