University of Roehampton
Film and Drama, Theatre & Performance Studies BA (Hons)
University of Roehampton

Belangrijke feiten over de opleiding

Cursusbeschrijving

Onze vooraanstaande filmwetenschappers en bekroonde filmmakers helpen je een stevige basis te leggen voor een carrière in de film. Je verkent filmgeschiedenis, -theorie en -productie, en leert over de nieuwste trends in digitale en 3D cinema, naast een aanpak voor het denken over en het maken van theater en performance. We bieden een locatie zo dicht bij een van de bekendste en meest gerespecteerde voorstellingssteden, en een curriculum van boeiende en gevarieerde modules.

Wat je zult leren

Inhoud van het programma: als student van de opleiding Film and Drama, Theatre & Performance Studies, BA (Hons) volg je de volgende opleidingsmodules.

Jaar 1

Deze module moedigt de studenten aan om het theoretisch/historisch materiaal dat in Filmgeschiedenis en -kritiek en Denken met beelden behandeld wordt, op praktische wijze te waarderen. Verschillende technieken en productiemethoden voor zowel drama als documentaire worden op een beschouwende en praktische manier onderzocht door na te gaan hoe esthetische benaderingen, camerastrategieën en andere filmische technieken zoals montage kunnen helpen bij het overbrengen van het thema en de betekenis van een film, de empathie van personages/subjecten kunnen ontwikkelen en verhaaltechnieken kunnen verbeteren, en de narratieve structuur en visualisatie kunnen verbeteren.

Denken met Beelden is een module waarin de studenten de taal en de kritische instrumenten ontwikkelen waarmee ze film en andere audiovisuele media kunnen analyseren. De bedoeling is de studenten kennis te laten maken met een breed scala van audiovisuele productiepraktijken die verschillende tijdperken, geografische gebieden en media overspannen - van de conventies van de klassieke verhalende film tot installatievideo werk. Daarnaast leren de studenten de belangrijkste aspecten van het filmmaken kennen, van cinematografie tot geluid, van montage tot mise-en-scène, en ook de verschillende conceptuele kaders die gebruikt zijn om film te begrijpen en de esthetische, culturele, politieke en filosofische implicaties die het kan oproepen. De module zal de vaardigheden van de studenten verder ontwikkelen om hun ideeën effectief over te brengen via het schrijven van academische essays, maar ook in staat zijn theorie en praktijk te integreren door kennis te maken met creatieve/kritische audiovisuele uitdrukkingsvormen in de vorm van een analytisch video-essay.

Deze kernmodule laat eerstejaarsstudenten kennismaken met een reeks verschillende benaderingen van de studie van filmgeschiedenis, en met enkele kritische concepten die cruciaal zijn voor filmstudies op universitair niveau. De module is gestructureerd in vijf sessies van twee weken, waarin telkens een sleutelidee wordt verkend door in elke sessie twee films te vergelijken, de ene een canonieke en/of historische film, de andere een meer hedendaags werk. Op deze manier kunnen sleutelideeën (zoals, bijvoorbeeld, The Cinema of Attractions, Realisme, Hollywood, enz.) vanuit verschillende historische perspectieven worden onderzocht. In elke week besteedt de module ook aandacht aan een invloedrijk stuk kritisch of theoretisch schrijven, dat richting geeft aan de manier waarop de film van die week behandeld wordt.

Het filmmaken is de laatste tien jaar enorm gediversifieerd door de gelijktijdige opkomst van goedkope productie-, postproductie- en distributietechnologieën, waaronder miniatuur digitale video-opnamesystemen, smartphones, digitale montagesoftware en websites als YouTube. Bovendien leven we vandaag niet alleen in een tijdperk van afstandelijk toeschouwerschap, maar ook van interactieve participatie. Deze module combineert praktische en theoretische componenten en moedigt studenten aan creatief en kritisch na te denken over de hedendaagse nieuwe media-omgeving en de mogelijkheden die deze hun biedt om audiovisueel werk te produceren en tentoon te stellen - door een reeks korte films te produceren en kritisch na te denken over hun creatieve praktijk.

De module is zo opgezet dat de leerlingen kennismaken met het proces van groepsgewijs productiewerk door een combinatie van geïllustreerde lezingen, praktische workshops en projectmatig werk. De leerlingen krijgen les in het gebruik van digitale videocamera's, geluidsapparatuur en montagefaciliteiten; ze maken ook kennis met de belangrijkste rollen van het produktiepersoneel, filmmethoden en produktiebeheertechnieken, om een kort drama te produceren. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden van historisch en hedendaags bewegend beeldwerk worden de leerlingen aangemoedigd zich vertrouwd te maken met een aantal filmische en televisiestijlen, om een kritische betrokkenheid te ontwikkelen met audiovisuele vertelling, geluidsontwerp, montage en representatie.

