University of Greenwich
Reclame en digitale marketing communicatie met taal BA (Hons)
University of Greenwich

Aangeboden cursusmodaliteiten

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Leer carrièregerichte marketingvaardigheden plus ofwel Mandarijn, Spaans, Frans of Italiaans met een graad in reclame en digitale marketing die vrijstellingen biedt voor CIM en IDM marketing examens.

Onze graad in reclame en digitale marketing communicatie combineert de studie Frans, Italiaans, Mandarijn of Spaans met de vaardigheden en kennis die je nodig hebt voor je carrière in reclame en digitale marketing. Het taalgedeelte van deze cursus begint met een module die geschikt is voor je huidige kennisniveau.

Modules zijn onder meer klantinzicht, merkenbeheer en sociale media, waarbij de nadruk ligt op echte kennis en praktische ervaring. Je krijgt ook de kans om deel te nemen aan het Erasmus+ studentenuitwisselingsprogramma. Populaire carrièremogelijkheden voor onze afgestudeerden in de reclame omvatten reclame en PR, verkoopbevordering, marketing, en media en digitale communicatie.

Wat je moet weten over deze cursus

 • Studeer Reclame en Digitale Marketingcommunicatie met Taal en verdien tot £26.000 bij je afstuderen, gebaseerd op onze gemiddelde afgestudeerde verdiensten.

 • Deze graad geeft je vrijstellingen van bepaalde diplomamodules van beroepsorganisaties, waaronder CIM en IDM, en de kans om in het buitenland te studeren

 • Onze graden in dit vak staan op de 2e plaats in Londen (The Complete University Guide League Tables 2021)

 • Onze opleidingen in Marketing staan in de TOP 5 voor tevredenheid in Londen (The Complete University Guide League Tables 2021)

 • Onze opleidingen in Marketing staan in de TOP 5 voor vooruitzichten voor afgestudeerden in Londen (The Complete University Guide League Tables 2021)

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Advertising and Digital Marketing Communications with Language, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze cursus wil een boeiende en lonende reis bieden in de beginselen van Marketing, die de hoeksteen zullen vormen van je marketingkennis gedurende je hele studie: Studenten kennis laten maken met de principes die aan de filosofie van marketing ten grondslag liggen; Studenten bewust maken van de ethische en maatschappelijke kwesties rond marketing; Studenten inzicht geven in wat bedoeld wordt met 'klantgerichtheid'; Studenten de principes en praktijk bijbrengen die aan de basis liggen van moderne marketingactiviteiten; Studenten inzicht geven in marketing in een multiculturele samenleving, of die nu regionaal, nationaal, internationaal of mondiaal is.

De cursus Financiële aspecten van marketing en PR zal de financiële dimensies van bedrijfsbeheer voor marketing- & PR-professionals introduceren in relatie tot andere kernfuncties van de organisatie, zoals financiën, R&D, verkoop, productie enz. De cursus contextualiseert marketingplanning en bedrijfsstrategie in relatie tot hun financiële impact en verkent de rol van managementinformatie en boekhoudkundige hulpmiddelen bij het nemen van beslissingen, het helpen bereiken van doelstellingen en het bijhouden van resultaten. De cursus geeft de studenten inzicht in en een toegepast begrip van de belangrijkste aspecten van financieel management voor marketing en PR, zoals break-even, waardecreatie en -vastlegging, bedrijfsmodellen en het verschil tussen financiële en bestuurlijke boekhouding.

De introductie van nieuwe technologie in de reclame-arena betekent dat de discipline sneller verandert dan ze ooit tevoren veranderd is. De komst van Personal Video Recorders betekent dat televisiereclame nu vaak door kijkers wordt ?gezapt?, terwijl sociale media betekenen dat andere reclames actief tussen gebruikers worden doorgegeven als ?virals? Dit zijn slechts twee van de vele voorbeelden, gekozen om aan te tonen dat inzicht in de werking van reclame van vitaal belang is voor de 21e eeuwse marketeer.

Deze module wil het concept branding onderzoeken, en het waarderen als een strategisch middel binnen de ruimere context van marketing en bedrijfsstrategie. De cursus stelt criteria vast voor goede managementpraktijken om duurzame merken te ontwikkelen en in stand te houden, en verkent de mogelijkheden voor merkuitbreiding en positionering.

Deze module is bedoeld om een platform te bieden voor het leren van studenten op verschillende manieren, om hen in te wijden in en te steunen bij het effectief gebruiken van de systemen en processen van de universiteit, en om de inzetbaarheid van studenten te vergroten door hun vaardigheden op het gebied van zelfbewustzijn, carrièreplanning en zelfpresentatie te ontwikkelen. De cursus zal de studenten helpen hun academische en reflectieve schrijfvaardigheid te ontwikkelen en het belang in te zien van overdraagbare vaardigheden.

