University of Essex
MLing Engelse Taal en Taalkunde (geïntegreerde masters) inclusief jaar in het buitenland MLing
University of Essex

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in talen en gebiedsstudies

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding anderen in taal- en gebiedsstudies aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22000 £22000 £27500
25-75 percentiel bereik £20000 - £24000 £19000 - £27500 £22500 - £33500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van talen en gebiedsstudies opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24294 £24272 £28853
25-75 percentiel bereik £20587 - £27877 £19245 - £31275 £22011 - £38630

Cursusbeschrijving

Taal is fundamenteel voor onze gedachten, onze relaties, en onze beschavingen. Via taal brengen we kennis over, van iemand uitnodigen voor koffie, tot het promoten van de nieuwste wetenschappelijke theorie, tot het beslechten van wereldwijde politieke geschillen. Deze opleiding stelt je in staat verschillende aspecten van de taalkunde tot op een zeer hoog niveau te verkennen. In je eerste jaar maak je kennis met enkele van de fundamentele aspecten van de taalstudie, zoals de beschrijving en analyse van klanken, woorden en zinnen, het onderzoek van taal in zijn sociale omgeving, en hoe taal gesitueerd is en zich ontwikkelt in de geest en in de hersenen. Je hebt ook de mogelijkheid een specialisatie te beginnen in het Onderwijzen van Engels als Vreemde Taal (TEFL). In het tweede jaar begin je je te specialiseren op de gebieden die je het meest interesseren en, als je specialisatie TEFL omvat, leer je hoe je taallessen en beoordelingen kunt ontwerpen, geven en evalueren. Je hebt dan de keus om het derde jaar te nemen om naar het buitenland te gaan of een stagejaar te doen. In je derde jaar (als je je studie zonder deze optie voortzet) of het vierde (als je wel een jaar aan een van deze activiteiten besteedt), ontwikkel je je specialisme verder en maak je kennis met het snijvlak van het huidige onderzoek op je gebied. Je doet ook een onafhankelijk onderzoeksproject onder leiding en supervisie van een van onze deskundige stafleden, en schrijft een scriptie over dit project. In het laatste jaar volg je een aantal modules uit ons Postgraduate aanbod, om je gekozen specialisme verder te ontwikkelen. Je krijgt verdere training in onderzoeksmethoden, en kunt kleinschalige onderzoeksprojecten uitvoeren, waarbij je gebruik maakt van onze ultramoderne laboratoriumfaciliteiten (o.a. eye tracking, EEG, geluidsanalyse en reactietijd paradigma's).

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding MLing English Language and Linguistics (integrated masters) including year abroad, MLing volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Ontwikkel drie belangrijke vaardigheden voor je toekomstige studie in deze mengeling van hoor- en werkcolleges: Gereedschap van het vak ? Fris je ICT-vaardigheden op; Presentatievaardigheden ? raak vertrouwd met spreken voor een publiek en met het presenteren van geschreven ideeën; Analytische vaardigheden ? verfijnen je analytische vaardigheden voor academisch en niet-academisch werk. Tegen de tijd dat je deze module voltooid hebt, ben je toegerust met een set vaardigheden die je door je studie en daarna.

Deze module laat je kennismaken met de productie van taalklanken en hun verdeling in woorden, vooral, maar niet uitsluitend, in het Engels. Je bestudeert de basisprincipes van de fonologie en ontwikkelt de kennis die nodig is om klanksystemen te begrijpen en te beginnen analyseren. Je bespreekt ook fonologische processen en onderzoekt de context en de motivatie van het voorkomen.

Ontdek de rol van variatie in taalsystemen, en leer de technieken en concepten die nodig zijn om de manier waarop taal varieert te bestuderen. Je bekijkt geografische, sociale en historische dialecten, onderzoekt taalmythen, en behandelt onderwerpen als het meten van taalvariatie, sociale patronen en functies van taalvariatie, sprekervariabelen, en het verband tussen taalvariatie en taalverandering. Aan het eind van deze module heb je een goed inzicht gekregen in de rol die variatie speelt in taalsystemen, en ben je in staat kritisch te kijken naar de sociale functies en waarden van dialecten en het gebruik van de volkstaal.

Krijg een grondig overzicht van de belangrijkste concepten, methoden, en theoretische benaderingen in het onderzoek naar taalontwikkeling gedurende de hele levensloop. Onderzoek eentalige en tweetalige taalverwerving bij kinderen, tweede taalverwerving, taalverlies, en het uitsterven van de eerste taal bij tweede taalleerders, door een brede waaier van studies te bekijken, waaronder lopende studies van het Centre for Language Development throughout the Lifespan (LaDeLi), aan de Universiteit van Essex.

