University of Essex
Spraak- en taaltherapie BSc (Hons)
University of Essex

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in gezondheidswetenschappen (niet-specifiek)

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding gezondheidswetenschappen (niet-specifiek) aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22000 £23000 £28500
25-75 percentiel bereik £20000 - £25000 £19500 - £29500 £23000 - £35000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van gezondheidswetenschappen (niet-specifiek) opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25424 £25341 £28524
25-75 percentiel bereik £23784 - £27639 £18887 - £31202 £21438 - £35683

Cursusbeschrijving

Vind je het leuk om met mensen te werken? Wil je een verschil maken in het leven van mensen? Als je graag geregistreerd spraak- en taaltherapeut wilt worden en de toekomst van de communicatie vorm wilt geven, kan onze BSc Spraak- en Taaltherapie je helpen je doelen te bereiken.

Spraak- en taaltherapeuten werken met mensen van alle leeftijden die communicatie- en slikproblemen ondervinden, en stellen hen in staat hun zelfstandigheid in hun sociale, academische en beroepsleven te maximaliseren. Succesvolle afronding van onze cursus leidt ertoe dat je in aanmerking komt om bij de Health and Care Professions Council (HCPC) registratie als spraak- en taaltherapeut aan te vragen; een voorinschrijvingscursus is essentieel om een loopbaan op dit gebied van therapie te beginnen.

Dit is een cliëntgerichte opleiding die gevarieerde leermethoden gebruikt om theorie en klinische praktijk te integreren. Je legt dagbezoeken en blokken praktijkonderwijs af met spraak- en taaltherapeuten op de werkplek. Deze praktijkervaring helpt je voor te bereiden op je toekomst als gediplomeerd therapeut.

Onze cursus wordt voortdurend verder ontwikkeld om de hedendaagse praktijk in de gezondheidszorg, het onderwijs en de sociale zorg te weerspiegelen. Cliënten, vrijwilligersgroepen, andere mensen uit de geassocieerde gezondheidszorg, spraak- en taaltherapeuten en dienstleiders blijven erbij betrokken, zodat veranderingen in de spraak- en taaltherapiepraktijk verwerkt worden en je cursus up-to-date blijft.

Je deelt sommige leerervaringen met studenten ergotherapie en fysiotherapie die soortgelijke undergraduate cursussen volgen. Het leren omvat inter-professionele samenwerking, vooral tijdens stages. Door naast andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg te werken, krijg je ook de kans om deskundige kennis van hen op te doen.

Approved by the Health and Care Professions Council (HCPC) for the purpose of providing eligibility to apply for registration with the HCPC as a speech and language therapist.

Recognised by the Royal College of Speech and Language Therapists (RCSLT) for the purpose of applying for newly qualified practitioner membership.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Speech and Language Therapy, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module laat je kennismaken met anatomie en fysiologie die van belang zijn voor het beroep van Logopedie & Taaltherapie. Je gaat na hoe structuren en functies van het lichaam verband houden met typische spraak-, taal- en slikprocessen en met ontwikkelings- & verworven moeilijkheden.

Deze module laat je kennismaken met de waaier van sociale contexten waarin communicatie plaatsvindt. Je gaat ook in op culturele, linguïstische en omgevingsfactoren die communicatiepatronen en de toegang tot sociale kerncontexten kunnen beïnvloeden. De nadruk zal liggen op het waarderen en respecteren van culturele, linguïstische en milieudiversiteit.

Deze module laat de studenten kennismaken met kernvaardigheden die nodig zijn voor academische studie, professioneel denken en levenslang leren.

Deze module laat je kennismaken met de typische ontwikkeling over de hele levensloop. Je verkent de taal-, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van geboorte tot oudere ouder wordende volwassenen.

Deze module laat je kennismaken met de kennis, vaardigheden en stagestijl waarmee je een begin kunt maken met het ontwikkelen van je bereidheid om SLT te worden op de multi professionele werkplek.

