University of Leicester
Medical Genetics BSc (Hons)
University of Leicester

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Genetica en moleculaire biologie vertellen ons al zo veel over wie we zijn. Maar wanneer ze op de juiste manieren onderzocht en getest worden, vertellen ze ons ook hoe we ziekten beter kunnen diagnosticeren en behandelen. Als dit in je straatje klinkt, is deze graad iets voor jou.

Ben je geïnteresseerd in de rol van genetica en moleculaire biologie bij het begrijpen, diagnosticeren en behandelen van ziekten, met inbegrip van klinisch onderzoek, genetische tests en genetische counseling? Tijdens deze driejarige BSc in Medische Genetica bestudeer je een breed scala aan relevante onderwerpen, waaronder eiwitten, genexpressie, moleculaire celbiologie, metabolisme en moleculaire geneeskunde en biomedische ethiek.

Je graad in Medische Genetica geeft je een opleiding en training in genetica met bijzondere nadruk op de toepassing ervan in de geneeskunde. Als je deze opleiding volgt, ben je verbonden aan ons Departement Genetica, een van de grootste genetica-afdelingen in het land met een uitstekende internationale reputatie voor onderzoek op een breed scala van gebieden, waaronder menselijke en medische genetica.

Deze cursus is identiek aan de eerste drie jaar van de MBiolSci in Medische Biowetenschappen (Genetica).

Wat is het verschil? Aan de Universiteit van Leicester bieden we zeven vakken Biologische Wetenschappen en vier Medische Biowetenschappen aan, allemaal als BSc (drie jaar) en MBiolSci (vier jaar), plus een optie voor een Foundation Year, zodat je een indrukwekkend aanbod hebt van 23 verschillende cursussen waaruit je kunt kiezen.

Biologische Wetenschappen omvat de belangrijkste aspecten van biologie en moleculaire wetenschappen over een breed scala van organismen, van bacteriën en schimmels tot mensen en planten. Alle 14 opleidingen hebben een gemeenschappelijk eerste jaar, zodat je voor het eind van jaar 1 naar een andere graad kunt overstappen. Medische Wetenschappen geeft je de mogelijkheid gespecialiseerde modules te kiezen die meer gericht zijn op de toepassing van biologische principes op de geneeskunde. Alle acht opleidingen hebben een gemeenschappelijk eerste jaar, zodat je voor het eind van jaar 1 naar een andere graad kunt overstappen. Het is mogelijk tijdens de eerste helft van je eerste jaar over te stappen tussen een cursus Biologische Wetenschappen en een cursus Medische Biowetenschappen, maar daarna divergeren de twee vakgebieden.

Beoordelingen van studenten

Hieronder vind je cursus specifieke beoordelingen van 93 afgestudeerden van Medical Genetics BSc (Hons) op University of Leicester voor elk van de onderzoeksvragen in vergelijking met het gemiddelde voor alle UK opleidingen in Genetica.

Algemene tevredenheid studenten
66 /100
93 totaal respondenten

Voornamelijk gebaseerd op gegevens van studenten in het hoger onderwijs

De NSS wordt uitgevoerd in opdracht van het Office for Students

Salaris

Salaris van afgestudeerden van de opleiding Medical Genetics BSc (Hons) van de University of Leicester

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Medical Genetics BSc (Hons) aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25000 £29000 £32000
25-75 percentiel bereik £20000 - £28000 £20000 - £37000 £26000 - £46500


Salaris van alle Britse afgestudeerden van Genetica opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £24754 £26153 £31085
25-75 percentiel bereik £20717 - £28370 £20092 - £33668 £24445 - £41428

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Medical Genetics, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Dit is een dubbele module. Het geeft een overzicht van sleutelbegrippen betreffende 'De Cel' door je in te wijden in de belangrijkste beginselen van de microbiologie en de celbiologie. Deze module maakt je vertrouwd met de aard en verwantschap van het bekende leven op aarde, inclusief een inleiding tot de structuren binnen een cel. We staan stil bij de vorm en functie van microbiële cellen en bij de technieken die gebruikt worden om micro-organismen (inclusief virussen) te bestuderen. Deze module stimuleert je om de rol van micro-organismen bij ziekte, in de biosfeer en in de biotechnologie te bespreken en het belang van microbiologie binnen economische, ecosysteem- en gezondheidsduurzaamheidskwesties te beschouwen.

