University of Greenwich
Ontwerp en ontwikkeling van digitale media BSc (Hons)
University of Greenwich

Aangeboden cursusmodaliteiten

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in Informatica

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Informatica aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24000 £24000 £27500
25-75 percentiel bereik £19000 - £30000 £18000 - £29000 £20000 - £37500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Informatica opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £27334 £25150 £29857
25-75 percentiel bereik £23230 - £32967 £18886 - £32933 £21689 - £41100

Cursusbeschrijving

De University of Greenwich heeft een langdurige relatie met de British Computer Society (BCS), die onze informatica-opleidingen accrediteert. Omdat dit programma in 2019 uitgebreid geactualiseerd werd, heeft het voor de instroom van 2019 een huidige aanwijzing van Initiële Volledige Chartered Information Technology Professional (CITP) accreditatie. De accreditatiestatus zal naar verwachting in het najaar van 2022 worden bevestigd, nadat het eerste cohort studenten is afgestudeerd. Studenten zullen op de hoogte gehouden worden van de status hiervan, in het zeer onwaarschijnlijke geval dat dit niet verloopt zoals verwacht zal de universiteit de studenten ondersteunen met individuele aanvragen voor het BCS lidmaatschap op het moment van afstuderen.

Deze graad in ontwerp en ontwikkeling van digitale media combineert digitaal en drukwerkontwerp met de ontwikkeling van videogames, zodat je je creatieve ideeën in productie kunt nemen.

Je leert over programmeren voor spellen en digitale media, 3D modelleren, en digitale media ontwerpen, en je leert hoe je game engine technologie en visuele storytelling kunt gebruiken binnen de ontwikkeling van spellen en digitale media. Met deze stevige basis in ontwerp en ontwikkeling van digitale media, krijg je ook geluidsontwerp, 3D Animatie, en Web Technologieën onder de knie.

Als je geïnteresseerd bent in een bepaald gebied van digitale media, bieden we specialistische trajecten in web en toepassingen en virtuele realiteit.

Wat je over deze cursus moet weten Deze cursus omvat een theoretisch inzicht in en praktische ervaring met het ontwerpen, construeren en ontwikkelen van een breed scala van digitale mediatoepassingen.

Je ontwikkelt vaardigheden in visueel ontwerp, programmeren, animatie, creatief en logisch denken, en interface-ontwerp.

Met de nadruk op technologie en innovatie word je onderlegd in productontwikkeling.

Al acht opeenvolgende jaren is de Universiteit van Greenwich door TIGA op de shortlist voor Beste Onderwijsinstituut geplaatst.

 • Deze cursus is bedoeld voor wie een loopbaan wil in de reclame, interactieve media, of virtuele werkelijkheid.

Accredited by BCS, the Chartered Institute for IT for the award of Euro-Inf Bachelor Quality Label on behalf of EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education e.V.) as satisfying the outcomes of First Cycle Programmes specified by the Euro-Inf Framework Standards and Accreditation Criteria for Informatics Degree Programmes.

Accredited by BCS, the Chartered Institute for IT for the purposes of fully meeting the academic requirement for registration as a Chartered IT Professional.

Accredited by BCS, the Chartered Institute for IT for the purposes of fully meeting the academic requirement for registration as a Chartered IT Professional.

Accredited by BCS, the Chartered Institute for IT for the award of Euro-Inf Bachelor Quality Label on behalf of EQANIE (European Quality Assurance Network for Informatics Education e.V.) as satisfying the outcomes of First Cycle Programmes specified by the Euro-Inf Framework Standards and Accreditation Criteria for Informatics Degree Programmes.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Digital Media Design and Development, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Het gebruik van 3D modellen in speelfilms, TV, computerspelletjes en webtoepassingen drijft de vraag naar bekwame gebruikers van de technologie. Deze cursus wil een basis leggen voor het werken met 3D modellen. Het behandelt hoe 3D oppervlakken en voorwerpen ontwikkeld, getextureerd en belicht worden. Hij wil een reeks settings beschrijven en onderzoeken waarin 3D modellen gebruikt kunnen worden. De cursus behandelt de principes, theorie en praktijk van het maken van 3D modellen voor een reeks toepassingen, zowel real time als pre rendered. Het doel is de nieuwe en opkomende technologieën die van invloed zijn op de industrie te beoordelen. Het beoogt een reeks modelleertechnieken te behandelen, waaronder box polygon en patch modellering. Het beschrijft de reeks beroepsrollen binnen de 3D modelleerpijplijn.

