University of Reading
Voedings- en voedingswetenschappen BSc (Hons)
University of Reading

Belangrijke feiten over de opleiding

Salaris

Salaris van afgestudeerden in voedingswetenschappen

Belangrijk: de salarisgegevens hieronder zijn niet vakspecifiek, maar bevatten gegevens van alle studenten van de opleiding Voeding en Diëtetiek aan deze universiteit. Wegens de methode van gegevensverzameling zijn de salarisgegevens hoofdzakelijk gebaseerd op gegevens van bachelorstudenten.

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £26000 £28000 £33500
25-75 percentiel bereik £25000 - £27000 £21000 - £33000 £25000 - £38000


Salaris van alle Britse afgestudeerden van voedingswetenschappen opleidingen (voornamelijk undergraduate studenten)

  15 maanden na afstuderen 3 jaar na afstuderen 5 jaar na afstuderen
Mediane salaris £25000 £22989 £26005
25-75 percentiel bereik £21593 - £26575 £17491 - £26517 £19383 - £31535

Cursusbeschrijving

De rol van voedingsdeskundigen binnen de voedingsindustrie wordt steeds belangrijker, nu de consument zich steeds meer bewust wordt van het belang van gezonde voeding. Onze BSc Nutrition and Food Science opleiding helpt je de processen van de voedselproductie te begrijpen en hoe die kunnen worden aangepast om gezondere producten te maken. De opleiding combineert een opleiding in de wetenschap van de voedingsleer met vakken uit de voedingswetenschappen en consumentenstudies. Bovendien is de opleiding geaccrediteerd door de Association for Nutrition (AfN), en na je afstuderen kom je in aanmerking om via de directe toegangsroute een geregistreerd geassocieerd voedingsdeskundige bij de AfN aan te vragen, waarmee je een duidelijke en gerespecteerde markering van je status als voedingsdeskundige krijgt.

De Universiteit van Reading is een wereldautoriteit op het gebied van menselijke voeding, voedingschemie, chemische technologie, microbiologie en levensmiddelenrecht. Ons personeel is actief betrokken bij onderzoek van wereldklasse en stemt zijn onderwijs af op veranderende trends en opkomende technologieën in de sector.

Tijdens het eerste jaar bestudeer je de grondbeginselen van menselijke voeding, voedingschemie, voedingsmicrobiologie, celbiologie, genetica, menselijke fysiologie, en psychologie. Daarna kun je op deze kennis voortbouwen door je te verdiepen in gebieden als volksgezondheidsvoeding, voedselkeuze en -regulering, en de ontwikkeling van nieuwe producten.

Je doet ook ervaring op met het gebruik van belangrijke technische vaardigheden door middel van sensorische evaluatie, practica in het laboratorium en werk in onze voedselverwerkingsfabriek op proefschaal. Tijdens je laatste jaar voer je een origineel project uit als onderdeel van een van onze bestaande onderzoeksgroepen, zodat je kunt samenwerken met wereldautoriteiten op gebieden als voeding en menselijke gezondheid.

Carrières

Voeding is de grootste en meest bloeiende industrie van Europa, en er is een constante vraag naar afgestudeerden met kennis van technische vaardigheden en manieren om de nieuwste consumentenproblemen aan te pakken.

Als afgestudeerde van deze opleiding word je door het Institute of Food Science and Technology erkend als een professionele voedingswetenschapper. Je kunt een loopbaan beginnen in de voedingsmiddelenindustrie of een aanverwante sector, waar je kunt werken voor bedrijven als PepsiCo, Marks &; Spencer, Mars, Unilever en McCormick.

Daarnaast kun je besluiten je op andere gebieden te gaan richten, zoals onderwijs, accountancy en milieuhygiëne. Onze graden zijn ook een opstap naar MSc of PhD studie.

Accredited by the Association for Nutrition (AfN) for the purpose of eligibility for Direct Entry Registration at Associate Level with the UK Voluntary Register of Nutritionists (UKVRN).

Accredited by the Institute of Food Science and Technology (IFST).