Deze module laat de studenten kennismaken met transcriptie van typisch Engels (en niet-Engelse klanken in talen die gewoonlijk in het VK gesproken worden), met behulp van brede (fonemische) en smalle (fonetische) transcriptie, inclusief bewustwording van accentverschillen. Deze module laat de studenten ook kennis maken met de analyse van typische taalgrammatica, met inbegrip van een besef van dialectverschillen. De menselijke spraakketen (receptieve verwerking & expressieve productie) wordt ook verkend.

Jaar 2

Deze module herziet en bouwt voort op anatomie, fysiologie en neurologie uit jaar 1 van de graad en laat de studenten kennis maken met observatie, onderzoek en interventietechnieken naast de professionele redeneervaardigheden die nodig zijn om het praktische beheer van dysfagie te onderbouwen. Aspecten van het werk zullen praktisch zijn, bijvoorbeeld rollenspel van oro-motorische en beoordelingstechnieken.

Deze module laat je kennismaken met observatie- en beoordelingstechnieken naast de professionele redeneervaardigheden die nodig zijn om beslissingen te nemen over welke technieken te gebruiken en hoe de bevindingen te interpreteren. De module omvat leren rond zorgvragers die zich waarschijnlijk presenteren met ontwikkelingsmoeilijkheden in spraak, taal en communicatie over de hele levensloop.

Deze module laat je kennis maken met observatie- en beoordelingstechnieken naast de professionele redeneervaardigheden die nodig zijn om beslissingen te nemen over welke technieken te gebruiken en hoe de bevindingen te interpreteren. De module omvat leren rond zorgvragers die zich waarschijnlijk zullen presenteren met verworven moeilijkheden in spraak, taal en communicatie.

Deze module laat je kennismaken met de kennis, vaardigheden en het werkend leren waarmee je SLT-specifieke professionele redeneervaardigheden kunt ontwikkelen rond het herkennen en begrijpen van spraak-taal en communicatievermogen en -moeilijkheden over de hele levensloop, met inbegrip van aspecten van multi professioneel onderzoek.

Met een mix van interactieve en praktische klassikale colleges richt deze module zich op het zoeken van literatuur, het synthetiseren van literatuur binnen een kritisch overzicht en het vaststellen van een onderwerp voor verder professioneel onderzoek. Studenten doen praktische ervaring op met het verzamelen en hanteren van een verscheidenheid aan gegevens en ontwikkelen analytische vaardigheden om inzicht te krijgen in bewijsmateriaal in zijn breedste zin.

Jaar 3

Deze module stelt je in staat professionele redeneer- en managementvaardigheden te ontwikkelen in gesuperviseerde praktijk over de hele levensloop in gevarieerde contexten.

Deze module bouwt voort op je inzicht in typische communicatie uit jaar één van het studieprogramma en op de identificatie van ontwikkelings- en verworven spraaktaal- en communicatiemoeilijkheden in jaar twee van het programma. Interventiemodellen, ethiek, resultaten en management benaderingen worden geïntroduceerd, samen met uitbreiding van professionele redeneervaardigheden tot interventieplanning voor individuele moeilijkheden over het hele bereik van de logopedische caseload. De nadruk ligt op overdraagbare vaardigheden, probleemoplossing, evidence-based interventie en multi-professioneel werken. Er wordt een biopsychosociale benadering gevolgd, die je in staat stelt de interventie voor, en de impact van, communicatiemoeilijkheden vanuit een reeks perspectieven te begrijpen.

Deze module zal evidence-based praktijk en onderzoek ontwikkelen door middel van zelfgestuurd leren. Deze autonome werkmethode zal de leerlingen helpen zich voor te bereiden als pro-actieve beroepsbeoefenaars als ze eenmaal gekwalificeerd zijn. Leerlingen werken toe naar het voorbereiden en indienen van een diepgaand literatuuronderzoek en onderzoeksvoorstel of een voorstel voor een dienstverbeteringsproject.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Speech and Language Therapy BSc (Hons) aan de University of Essex

45% Therapeuten
10% Verzorgende persoonlijke diensten
10% Beroepen in de verkoop
5% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
5% Andere gezondheidswerkers
5% Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg
0% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
0% Klantenservice beroepen
0% Onderwijzende beroepen
0% Onderwijzend en Kinderopvang geassocieerde beroepskrachten