Dit is een dubbele module. 'De moleculen van het leven' geeft een uitgebreide inleiding tot de chemische basisprincipes die aan de biochemie ten grondslag liggen, en een overzicht van de structuren van biologische macromoleculen en hun bestanddelen. Van de basismechanismen van DNA replicatie, transcriptie en translatie tot genexpressie en -controle in prokaryoten en eukaryoten, zal deze module beschrijven hoe deze processen en mechanismen de genetische expressie beïnvloeden, en de regulatie van metabolische processen in prokaryotische en eukaryotische cellen. Deze module zal je aanmoedigen na te denken over het verband tussen structuur en functie van cellulaire componenten in cellen.

Deze module geeft een uitgebreide inleiding in de toepassing van wetenschappelijke principes op medisch gebied. We onderzoeken de moleculaire basis van wondgenezing, de rol van microben bij ziekte en het belang van genomica voor kankerdiagnose en -prognose. Naast hoorcolleges en werkcolleges worden seminars gebruikt om de technieken te versterken die gebruikt worden om elementaire numerieke manipulaties van wetenschappelijke metingen uit te voeren, en hoe je experimentele gegevens kritisch kunt analyseren.

Dit is een dubbele module. Je krijgt een inleiding in de cellulaire en systeemfysiologie van het menselijk lichaam, met de nadruk op homeostatische mechanismen. Je wordt aangemoedigd het inzicht te ontwikkelen dat fysiologische processen in hele weefsels en systemen begrepen kunnen worden in termen van hun onderliggende cellulaire mechanismen, met inbegrip van chemische en elektrische gebeurtenissen. Met het zenuwstelsel als voorbeeld maak je kennis met de neurale controle van vrijwillige bewegingen en de regulatie van onwillekeurige functies door het autonome zenuwstelsel. Een korte inleiding in de sleutelbegrippen die ten grondslag liggen aan de farmacologie wordt gedurende de hele module gevolgd door verschillende voorbeelden die de rol van celoppervlakte en intracellulaire receptoren bij het bemiddelen van de werking van geneesmiddelen belichten.

Deze module laat je kennis maken met de patronen van genetische variatie/erfelijkheid in families en van genetische variatie in populaties, en met de huidige toepassingen van genetica in de moderne geneeskunde, antropologie, biotechnologie en natuurbehoud. We behandelen onderwerpen als de wetten van Mendel overerving en genetische analyse van (menselijke) fenotypes en de principes van evolutie en populatiegenetica, waaronder toevallige paring, mutatie, genetische drift en natuurlijke selectie, en demonstreren ze met voorbeelden uit het echte leven. We onderzoeken ook de nieuwste technologische vooruitgang, hoe die toegepast kan worden om biologische systemen te begrijpen, en hoe ze gebruikt worden in meer toegepaste gebieden van de genetica.

Jaar 2

Klonen, designer baby's, genbewerking en persoonlijke autonomie zijn voorbeelden van de hedendaagse kwesties rond de studie van de medische genetica. Deze module stelt je in staat beide kanten van de ethische argumenten rond controverses in de medische genetica vanuit het perspectief van een wetenschapper te bekijken. Door je kritisch met deze kwesties bezig te houden leer je hoe je de procedures kunt schetsen voor de totstandkoming van wetten en richtlijnen voor belangrijke gebieden van de medische genetica.

Deze kernmodule biedt een inleiding tot de processen die aan het onderzoek in de biowetenschappen ten grondslag liggen. De structuur van de module is zo opgezet dat het wetenschappelijke proces gevolgd wordt vanaf het beginpunt van het doen van literatuuronderzoek en het evalueren van onderzoeksliteratuur, via het experimenteel ontwerp en de overweging van de juridische en ethische aspecten van het voorgestelde werk tot de presentatie en bespreking van de resultaten. De module wordt gegeven als een reeks lezingen, ondersteund door teamwerk, individuele oefeningen en zelfgestuurd leren.

Jaar 3

Als je wilt, kun je je derde jaar in het buitenland doorbrengen met een studie aan een van onze partnerinstellingen of met een industriële stage (of je daarvoor in aanmerking komt hangt af van je academische prestaties in Jaar 1 en 2). Je kunt er ook voor kiezen verder te studeren aan de universiteit en je graad in drie jaar te voltooien.

