University of Greenwich
Criminologie en strafrechtspleging BA
University of Greenwich

Belangrijke feiten over de opleiding

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 20 afgestudeerden van Criminology and Criminal Justice BA op University of Greenwich voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in .

Algemene tevredenheid studenten
80 /100
20 totaal respondenten
De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Sociologie

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £22000 £20000 £24500
25-75 percentiel bereik £18000 - £26000 £14500 - £25000 £18500 - £30500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Sociologie opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £21211 £20757 £24208
25-75 percentiel bereik £18055 - £25183 £15689 - £25435 £18599 - £30307

Cursusbeschrijving

Onze graad in criminologie en strafrechtspleging is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de oorzaken, gevolgen en preventie van misdaad op lokaal, nationaal en internationaal niveau.

Cursusmodules, zoals veiligheid en terrorisme, en de criminologie van oorlog, helpen je om de huidige sociale, culturele en politieke debatten rond misdaad te verkennen. Je leert ook over plaats delict onderzoek, forensische psychologie en gerechtelijke dwalingen. Tijdens je studie kun je ook een stage aanvragen om je leerproces in de praktijk te brengen.

Populaire loopbanen voor onze afgestudeerden in criminologie omvatten functies bij de politie, werken voor de gevangenis- en veiligheidsdiensten, en het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Wat je over deze cursus moet weten Deze cursus biedt geweldige mogelijkheden om deze fascinerende discipline te verkennen, zowel in een toegepaste als in een theoretische context.

Je verkent de sociale, culturele en politieke debatten rond misdaad, slachtofferschap en deviantie.

Je vergroot je academische kennis van belangrijke thema's, zoals veiligheid, terrorisme, gender, cybercriminaliteit en oorlogscriminologie.

Je leert over plaats delict onderzoek, forensische psychologie, en het strafrechtelijk systeem.

 • Tot de optionele modules behoren een module waarbij de studenten in een gevangenis studeren naast dienstdoende gevangenen, en een andere waarbij ze stage lopen bij een instantie die deel uitmaakt van / een aanvulling vormt op het strafrechtelijk systeem.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Criminology and Criminal Justice, BA volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

De Rechtsschool hecht er veel belang aan studenten aan te moedigen contacten te leggen met plaatselijke gemeenschappen en werkplekken om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. De nadruk van de cursus ligt op de praktijk van het strafrechtsysteem als geheel en de verschillende instanties waaruit het bestaat. Studenten zullen de relaties tussen de verschillende instanties onderzoeken, de interne en externe uitdagingen voor "beste praktijken" in het strafrecht en nagaan in hoeverre het strafrechtsysteem echt als een systeem werkt in plaats van een ongelijksoortige verzameling van instanties te zijn. De onderwerpen hebben betrekking op het werk van overheids- en privé-instanties en ook op dat van organisaties uit de derde sector. Leerlingen onderzoeken de voortgang van personen die aan strafrechtelijke interventies worden onderworpen en evalueren het doel van ?end to end? management van delinquenten en de resultaten van zo'n praktijk.

Deze cursus op niveau vier wil de middelen aanwijzen en beginnen te onderzoeken waarmee we de maatschappij en de belangrijkste sociale processen die haar bepalen begrijpen en hoe deze gebruikt kunnen worden om afwijkend gedrag te verklaren. Het introduceert de centrale kwesties, theorieën en concepten die in verband staan met maatschappelijke processen, structuren en verdelingen en de manieren waarop die in verband staan met de constructie van crimineel en afwijkend gedrag. Daarbij gaat het in op een breed scala van maatschappelijke aspecten, in het bijzonder die welke als "sociale problemen" worden beschouwd, en onderzoekt het hun verband met misdaad en deviantie, zoals sociale uitsluiting, armoede, gezinsstructuren, scholing, discriminatie en socialisatie. De leerlingen worden daarom aangemoedigd na te denken over de stelling dat om criminaliteit te begrijpen eerst aandacht moet worden besteed aan de ruimere sociale context waarbinnen ze plaatsvindt.