Hoe worden woorden in onze hersenen georganiseerd? Hoe begrijpen we zinnen? Wat is het verband tussen taal, muziek, en de hersenen? Vind de antwoorden op deze vragen door een kritische blik te werpen op bevindingen uit een breed scala van studies, terwijl je leert over de belangrijkste concepten, methoden en theoretische benaderingen in het onderzoek naar taalverwerking.

Deze module geeft een inleiding tot de onderwijsmethodologie die samenhangt met het onderwijzen van Engels als Vreemde of Tweede Taal. Het beoogt de studenten een overzicht te geven van de belangrijkste principes met betrekking tot de in de syllabus geschetste gebieden, en zo een basis te bieden van waaruit de studenten kunnen doorstromen naar de Initial Teaching Practice module, LG666. Aan het eind van de module zullen de studenten kennis gemaakt hebben met de belangrijkste methodologie die met TEFL samenhangt en zullen ze hun kennis van productieve en receptieve vaardigheden in het taalonderwijs ontwikkeld hebben. Bovendien worden verschillende technieken voor het organiseren en leiden van de klas verkend, en krijgen de studenten een inleiding tot lesplanning voor de EFL context. Tenslotte, en dat is belangrijk, geeft deze module een overzicht van TEFL dat voldoende is om de studenten voor te bereiden op een meer succesvolle praktijkmodule voor het lesgeven.

Deze module verkent belangrijke methodologische aspecten van Engels taalonderwijs vanuit een theoretisch perspectief. Je zult begrijpen hoe je de theorie in de praktijk kunt toepassen via je lesplannen.

Wat zijn je vaardigheden? En hoe passen ze in je loopbaanplannen? Bouw aan je inzetbaarheidsvaardigheden via deze niet-credit maar wel verplichte module. Woon workshops en evenementen bij, doe mee aan activiteiten om je inzetbaarheid te vergroten en bouw je kennis van de arbeidsmarkt voor afgestudeerden op.

Ontdek hoe je de structuur van woorden, zinnen en zinnen kunt beschrijven en analyseren in deze inleidende halve module. Met onderwerpen als de Engelse spraakdelen, woordstructuur en het onderscheid tussen verbuiging, afleiding en samenstelling, en de identificatie van zinsdelen, krijg je een stevige greep op het basismateriaal voor de studie van de Engelse taalkunde, terwijl je nuttige analytische vaardigheden ontwikkelt.

Jaar 2

Wat zijn je vaardigheden? En hoe passen ze in je loopbaanplannen? Bouw aan je inzetbaarheidsvaardigheden via deze niet-credit maar wel verplichte module. Woon workshops en evenementen bij, doe mee aan activiteiten om je inzetbaarheid te vergroten en bouw je kennis van de arbeidsmarkt voor afgestudeerden op.

Ontdek de stappen die komen kijken bij het ondernemen van een onderzoeksproject in taal- en taalkunde en ontwikkel je eigen eindejaarsproject. Onderwerpen zijn onder meer: Bestuderen van literatuur; Formuleren van onderzoeksvragen en hypothesen; Kiezen van een geschikte onderzoeksopzet; Verzamelen van gegevens; Analysetechnieken; Rapporteren van bevindingen. Je leert via een mix van lezingen, seminars en labsessies om je kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen op te bouwen in het onderzoeken, structureren en schrijven van een onderzoeksproject.

Wat is 'betekenis' als het over woorden en zinnen gaat? Hoe wordt de betekenis van een zin beïnvloed door de context waarin hij tot stand komt? Dit zijn de fundamentele kwesties die je in deze module zult behandelen. Je onderzoekt het verband tussen wat gezegd en wat bedoeld wordt, waarbij het eerste deel van de cursus ingaat op basisproblemen in Semantiek. In het tweede deel van de cursus onderzoek je het onderscheid tussen de woorden van een spreker en wat een spreker met die woorden bedoelt ? het domein van de pragmatiek.

Het doel van deze module is taalvariatie te onderzoeken naar gelang van sociale, contextuele en taalkundige factoren. Je bekijkt hoe taal feitelijk gebruikt wordt, hoe mensen erover denken, en hoe die twee vaak tegenover elkaar staan ? inclusief hoe de structuur van taal op beide inwerkt. Je beschouwt taal als een middel om culturele en persoonlijke identiteit over te brengen, en wat het onthult van taalopvattingen en sociale structuur, en daardoor van status en ongelijkheid op gebieden als sociale klasse, geslacht, leeftijd en etniciteit. Je onderzoekt hoe sociale identiteit variatie in taal verlicht, en behandelt onderwerpen als regionale en sociale dialecten, taalrechten, en taalvariatie en verandering.

Jaar 3

Wat zijn je vaardigheden? En hoe passen ze in je loopbaanplannen? Bouw aan je inzetbaarheidsvaardigheden via deze niet-credit maar wel verplichte module. Woon workshops en evenementen bij, doe mee aan activiteiten om je inzetbaarheid te vergroten en bouw je kennis van de arbeidsmarkt voor afgestudeerden op.

