University of East Anglia
Actuariële wetenschappen met een jaar buitenland BSc (Hons)
University of East Anglia

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Financiën, Bankwezen, Bedrijfsfinanciering, Fintech

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Financiën, Bankwezen, Bedrijfsfinanciering, Fintech aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £28000 £33000 £40000
25-75 percentiel bereik £24000 - £32000 £25000 - £42500 £27000 - £46500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Financiën, Bankwezen, Bedrijfsfinanciering, Fintech opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24063 £26844 £34100
25-75 percentiel bereik £20000 - £29558 £20891 - £36088 £24232 - £47892

Cursusbeschrijving

Overzicht

Bestudeer de kunst van risico's: ze meten, inschatten, beheren, matigen - en er soms van profiteren.

De weg oversteken, een kopje thee zetten, op vakantie gaan, een nieuwe zaak beginnen: bijna alles in het leven bevat een element van risico. En voor een Actuaris is risico alles. Als je sterk bent in wiskunde en belangstelling hebt voor zaken en economie, gefascineerd bent door wereldgebeurtenissen en niet bang bent om een beredeneerd gokje te wagen, dan kan een loopbaan in dit kleine maar groeiende (en behoorlijk lucratieve) beroep ideaal zijn.

Over deze cursus

Onze graad in Actuariële Wetenschappen met een Jaar Buitenland leert je hoe je vanuit een zakelijk perspectief naar de toekomst kunt kijken, de waarschijnlijke gevolgen kunt inschatten en dan een prijs kunt bepalen voor het beperken van risico's. En dankzij onze sterke banden met het bedrijfsleven krijg je kansen om de theorie in de praktijk te brengen.

Door een jaar in het buitenland aan je programma toe te voegen, krijg je de kans je vaardigheden verder te verbreden door extra modules aan een partneruniversiteit te volgen. Een jaar in het buitenland ontwikkelt ook je persoonlijke vaardigheden en zorgt ervoor dat je opvalt voor potentiële werkgevers op de competitieve markt voor de aanwerving van afgestudeerden.

Actuariële wetenschappen zijn opwindend, uitdagend en stimulerend - en er is steeds meer vraag naar de bijbehorende vaardigheden.

Heb je een voorliefde voor wiskunde en zakendoen, maar wil je er op een meer toegepast terrein mee aan de slag, dan is Actuariële Wetenschappen een goede keuze. Behalve dat je er professioneel Actuaris mee wordt, opent het deuren naar bredere gebieden, waaronder gegevenswetenschap en risicobeheer.

Onze multidisciplinaire opleiding Actuariële Wetenschappen brengt de Schools of Mathematics, Computing Sciences en Economics van de UEA samen, samen met de expertise van praktiserende actuarissen.Je ontwikkelt kernvaardigheden in wiskunde, statistiek en financiën, en elk jaar heb je de keuze uit een traditionele actuariële module of, als je je wilt specialiseren in data science, kun je je toeleggen op het ontwikkelen van extra computervaardigheden. Bovendien helpen we je je communicatie- en presentatievaardigheden aan te scherpen die essentieel zijn voor elke afgestudeerde die in de financiële sector aan de slag gaat.

Dankzij onze nauwe banden met het bedrijfsleven krijg je unieke kansen om de theorie in de praktijk te zien, en onze syllabus omvat gastcolleges van praktijkmensen, zoals deskundigen van Aviva. Bovendien krijg je de kans om vrijstellingen te krijgen voor de beroepsexamens die door het Institute and Faculty of Actuaries worden afgenomen, zodat je een stapje eerder kunt afstuderen dan je concurrenten.

Het jaar in het buitenland biedt je de gelegenheid om zowel je academische als je intermenselijke vaardigheden te verbeteren en uit te breiden. Het zal je in staat stellen een programma op maat samen te stellen, gebaseerd op je eigen interesses.

