University of Essex
Moderne Geschiedenis (inclusief jaar in het buitenland) BA (Hons)
University of Essex

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Geschiedenis

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Geschiedenis aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22000 £22500 £27000
25-75 percentiel bereik £19000 - £26000 £17000 - £27500 £21000 - £32500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Geschiedenis opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £23070 £22856 £27697
25-75 percentiel bereik £19059 - £27185 £17647 - £28615 £20983 - £35780

Cursusbeschrijving

Ga mee op een intellectuele reis door het verleden. Je specialiseert je op het gebied van de moderne geschiedenis en kiest uit een uniek en internationaal aanbod van onderwerpen, perioden en landen. Je bestudeert de geschiedenis van Groot-Brittannië, Europa en de wijdere wereld van de 18e eeuw tot nu. Deze boeiende periode markeert een tijdperk van ontdekking en globalisering - een tijd van snelle veranderingen, wrede oorlogen, en geloof in de mogelijkheid van maatschappelijke en wetenschappelijke vooruitgang.

Je brengt je derde jaar studeren in het buitenland door, zodat je andere culturen en talen kunt ervaren, je graad sociaal en academisch kunt verbreden, en aan werkgevers kunt laten zien dat je rijp, aanpasbaar en georganiseerd bent.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Modern History (Including Year Abroad), BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Krijg een diep inzicht in het ontstaan van de wereld van vandaag. Deze module geeft een chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de westerse geschiedenis van de laatste 200 jaar. Kijk hoe ideeën, culturen en economieën van verschillende volkeren elkaar kruisten, en veranderden, door de conflicten die het kapitalisme, imperialisme, oorlog en revolutie teweeg brachten. Je ontwikkelt een stevige basis om de moderne geschiedenis te bestuderen.

Deze module loopt over drie jaar van je graad en is bedoeld om je te helpen nadenken over je plannen en vaardigheden voor je loopbaan op lange termijn, en die te ontwikkelen. De module is verplicht voor alle bachelorstudenten Geschiedenis, maar is zo ontworpen dat hij niet belastend is, en zo flexibel mogelijk. Je kunt het gebruiken om je voor te bereiden op je droomcarrière, of om de mogelijkheden die je hebt te verkennen. Je ontmoet vroegere geschiedenisstudenten van Essex om te praten over de beroepen die ze met hun geschiedenisdiploma besloten te gaan doen. Terwijl sommige van deze beroepen nauw verbonden zijn met het vak geschiedenis, zijn andere dat niet duidelijk ? maar historici zijn er niettemin goed voor toegerust. We hopen dat het horen van afgestudeerden in de geschiedenis, het te weten komen van de waaier aan carrièremogelijkheden die voor studenten Geschiedenis openstaan, en het krijgen van inzicht in en vertrouwen met werving en de arbeidsmarkt, de studenten zal helpen zich zeker te voelen over hun leven na Geschiedenis op Essex.

De opkomst en ondergang van de verschillende historische rijken - de Spaanse, Portugese, Russische, Britse en andere - is een bekend verhaal, maar dat is niet de focus van deze module. In plaats daarvan onderzoeken we de vele manieren waarop mensen over de hele wereld zich tegen de imperiale overheersing (ruim opgevat) verzetten, met speciale aandacht voor de campagnes, zowel gewelddadig als niet-gewelddadig, die de oude wereldorde betwistten en uiteindelijk hielpen veranderen. We zullen zien dat, hoewel veel van deze bewegingen verpletterd werden, keizerrijken verre van onoverwinnelijk waren en altijd tegenstand ondervonden. Centraal in de module staat een reeks case studies die zich uitstrekken van de zeventiende tot de twintigste eeuw, met voorbeelden uit de Amerika's, Azië, Europa en Afrika.

Democratie kan niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Er was een lange weg naar de moderne parlementaire democratie en algemeen kiesrecht. Evolutie van bestaande systemen, revoluties en oorlogen schiepen wat algemeen de westerse democratie wordt genoemd. Deze module onderzoekt de ontwikkeling van de democratie in Europa gedurende de laatste 200 jaar. Onderzocht wordt hoe democratische staten van het begin van de negentiende eeuw tot het einde van de twintigste eeuw tot stand kwamen, op de proef werden gesteld en opnieuw ontstonden. Europa maakte in deze periode dictaturen, twee wereldoorlogen en de val van het IJzeren Gordijn mee, maar het zag ook de uitbreiding van burgerschap en burgerlijke vrijheden, de vestiging van parlementaire democratieën op wereldschaal en het ontstaan van de verzorgingsstaten met grotere sociale voorzieningen voor de bevolking. De module onderzoekt ook de crisis van de verzorgingsstaat, de opkomst van het neo-liberalisme, en de opkomst van het populisme - allemaal uitdagingen voor democratische stelsels in het verleden en nu.