Deze cursus wil de begrippen ontwerp, lay-out introduceren; het inzicht bevorderen in hoe grafische beelden gebruikt worden in een verscheidenheid van digitale media en de studenten vertrouwd maken met de visuele aspecten van webontwerp. Daarbij wil de cursus zich richten op de kernvaardigheden in het ontwerpen voor gedrukte media & het vermogen om goed gepresenteerde schermontwerpen te maken.

Het doel van deze cursus is de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om visuele verhalen te maken in een reeks spel- en digitale mediatoepassingen. De cursus gaat in op het maken van conceptuele ontwerpdocumentatie naar aanleiding van een opdracht. Studenten zullen in staat zijn hun esthetische beslissingen te analyseren en hoe die functioneren in relatie tot verhalen die in spellen en andere digitale media artefacten gevonden worden.

Deze module beoogt een stevige basis te leggen van fundamentele objectgeoriënteerde programmaontwerp- en ontwikkelingsvaardigheden. De nadruk ligt op de kwaliteit van ontwerpen met het oog op schaalbaarheid en hergebruik, en op de noodzaak van een professionele aanpak van software-ontwikkeling. Na succesvolle afronding van deze cursus zal een student in staat zijn om: De voornaamste kenmerken van object-georiënteerd ontwerpen, zoals abstractie, inkapseling, overerving en polymorfisme, te herkennen en toe te passen; Niet-triviale programma's te ontwerpen met het oog op flexibiliteit en hergebruik, met behulp van geschikte ontwerpmethoden; Kleine softwaresystemen te ontwikkelen en te testen om te voldoen aan een specificatie.

Deze module beoogt de studenten een basis te geven in programmeerconcepten en ervaring in het gebruik ervan. Na succesvolle afronding van deze cursus zal een leerling in staat zijn om: De basisterminologie die bij programmeren gebruikt wordt uit te leggen; Kleine interactieve toepassingen te maken met behulp van gangbare programmeerconstructies; De principes van selectie en iteratie toe te passen.

Het doel van deze cursus is de studenten vertrouwd te maken met de processen die komen kijken bij het ontwerpen en ontwikkelen van interactieve systemen, zoals videospelletjes en digitale mediatoepassingen. De leerlingen maken kennis met creatieve ontwerp- en ontwikkelingstechnieken door zich bezig te houden met het ontwerpproces en te kijken naar de toepassing van software en scripting om een prototype van een toepassing te ontwikkelen.

Het hoofddoel van deze cursus is het ontwikkelen van de vaardigheden die nodig zijn om cinematics te maken voor gebruik in digitale mediatoepassingen, zoals spelletjes en animatie. De module wil ingaan op de verschillende situaties waarin cinematografische technieken gebruikt worden en op de technische vereisten in spelletjes en digitale media. De cursus laat de studenten kennismaken met de concepten van filmtaal en biedt de gelegenheid deze te demonstreren met behulp van continuïteitsbewerkingstechnieken binnen virtuele omgevingen, zodat de studenten hun vaardigheden kunnen overbrengen naar live video.

Jaar 2

Deze module wil de studenten een complete ervaring bieden van het ontwerpen en ontwikkelen van een interactief media systeem (spellen, websites, apps, video's, animaties, 3D modellering, VR, enz., of een combinatie daarvan) naar een gegeven opdracht door zelfstandig in teams te werken aan hun concept met gebruikmaking van de huidige industriële methodologieën. Studenten zullen een groepsproject doorzien vanaf een eerste opdracht van de klant en hun ideeën uitwerken via onderzoek en projectmanagement tot presentatie, levering en evaluatie van het interactieve mediasysteem. Deze module geeft de studenten de gelegenheid om leiderschaps-, communicatie- en teamwerkvaardigheden te ontwikkelen die van vitaal belang zijn in de interactieve media-industrie.