Disclaimer

Cursusdetails zijn aan verandering onderhevig. Je moet altijd de details op de website van de aanbieder bevestigen: www.uea.ac.uk

Accredited by the Institute and Faculty of Actuaries for the purpose of exemption from some professional examinations.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Actuarial Science with a Year Abroad, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Door deze module te volgen leer je een inleiding tot de economische kerntheorie en -beginselen in een bedrijfscontext. Je leert zowel fundamentele micro-economische als macro-economische theorieën die je in staat stellen actuele economische vraagstukken met relevantie voor het bedrijfsleven te begrijpen en te analyseren.

Je leert inleidend materiaal met betrekking tot financiële wiskunde zoals contante waarden, accumulaties, lijfrentes. Je krijgt ook een inleiding in spreadsheet-vaardigheden voor actuarissen en wat discrete wiskunde ter voorbereiding op latere modules.

In deze module bestudeer je: (A) Complexe Getallen. (B) Vectoren. (C) Differentiëren; machtreeksen. (D) Integratie: Toepassingen, Krommen schetsen, Oppervlakte, Booglengte. (E) Eerste- en tweedegraads, constante-coëfficiënt gewone differentiaalvergelijkingen. Vermindering van orde. Numerieke oplossingen met Maple. Partiële afgeleiden, kettingregel. (F) Lijnintegralen. Meervoudige Integralen, inclusief verandering van coördinaten door Jacobianen. Green'S Stelling in het vlak.

Waarschijnlijkheid is de studie van de kans dat gebeurtenissen zich voordoen. Het heeft belangrijke toepassingen om te begrijpen hoe groot de kans is dat meerdere gebeurtenissen samen gebeuren en dus om rationele beslissingen te nemen. Deze module geeft je een inleiding tot de moderne waarschijnlijkheidstheorie, die ontwikkeld werd op basis van het baanbrekende werk van de Russische wiskundige A.N. Kolmogorov in de jaren 1930. Kolmogorov's Axiomatische Theorie beschrijft de uitkomsten (gebeurtenissen) van een willekeurig experiment als wiskundige sets. Met behulp van de taal van de verzamelingenleer maak je kennis met het begrip willekeurige variabelen, en beschouw je verschillende voorbeelden van discrete willekeurige variabelen (zoals binomiale, geometrische en poisson willekeurige variabelen) en continue willekeurige variabelen (zoals de normale willekeurige variabele). In het laatste deel van de module onderzoek je twee toepassingen van waarschijnlijkheid: Betrouwbaarheidstheorie en Markov Ketens. Naast de standaard lezingen en workshops zijn er twee computer-lab sessies van (elk 2 uur) waarin je de waarschijnlijkheidstheorie toepast op specifieke praktijkgevallen. De enige voorwaarden voor deze module zijn een basiskennis van de verzamelingenleer en van calculus die je in het herfstsemester verworven hebt. Als je waarschijnlijkheid of statistiek op het A-niveau hebt gedaan, zul je de inhoud ervan herontdekken, nu onderwezen met behulp van een juist en eleganter wiskundig formalisme.

Jaar 2

Deze module bouwt voort op de wiskundige grondbeginselen die in jaar 1 werden geïntroduceerd en behandelt zowel Differentiaalvergelijkingen als Lineaire Algebra. Je ontwikkelt de wiskundige basisvaardigheden voor actuariële methoden en modellen, en geavanceerde statistiek. In Differentiaalvergelijkingen ontwikkel je vaardigheden om zowel gewone differentiaalvergelijkingen als partiële differentiaalvergelijkingen op te lossen met behulp van een verscheidenheid aan technieken. Voor gewone differentiaalvergelijkingen omvatten de methodes serie-oplossingen en de methode van Frobenius. Fourier reeksen worden geïntroduceerd en gebruikt bij het oplossen van partiële differentiaalvergelijkingen door scheiding van variabelen. In Lineaire Algebra ontwikkel je vaardigheden in de algebra van matrices, waaronder: Matrixbewerkingen, Lineaire Vergelijkingen, Determinanten, Eigenwaarden en Eigenvectoren, Diagonaliseren en Geometrische Aspecten.