Krijg de nodige instrumenten waarmee je geschiedenis op universitair niveau kunt studeren. Je maakt kennis met geschiedenis als academische discipline en ontwikkelt de vaardigheden die professionele historici gebruiken, en verwerft belangrijke overdraagbare vaardigheden. Deze module heeft niet één geografisch zwaartepunt, maar gebruikt voorbeelden uit een reeks verschillende historische thema's, tijdsperioden en landen.

Jaar 2

Deze module belicht alles wat je in de geschiedenis bestudeert. Het moedigt je aan na te denken over de vele en uiteenlopende manieren waarop historici het schrijven van geschiedenis benaderen. Je maakt kennis met belangrijke historische begrippen die de recente geschiedschrijving gevormd hebben, zoals microgeschiedenis, klasse, gender en ras, of met een belangrijk historisch thema, zoals consumptie, literaire geschiedenis en wereldgeschiedenis.

Deze module loopt over drie jaar van je graad en is bedoeld om je te helpen nadenken over je plannen en vaardigheden voor je loopbaan op lange termijn, en die te ontwikkelen. De module is verplicht voor alle bachelorstudenten Geschiedenis, maar is zo ontworpen dat hij niet belastend is, en zo flexibel mogelijk. Je kunt het gebruiken om je voor te bereiden op je droomcarrière, of om de mogelijkheden die je hebt te verkennen. Je ontmoet vroegere geschiedenisstudenten van Essex om te praten over de beroepen die ze met hun geschiedenisdiploma besloten te gaan doen. Terwijl sommige van deze beroepen nauw verbonden zijn met het vak geschiedenis, zijn andere dat niet duidelijk ? maar historici zijn er niettemin goed voor toegerust. We hopen dat het horen van afgestudeerden in de geschiedenis, het te weten komen van de waaier aan carrièremogelijkheden die voor studenten Geschiedenis openstaan, en het krijgen van inzicht in en vertrouwen met werving en de arbeidsmarkt, de studenten zal helpen zich zeker te voelen over hun leven na Geschiedenis op Essex.

Voortbouwend op de vaardigheden die je in je eerste studiejaar hebt opgedaan op (HR101: Historicus worden), helpt deze module je je voor te bereiden op het succesvol afronden van je Onderzoeksproject (HR831) in je laatste jaar. De module legt het doel van het Project uit, en geeft een idee van hoe onderzoekers onderzoeksprojecten ontwikkelen, van methodologie en literatuuronderzoek tot nadenken over taal, het gebruik van primaire bronnen en archieven, en het effectief beheren van tijd en planning.

Jaar 3

Jaar 4

Deze module loopt over drie jaar van je graad en is bedoeld om je te helpen nadenken over je plannen en vaardigheden voor je loopbaan op lange termijn, en die te ontwikkelen. De module is verplicht voor alle bachelorstudenten Geschiedenis, maar is zo ontworpen dat hij niet belastend is, en zo flexibel mogelijk. Je kunt het gebruiken om je voor te bereiden op je droomcarrière, of om de mogelijkheden die je hebt te verkennen. Je ontmoet vroegere geschiedenisstudenten van Essex om te praten over de beroepen die ze met hun geschiedenisdiploma besloten te gaan doen. Terwijl sommige van deze beroepen nauw verbonden zijn met het vak geschiedenis, zijn andere dat niet duidelijk ? maar historici zijn er niettemin goed voor toegerust. We hopen dat het horen van afgestudeerden in de geschiedenis, het te weten komen van de waaier aan carrièremogelijkheden die voor studenten Geschiedenis openstaan, en het krijgen van inzicht in en vertrouwen met werving en de arbeidsmarkt, de studenten zal helpen zich zeker te voelen over hun leven na Geschiedenis op Essex.

