University of Chester
Forensic Biology (including a Foundation Year) BSc (Hons)
University of Chester

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Een combinatie van forensische aspecten met een grondige basis in de traditionele wetenschap van de biologie, in het bijzonder de moleculaire biologie technieken en DNA profilering. De geleerde technieken zijn overdraagbaar naar andere biologische disciplines en vormen een stevige basis voor wie verder wil studeren.

Beoordelingen van studenten

Hieronder zie je cursusspecifieke beoordelingen voor 15 afgestudeerden van Forensic Biology (including a Foundation Year) BSc (Hons) en andere cursussen in bij de University of Chester voor elk van de enquêtevragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
65 /100
15 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van alle Britse afgestudeerden van forensische en archeologische wetenschappen opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £21025 £22394 £25260
25-75 percentiel bereik £18043 - £24555 £17766 - £26526 £20398 - £30716

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Forensic Biology (including a Foundation Year), BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

De studie van de systemen van het lichaam op orgaan- en cellulair niveau, o.a.: Zenuwstelsel; Cardiovasculair stelsel; Spier- en skeletstelsel; Spijsverteringsstelsel; Ademhalingsstelsel; Nierstelsel; en Voortplantingsstelsel.

Deze module omvat de volgende onderwerpen: Overzicht van prokaryotische en eukaryotische cellen; Dierlijke en plantaardige cel ultrastructuur en functie; SI meeteenheden; mollen en molariteit; Basis organische chemie; pH en buffersystemen; Structuur en functie van belangrijke biomoleculen; Energie en biochemische processen.

Deze module omvat twee delen: Kwantitatieve kernbewerkingen en Gespecialiseerde technieken van projectontwerp, academische vaardigheden en gegevensanalyse.

Deze module omvat de volgende onderwerpen: Verscheidenheid van het leven; Groei van de evolutietheorie: de darwinistische revolutie; Mendeliaanse genetica; Cytogenetica; Moleculaire genetica; Moderne evolutietheorie; en Moleculaire systematiek.

Deze module behandelt kerngebieden in Forensische Opsporing, waaronder de volgende; Inleiding tot de biologische technieken die in de forensische wetenschap gebruikt worden; Inleiding tot genetische analyse zoals toegepast op de forensische wetenschap; Analyse van fysiek bewijsmateriaal; Relaties tussen alle partners in strafrechtelijk onderzoek en vervolging; Inleiding tot het strafrecht- inclusief de structuur en presentatie van forensisch bewijsmateriaal binnen het juridische kader.

Jaar 2

Deze module omvat de volgende onderwerpen: Kwalitatieve analyse voor chemische groepsidentificatie. Onderscheid tussen organisch en anorganisch materiaal; Titrimetrische technieken; Kwantificering van anionen en kationische verbindingen; Spectrofotometrie; UV-zichtbare en atomaire absorptiespectrofotometrie.

De module behandelt het volgende: Inleiding tot de technieken en methodologie van het onderzoek op de plaats van het delict; Rollen en verantwoordelijkheden van het personeel van de plaats van het delict; Identificatie en behoud van de plaats van het delict; Risicobeoordeling in verband met het onderzoek op de plaats van het delict; Identificatie en berging van bewijsmateriaal; Bewaring, verpakking en opslag van bewijsmateriaal.

De module zal a) voortbouwen op onderwerpen die besproken zijn in MD4008: Inleiding tot de microbiologie en b) een aantal nieuwe onderwerpen introduceren die van belang zijn voor de microbiologie, geschikt voor niveau 5.

Deze module omvat de volgende onderwerpen: Waardering van getallen; Literatuur zoeken en kritisch beoordelen van onderzoekspapers; Enquêtemethoden en feedback; Experimenteel ontwerp; Onderzoeksvragen, hypothesen en statistische analyse; Onderzoeksvoorstellen en dissertaties; Onderzoeksethiek en duurzame ontwikkeling; en Door studenten ontworpen onderzoeksprojecten.