Deze cursus wil creatief denken in de context van interactie-ontwerp aanmoedigen door de relatie tussen hardware en software in een creatieve digitale media-omgeving te beschouwen. Ook wil de cursus de studenten aanmoedigen een experimentele houding ten opzichte van productontwikkeling te ontwikkelen. Onderzoeksvaardigheden, kritisch denken en nadenken over de digitale presentatie van informatie worden geïntroduceerd en versterkt en toegepast bij het maken van een interactieve arte.

Deze module beoogt de ontwikkeling van belangrijke wetenschappelijke en academische vaardigheden, waaronder; kritisch denken, kritisch evalueren, onderzoekspraktijken, informatie zoeken, verzamelen en formeel presenteren, evalueren en analyseren in de context van ontwerp en ontwikkeling van spellen en digitale media. Bij succesvolle afronding van deze cursus zal een student in staat zijn om: Geschikte literatuur te identificeren en kritisch te evalueren en daarbij blijk te geven van analytische en rapporterende schrijfvaardigheid; Informatie mondeling te presenteren op een professioneel academische manier; Hedendaagse spellen en digitale mediaproducten te analyseren met behulp van de belangrijkste concepten, theorieën of methodologieën die op de onderwerpen van toepassing zijn; Wettelijke, sociale, ethische en professionele kwesties en overwegingen met betrekking tot informatietechnologie te identificeren en te bespreken.

Deze cursus beoogt een complete ervaring te bieden van de ontwikkeling van een creatief digitaal mediaproduct naar een gegeven opdracht, werkend in teams die de huidige werkmethodes van de industrie weerspiegelen. De studenten doorlopen een project van een eerste opdracht en het ontwikkelen van ideeën, via onderzoek en planning tot presentatie, levering en evaluatie van het product. Studenten krijgen de gelegenheid om: een gespecialiseerde vaardigheid in digitale mediaproductie te ontwikkelen; een bewustzijn van professionele productiepraktijken en -methodologieën; ervaring met werken in teamverband, communicatievaardigheden en broncontrole; een bewustzijn van gebruikersgericht ontwerpen; ontwerpen van gebruikersinterfaces en prototyping; een evenwicht tussen het creatieve proces en formele behoefteanalyse.

Jaar 3

Jaar 4

Na afloop van deze cursus zullen de studenten hun vermogen om digitale media-inhoud te produceren op de schop genomen hebben en dat toepassen op een mediacampagne met een online aanwezigheid via de sociale media. Leerlingen zullen in staat zijn om de deelname van het publiek aan een evenement te richten, te betrekken en te analyseren door gebruik te maken van digitale media branding en marketing om de principes en het doel van een organisatie effectief over te brengen.

Het Eindejaarsproject vereist van de studenten dat ze zelfstandig werken, de essentie van een probleem abstraheren, oplossingen verkrijgen met geschikte methoden, en hun argumenten presenteren door middel van een gebruikersacceptatietest van het eindproduct/artefact, en een goed beargumenteerd formeel dissertatieverslag. Toekomstige werkgevers eisen vaak dat de student in staat is een niet-standaard probleem aan te pakken, zijn werk te organiseren, een hoge mate van inzet te tonen met een bewustzijn van zijn doelpubliek en zijn conclusies in een aantal vormen te presenteren. Projecten ontwikkelen praktische, analytische en communicatieve vaardigheden, en zijn speciaal bedoeld om studenten aan te moedigen onderzoeksprogramma's te initiëren, te plannen en uit te voeren. Ook de toelatingsdocenten voor Postgraduate opleidingen en Onderzoeksprijzen moeten er redelijk zeker van zijn dat een kandidaat deze zelfde vaardigheden zal kunnen aanwenden om onderzoek te doen en de resultaten daarvan in een proefschrift te verwerken. Deze kerncursus voor alle laatstejaarsprogramma's is bedoeld om studenten de gelegenheid te bieden een individueel werkstuk onder toezicht uit te voeren, een vooraf bepaald, sjabloonproject of een werkpraktijkproject in het bedrijfsleven met een overeengekomen onderwerp dat relevant is voor hun graad.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Digital Media Design and Development BSc (Hons) aan de University of Greenwich

