University of Bristol
Medische Microbiologie MSc
University of Bristol

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Onze MSci cursus is ideaal als je verder onderzoek wilt doen of als je je wilt onderscheiden bij het aanvragen van een doctoraat.

In je eerste jaar krijg je een breed inzicht in de biomedische wetenschappen en volg je eenheden in microbiologie en ziekten veroorzaakt door micro-organismen. Naast het leren kennen van het immuunsysteem bestudeer je ook pathologie en biochemie.

In het tweede jaar bestudeer je de cellulaire en moleculaire basis van menselijke ziekten die veroorzaakt worden door micro-organismen, zoals shigella en tuberculose, en virussen. Je leert niet alleen over de immuunrespons tegen allerlei besmettelijke microben, maar je onderzoekt ook hoe bacteriën antibioticaresistentie verwerven. Onze eBiolabs online hulpmiddelen zijn beschikbaar om je te helpen je voor te bereiden op de praktische laboratoriumsessies in het eerste en tweede jaar.

Je neemt drie infectie-units en een keuze-unit in je derde jaar.

Het extra, vierde jaar omvat een uitgebreid onderzoeksproject en een gevorderde training in onderzoeksvaardigheden met de nadruk op ondernemerschap. Je plant projecten, communiceert met verschillende doelgroepen en leert onderzoek te vertalen en te commercialiseren.

De School voor Cellulaire en Moleculaire Geneeskunde richt zich op het omzetten van wetenschap in geneeskunde en deze cursussen zijn erop gericht je te lanceren in een onderzoeksloopbaan met de nadruk op translationeel onderzoek.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Medical Microbiology, MSc volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Biochemie: Cellular Composition geeft de studenten de vaardigheden en kennis die nodig zijn om de structuren en de rol te begrijpen van de belangrijkste bestanddelen van cellen: eiwitten, DNA en lipiden. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. eiwitten als structurele componenten, eiwit-ligand interacties, de aard van enzymen, de structuur en replicatie van DNA, transcriptie en translatie, eiwitsynthese, regulatie van genexpressie, virussen, rDNA technologie en genomica, de structuren en eigenschappen van lipiden en membranen, en mechanismen van membraantransport.

Biochemie: Cellulaire Processen geeft de studenten de vaardigheden en kennis die nodig zijn om de belangrijkste cellulaire processen te begrijpen en te begrijpen hoe ze worden aangedreven. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere celstructuur, het cytoskelet, de secretorische weg, celdeling, cellulaire dynamiek en celbeweging, de basiseigenschappen van koolhydraten, de voornaamste in cellen voorkomende stofwisselingswegen en hun regulering, membraan-gebaseerde energietransductie, regulering van metabolisme, hormonen en signaaltransductie, en de celbiologie van ontwikkeling.

De eenheid biedt de leerlingen een grondige basis in de microbiologie, waarbij de basisbiologie van virussen, schimmels en bacteriën aan bod komt, en de nadruk ligt op genetica en genomica, hoe genetische variabiliteit ontstaat en hoe genetische informatie verwerkt wordt tot belangrijke fenotypische kenmerken, waaronder structurele diversiteit, metabolische diversiteit en virulentie.

De eenheid introduceert ziekteverwekkende microben en de ziekten die ze veroorzaken. Het omvat methoden om infectie te diagnosticeren, vaccinatie als methode om infectie te voorkomen, en methoden om infectie te behandelen, waaronder de werkingswijzen van antimicrobiële geneesmiddelen en de opkomst van resistentie tegen geneesmiddelen.

Studie van cel- en weefselstructuur, celdeling, membraantransport, en groeiregeling. Ontwikkelingsbiologie en differentiatie. Tumorcellen en een inleiding in de tumorimmunologie.

Basisprincipes van pathogenese en hoe deze verband houden met het ontstaan van specifieke menselijke ziekten. Gebruik van grove pathologie en histopathologie bij het onderzoek van menselijke ziekten.

Jaar 2

Deze eenheid verschaft belangrijke kerncompetenties aan studenten van de Faculteit Levenswetenschappen, om hen de vaardigheden bij te brengen die ze nodig zullen hebben om te slagen in het laatste jaar en om hun inzetbaarheid na hun afstuderen te vergroten. De eenheid heeft drie hoofddoelen: de onderzoeksvaardigheden vergroten door de ontwikkeling van vaardigheden in het hanteren en interpreteren van gegevens, en de studenten een appreciatie geven van hoe wetenschap ethisch en duurzaam bedreven wordt, de studenten in staat stellen inzicht te verwerven in de commercialisering van biomedische wetenschap.