Jaar 3

De module biedt de studenten de gelegenheid om uitgebreid zelfstandig onderzoek te doen onder begeleiding van een tutor(en). Er moet in belangrijke mate gebruik gemaakt worden van primaire wetenschappelijke bronnen, naast een grondige gronding in de secundaire literatuur. De sessies vinden plaats in de tweede helft van niveau 5, zodat de studenten vóór het eind van het academisch jaar aan een begeleider kunnen worden toegewezen, zodat ze in de zomer gegevens kunnen verzamelen als dat voor hun project nodig is (of als ze dat liever doen). Er wordt ook advies gegeven over procedures die moeten worden gevolgd voordat gegevens worden verzameld, bv. ethische toestemming en risicobeoordeling.

Deze module behandelt kerngebieden van de Forensische Biologie, waaronder: Identificatie van in de natuur voorkomende materialen zoals, mineralen, gesteenten, bodems, botanische en zoölogische specimens (pollen, zaden, entomologie, visschubben, haar); Informatie beschikbaar uit in de natuur voorkomende materialen en het gebruik ervan bij de stratigrafie, chronologie en taphonomie op een plaats delict.

De inhoud zal enkele of alle van de volgende onderdelen omvatten: Toxinen en toxiciteit - definities en classificatie; Procedures en terminologie voor het testen op toxiciteit. Analyse en beperkingen van toxiciteitsgegevens; Reacties op blootstelling aan toxische stoffen en organisatieniveaus. Inter- en intra-specifieke variatie, genetica en milieu; Metabolisme van toxinen- De centrale rol van de lever en leverschade.

Deze module omvat de volgende onderwerpen: Opsporing van genetische variatie; Autosomaal dominante en recessieve overerving; Seksegebonden en niet-traditionele wijzen van overerving; Epigenetica; Kleine niet-coderende RNA's in de regulatie van genexpressie; Omics: transcriptomics, proteomics, bio-informatica; Genetische testen en gentherapie.

Deze module bouwt voort op de inhoud die in de modules microbiologie van niveau 4 en niveau 5 wordt gegeven. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: Microbiële pathogeniciteit; Afweer tegen microbiële aanvallen; Antimicrobiële en antivirale middelen; Menselijke commensale flora; Microbiële ziekten van geselecteerde orgaansystemen; en Laboratoriumdetectie van microben van medisch belang.

Modules

Deze module omvat de volgende onderwerpen: Functionele en vergelijkende perspectieven op cellen en orgaansystemen; Biologisch belangrijke moleculen en hun rol bij het behoud van de fysiologische functie; Erfelijkheid en selectie; Milieucontexten en gevolgen voor het overleven van de mens; Oorzaken van ziekte en het behoud van gezondheid; en de rol van biotechnologie in de hedendaagse biologie.

Deze module omvat de volgende onderwerpen: Atoomstructuur en de invloed ervan op de eigenschappen van elementen; Bindingvorming in chemische verbindingen; Intermoleculaire krachten en hun invloed op eigenschappen; Berekenen van hoeveelheden in chemische reacties; Koolstofchemie, functionele groepen en isomerisme; Reactiesnelheden; Enthalpieverandering in reacties; Evenwichten; Zuren, basen en buffers; Energieoverdrachten in levende systemen; en Technieken in biochemische analyse.

Deze module omvat de volgende onderwerpen: Het definiëren van gezondheid in de 21e eeuw; het biomedische en sociale model; de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie; Het toepassen van theorieën over ongelijkheid op gezondheidsgebied; Sociologische factoren en actuele gezondheidsproblemen; het ontstaan van de Britse National Health Service; en Gezondheidsbevordering.

Deze module omvat de volgende onderwerpen: Onderzoeks- en planningsvaardigheden; Vertrouwd raken met onderwerpen die hun undergraduate degree-onderwerp omvatten; Een kennisbasis ontwikkelen voor een studierichting; Interessegebieden vaststellen; Kritische analytische vaardigheden toepassen en ontwikkelen; Ontwikkeling van zelfgestuurd studeren; en Gebruik van leermiddelen.

Deze module omvat de volgende onderwerpen: Kritisch lezen en schrijven; Een argument construeren en evalueren; Notitietechnieken voor lezen en luisteren; Inzicht in plagiaat en academische integriteit; Inleiding tot reflectieve praktijk; Voorbereiden en houden van powerpointpresentaties; Referenceren en citeren; Samenvatten en parafraseren van geschreven bronnen; Literatuur zoeken; en Verslag schrijven.