40% Beroepen in de informatietechnologie
12% Beroepen in de verkoop
11% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
7% Web- en multimedia-ontwerpers
5% Bedienden van processen, installaties en machines
5% Elementaire beroepen
5% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
4% Administratieve beroepen
4% Artistieke, literaire en media beroepen
2% Managers, directeuren en hoge ambtenaren

Cijfers & studietijd

Bij deze cursus worden de studenten beoordeeld door middel van thuistentamens, cursuswerk en waar nodig praktijkbeoordelingen op de campus. Elke cursus heeft formele beoordelingen die meetellen voor je cijfer. Sommige cursussen kunnen ook 'praktijk'-beoordelingen bevatten, die je helpen je vooruitgang te volgen en die niet meetellen voor je eindcijfer.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • Graduate Degrees
  • 6.0
  • Undergraduate Degrees

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Digital Media Design and Development, BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Ontwerp en ontwikkeling van digitale media BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
EU £14500 Jaar 1
Internationaal £14500 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

Deze vergoedingen zijn vastgesteld voor de instroom in 2021/22. Daarom kan dit voor het academiejaar 2022/23 veranderen. Volg deze link voor meer informatie https://www.gre.ac.uk/finance

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in Londen

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Greenwich in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Greenwich in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Journalistiek en mediastudies

  • #45 
  • #54 
  Communicatie- & mediawetenschap
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 08 juni, 2023]

Bekijk alle 26 rankings van University of Greenwich

Over University of Greenwich

De universiteit van Greenwich wordt gefinancierd door de overheid en is gevestigd in Londen en Kent, Engeland. De hoofdcampus van de universiteit, het Old Royal Naval College, en de Avery Hill campus bevinden zich in de Royal Borough of Greenwich, in Groot-Londen. De satellietcampus in Medway, Kent maakt deel uit van een samenwerkingsverband met de Universiteit van Kent.

Lijst met 264 bachelor- en masteropleidingen van University of Greenwich - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van University of Greenwich

 • Cara's first day at International Welcome Week | University of Greenwich, London & Kent
 • Chemical Engineering | University of Greenwich, London & Kent
 • I made it! | University of Greenwich, London & Kent
 • 60 seconds with a Primary Education student at the University of Greenwich | London & Kent
 • Top reasons to study at the University of Greenwich, London and Kent | Student Review
 • Reasons to Study at the University of Greenwich | University of Greenwich, London and Kent

Waar wordt dit programma onderwezen

Greenwich Campus
map marker Toon op kaart
University of Greenwich (Greenwich Campus)
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Design for Digital Media BA (Hons) University of Brighton 49% 5% 11% £13842 121 Brighton On campus Voltijd
Digital Media/Business Management (with Professional Placement) BA/BSc (Hons) Canterbury Christ Church University 89% 5% 11% £14500 96 Canterbury On campus Voltijd
Digital Media Design and Development (Web & Applications) BSc (Hons) University of Greenwich 81% 10% 11% £14500 134 London On campus Voltijd
Acting (Screen & Digital Media) BA (Hons) Liverpool Institute for Performing Arts 36% 0% 0% £17200 151 Liverpool On campus Voltijd
Digital Media Culture and Technology BA (Hons) Royal Holloway, University of London 75% 0% 4% £18100 134 Egham On campus Voltijd
Digital Media/Marketing BA/BSc (Hons) Canterbury Christ Church University 78% 0% 10% £14500 96 Canterbury On campus Voltijd
Digital Media Production and Media & Culture BA (Hons) University of Worcester 91% 10% 0% £13100 120 Worcester On campus Voltijd
Digital Media Production and Film Production BA (Hons) University of Worcester 91% 10% 0% £13100 114 Worcester On campus Voltijd
Marketing Communications with Digital Media BA (Hons) Bournemouth University 81% 0% 8% £15250 119 Poole On campus Voltijd
Digital Media with Foundation Year BA (Hons) Canterbury Christ Church University 89% 5% 25% £14500 99 Canterbury On campus Voltijd