University of East Anglia
Internationale betrekkingen en moderne geschiedenis BA (Hons)
University of East Anglia

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Politiek & Internationale Betrekkingen

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Politiek & Internationale Betrekkingen aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23000 £23000 £29500
25-75 percentiel bereik £19000 - £26000 £17000 - £28000 £22500 - £37000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Politiek & Internationale Betrekkingen opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23777 £23498 £28660
25-75 percentiel bereik £19499 - £27905 £18182 - £29536 £21698 - £37558

Cursusbeschrijving

Overzicht

Geleerden in internationale betrekkingen stellen vragen over hoe de wereld vandaag werkt. Historici kijken naar het verleden om het heden zin te geven. Wanneer ze samen bestudeerd worden, kunnen deze complementaire disciplines je een zo volledig mogelijk inzicht geven in de wereldpolitiek: verleden, heden en toekomst.

Over deze cursus

In deze cursus onderzoek je actuele politieke gebeurtenissen, verbanden en beslissingen in de wereld. Tegelijkertijd krijg je een 'lange termijn' kijk op de gebeurtenissen en processen die tot deze actuele situaties hebben geleid. Je leert begrijpen hoe dingen die op de ene plaats gebeuren grote gevolgen kunnen hebben voor mensen en gemeenschappen aan de andere kant van de wereld. Je raakt vertrouwd met het enorme scala van betrokken actoren, van staten en hun regeringen, tot staatloze organisaties als Greenpeace of Al Qaeda, tot internationale instanties als de Europese Unie en de Verenigde Naties, tot bedrijven, sociale klassen, diaspora's, en zelfs individuen.

Naast dit alles onderzoek je hoe het hedendaagse internationale systeem van afzonderlijke staten wortels heeft die meer dan driehonderd jaar teruggaan. Je wordt toegerust om de huidige wereldorde te begrijpen, en om te debatteren, te argumenteren en na te denken over hoe die zich in de loop van de recente geschiedenis ontwikkeld heeft. Je krijgt de gelegenheid te onderzoeken hoe deze twee disciplines zich tot elkaar verhouden, zodat je een fascinerende kijk krijgt op de wereld van vandaag.

De twee disciplines Internationale Betrekkingen en Geschiedenis worden onderwezen in twee Schools aan de Universiteit, die beide zeer bekend staan om de kwaliteit van hun onderwijs en onderzoek.

Tijdens de opleiding krijg je de kans om deel te nemen aan studiereizen, stages en stages in Groot-Brittannië en Europa, en in je tweede jaar heb je de mogelijkheid om een semester in het buitenland door te brengen.

Disclaimer

Cursusdetails zijn aan verandering onderhevig. Je moet altijd de details op de website van de aanbieder bevestigen: www.uea.ac.uk

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding International Relations and Modern History, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module brengt de rijke complexiteit van het twintigste-eeuwse Europa over, en moedigt je aan om de periode opnieuw te bekijken. Achteraf gezien beschrijft het epitheton ?age of extremes? het best de tegenstrijdige kenmerken van een eeuw waarin totale oorlog en genocide gepaard gingen met groeiend humanisme, staatsgezondheidszorg en de opmars van de mensenrechten. Natuurlijk hebben de ontwikkelingen tijdens de eerste decennia van de eenentwintigste eeuw historici gedwongen om eens geaccepteerde verhalen over de Europese modernisering te heroverwegen en te herzien. Zoals de tendens naar toenemende integratie, harmonisatie en homogenisatie twijfelachtig lijkt in het licht van de crisis van de Europese Unie, zo geloven islamisme en islamofobie het idee dat modernisering resulteerde in secularisatie en tolerantie. Evenzo gaat de aantoonbare macht van de internationale financiën en supranationale vergaderingen in tegen verhalen over de mondigheid van het volk door de triomf van de representatieve democratie. De lezingen onderzoeken thema's in hun respectieve chronologische contexten: het tijdperk van de catastrofe; het tijdperk van het na-oorlogse ?economische wonder? en de wording van het hedendaagse Europa. In plaats van stil te staan bij vertrouwde aspecten van de eeuw die je misschien al eerder bestudeerd hebt, zal de module je ook blootstellen aan de geschiedenis van Europa na 1945, Midden- en Oost-Europa, en ontwikkelingen in de VS en koloniën die het continent vorm gaven. In plaats van eng te focussen op hoogstaande politiek, internationale betrekkingen en oorlogsvoering, wil de module je ook in staat stellen de eeuw opnieuw te bekijken door de studie van de geschiedenis van volksverhuizingen, landgebruik, stadsplanning en houdingen ten opzichte van het verleden.