Wat fascineert je in de taalkunde? Werk zelfstandig aan een uitgebreid project naar keuze binnen de taalkunde, onder begeleiding van onze deskundige staf. Bouw aan je vakkennis, maar ook aan je onderzoeksvaardigheden en je vaardigheden in projectbeheer.

Jaar 4

Jaar 5

Wat zijn onderzoeksmethoden? Wat zijn de verschillen tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek? Leer meer over de onderzoeksmiddelen die beschikbaar zijn voor het bestuderen van toegepaste taalkunde en TEFL. Bestudeer elke beschikbare onderzoeksmethode diepgaand. Vergroot je inzicht, terwijl je je voorbereidt op je MA dissertatie of andere toekomstige onderzoeksprojecten.

Ben je klaar om je proefschrift te schrijven? Bouw je kennis op van de standaardpraktijken voor het schrijven van opdrachten en dissertaties. Begrijp de gangbare onderzoeksmethodologieën en paradigma's die in de toegepaste taalkunde en TESOL gebruikt worden.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding MLing English Language and Linguistics (integrated masters) including year abroad MLing aan de University of Essex

20% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
15% Administratieve beroepen
15% Onderwijzende beroepen
15% Klantenservice beroepen
10% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
10% Secretariële en aanverwante beroepen
5% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Vrije tijd, reizen en aanverwante beroepen in persoonlijke dienstverlening
5% Beroepen in de verkoop

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van geaccepteerde studenten voor anderen in taal- en gebiedsstudies

Kwalificatie-eisen

We overwegen ook graag een combinatie van afzonderlijke IB Diploma Programma's op zowel Hoger als Standaard Niveau. Het precieze aanbod varieert naar gelang van de vakken die op Hoger en Standaard niveau gevolgd worden, en de cursus waarvoor men zich aanmeldt. Neem contact op met het Undergraduate Admissions Office voor meer informatie.

De toelatingseisen voor leerlingen die BTEC-kwalificaties studeren zijn afhankelijk van de vakken die ze studeren. Advies kan op individuele basis worden gegeven. Het vereiste niveau ligt meestal op het niveau Onderscheiding.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch MLing English Language and Linguistics (integrated masters) including year abroad, MLing te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld MLing Engelse Taal en Taalkunde (geïntegreerde masters) inclusief jaar in het buitenland MLing

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
EU £16850 Jaar 1
Internationaal £16850 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

De prijzen gelden voor de start in 2021-22. De tarieven zullen voor elke academische instroom en elk studiejaar stijgen.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 2

Universiteitrankings

Score van University of Essex in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Essex in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Talen en literatuur

  • #54 
  • #65 
  Engels
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 27 rankings van University of Essex

Over University of Essex

De University of Essex is een openbare onderzoeksuniversiteit waar nieuwsgierigheid de boventoon voert en waar buiten de gebaande paden denken niet alleen wordt aangemoedigd, maar ook wordt verwacht. De universiteit is gevestigd in het gelijknamige graafschap Essex en de hoofdcampus bevindt zich in Wivenhoe Park, nabij Colchester. Het is de thuisbasis van de drie faculteiten van de universiteit, Geesteswetenschappen, Wetenschappen & Gezondheid en Sociale Wetenschappen, en ook van een zeer grote gemeenschap van plaatselijke konijnen en andere kleine fauna die typisch is voor het Engelse platteland.

Lijst met 846 bachelor- en masteropleidingen van University of Essex - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van University of Essex

 • Life at The Towers - University of Essex Accommodation Colchester Campus
 • MA Jungian and Post-Jungian Studies at the University of Essex
 • Interview with Shaun Barbour, Top Undergraduate Law Graduate 2019 | University of Essex Online
 • Let’s Speak to our Modern Languages Graduates at the University of Essex
 • Why Study at Essex Business School in Southend?

Waar wordt dit programma onderwezen

Colchester Campus
map marker Toon op kaart
Colchester Campus
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Archaeology/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 200 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Scottish Literature MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 196 Glasgow On campus Voltijd
French and English Language MA (Hons) The University of Edinburgh 52% 0% 5% £23100 164 Edinburgh On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Psychology MA (Hons) University of Glasgow 87% 0% 1% £70480 206 Glasgow On campus Voltijd
Economics/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 85% 0% 0% £70480 197 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Politics MA (Hons) University of Glasgow 83% 0% 1% £70480 196 Glasgow On campus Voltijd
Digital Media & Information Studies/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 89% 0% 10% £70480 185 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/English Literature MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 196 Glasgow On campus Voltijd
English Language & Linguistics/Scottish History MA (Hons) University of Glasgow 79% 5% 0% £70480 190 Glasgow On campus Voltijd
Social and Public Policy/English Language & Linguistics MA (Hons) University of Glasgow 83% 0% 5% £81600 201 Glasgow On campus Voltijd