De cellulaire en moleculaire basis van de belangrijkste ziektevormen die niet direct met infectieuze micro-organismen te maken hebben.

Deze eenheid behandelt de processen die betrokken zijn bij het onderhouden en tot expressie brengen van het genetisch materiaal van micro-organismen en dieren. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: DNA-eiwit interacties; mechanismen van DNA replicatie, recombinatie en reparatie; eukaryotische en prokaryotische genexpressie; eiwitsynthese; mobiele genetische elementen; genereren van immuun diversiteit door herschikking van immunoglobuline genen; regulerend RNA; virussen en kanker. Enige voorkennis van moleculaire biologie (bv. gelijkwaardig aan Biochemie: Cellulaire Samenstelling) is aanbevolen.

Pathogenese van infectieziekten; de aard van de immuunreacties van de gastheer; de mechanismen van virale en bacteriële immuunontwijking; de strategieën van chemotherapie en vaccinatie die gebruikt worden om menselijke infecties te behandelen en te voorkomen.

Deze eenheid onderzoekt de methodologie en toepassingen van recombinant-DNA-technologie. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: organisatie van het genoom; procedures voor het klonen en analyseren van genen; methoden voor het analyseren van genexpressie; het maken en gebruiken van transgene micro-organismen en dieren; genbewerking; synthetisch DNA en genomen; proteïne-engineering; bio-informatica; microarray technologie. Enige voorkennis van moleculaire biologie (bv. gelijkwaardig aan Biochemie: Cellulaire Samenstelling) wordt aanbevolen.

Jaar 3

De studenten voeren een 16 weken durend laboratorium- of literatuur/computer-onderzoeksproject uit op een gebied van actueel belang in de cellulaire en moleculaire geneeskunde. De Inleiding tot de projectverhandelingen zal een bespreking van de relevante primaire wetenschappelijke literatuur vereisen. Studenten zullen in staat zijn de belangrijkste onderzoekspapers die aan hun project ten grondslag liggen te evalueren en te bespreken. Studenten die laboratoriumprojecten doen zullen experimentele vaardigheden leren in een actief onderzoekslaboratorium en zullen leren hun resultaten te verspreiden in een schriftelijk proefschrift en in een mondelinge presentatie en een viva. Alle studenten zullen leren de wetenschappelijke literatuur te beoordelen en zullen evalueren of de juiste conclusies getrokken zijn.

Jaar 4

De afzonderlijke onderdelen bouwen voort op het onderwijs in jaar drie (niveau H/6) en vereisen dus niet alleen een toepassing van academische basiskennis, maar ook overdraagbare vaardigheden op programmaniveau, waaronder communicatie en bibliotheekkennis. De doelstellingen van de eenheid zijn het ontwikkelen van kritisch literatuuronderzoek, de student leren software te gebruiken om een onderzoeksproject te beheren en hem bewust te maken van hoe onderzoek in medische toepassing wordt omgezet, en gecommercialiseerd.

Het doel van de eenheid Uitgebreid Onderzoeksproject is de studenten de gelegenheid te bieden een meeslepende en diepgaande ervaring met wetenschappelijk onderzoek op te doen. Dit houdt in dat ze voltijds in een onderzoekslaboratorium worden ingebed. De eenheid beoogt het opzetten, uitvoeren en analyseren van een onderzoeksproject te bevorderen, evenals tijdmanagement.

Toelatingsvoorwaarden

Kwalificatie-eisen

Standaard aanbod: AAB met inbegrip van scheikunde en een ander kernvak natuurwetenschappen/wiskunde Contextueel aanbod: BBB met inbegrip van scheikunde en een ander kernvak natuurwetenschappen/wiskunde of ABC met inbegrip van AB (in willekeurige volgorde) in scheikunde en een ander kernvak natuurwetenschappen/wiskunde

Standaard hoger: AAABB

Access to HE Diploma in Toegepaste Wetenschappen, Biologie gecombineerd met Scheikunde, Biomedische Wetenschappen, Biowetenschappen, Levenswetenschappen, of Natuurwetenschappen. De 45 studiepunten van niveau 3 moeten omvatten: ten minste 30 studiepunten met onderscheiding en 15 met verdienste of hoger; en minstens 12 studiepunten met Onderscheiding van eenheden in Chemie en minstens 12 met Onderscheiding van eenheden in een andere wetenschap. Oudere studenten kunnen contact opnemen met mature-stu[email protected] om te zien of hun Access cursus geschikt is.