Geschiedenis wordt actief geconstrueerd en niet zomaar herontdekt in de verslagen van het verleden. Historisch onderzoek omvat een proces van selectie en interpretatie, en er is een actieve uitwisseling tussen theorie en empirische gegevens. Het Onderzoeksproject geeft je een unieke kans om het maken van geschiedenis te onderzoeken. Je onderneemt een stuk gedetailleerd, kritisch en/of mogelijk origineel historisch onderzoek. Bijeenkomsten en workshops bieden praktische begeleiding bij het formuleren van een onderwerp, het onderzoek, het schrijven en de presentatie.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Modern History (Including Year Abroad) BA (Hons) aan de University of Essex

15% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
15% Administratieve beroepen
15% Beroepen in de verkoop
10% Elementaire beroepen
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Onderwijzende beroepen
5% Beroepen in de informatietechnologie
5% Secretariële en aanverwante beroepen
5% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie
5% Artistieke, literaire en media beroepen

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

We overwegen graag een combinatie van afzonderlijke IB Diploma Programma's op zowel Hoger als Standaard Niveau. Het precieze aanbod zal variëren naargelang de vakken die op hoger en standaard niveau gevolgd worden, en de cursus waarvoor men zich aanmeldt. Neem contact op met het Undergraduate Admissions Office voor meer informatie.

De toelatingseisen voor leerlingen die BTEC-kwalificaties studeren zijn afhankelijk van de vakken die ze studeren. Advies kan op individuele basis worden gegeven. Het vereiste niveau ligt meestal op het niveau Onderscheiding.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Modern History (Including Year Abroad), BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Moderne Geschiedenis (inclusief jaar in het buitenland) BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
EU £16850 Jaar 1
Internationaal £16850 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

De prijzen gelden voor de start in 2021-22. De prijzen stijgen voor elke academische instroom en elk studiejaar.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 2

Universiteitrankings

Score van University of Essex in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Essex in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Sociale Studies & Geesteswetenschappen

  • #38 
  • #48 
  Geschiedenis
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]
  • #58 
  • #68 
  Geschiedenis
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 09 september, 2023]
  • #27 
  • #104 
  Geschiedenis
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Field
  [Gepubliceerd 22 juli, 2023]

Bekijk alle 27 rankings van University of Essex

Over University of Essex

De University of Essex is een openbare onderzoeksuniversiteit waar nieuwsgierigheid de boventoon voert en waar buiten de gebaande paden denken niet alleen wordt aangemoedigd, maar ook wordt verwacht. De universiteit is gevestigd in het gelijknamige graafschap Essex en de hoofdcampus bevindt zich in Wivenhoe Park, nabij Colchester. Het is de thuisbasis van de drie faculteiten van de universiteit, Geesteswetenschappen, Wetenschappen & Gezondheid en Sociale Wetenschappen, en ook van een zeer grote gemeenschap van plaatselijke konijnen en andere kleine fauna die typisch is voor het Engelse platteland.

Lijst met 846 bachelor- en masteropleidingen van University of Essex - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van University of Essex

 • Life at The Towers - University of Essex Accommodation Colchester Campus
 • MA Jungian and Post-Jungian Studies at the University of Essex
 • Interview with Shaun Barbour, Top Undergraduate Law Graduate 2019 | University of Essex Online
 • Let’s Speak to our Modern Languages Graduates at the University of Essex
 • Why Study at Essex Business School in Southend?

Waar wordt dit programma onderwezen

Colchester Campus
map marker Toon op kaart
Colchester Campus
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Modern History BA (Hons) University of Essex 85% 0% 15% £16850 125 Colchester On campus Voltijd
Medieval and Early Modern History with Foundation Year BA (Hons) Canterbury Christ Church University 96% 5% 5% £14500 108 Canterbury On campus Voltijd
Hanes Modern a Gwleidyddiaeth BA (Hons) Aberystwyth University 91% 0% 0% £14300 125 Aberystwyth On campus Voltijd
Modern History BA (Hons) Brunel University 85% 0% 10% £16335 103 Uxbridge On campus Voltijd
International Relations and Modern History BA (Hons) University of East Anglia 74% 0% 0% £17100 £18000 123 Norwich On campus Voltijd
Modern History and Politics BA (Hons) University of Southampton 91% 5% 5% £19300 150 Southampton On campus Voltijd
Medieval and Early Modern History BA (Hons) Aberystwyth University 93% 5% 6% £14300 120 Aberystwyth On campus Voltijd
Modern History (Including Year Abroad) BA (Hons) University of Essex 85% 0% 15% £16850 125 Colchester On campus Voltijd
Modern History (Including Placement Year) BA (Hons) University of Essex 85% 0% 7% £16850 116 Colchester On campus Voltijd
Modern History and International Relations BA (Hons) University of Essex 83% 11% 2% £16850 114 Colchester On campus Voltijd