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Nutrition and Food Science, BSc (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Biochemie is de studie van de chemische processen in en met betrekking tot levende organismen. In deze module leer je hoe belangrijk deze processen zijn in het hele voedselsysteem; van de structuur en functie van belangrijke voedselcomponenten, tot de invloed van uit de voeding afgeleide macro- en micronutriënten op fysiologische mechanismen. Je bioanalytische vaardigheden worden ook ontwikkeld, in een reeks praktische laboratoriumlessen. Je bouwt voort op deze fundamentele basis in de Biochemie, in meer toegepaste Voedingswetenschap en Voeding gerelateerde onderwerpen in deel 2 en 3.

Deze module biedt de leerlingen een inleiding tot de discipline Microbiologie. De leerlingen leren de fundamentele biologie van bacteriën, archaea, protisten, schimmels en virussen; hun structuur, replicatie, voeding, de diverse milieus waarin ze leven (inclusief gastheer-microbe interacties), en hoe sommige microben de maatschappij ten goede komen (voedselproductie en biotechnologie), terwijl andere ziekten veroorzaken. De module geeft de leerlingen ook inzicht in hoe sommige microben infecties veroorzaken, de verschillende manieren om infectieziekten te voorkomen en te behandelen, en hoe microben resistentie tegen antimicrobiële middelen ontwikkelen. De leerlingen leren de technieken die nodig zijn voor het veilig hanteren van microbiologische monsters om in het laboratorium bacteriën en schimmels uit voedselmonsters te isoleren en te zuiveren.

Beoordelingsmethode: Praktisch 40%, Steloefening 60%.

De module laat de studenten kennismaken met het gebruik van micro-organismen voor de productie van een reeks gefermenteerde levensmiddelen (zuivel, granen, vlees en groente/fruit gefermenteerde levensmiddelen) waarbij de nadruk ligt op het begrijpen van de invloed van microbieel metabolisme op het productieproces en op de kwaliteit van voedselproducten. De colleges worden ondersteund door laboratoriumpractica waarin de studenten sterke microbiologische vaardigheden ontwikkelen en omvatten een experiment met microbiële groei, het produceren van yoghurt in het lab en het kwantificeren van de microbiële concentraties van commerciële gefermenteerde voedingsmiddelen.

Deze module dient als inleiding tot voedselverwerking en de fysische eigenschappen van voedselsystemen. Je leert kwantitatieve principes toe te passen die van belang zijn voor voedselverwerkingsoperaties, die worden aangevuld met praktische ervaring in de proeffabriek.

Deze module, speciaal ontworpen voor studenten in de levenswetenschappen, bouwt voort op de belangrijkste chemische concepten voor de moleculaire wetenschappen, en behandelt kernideeën uit de fysische, anorganische en organische chemie. Deze module sluit aan op CH1FC1, maar kan ook als zelfstandige module gevolgd worden.

Deze module onderzoekt de factoren die de voedselkwaliteit van boer tot bord beïnvloeden en verkent dit samen met andere kwesties zoals duurzaamheid binnen de ruimere context van wereldwijde voedselzekerheid. De module behandelt productiemethoden voor dieren en planten, interacties met het milieu, landgebruik, duurzame voedselproductie en biologie na de oogst.

Jaar 2

Deze module wil de leerlingen inzicht geven in de bronnen van microbiële besmetting van voedsel en in de factoren die bepalen welke soorten microben groeien en bederf veroorzaken in voedsel tijdens het bewaren. De basis van de verschillende conserveringsmethoden die microbiële groei voorkomen of vertragen wordt onderzocht.

Module van tien studiepunten over de aard en het belang van door voedsel overgedragen ziekten en microbiologische gevaren in de voedingsindustrie, bestaande uit een mengsel van lezingen, tutorials en een casestudy. De onderwerpen variëren van viraal braaksel en enterische wormen tot hallucinogene schimmels en hittebestendige toxine producerende bacteriën.