Je krijgt een brede inleiding in de politieke, sociale en economische transformatie van Groot-Brittannië en Europa van de late achttiende eeuw tot de eerste wereldoorlog. Onder de thema's komen industrialisatie en de gevolgen daarvan, revolutie en hervorming, nationalisme en imperialisme, sekse en maatschappij, betrekkingen tussen de grote mogendheden, de gevolgen van de oorlog en de ineenstorting van het oude Europa in 1917-18 aan de orde.

Global Politics 2 verkent de belangrijkste controverses en debatten in de hedendaagse internationale politiek. Omdat internationale politiek voortdurend verandert, herzien we deze module elk jaar, en veranderen we de precieze mix van onderwerpen om de wereld die je om je heen ziet te weerspiegelen. Al onze onderwerpen hebben te maken met vragen over macht, ethiek, transnationale samenwerking en veiligheid. Onlangs hebben we ons gebogen over terrorisme, kernwapens, onze morele verplichtingen tegenover vreemdelingen, maar ook over migratie, het lot van het milieu, en opkomende machten in het internationale systeem.

Deze module laat je kennismaken met de studie van wereldpolitiek. We schetsen de architectuur en de geschiedenis van het internationale systeem. Je maakt kennis met de belangrijkste theoretische benaderingen om de dynamiek van de wereldpolitiek te begrijpen. We introduceren ook een aantal kernbegrippen om zin te geven aan wereldpolitiek, waaronder soevereiniteit, machtsevenwicht, internationaal recht, veiligheid en globalisering.

Jaar 2

Hoe ziet de wereld eruit voor een marxist, of een liberaal, of een feminist, of een realist? We houden er allemaal bepaalde ideeën op na over hoe de wereld werkt: over waarom bepaalde gebeurtenissen gebeuren, wie de belangrijkste actoren in het internationale systeem zijn, en of het überhaupt mogelijk is om dingen te veranderen voor toekomstige generaties. Theorieën van Internationale Betrekkingen (IR) proberen deze veronderstellingen vast te leggen, waarbij ze de wereld op verschillende manieren verklaren dan anderen. Je onderzoekt hoe de discipline IR in het begin van de 20e eeuw ontstond, voordat je de zeer verschillende theorieën onderzoekt die de ideeën van academici en beleidsmakers over hoe de wereld eigenlijk werkt hebben gevormd, en soms overheerst.

Jaar 3

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding International Relations and Modern History BA (Hons) aan de University of East Anglia

25% Administratieve beroepen
15% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Vrije tijd, reizen en aanverwante beroepen in persoonlijke dienstverlening
10% Beroepen in de informatietechnologie
10% Financiële beroepen
10% Beroepen in de verkoop
10% Beschermende dienstverlenende beroepen
10% Klantenservice beroepen
10% Elementaire beroepen

Cijfers & studietijd

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

waaronder Geschiedenis, Oude Geschiedenis, Kunstgeschiedenis, Archeologie, Antropologie, Klassieke Beschaving, Klassieke Studies, Politiek, Bestuur en Politiek, Psychologie, Engelse Literatuur of Sociologie.

waaronder een aan Geschiedenis gerelateerd vak

waaronder 12 studiepunten geschiedenis. De voorkeur gaat uit naar het traject Geesteswetenschappen & Sociale Wetenschappen. Andere richtingen zijn aanvaardbaar, neem rechtstreeks contact op met de universiteit voor meer informatie.

waaronder een aan Geschiedenis gerelateerd vak

met inbegrip van Higher Level 5 in Geschiedenis of Wereldpolitiek

naast de graad B in een met Geschiedenis verwant onderwerp A-Level (of gelijkwaardige kwalificatie). Uitgezonderd zijn BTEC Openbare Diensten, BTEC Geüniformeerde Diensten en BTEC Bedrijfskunde.