Jaar 4

Medische genetica geeft je een waardering van de toepassing van genetica op een breed scala van gebieden van de moderne geneeskunde en illustreert de manieren waarop genetische kennis van invloed is op kankertherapieën. In hoeverre draagt de studie van de genetica bij tot de vooruitgang in wat we begrijpen over menselijke ziekten die het centrale zenuwstelsel en het cardiovasculaire systeem aantasten? Welke invloed heeft de genetica op de medische praktijk gehad? Deze module geeft je de gelegenheid je inzicht te verdiepen in de problemen en vorderingen bij het gebruik van genetica om complexe ziekten te begrijpen.

Deze veelomvattende module behandelt de verschillende disciplines van de moderne menselijke genetica en onderzoekt de invloed die de moleculaire biologie, gecombineerd met genetische analyse, heeft op ons begrip van het menselijk genoom bij gezondheid en ziekte. Deze module zal ook een schets geven van de organisatie en dynamiek van het menselijk genoom en hoe onderzoek in de menselijke genetica gebruikt kan worden ten bate van de samenleving.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Baan in lijn met toekomstplannen

Gebruik maken van vaardigheden uit studies

Werk is zinvol

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

% Geschoolde banen

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Medical Genetics BSc (Hons) aan de University of Leicester

22% Natuur- en maatschappijwetenschappers
9% Beroepen in de verkoop
9% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
8% Geassocieerde vakmensen in wetenschap, techniek en technologie
6% Elementaire beroepen
5% Administratieve beroepen
5% Andere gezondheidswerkers
5% Verzorgende persoonlijke diensten
4% Onderwijzende beroepen
4% Klantenservice beroepen

Meer informatie over de beoordelingsmethoden bij deze cursus vind je op de cursusinformatie pagina op onze website

Toelatingsvoorwaarden

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

waaronder minstens twee A-niveaus in relevante exacte vakken uit Biologie, Scheikunde, Wiskunde, Natuurkunde of Psychologie. Algemene studies worden niet aanvaard.

waaronder minstens twee relevante exacte vakken uit Biologie, Scheikunde, Wiskunde, Natuurkunde of Psychologie.

Twee AS vakken kunnen in aanmerking komen in plaats van één A-level. Moet gevolgd worden naast twee volledige A-niveaus in relevante exacte vakken uit Biologie, Scheikunde, Wiskunde, Natuurkunde of Psychologie.

Een sterke wetenschappelijke Access cursus is vereist. Neem contact op met het Admissions Office voordat je je aanmeldt, om na te gaan of de inhoud van de Access module en je algemene academische profiel aanvaardbaar zijn.

waaronder ten minste twee relevante exacte vakken uit Biologie, Scheikunde, Wiskunde, Natuurkunde of Psychologie.

Diploma Toegepaste Natuurwetenschappen wordt overwogen met een A-niveau in Biologie, Scheikunde, Wiskunde, Natuurkunde of Psychologie, plus de standaard GCSE eisen. Diploma Toegepaste Wetenschappen wordt in overweging genomen met een niet-wetenschappelijk A-niveau, plus vijf GCSE's met graad B/5 of hoger, waaronder twee wetenschappen uit Biologie, Scheikunde, Wiskunde en Natuurkunde. Engelse taal en wiskunde moeten minimaal C/4 hebben.

In overweging met drie A-levels. Typische aanbieding; ABB - BBB + EPQ met graad B. De vakken op A-niveau moeten minstens twee relevante exacte vakken omvatten uit de vakken biologie, scheikunde, wiskunde, natuurkunde of psychologie. Algemene studies worden niet aanvaard.

minstens een 6 en een 5 in minstens twee relevante wetenschappelijke HL vakken uit Biologie, Scheikunde, Wiskunde, Natuurkunde of Psychologie. Minimaal 3 voor wiskunde op HL of 4 voor wiskunde op SL, of 5 voor wiskundestudies indien op GCSE geen graad C/4 werd behaald. Minimaal 4 voor Engelse taal indien geen C/4 op GCSE.

Toegepaste Wetenschappen. Plus vijf GCSE's van B/5 of hoger, waaronder twee relevante wetenschappen

waaronder twee relevante exacte vakken uit biologie, scheikunde, wiskunde, natuurkunde of psychologie.