Het doel van deze cursus is een basisopleiding in Forensische Criminologie te geven. De cursus omvat een inleiding in de forensische psychologie en het onderzoek van plaats delicten. Forensische Criminologie als kerncursus is bedoeld om analytische en evaluatieve vaardigheden te bevorderen, en om de toepassing van de stof op geschikte case studies aan te moedigen. Wat overdraagbare vaardigheden betreft, zullen de studenten, door middel van seminarwerk, toegepaste aanpak en probleemoplossing, een kennis en begrip van het vakgebied ontwikkelen, alsook een appreciatie van de ethische en complexe kwesties die de forensische criminologie omringen.

Het doel van deze cursus is de studenten uit te rusten met een basiskennis van en inzicht in de criminologische theorie en de praktische toepassing ervan op de gebieden criminologie en strafrechtspleging. De cursus gaat in op een breed scala van verschillende theorieën over misdaad, criminaliteit, slachtofferschap en criminalisering.

Deze cursus is bedoeld om de studenten een duidelijke uitleg te geven van het Engelse rechtssysteem en hoe dat in de praktijk werkt. Omdat misdaad niet in een vacuüm voorkomt, is het van essentieel belang dat studenten criminologie zich al vroeg in hun criminologische loopbaan bewust zijn van het rechtssysteem en de publieke debatten rond kwesties die het strafrecht mede vorm geven. Zo hebben studenten een algemeen perspectief nodig op wat recht is; waartoe de rechtbanken dienen; de rol en de opleiding van juridische beroepsbeoefenaars; het strafproces van arrestatie tot proces en het doel van straffen en veroordelen. Als zodanig zal deze cursus studenten Criminologie kennis laten maken met het strafrechtsysteem, met speciale aandacht voor de werking van de strafrechtbanken, zodat ze het daadwerkelijk kunnen ervaren als een werkende, veranderende entiteit en de mogelijkheden voor een toekomstige baan binnen het rechtssysteem kunnen begrijpen.

Jaar 2

Het doel van deze cursus is de studenten te helpen bij hun begrip van criminologische onderzoeksmethodologie en hen in staat te stellen praktische onderzoeksvaardigheden te verwerven van studieopzet, gegevensverzameling, gegevensanalyse en het opschrijven van de resultaten. Deze cursus stelt de studenten in staat de vaardigheden te verwerven die nodig zijn om op niveau 6 een desk-based of empirisch onderzoeksproject uit te voeren, en de vaardigheden van verslag schrijven en gegevensanalyse die door werkgevers steeds meer op prijs worden gesteld.

Deze cursus is een kernvak op niveau 5 voor de programma's BA Hons Criminologie en BSc Criminologie en Criminele Psychologie. Het verkent het project van de Criminologie door drie overlappende gebieden te onderzoeken: i. geschiedenis en theorie van de misdaad, ii. reacties op misdaad, iii. hedendaagse perspectieven. Als zodanig wordt Criminologie in haar historische context geplaatst, alvorens te onderzoeken hoe de verschillende hedendaagse instellingen van het strafrechtsysteem op misdaad, criminaliteit en bestraffing inwerken en reageren. Daarna pakken we uit met de hedendaagse criminologische theorieën die bij bepaalde case-studies en themagebieden horen.

Jaar 3

Bij succesvolle afronding van deze module zal een student in staat zijn om: 1. Aantonen dat hij zich kritisch bewust is van de lokale, nationale en internationale context van criminologische theorie. 2. Nadenken over de ontwikkeling en invloed van globalisering, ruimte en plaats op criminaliteit aan de hand van casestudies. 3. Bied een theoretisch onderbouwde, kritische beoordeling van criminaliteit in de stad en de staat.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Criminology and Criminal Justice BA aan de University of Greenwich

40% Administratieve beroepen
15% Medewerkers welzijn en huisvesting
10% Beschermende dienstverlenende beroepen
10% Onderwijzend en kinderopvang ondersteunend beroep
10% Verzorgende persoonlijke diensten
10% Beroepen in de verkoop
10% Elementaire beroepen

Cijfers & studietijd

Bij deze cursus worden de leerlingen beoordeeld door middel van thuistentamens, cursuswerk en waar nodig praktijkbeoordelingen op de campus. Elke cursus heeft formele beoordelingen die meetellen voor je cijfer. Sommige cursussen kunnen ook 'praktijk'-beoordelingen bevatten, die je helpen je vooruitgang te volgen en die niet meetellen voor je eindcijfer.