Hoofdvakken en combinaties van A-niveaus worden overwogen - neem contact met ons op

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 IELTS score van 6,0 globaal met een minimum van 5,5 in elk onderdeel

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch International Relations and Modern History, BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Internationale betrekkingen en moderne geschiedenis BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Internationaal £17100 Jaar 1
Internationaal £18000 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Het collegegeld wordt jaarlijks herzien en kan verhoogd worden. Sommige tarieven worden door de Britse regering gereguleerd en zullen worden gewijzigd op advies van deze regering. Het collegegeld voor doorlopende studenten d.w.z. studenten die een cursus van meer dan een jaar volgen wordt gewoonlijk jaarlijks verhoogd. Deze verhoging zal niet meer bedragen dan 4% of de procentuele verhoging van het door de Britse regering gereguleerde inschrijvingsgeld, afhankelijk van wat hoger is. De tariefverhoging is gebaseerd op het tarief van het jaar waarin je je inschrijft. Meer informatie over extra kosten voor je cursus en informatie over de status van het inschrijvingsgeld vind je op onze website.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of East Anglia in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of East Anglia in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Sociale Studies & Geesteswetenschappen

  • #14 
  • #16 
  Geschiedenis
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 09 september, 2023]
  • #20 
  • #23 
  Geschiedenis
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]
  • #24 
  • #88 
  Geschiedenis
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
  [Gepubliceerd 22 juli, 2023]
  • #22 
  • #151 
  Geschiedenis
  QS World University Rankings By Subject
  [Gepubliceerd 22 maart, 2023]

Bekijk alle 28 rankings van University of East Anglia

Over University of East Anglia

De University of East Anglia (UEA) is een door de overheid gefinancierde onderzoeksuniversiteit in Norwich, Engeland. De universiteit is gevestigd op één campus met het Norwich Research Park en het Bob Champion Research and Education Building, een 24-uurs bibliotheek, een concert- en concertzaal en accommodatie op de campus.

Lijst met 355 bachelor- en masteropleidingen van University of East Anglia - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van University of East Anglia

 • Student Life in Norwich | University of East Anglia (UEA)
 • Life as a UEA student in the School of Psychology | University of East Anglia (UEA)
 • Preparing for University – Independent Learning advice from UEA Students
 • Alumni Stories: Language and Communication Studies MAs | UEA
 • 9 Reasons to Come to a UEA Open Day | University of East Anglia (UEA)
 • What's a Lecture Like? | University of East Anglia (UEA)

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - University of East Anglia
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Modern History BA (Hons) University of Essex 85% 0% 15% £16850 125 Colchester On campus Voltijd
Medieval and Early Modern History with Foundation Year BA (Hons) Canterbury Christ Church University 96% 5% 5% £14500 108 Canterbury On campus Voltijd
Hanes Modern a Gwleidyddiaeth BA (Hons) Aberystwyth University 91% 0% 0% £14300 125 Aberystwyth On campus Voltijd
Modern History BA (Hons) Brunel University 85% 0% 10% £16335 103 Uxbridge On campus Voltijd
International Relations and Modern History BA (Hons) University of East Anglia 74% 0% 0% £17100 £18000 123 Norwich On campus Voltijd
Modern History and Politics BA (Hons) University of Southampton 91% 5% 5% £19300 150 Southampton On campus Voltijd
Medieval and Early Modern History BA (Hons) Aberystwyth University 93% 5% 6% £14300 120 Aberystwyth On campus Voltijd
Modern History (Including Year Abroad) BA (Hons) University of Essex 85% 0% 15% £16850 125 Colchester On campus Voltijd
Modern History (Including Placement Year) BA (Hons) University of Essex 85% 0% 7% £16850 116 Colchester On campus Voltijd
Modern History and International Relations BA (Hons) University of Essex 83% 11% 2% £16850 114 Colchester On campus Voltijd