In deze module bouw je voort op de grondbeginselen van samengestelde interest die in het eerste jaar van de cursus werden geïntroduceerd. Je leert hoe de sleutelbegrippen gebruikt kunnen worden in praktische financiële toepassingen voor actuarissen.

Dit is een module die je de mogelijkheid biedt om lineaire regressietechnieken met R toe te passen. Hoewel geen gevorderde kennis van kansrekening en statistiek nodig is, verwachten we toch dat je enige achtergrond hebt in kansrekening en statistiek voor je deze module volgt. Het doel is een inleiding tot R te geven en dan de bijzonderheden van lineaire regressie.

Je verwerft een goede basis in de wiskundige technieken die gebruikt kunnen worden voor het modelleren en waarderen van geldstromen die afhankelijk zijn van dood, overleven of andere onzekere risico's. Je bestudeert de statistieken van verschillende levensverzekeringscontracten en de berekening van hun premies en reserves. Je zult ook je vaardigheden in financieel modelleren verder ontwikkelen door je te concentreren op het belang van een controlespoor en het opnemen van goede modeldocumentatie.

Deze module behandelt zowel de theorie als de praktijk van het statistisch modelleren van tijdreeksen. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze echte gegevens analyseren met behulp van R.

Deze module introduceert de essentiële begrippen van de wiskundige statistiek en leidt daaruit de noodzakelijke verdelingstheorie af, zoals vereist. Bijgevolg komen naast ideeën over steekproeftrekking en centrale limiettheorie ook schattingsmethoden en hypothese-onderzoek aan bod.

Jaar 3

Deze module wordt gebruikt om het cijfer weer te geven dat je voor een jaar studie in het buitenland hebt gekregen. Het bestudeerde materiaal zal afhangen van de instelling die je bezoekt en de vakken die je kiest te bestuderen.

Jaar 4

Je zult een verdere basis verwerven in wiskundige en statistische technieken die van belang zijn voor financieel werk, waaronder een basis in stochastische processen en overlevingsmodellen en hun toepassingen. Je leert over risicomodellen met frequentie- en ernstverdelingen en het concept van ondergang. Je onderzoekt ook het gebruik van Bayesiaanse statistiek om geloofwaardigheidspremies af te leiden en je krijgt een inleiding in Machine Learning.

Deze module behandelt lineaire en gegeneraliseerde lineaire modellen. Het behandelt zowel de theorie als de praktijk van statistische modelaanpassing en van de studenten wordt verwacht dat ze echte gegevens analyseren met behulp van R.

Deze module behandelt Stochastische Processen - waaronder de Random Walk, Markov Chains, Poisson Processen, en Geboorte- en Doodsprocessen.

Met deze module vergroot je je kennis van de wiskundige technieken die gebruikt kunnen worden voor het modelleren en waarderen van geldstromen die afhankelijk zijn van overlijden, overleven of andere onzekere risico's. Je bestudeert de statistiek van verschillende levensverzekeringscontracten en de berekening van hun premies en reserves. Je leert hoe je gezamenlijke levenproducten moet modelleren/waarderen en hoe je producten moet behandelen die meerdere toestanden/afkopen impliceren. Bovendien leer je hoe verzekeringsmaatschappijen hun producten op winst testen en krijg je meer inzicht in de invloed van verschillende factoren op de sterfte van een leven. Je zult ook je financiële modelleervaardigheden en je schriftelijke communicatievaardigheden verder ontwikkelen door te leren hoe je de resultaten van een financieel model het best kunt presenteren en je zult je Excel vaardigheden verder ontwikkelen door deze kennis toe te passen op het modelleren van verdere onvoorziene uitgaven. Problemen in een Spreadsheet omgeving.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Actuarial Science with a Year Abroad BSc (Hons) aan de University of East Anglia