Deze module is bedoeld om studenten kennis te laten maken met coöperatief groepswerk en projectmanagement, geschikt voor verschillende tradities van documentaire filmmaken, via het proces van documentaire productie in kleine groepjes.

Jaar 2

Het doel van deze module is de studenten kennis te laten maken met de theorie en praktijk van de audiovisuele kritiek en met het werk van een reeks belangrijke filmmaker-essayisten die de audiovisuele essayvorm gebruikt hebben om filmanalyses uit te voeren en de filmgeschiedenis te bestuderen. Het programma bouwt voort op, ontwikkelt en combineert enkele van de kritische vaardigheden die in andere delen van het programma verworven zijn, in het bijzonder Reading Visual Aesthetics, Forms of Cinema en Thinking About Film, en past die toe op de studie van film via het gebruik van de huidige generatie digitale montagesoftware.

De module beschouwt benaderingen van populaire cinema door de bril van industrie, genre, sterrendom en auteurschap. De module wil kritisch denken over de rol van populaire film binnen de filmcultuur aanmoedigen, door in te gaan op vragen rond oordeel, smaak en culturele waarde. Hoewel Hollywood uitvoerig aan bod komt, zal ook het begrip populaire film in een mondiale context aan bod komen.

De bedoeling van deze module is de studenten kennis te laten maken met enkele van de belangrijkste ontwikkelingen in de filmtheorie ? van die welke rond het begin van de cinema ontstonden tot en met de meest recente incarnaties ervan. Het doel van de module is dan ook specifiek de studenten te helpen hun kritische vaardigheden met betrekking tot audiovisuele media te ontwikkelen, door als zelfstandige onderzoekers en samenwerkend in groepen te werken, waarbij ze hun vaardigheden op het gebied van organisatie, teamwerk en communicatie ontwikkelen. Dit houdt een reis in naar een terrein dat misschien theoretischer is dan in veel andere modules, maar dat de studenten toegang geeft tot enkele van de belangrijkste kritische denkbeelden die sinds het ontstaan van de film met betrekking tot de film hebben plaatsgevonden. De module gaat vooral ook in op kwesties van representatie, waardoor ze een uitstekende opstap is naar verdere, meer gespecialiseerde modules op niveau 6 (vooral FLM040X350Y ?Independent Creative/Critical Dissertation?), terwijl ze ook voortbouwt op belangrijke kritische ideeën, debatten, concepten en kaders die op niveau 4 geïntroduceerd werden.

Jaar 3

Deze module wil de studenten de gelegenheid bieden hun ervaring te verdiepen en voort te bouwen op de vaardigheden en kennis die ze op de niveaus 4 en 5 verworven hebben, door in zelfgeleide productieteams samen te werken aan het bedenken, voorbereiden, filmen, bewerken, tentoonstellen en promoten van een zorgvuldig gepland en volgehouden stuk gezamenlijke productie. De processen die ze zullen volgen zijn zo opgezet dat ze die van de professionele film/televisie weerspiegelen, en bieden langdurige ervaring met de houding, aanpak en vaardigheden die nodig zijn om een groepsproductieproject in de media- en cultuurindustrie van het begin tot het einde te begeleiden.

Deze module is bedoeld om de scenarioschrijfvaardigheden die de studenten in de niveau 5 module Inleiding tot het Scenarioschrijven hebben geleerd en geoefend verder te ontwikkelen, door de vaardigheden, processen en conventies van het schrijven voor het scherm, van eerste idee tot definitief script, te verbeteren en de gelegenheid te bieden deze vaardigheden en kennis creatief toe te passen in een origineel scenario. Deze module bouwt voort op het inzicht in het vertellen van scenario's dat eerder in een reeks modules van de BA Filmopleiding werd verworven, door analytische studie van scenario's, filmkritiek en scriptontwikkeling onder leiding van een groep. Het biedt een diepgaande benadering van het ambacht, met inbegrip van de ontwikkeling van thema en toon als de bouwstenen van scenario's, de ontwikkeling en uitdrukking van een persoonlijke stem, en een vaardig begrip van verhaalfundamenten.

Deze module biedt studenten de gelegenheid om, met academische begeleiding en supervisie, zelfstandig onderzoek te doen naar een aspect van film, televisie, online video of andere media/audiovisuele cultuur naar eigen keuze, waarbij ze een origineel en inhoudelijk creatief/kritisch werkstuk ontwikkelen, met het doel deel te nemen aan, en de resultaten te verspreiden op, een door het programma georganiseerd Film Research Symposium voor studenten.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal vereist UCAS-tarief

Kwalificatie-eisen

Engelse taalvereisten

Graad Extra details
IELTS (Academic) 6 met een minimum van 5.5 in elke band
TOEFL (iBT) 80 met de volgende minimumscores: Lezen: 18 Schrijven: 17 Luisteren: 17 Spreken: 20
PTE Academic 51 met niet minder dan 51 in elke band
Cambridge English Advanced cijfer C op toetsen van vóór 2015 met niet minder dan 'zwak' in elke band
Voldoe je niet aan de minimumvereisten wat betreft UCAS-score, A-niveaus of Engelse taalvereisten?
Laat je adviseren over welke basiscursussen voor jou het beste zijn om toch te kunnen instromen op Film and Drama, Theatre & Performance Studies, BA (Hons).