Verdeling van de cijfers

Studenten van de cursus kregen de volgende cijfers

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Criminology and Criminal Justice, BA te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Criminologie en strafrechtspleging BA

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
EU £14500 Jaar 1
Internationaal £14500 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Deze tarieven zijn vastgesteld voor de instroom in 2021/22. Daarom kan dit voor het academiejaar 2022/23 veranderen. Volg deze link voor meer informatie https://www.gre.ac.uk/finance

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Greenwich in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Bekijk alle 25 rankings van University of Greenwich

Over University of Greenwich

De universiteit van Greenwich wordt gefinancierd door de overheid en is gevestigd in Londen en Kent, Engeland. De hoofdcampus van de universiteit, het Old Royal Naval College, en de Avery Hill campus bevinden zich in de Royal Borough of Greenwich, in Groot-Londen. De satellietcampus in Medway, Kent maakt deel uit van een samenwerkingsverband met de Universiteit van Kent.

Studentensamenstelling van University of Greenwich

Studenten naar studieniveau Academiejaar 2020/21 - Inschrijvingen van voltijds equivalente studenten gepubliceerd door Higher Education Statistics Agency (HESA) op 10 februari 2022
undergraduates:
15430
postgraduates:
3925
Totaal:
19355
 • Cara's first day at International Welcome Week | University of Greenwich, London & Kent
 • Chemical Engineering | University of Greenwich, London & Kent
 • I made it! | University of Greenwich, London & Kent
 • 60 seconds with a Primary Education student at the University of Greenwich | London & Kent
 • Top reasons to study at the University of Greenwich, London and Kent | Student Review
 • Reasons to Study at the University of Greenwich | University of Greenwich, London and Kent

Lijst met 480 bachelor- en masteropleidingen van University of Greenwich - cursuscatalogus

Waar wordt dit programma onderwezen

Greenwich Campus
map marker Toon op kaart
University of Greenwich (Greenwich Campus)
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Psychology with Criminology & Criminal Justice BSc (Hons) University of South Wales 57% 4% 3% £12600 112 Pontypridd On campus Voltijd
Social Care, Justice and Recovery BSc (Hons) Leeds Beckett University 59% 0% 5% £10500 116 Leeds On campus Voltijd
Criminology and Criminal Justice BSc (Hons) Ulster University 76% 1% 3% £15360 127 Coleraine On campus Voltijd
Criminology and Criminal Justice BA University of Greenwich 80% 5% 15% £14500 123 London On campus Voltijd
Criminology and Criminal Justice (Including Foundation Year) BSc (Hons) University of South Wales 47% 5% 8% £12600 126 Pontypridd On campus Voltijd
Criminology and Criminal Justice (Extended) BA University of Greenwich 80% 5% 15% £14500 123 London On campus Voltijd
Law with Criminology and Criminal Justice LLB (Hons) University of South Wales 65% 5% 5% £12600 110 Pontypridd On campus Voltijd
Forensic Psychology and Criminal Justice BSc (Hons) Liverpool John Moores University 76% 5% 5% £16100 137 Liverpool On campus Voltijd
Criminology and Criminal Justice (with Foundation Year) BA (Hons) University of East London 54% 5% 15% £13320 90 London On campus Voltijd
Criminology (Criminal Justice) with Foundation Year BA (Hons) Middlesex University 68% 7% 0% £14000 109 London On campus Voltijd