In aanmerking komen naast twee A-niveaus in relevante exacte vakken uit Biologie, Scheikunde, Wiskunde, Natuurkunde of Psychologie.

In aanmerking komen naast twee A-niveaus in relevante exacte vakken uit Biologie, Scheikunde, Wiskunde, Natuurkunde of Psychologie.

Aanvaardbaar in plaats van een derde A-niveau met graad B of hoger, op voorwaarde dat minstens twee relevante exacte vakken uit Biologie, Scheikunde, Wiskunde, Natuurkunde of Psychologie gevolgd worden.

waaronder twee relevante exacte vakken uit biologie, scheikunde, wiskunde, natuurkunde of psychologie.

Vereisten voor internationale studenten/vereisten Engels

IELTS academische testscore (vergelijkbare tests worden mogelijk ook geaccepteerd)

  • 6.5
  • All Degrees
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Medical Genetics, BSc (Hons).

Kosten

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)
 • Jaar 2

Universiteitrankings

Score van University of Leicester in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Leicester in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Natuurwetenschappen

  • #28 
  • #39 
  Biologische wetenschappen
  CUG The Complete University Guide - By Subject
  [Gepubliceerd 13 juni, 2022]
  • #12 
  • #89 
  Biologische wetenschappen
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]
  • #14 
  • #151 
  Biologische wetenschappen
  ARWU by subject - Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking
  [Gepubliceerd 26 mei, 2021]
  • #20 
  • #251 
  Biologische wetenschappen
  QS World University Rankings By Subject
  [Gepubliceerd 20 april, 2022]
  • #28 
  • #275 
  Biologische wetenschappen
  URAP University Ranking by Academic Performance - By Subject
  [Gepubliceerd 06 juni, 2020]
  • #17 
  • #246 
  Moleculaire biologie & genetica
  NTU by Subject
  [Gepubliceerd 20 oktober, 2021]

Alle universitaire ranglijsten van University of Leicester

Wat studenten zeggen over hun studie Genetica in het VK?

 • Week in the Life of a Genetics PhD Student: WEEK ONE!
 • UCD for ALL Student Experience: Genetics
 • STUDY WITH ME: chemistry/genetics + productivity tips
 • Week in life of a Biochemistry and Genetics student - University of Nottingham
 • Medical Geneticist Doctor Interview | Day in the life, Clinical Genetics Residency, Pediatrics
 • Genetics at the University of Essex

Over University of Leicester

De Universiteit van Leicester is een onderzoeksuniversiteit die wordt gefinancierd uit openbare bronnen, gevestigd in Leicester, Engeland. De hoofdcampus ligt ongeveer een mijl ten zuiden van het stadscentrum, dicht bij Victoria Park en Wyggeston en het Queen Elizabeth I College. Op de andere campussen bevinden zich de administratiekantoren van de universiteit in het Fielding Johnson Building, terwijl de Attenborough Tower en het Engineering Building respectievelijk het College of Social Sciences en laboratoria huisvesten.

 • Life on campus at the University of Leicester
 • Medicine at the University of Leicester
 • University of Leicester
 • International Students pre-arrival advice - University of Leicester
 • Jamelah Hersh Testimonial, University of Leicester Law School
 • Engineering at the University of Leicester

Waar wordt dit programma onderwezen

University of Leicester - Main Campus
map marker Toon op kaart
Main Site - University Road
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
The University of Nottingham 87% 0% 5% £26500 158 Nottingham On campus Voltijd
Aberystwyth University 88% 0% 5% £16300 136 Aberystwyth On campus Voltijd
The University of York 92% 5% 20% £24000 154 York On campus Voltijd
The University of Edinburgh 78% 5% 1% £30400 191 Edinburgh On campus Voltijd
University of Glasgow 82% 0% 0% £84080 £95800 198 Glasgow On campus Voltijd
Swansea University 89% 5% 0% £19050 110 Swansea On campus Voltijd
Aberystwyth University 94% 0% 5% £16300 132 Aberystwyth On campus Voltijd
University of East Anglia 79% 0% 10% £21700 £22800 125 Norwich On campus Voltijd
Oxford Brookes University 79% 5% 2% £1937 119 Oxford On campus Deeltijd
University of Dundee 80% 0% 0% £23650 185 Dundee On campus Voltijd