Deze module omvat de volgende onderwerpen: Breuken, verhoudingen en percentages; Standaardvorm, significante cijfers en wetenschappelijke eenheden en notatie; Fouten en onnauwkeurigheden; Basisalgebra en het gebruik ervan in eenheden en indexcijfers; Vormen, volumes en oppervlakte; Grafieken en vergelijkingen van een lijn; Rekenkundige functies gebruiken in laboratoriumtoepassingen; Statistiek ? variatie en gemiddelden.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Forensic Biology (including a Foundation Year) BSc (Hons) aan de University of Chester

25% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
20% Natuur- en maatschappijwetenschappers
15% Elementaire beroepen
10% Administratieve beroepen
5% Onderwijzende beroepen
5% Verzorgende persoonlijke diensten
5% Beschermende dienstverlenende beroepen
5% Beroepen in de verkoop

Cijfers & studietijd

De beoordelingen zijn bedoeld om zowel je academische vaardigheden als je in het werk geldige vaardigheden op de proef te stellen en te stimuleren. Ze bestaan uit een combinatie van cursuswerk en eindexamens. Het cursuswerk omvat essays en verslagen, gegevensverwerking en mondelinge presentaties.

Verdeling van de cijfers

Studenten van de cursus kregen de volgende cijfers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

For the Biological Sciences degrees with a Foundation Year, A Levels/BTEC should normally include a Science-related subject

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor forensische en archeologische wetenschappen

Kwalificatie-eisen

72 UCAS punten van GCE A Levels inclusief Biologie

Eén daarvan moet Biologie zijn

Toegangsdiploma - Algemeen geslaagd

Waaronder 4 in HL Biologie

Eén daarvan moet Biologie zijn

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All Degrees
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Forensic Biology (including a Foundation Year), BSc (Hons).

Kosten

Collegegeld Forensische biologie (inclusief een basisjaar) BSc (Hons)

EU £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Alle studenten behalve internationals in dit programma komen in aanmerking voor een geldelijke beurs van £500 - alleen op niveau 3/beginjaar. Het collegegeld voor de volgende studiejaren van de voltijdse undergraduate graad wordt geheven op het niveau van het undergraduate collegegeld. Dit tarief bedraagt momenteel 9.250 pond per jaar voor studenten die in 2019 beginnen, maar dit wordt jaarlijks verhoogd met de inflatie op dat moment, zoals gemeten door de detailhandelsprijsindex.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Foundation

Universiteitrankings

Score van University of Chester in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 12 rankings van University of Chester

Over University of Chester

De Universiteit van Chester is, zoals de naam al doet vermoeden, een universiteit die in Chester is gevestigd. De universiteit is formeel aangesloten bij het christelijk geloof, maar zij maken in hun mission statement duidelijk dat studenten van alle geloven of helemaal geen geloof welkom zijn op hun universiteit. Chester heeft in totaal zes campussen, waarvan er vijf in Chester liggen en één in Warrington. Het hoofdgebouw van de campus staat bekend als Parkgate Road Campus.

Studentensamenstelling van University of Chester

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
8420
postgraduates:
2635
Totaal:
11055
 • Student Life - University of Chester
 • Meet Our Students
 • Settling in at the University of Chester
 • Sport: meet the students
 • A City for Students: Behind the Photoshoot
 • Business and Management: meet the students

Waar wordt dit programma onderwezen

Chester Parkgate Road/Kingsway/Riverside/Queen's Park Campus
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of Worcester 89% 0% 10% £13100 123 Worcester On campus Voltijd
Bournemouth University 74% 3% 15% £16500 132 Poole On campus Voltijd
University of Worcester 89% 0% 10% £13100 123 Worcester On campus Voltijd
University of Chester 65% 0% 20% - 117 Chester On campus Voltijd
University of Chester 62% 0% 0% - 140 Chester On campus Voltijd
Bournemouth University 74% 3% 15% - 132 Poole On campus Voltijd
University of Chester 65% 0% 15% - 115 Chester On campus Voltijd
University of Chester 73% 1% 14% - 132 Chester On campus Voltijd
University of Chester 65% 0% 20% - 143 Chester On campus Voltijd
University of Chester 65% 0% 20% - 129 Chester On campus Voltijd