Kosten

Collegegeld Film en Drama, Theater & Uitvoeringsstudies BA (Hons)

Channel Islands £9250 Jaar 1
Engeland £9250 Jaar 1
Noord-Ierland (UK) £9250 Jaar 1
Schotland £9250 Jaar 1
Wales £9250 Jaar 1
Internationaal £13145 Jaar 1

Aanvullende informatie over vergoedingen

De kosten voor 2020 intocht.

Gemiddelde kosten van levensonderhoud voor studenten in UK

Huur £518
Water, gas, elektriciteit, internet (thuis) £50
Boodschappen supermarkt £81
Kleding £35
Uit eten £33
Alcohol £27
Eten afhalen/laten bezorgen £30
Uitgaan/entertainment (exclusief alcohol, eten) £24
Vakantie en weekendjes weg £78
Transport in de stad £17
Zelfzorg/sport £20
Schrijfwaren/boeken £13
Mobiele telefoon/internet £13
Kabel TV/streaming £7
Verzekering £51
Anders £1092
Gemiddelde kosten voor levensonderhoud voor een student £95

Londen kost ongeveer 34% meer dan gemiddeld, vooral omdat de huur 67% hoger is dan het gemiddelde van andere steden. Voor studenten die in een studentenhuis verblijven, zijn de kosten voor water, gas, elektriciteit en wifi meestal inbegrepen in de huurprijs. Voor studenten in kleinere steden, waar de accommodatie op loop-/fietsafstand ligt, zijn de vervoerskosten meestal aanzienlijk lager.

Hoe solliciteren?

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen:

1 januari 2024

Dit is de uiterste datum waarop aanmeldingen voor deze cursus moeten zijn ingevuld en verzonden. Als de universiteit of hogeschool nog plaatsen beschikbaar heeft, kun je ook na deze datum een aanvraag indienen, maar jouw aanvraag wordt dan niet gegarandeerd in behandeling genomen.

Mogelijke 'entry points':

 • Jaar 1 (Standaard toegangspunt)

Universiteitrankings

Score van University of Roehampton in top UK en wereldwijde ranglijsten.

Alle universitaire ranglijsten van University of Roehampton

Wat studenten zeggen over hun studie Filmwetenschappen in het VK?

 • What is Film Studies?
 • Is Film School For You? 5 Reasons You Should & Shouldn't Attend
 • WHY YOU SHOULD STUDY FILM | University/Film School
 • Department of Film Studies
 • My entire education experience in the UK | Studying Film in London | advice from a graduate
 • MY COLLEGE EXPERIENCE (ucla film school)

Over University of Roehampton

De University of Roehampton is een door de overheid gefinancierde universiteit in de London Borough of Wandsworth. De universiteit begon haar bestaan als een lerarenopleiding voor vrouwen, en werd pas veel later, in 2004, een officieel erkende universiteit. Roehampton bestaat uit vier verschillende colleges: Digby Stuart College, Froebel College, Southlands College en Whitelands College.

 • Our Colleges | University of Roehampton
 • Why Roehampton?
 • I Chose Roe | University of Roehampton | Mercedes, Caroline and Kate
 • Placement Tips and Advice for Primary Ed Students | University of Roehampton
 • #AskTwice - University of Roehampton
 • I Chose Roe | University of Roehampton | Rosie, Iso, Jake and Lisa

Waar wordt dit programma onderwezen

Main Site - Erasmus House
map marker Toon op kaart

Gelijksoortige opleidingen

Programma Universiteit Studenten­tevredenheid Werke­loos Drop­out Collegegeld (Inter­nationaal) UCAS tarief Stad
University of Sunderland 71% 10% 5% £13000 108 Sunderland On campus Voltijd
University of Glasgow 83% 0% 8% £79290 194 Glasgow On campus Voltijd
Staffordshire University 88% 5% 8% £14000 168 Stoke-on-Trent On campus Voltijd
Sheffield Hallam University 91% 3% 5% £14415 106 Sheffield On campus Voltijd
Buckinghamshire New University 92% 10% 15% £12500 131 High Wycombe On campus Voltijd
London Metropolitan University 82% 8% 23% £15576 82 London On campus Voltijd
University of Hull 76% 20% 10% £14800 112 Hull On campus Voltijd
Liverpool Hope University 84% 5% 15% £11400 118 Liverpool On campus Voltijd
University of Keele 85% 0% 5% £15500 108 Newcastle under Lyme On campus Voltijd
University of Glasgow 78% 3% 2% £70480 183 Glasgow On campus Voltijd