Dieetbeoordeling is het fundament waarop voedingsonderzoek rust en het is daarom van cruciaal belang de thans gebruikte methoden te begrijpen. Voedingsepidemiologie is een van de belangrijkste technieken die gebruikt worden om verbanden tussen voeding en gezondheid te onderzoeken, en het is belangrijk de onderliggende methodologie te begrijpen. Deze module introduceert beoordelingsmethoden voor voeding en gebruikt actuele gegevens om verschillende technieken van voedingsepidemiologie te demonstreren.

Je leert over verschillende voedingsstoffen in de voeding hoe ze in het lichaam gebruikt worden en de gevolgen van een onevenwichtige voeding voor de menselijke gezondheid.

Leer over voedselkwaliteit en hoe die beoordeeld en gecontroleerd kan worden. . In deze module leer je over het begrip kwaliteit en de componenten ervan, met bijzondere aandacht voor de zintuigwetenschappelijke elementen, en wat de wettelijke en bedrijfsmatige eisen zijn voor voedselkwaliteitsbeheer. Je wordt blootgesteld aan een verscheidenheid van objectieve (analytische) sensorische proeven en je ontwikkelt je praktische vaardigheden binnen het analytisch sensorisch testen. Nationale en internationale normen en systemen voor kwaliteitsbeheer (waaronder een inleiding tot HACCP) en de rol van wetgeving bij het bieden van consumentenbescherming komen aan bod in het kader van het onderdeel kwaliteitsbeheer van levensmiddelen.

Deze module is een inleiding tot de industriële vervaardiging van voedingsmiddelen, met inbegrip van theoretische en praktische beschouwingen van enkele van de belangrijkste traditionele, opkomende en nieuwe eenheidsbewerkingen en -processen die de voedingsindustrie gebruikt; en het effect van deze bewerkingen op de eigenschappen van voedingsmiddelen. De studenten werken in het Voedselverwerkingscentrum als onderdeel van de praktische sessies, die hen de gelegenheid bieden met proefinstallaties te werken in een levensechte werkomgeving.

Deze module richt zich op de wetenschappelijke achtergrond van Public Health Nutrition, in het bijzonder op verbanden tussen voeding en ziekte, hoe interventies voor de volksgezondheid ontwikkeld worden en theorieën over gedragsverandering. Ook worden specifieke voorbeelden van interventies op het gebied van Public Health Nutrition bekeken.

Deze module geeft je informatie over stagemogelijkheden voor je jaar in de industrie en ondersteunt je bij de sollicitatieprocedure.

De doelstellingen van deze module zijn: inzicht geven in de sociaal-economische factoren (sociale klasse, leeftijd, geslacht, gezin, etniciteit, cultuur, religie, inkomen) die de voedselkeuze van individuen en bevolkingsgroepen beïnvloeden; inzicht krijgen in de politieke en maatschappelijke factoren die de beschikbaarheid van voedsel beïnvloeden en van invloed zijn op voedselkeuze en -gedrag; inzicht verwerven in de rol van nature en nurture bij de ontwikkeling van eetgedrag; modellen van voedselkeuze in verschillende stadia van de levensloop beschouwen, met de nadruk op voedselkeuzes in de kindertijd en bij het ouder worden; de ethische consequenties van onze voedselkeuzes overwegen, in relatie tot gezondheid, duurzaamheid internationale ontwikkeling en dierenwelzijn.

Jaar 3

Beoordelingsmethode: Examen 60%, Practicum 20%, Klasproef 20%.

Deze module is bedoeld om de student een onderzoekservaring te laten opdoen door een laboratorium- of een theoretisch onderzoeksproject te voltooien. De studenten krijgen vóór de aanvang van hun project begeleiding over fundamentele onderzoeksmethoden.

Deze module van 20 studiepunten richt zich op het ontwerpen, ontwikkelen en evalueren van nieuwe voedingsproducten. Het integreert kennis en vaardigheden terwijl het de studenten voorbereidt op de mondiale werkplek., Na afloop van deze module ben je in staat een gedetailleerde beschouwing te geven van de stadia/processen in de ontwikkeling van nieuwe voedingsproducten.

Deze module wordt samen gegeven met FBMNH1 (alleen herfstterm) en FBMNH2 (alleen herfstterm). Beoordelingsmethode: Examen 60%, Mondeling 30%, Klasproef 10%.