Jaar 2

De introductie van nieuwe technologie in de reclame-arena betekent dat de discipline sneller verandert dan ze ooit tevoren veranderd is. De komst van Personal Video Recorders betekent dat televisiereclame nu vaak door kijkers wordt ?gezapt?, terwijl sociale media betekenen dat andere reclames actief tussen gebruikers worden doorgegeven als ?virals? Dit zijn slechts twee van de vele voorbeelden, gekozen om aan te tonen dat inzicht in de werking van reclame van vitaal belang is voor de 21e eeuwse marketeer. Deze inleidende cursus zal de studenten helpen om te begrijpen en te waarderen: De praktijk en omgeving van geïntegreerde marketingcommunicatie (IMC); Fundamentele IMC planningsachtergrond en beslissingen; Verkoopbevorderingsmanagement. Studenten zullen deze module ook in deeltijd bestuderen.

Deze cursus wil de studenten vertrouwd maken met het marketingcommunicatieproces en de rol van IMC in het bedrijfsleven. De cursus wil de studenten in staat stellen een dieper inzicht te krijgen in het proces, de hulpmiddelen, de technieken, de theorie en de impact van IMC; een vermogen te ontwikkelen om een reeks geplande IMC activiteiten te bekritiseren en te selecteren ? die geschikt zijn voor verschillende doelgroepen en organisatorische contexten; en een basiskennis te genereren van het huidige gebruik van interactieve en digitale technologieën en opkomende media die gebruikt worden bij het toepassen van IMC technieken. Studenten studeren deze module ook in het tussenjaar.

Het doel van de cursus is in de eerste plaats de studenten bewust te maken van hun vaardigheden, kennis en persoonlijke kwaliteiten als voorbereiding op het zoeken naar een geschikte afgestudeerde baan. Dit zal gebeuren in de context van het ontwikkelen van inzicht in organisatorische contexten en individuele rollen, verantwoordelijkheden en rechten binnen de werkplek. Dit zal de inzetbaarheid van de studenten verder vergroten door hun intermenselijke en communicatieve vaardigheden te ontwikkelen, die op hun beurt verdere vaardigheden voor een leven lang leren en een verbintenis tot voortdurende professionele ontwikkeling zullen ontwikkelen. Studenten zullen deze module ook in het sandwichjaar.... bestuderen.

Deze module is ontworpen om een dieper inzicht in Marketing Research te krijgen en een boeiende en lonende reis te bieden, die gedurende je hele studie voortbouwt op je marketingkennis en die kennis vergroot. Het doel van de module is de studenten in staat te stellen inzicht te krijgen in onderzoek in een marketingcontext en een begrip te ontwikkelen van hoe onderzoek de dagelijkse beslissingen onderbouwt. Studenten zullen ook een waardering ontwikkelen voor het ethische kader waarbinnen marketingonderzoek functioneert (met specifieke verwijzing naar de Marketing Research Society. Studenten krijgen ook de gelegenheid een marketingonderzoeksproject uit te werken en daarbij een appreciatie te ontwikkelen van de processen die daarmee gepaard gaan.

Het doel van de cursus Onderzoeksmethoden is de studenten te voorzien van Vaardigheden en kennis met betrekking tot kritische evaluatie van theorieën, concepten en raamwerken; Vaardigheden en kennis met betrekking tot onderzoeksopzet; Vaardigheden en kennis met betrekking tot gegevensverzameling; Een waardering van de rol van primair en secundair onderzoek; Vaardigheden en kennis met betrekking tot gegevensanalyse. Studenten bestuderen deze module ook in het sandwichjaar.

Deze module beoogt inzicht te krijgen in de fundamentele metriek van publieksmeting en mediaboekhouding; Een mediabudget kunnen toewijzen over meerdere mediaplatforms; De relatieve sterke punten van een reeks media begrijpen, waaronder traditionele gedrukte media, uitzending, online en interactief; Secundaire bronnen van mediagegevens kunnen raadplegen en gebruiken en strategische en meetbare mediadoelstellingen kunnen ontwikkelen; Onderzoekstechnieken kunnen toepassen op het inzicht in mediagebruik. Mediagegevens kunnen toepassen in strategisch marketingdenken op het gebied van segmentering, doelgerichtheid en positionering, en media kunnen evalueren met het oog op de keuze van geschikte platforms die reclameboodschappen het doeltreffendst bij de doelgroep zullen brengen. Studenten bestuderen deze module ook in het sandwichjaar.

Jaar 3

De cursus is de schil voor de stage van een jaar, die beschikbaar is voor alle studenten van de Business Faculty die fase 2 (L5) van hun undergraduate programma hebben voltooid. Het doel is de studenten ervaring te laten opdoen met een baan op graduate niveau en hen in staat te stellen na te denken over de ervaring die ze hebben opgedaan door in zo'n functie te werken en deze samen te vatten.

Jaar 4

De cursus is de schil voor de stage van een jaar, die beschikbaar is voor alle studenten van de Business Faculty die fase 2 (L5) van hun undergraduate programma hebben voltooid. Het doel is de studenten ervaring te laten opdoen met een baan op graduate niveau en hen in staat te stellen na te denken over de ervaring die ze hebben opgedaan door in zo'n functie te werken en deze samen te vatten.