Hoger gevorderd: AB (in willekeurige volgorde) in scheikunde en een ander natuurwetenschappelijk/wiskundig vak

Standaard aanbod: 34 punten totaal, waarvan 17 op Hoger Niveau, waaronder 6, 5 (in willekeurige volgorde) op Hoger Niveau in Scheikunde en een ander kernvak Natuurwetenschappen/Wiskunde Contextueel aanbod: 31 punten totaal met 15 op Hoger niveau, waarvan 5, 5 op Hoger niveau in Scheikunde en een ander kernvak natuurwetenschappen/wiskunde

DDD in Toegepaste Wetenschappen (reeks 2016), met Onderscheiding in alle eenheden 13, 14 en twee van 8, 9, 10, 11, 12, 20 of 21 of BTEC in Toegepaste Wetenschappen (elke reeks) plus A in A-level Scheikunde

De eisen zijn als voor A-levels, waarbij je een niet-subjectspecifiek cijfer kunt vervangen door het Welsh Baccalaureate Advanced Skills Challenge Certificate met dat cijfer.

De eisen voor hoofdvakken zijn als voor het A-niveau, waarbij D1/ D2 A* is, D3 A is, M1/ M2 B is en M3 C is.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.0
  • Graduate Degrees
  • 6.5
  • Graduate Degrees Law, Econ, Medicine, English
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees
  • 7.0
  • Undergraduate Degrees Law, Econ, Medicine, English

De Universiteit van Bristol verwelkomt aanvragen van internationale studenten, en aanvaardt een breed scala aan kwalificaties voor undergraduate studie. Als je aan een school, hogeschool of universiteit buiten het VK hebt gestudeerd, kies dan de betreffende pagina voor verdere

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Medical Microbiology, MSc te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Medische Microbiologie MSc

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £10750 Jaar 1
EU £24700 Jaar 1
Internationaal £24700 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Bristol in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 37 rankings van University of Bristol

Over University of Bristol

De Universiteit van Bristol is een traditionele rode bakstenen onderzoeksuniversiteit in Bristol, Engeland. Deze universiteit heeft geen campus die zij aanduidt als haar hoofdcampus, maar in plaats daarvan heeft zij een groep gebouwen in het stadscentrum die wordt aangeduid als het "universiteitsdistrict". Met zes verschillende faculteiten en 29 verschillende scholen is er voor bijna elke student in Bristol wel iets interessants te vinden.

Studentensamenstelling van University of Bristol

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
20970
postgraduates:
6655
Totaal:
27625
 • Bristol student life
 • From undergraduate to postgraduate at the University of Bristol
 • Studying Economics at the University of Bristol: Nisha’s Story
 • Graduating with a Bristol maths degree
 • Study Chemistry at the University of Bristol
 • Why I chose Bristol

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Senate House
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Microbiology MBiolSci The University of Sheffield 91% 0% 15% £25670 152 Sheffield On campus Voltijd
Microbiology MBiol Aberystwyth University 86% 0% 5% £16300 119 Aberystwyth On campus Voltijd
Molecular Microbiology MSc Nottingham Trent University 79% 0% 0% £15885 119 Nottingham On campus Voltijd
Microbiology MSc University of Strathclyde 84% 0% 0% £21150 213 Glasgow On campus Voltijd
Biological Sciences (Microbiology) MBiolSci University of Leicester 67% 2% 1% - 137 Leicester On campus Voltijd
Microbiology with Industrial Placement Msci (Hons) University of Aberdeen 69% 0% 0% - 176 Aberdeen On campus Voltijd
Microbiology (4 years) [MSci] MSc The University of Manchester 61% 0% 0% - 153 Manchester On campus Voltijd
Microbiology MSc University of Aberdeen 69% 0% 0% - 176 Aberdeen On campus Voltijd
Medical Biosciences (Microbiology) MBiolSci University of Leicester 67% 2% 1% - 137 Leicester On campus Voltijd
Microbiology MSc Teesside University 67% 2% 1% £13000 137 Middlesbrough On campus Voltijd