Banen & carrièreperspectieven

15 maanden na het afstuderen werd aan de afgestudeerden van deze opleiding gevraagd wat zij doen en of zij werken, over hun huidige baan en hun vooruitzichten.

Huidige banen

Vereist vaardigheidsniveau van de baan na 15 maanden

Banen van afgestudeerden van deze opleiding (15 maanden na afstuderen)

Voorbeeld hieronder gebaseerd op alle afgestudeerden van de opleiding Nutrition and Food Science BSc (Hons) aan de University of Reading

30% Ingenieurs
20% Geassocieerde beroepsbeoefenaren in het bedrijfsleven en de openbare dienst
10% Geschoolde beroepen
10% Managers, directeuren en hoge ambtenaren
10% Therapeuten
10% Andere onderwijsberoepsbeoefenaren
10% Beroepen in de handel, onderzoek en administratie

Cijfers & studietijd

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

UCAS-tarief van toegelaten studenten voor deze cursus

Kwalificatie-eisen

Twee exacte vakken, waaronder ten minste een van scheikunde, biologie, natuurkunde en wiskunde. Aanvaardbare tweede exacte vakken zijn: Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Verdere Wiskunde, Statistiek, Psychologie, Aardrijkskunde, Milieukunde, Toegepaste Wetenschappen, Geologie, Levensmiddelentechnologie, Huishoudkunde.

Twee exacte vakken, waaronder ten minste een van scheikunde, biologie, natuurkunde en wiskunde. Aanvaardbare tweede exacte vakken zijn: Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Verdere Wiskunde, Statistiek, Psychologie, Aardrijkskunde, Milieukunde, Toegepaste Wetenschappen, Geologie, Levensmiddelentechnologie, Huishoudkunde.

inclusief relevante natuurwetenschappelijke eenheden.

Als erkenning van de uitstekende voorbereiding die de Extended Project Qualification aan studenten op een universitaire studie biedt, rekenen we het behalen van de EPQ nu als onderdeel van een formeel aanbod. In aanmerking komende kandidaten krijgen twee aanbiedingen, ons gebruikelijke aanbod plus een alternatief aanbod van een B voor de EPQ en één cijfer lager voor hun A niveau vakken.

Twee natuurwetenschappelijke vakken op hoger niveau met rang 5, waaronder minstens één van scheikunde, biologie, natuurkunde en wiskunde. Aanvaardbare tweede exacte vakken zijn: Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Verdere Wiskunde, Statistiek, Psychologie, Aardrijkskunde, Milieukunde, Toegepaste Wetenschappen, Geologie, Levensmiddelentechnologie, Huishoudkunde.

inclusief relevante wetenschapsmodules.

Twee exacte vakken, waaronder ten minste een van scheikunde, biologie, natuurkunde en wiskunde. Aanvaardbare tweede exacte vakken zijn: Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Wiskunde, Verdere Wiskunde, Statistiek, Psychologie, Aardrijkskunde, Milieukunde, Toegepaste Wetenschappen, Geologie, Levensmiddelentechnologie, Huishoudkunde.

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 We eisen een minimumscore van 6,5 algemeen met minstens 5,5 in elk onderdeel van de test (Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven).
TOEFL (iBT) 88 We eisen een minimumscore van 88 algemeen met niet minder dan 17 in Luisteren en Schrijven, 18 in Lezen en 20 in Spreken.
Cambridge English Advanced We eisen een cijfer B of een score van 176 over het geheel met geen enkel element minder dan 162.
Cambridge English Proficiency We eisen een cijfer C of een score van 176 over het geheel met geen enkel element minder dan 162.
PTE Academic 69 We eisen een minimumscore van 69 globaal, met ten minste 59 in elk element van de test (Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven).
Institution's Own Test Test of English for Educational Purposes (TEEP). We eisen een minimumscore van 6,5 algemeen, met ten minste 5,5 in elk element van de test (Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven).
Trinity ISE We eisen een Merit in elk element van ISE II. Als je ISE III of ISE IV doet, eisen we een voldoende voor elk element.
IELTS (Academic) 6 We eisen een minimumscore van 6,5 algemeen met minstens 6,0 voor elk onderdeel van de test (Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven).
TOEFL (iBT) 88 We eisen een minimumscore van 88 algemeen met niet minder dan 20 in Luisteren, Schrijven en Lezen, en 21 in Spreken.
Cambridge English Advanced We eisen een cijfer B of een score van 176 over het geheel met geen enkel element minder dan 169.
Cambridge English Proficiency We eisen een cijfer C of een score van 176 over het geheel met geen enkel element minder dan 169.
PTE Academic 69 We eisen een minimumscore van 69 globaal, met minstens 64 in elk element van de test (Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven).
Institution's Own Test Test of English for Educational Purposes (TEEP). We eisen een minimumscore van 6,5 algemeen met minstens 6,0 voor elk element van de test (Luisteren, Spreken, Lezen en Schrijven).