Studenten inzicht verschaffen in de strategische toepassing van de hulpmiddelen van digitale en direct marketing (DDM) Deze plaatsen binnen het paradigma van relatiemarketing Kritisch inzicht ontwikkelen in theorieën, modellen en concepten die betrekking hebben op gegevensgestuurde directe en digitale marketing en deze toepassen in een bredere marketingcontext Studenten de vaardigheden verschaffen die nodig zijn om met gebruikmaking van deze theoretische constructen passende strategische plannen te ontwikkelen om de doeltreffendheid ervan te evalueren Studenten de vaardigheden verschaffen die nodig zijn om passende communicatieplannen te ontwikkelen Studenten inzicht verschaffen in het proces van de strategische integratie van de hulpmiddelen van marketingcommunicatie.

Deze module beoogt de studenten een grondiger inzicht te geven in reclameplanning en campagnebeheer. Het wil ook relevante theoretische benaderingen aanreiken om de ontwikkeling van reclamecampagnes te begrijpen en de manieren waarop die benaderingen kritisch kunnen worden geëvalueerd, aan de hand van actuele voorbeelden uit de marketing- en reclame-industrie.

Het doel van deze cursus is: inzicht te verschaffen in Sociale Media en de 4 zones ervan- sociale gemeenschap, sociaal publiceren, sociaal amusement en sociale handel; de studenten in staat te stellen sociale media campagnes kritisch te evalueren; de studenten in staat te stellen een boeiende sociale media campagne te ontwikkelen met de nadruk op inhoudsontwikkeling en onderzoek van de sociale consument; en de studenten in staat te stellen verschillende analyses uit te voeren in verband met sociale media en marketing om marketing beslissingen te nemen.

Bij deze cursus worden de leerlingen beoordeeld door een combinatie van cursuswerk, examens en praktische beoordeling waar dat relevant is. Elke cursus heeft formele beoordelingen die meetellen voor je cijfer. Sommige cursussen kunnen ook 'oefen'opdrachten bevatten, die je helpen je vorderingen te controleren en die niet meetellen voor je eindcijfer.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

Kwalificatie-eisen

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Advertising and Digital Marketing Communications with Language, BA (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Reclame en digitale marketing communicatie met taal BA (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
EU £14500 Jaar 1
Internationaal £14500 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Deze tarieven zijn vastgesteld voor de intake van 2021/22. Daarom kan dit voor het academisch jaar 2022/23 veranderen. Volg deze link voor meer informatie https://www.gre.ac.uk/finance

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 2
 • Jaar 3

Universiteitrankings

Score van University of Greenwich in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 26 rankings van University of Greenwich

Over University of Greenwich

De universiteit van Greenwich wordt gefinancierd door de overheid en is gevestigd in Londen en Kent, Engeland. De hoofdcampus van de universiteit, het Old Royal Naval College, en de Avery Hill campus bevinden zich in de Royal Borough of Greenwich, in Groot-Londen. De satellietcampus in Medway, Kent maakt deel uit van een samenwerkingsverband met de Universiteit van Kent.

Studentensamenstelling van University of Greenwich

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
15430
postgraduates:
3925
Totaal:
19355
 • Cara's first day at International Welcome Week | University of Greenwich, London & Kent
 • Reasons to Study at the University of Greenwich | University of Greenwich, London and Kent
 • Chemical Engineering | University of Greenwich, London & Kent
 • I made it! | University of Greenwich, London & Kent
 • 60 seconds with a Primary Education student at the University of Greenwich | London & Kent
 • Top reasons to study at the University of Greenwich, London and Kent | Student Review

Waar wordt dit programma onderwezen

University of Greenwich (Greenwich Campus)
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Marketing and Advertising BA (Hons) University of Lincoln 88% 0% 0% £14700 132 Lincoln On campus Voltijd
Advertising and Public Relations BA (Hons) University of West London 81% 8% 13% £13250 119 Ealing On campus Voltijd
Marketing with Advertising and Public Relations with Professional Placement Year BA (Hons) Birmingham City University 78% 5% 10% £13200 121 Birmingham On campus Voltijd
Advertising and Public Relations with Foundation Year BA (Hons) University of West London 81% 8% 13% £13250 119 Ealing On campus Voltijd
Advertising BA (Hons) University of East London 75% 0% 10% £13320 99 London On campus Voltijd
Marketing Communications with Advertising BA (Hons) Bournemouth University 81% 0% 8% £15250 118 Poole On campus Voltijd
Advertising and Brand Design BA (Hons) Ravensbourne University London 72% 0% 5% £16500 124 London On campus Voltijd
Advertising and Digital Marketing Communications BA (Hons) University of Greenwich 60% 0% 8% £14500 126 London On campus Deeltijd
Advertising/Business Management BA/BSc (Hons) Canterbury Christ Church University 78% 0% 10% £14500 93 Canterbury On campus Voltijd
Advertising/Business Management (with Professional Placement) BA/BSc (Hons) Canterbury Christ Church University 78% 0% 10% £14500 93 Canterbury On campus Voltijd