Verdeling van de cijfers

Studenten van de cursus kregen de volgende cijfers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Inclusief Standaardniveau Engels, Wetenschappen en Wiskunde of Wiskunde Studies graad 4 of hoger (indien niet gevolgd op Hoger Niveau). Wiskunde, Engels en Natuurwetenschappen in het IB zijn niet vereist als je in deze vakken al GCSE's met graad C of hoger hebt behaald. We overwegen graag een combinatie van afzonderlijke IB Diploma Programma's op zowel Hoger als Standaard Niveau. Het precieze aanbod varieert naargelang de vakken die je op hoger en standaard niveau volgt, en de cursus waarvoor je een aanvraag indient. Neem contact op met het Undergraduate Admissions Office voor meer informatie.

De toelatingseisen voor leerlingen die BTEC-kwalificaties studeren zijn afhankelijk van de vakken die ze studeren. Advies kan op individuele basis worden gegeven. Het vereiste niveau ligt meestal op het niveau Onderscheiding.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Speech and Language Therapy, BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Spraak- en taaltherapie BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
EU £19670 Jaar 1
Internationaal £19670 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

De vermelde prijzen gelden voor de start in 2021-22. Het tarief stijgt voor elke academische instroom en elk academiejaar van de studie.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Essex in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Essex in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Geneeskunde & Gezondheid

  • #37 
  • #46 
  Gezondheidsberoepen
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 09 september, 2023]

Bekijk alle 27 rankings van University of Essex

Over University of Essex

De University of Essex is een openbare onderzoeksuniversiteit waar nieuwsgierigheid de boventoon voert en waar buiten de gebaande paden denken niet alleen wordt aangemoedigd, maar ook wordt verwacht. De universiteit is gevestigd in het gelijknamige graafschap Essex en de hoofdcampus bevindt zich in Wivenhoe Park, nabij Colchester. Het is de thuisbasis van de drie faculteiten van de universiteit, Geesteswetenschappen, Wetenschappen & Gezondheid en Sociale Wetenschappen, en ook van een zeer grote gemeenschap van plaatselijke konijnen en andere kleine fauna die typisch is voor het Engelse platteland.

Lijst met 846 bachelor- en masteropleidingen van University of Essex - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van University of Essex

 • Life at The Towers - University of Essex Accommodation Colchester Campus
 • MA Jungian and Post-Jungian Studies at the University of Essex
 • Interview with Shaun Barbour, Top Undergraduate Law Graduate 2019 | University of Essex Online
 • Let’s Speak to our Modern Languages Graduates at the University of Essex
 • Why Study at Essex Business School in Southend?

Waar wordt dit programma onderwezen

Colchester Campus
map marker Toon op kaart
Colchester Campus
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Speech and Language Therapy BSc (Hons) City University London 85% 0% 0% £18220 131 London On campus Voltijd
Speech and Language Therapy with Foundation Year BMedSci (Hons) The University of Sheffield 61% 0% 0% £24450 162 Sheffield On campus Voltijd
Speech and Language Therapy BMedSc (Hons) The University of Sheffield 61% 0% 0% £25670 162 Sheffield On campus Voltijd
Speech and Language Therapy BSc (Hons) Ulster University 93% 0% 0% £15360 157 Coleraine On campus Voltijd
Speech and Language Therapy BSc (Hons) Leeds Beckett University 74% 0% 5% £10500 148 Leeds On campus Voltijd
Speech and Language Therapy BSc (Hons) University of East Anglia 46% 0% 10% £17100 117 Norwich On campus Voltijd
Speech and Language Therapy BSc (Hons) University of Essex 50% 0% 4% £19670 118 Colchester On campus Voltijd
Speech and Language Therapy BSc (Hons) University of Huddersfield 52% 0% 10% £15000 131 Huddersfield On campus Voltijd
Speech and Language Therapy BSc (Hons) Cardiff Metropolitan University 95% 0% 5% £13000 173 Cardiff On campus Voltijd
Speech and Language Therapy BSc (Hons) De Montfort University 93% 0% 0% £14750 142 Leicester On campus Voltijd