Krijg advies over welke funderingscursussen voor jou het beste zijn om toch Nutrition and Food Science, BSc (Hons) te kunnen studeren, als je niet voldoet aan de minimumvereisten qua UCAS-score, A-niveaus of Engelse taal.

Kosten

Collegegeld Voedings- en voedingswetenschappen BSc (Hons)

Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Channel Islands £9250 Jaar 1
Ierland £9250 Jaar 1
EU £23700 Jaar 1
Internationaal £23700 Jaar 1

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Reading in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Rangschikking van University of Reading in gerelateerde onderwerpspecifieke rangschikkingen.

Geneeskunde & Gezondheid

  • #35 
  • #44 
  Gezondheidsberoepen
  The Guardian University League Tables by Subject
  [Gepubliceerd 09 september, 2023]

Bekijk alle 29 rankings van University of Reading

Over University of Reading

De Universiteit van Reading is een door de overheid gefinancierde universiteit in Reading, Berkshire, Engeland. Reading heeft vier grote campussen; London Road en Whiteknights campus die in Reading zelf liggen, terwijl Greenlands campus aan de oever van de rivier de Theems ligt. De vierde campus staat bekend als Iskandar Puteri, in Maleisië.

Lijst met 429 bachelor- en masteropleidingen van University of Reading - cursuscatalogus

Studentensamenstelling van University of Reading

 • Student Life at the University of Reading
 • 9 Things Nobody Tells You About Uni | University of Reading
 • Studying English Language and Linguistics with the University of Reading
 • Economics Master’s Degrees at the University of Reading
 • Should you bother coming to a University Open Day?
 • What's it like to study Maths at the University of Reading?

Waar wordt dit programma onderwezen

University of Reading
map marker Toon op kaart
Main Site - Room 208
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
Health, Nutrition and Exercise Science BSc (Hons) Southampton Solent University 90% 2% 20% £13800 138 Southampton On campus Voltijd
English Literature and Nutrition (with Foundation Year) BA (Hons) Liverpool Hope University 47% 0% 0% £11400 111 Liverpool On campus Voltijd
Sport and Exercise Nutrition BSc (Hons) St Mary's University, Twickenham 78% 0% 20% £12250 114 Twickenham On campus Voltijd
Nutrition and Medical Sciences BSc (Hons) University College London 100% 0% 0% £28500 190 London On campus Voltijd
Food and Nutrition Top-up BSc (Hons) University College Birmingham 30% 0% 14% £12500 140 Birmingham On campus Deeltijd
Nutrition and Philosophy & Ethics BA (Hons) Liverpool Hope University 47% 0% 0% £11400 112 Liverpool On campus Voltijd
Nutrition BSc (Hons) University of Reading 84% 5% 5% £23700 151 Reading On campus Voltijd
Accounting & Finance and Nutrition (with Foundation Year) BA (Hons) Liverpool Hope University 47% 5% 0% £11400 110 Liverpool On campus Voltijd
Sport Nutrition BSc (Hons) Liverpool John Moores University 81% 2% 13% £16100 143 Liverpool On campus Voltijd
Health, Exercise and Nutrition BSc University of Lincoln 82% 1% 5% £15900 133 Lincoln On campus Voltijd