40% Financiële beroepen
15% Administratieve beroepen
15% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Vrije tijd, reizen en aanverwante beroepen in persoonlijke dienstverlening
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
5% Beroepen in de verkoop
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Web- en multimedia-ontwerpers
0% Secretariële en aanverwante beroepen

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor Financiën, Bankwezen, Bedrijfsfinanciering, Fintech

Kwalificatie-eisen

waaronder wiskunde met een cijfer A. Science A Levels moeten een voldoende voor het praktische element bevatten.

waaronder 12 studiepunten wiskunde met onderscheiding.

waaronder de graad B in Wiskunde.

waaronder HL6 in Wiskunde.

in IT, Science based of Business naast A Level Mathematics grade A. Exclusief BTEC Public Services, BTEC Uniformed Services en BTEC Business Administration.

Hoofdvakken en combinaties van A-niveaus worden overwogen - neem contact met ons op.

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 IELTS: 6.0 algemeen (minimaal 5.5 in elk onderdeel)

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Actuarial Science with a Year Abroad, BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Actuariële wetenschappen met een jaar buitenland BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £17100 Jaar 1
Internationaal £18000 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Het collegegeld wordt jaarlijks herzien en kan verhoogd worden. Sommige tarieven worden door de Britse regering gereguleerd en zullen op advies van die regering worden gewijzigd. Het collegegeld voor doorlopende studenten d.w.z. studenten die een cursus van meer dan een jaar volgen wordt gewoonlijk jaarlijks verhoogd. Deze verhoging zal niet meer bedragen dan 4% of de procentuele verhoging van het door de Britse regering gereguleerde inschrijvingsgeld, afhankelijk van wat hoger is. De tariefverhoging is gebaseerd op het tarief van het jaar waarin je je inschrijft. Meer informatie over extra kosten voor je cursus en informatie over de status van het inschrijvingsgeld vind je op onze website.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

  • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of East Anglia in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 28 rankings van University of East Anglia

Over University of East Anglia

De University of East Anglia (UEA) is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit in Norwich, Engeland. De universiteit is gevestigd op één campus met het Norwich Research Park en het Bob Champion Research and Education Building, een 24-uurs bibliotheek, een concert- en concertzaal en accommodatie op de campus.

Lijst met 355 bachelor- en masteropleidingen van University of East Anglia - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van University of East Anglia

  • Student Life in Norwich | University of East Anglia (UEA)
  • Life as a UEA student in the School of Psychology | University of East Anglia (UEA)
  • Preparing for University – Independent Learning advice from UEA Students
  • Alumni Stories: Language and Communication Studies MAs | UEA
  • 9 Reasons to Come to a UEA Open Day | University of East Anglia (UEA)
  • What's a Lecture Like? | University of East Anglia (UEA)

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - University of East Anglia
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Actuarial Science with a Year Abroad BSc (Hons) University of East Anglia 84% 0% 1% £17100 £18000 131 Norwich On campus Voltijd
Actuarial Science BSc (Hons) City University London 92% 10% 0% £19500 163 London On campus Voltijd
Actuarial Science and Risk Management BSc (Hons) Queen's University of Belfast 81% 0% 5% £17400 186 Belfast On campus Voltijd
Actuarial Science BSc (Hons) The University of York 76% 0% 0% £19600 174 York On campus Voltijd
Actuarial Science (with Professional Placement) BSc (Hons) City University London 79% 5% 0% £19500 126 London On campus Voltijd
Data Analytics and Actuarial Science BSc (Hons) City University London 77% 5% 0% £20500 136 London On campus Voltijd
Finance with Actuarial Science BSc City University London 79% 5% 2% £20500 147 London On campus Voltijd
Actuarial Science with a year in industry BSc (Hons) The University of York 76% 0% 0% £19600 174 York On campus Voltijd
Data Analytics and Actuarial Science (with Professional Placement) BSc City University London 77% 5% 0% £19500 136 London On campus Voltijd
Actuarial Science BSc (Hons) University of East Anglia 84% 0% 1% £17100 £18000 131 Norwich On campus Voltijd